POSTED IN Norge, Olje-Energi

Kraftpolitikken:

Et ran av den norske befolkningen.

0
Print Friendly, PDF & Email

Kraftselskapene selger kraft til utlandet i bøtter og spann.

Av Northern Light

I en situasjon hvor det allerede er etablert et energiunderskudd i kontinentale Europa, har norske politikere tillatt at kraftselskapene har tappet ned vannmagasinene til 20 prosent under normal vannstand i de siste 20 årene. Hvis ikke regjeringen umiddelbart pålegger kraftselskapene å stoppe salget av kraft til utlandet, kan Norge risikere at vannstanden blir for lav til å sikre kraftforsyningen for vinteren og våren.

Det er en overhengende fare for at Europa ikke har noe strøm å selge, da eksisterende kraftverk legges ned raskere enn nye kraftverk med fornybar energi settes i drift. Det kan bety at hvis ikke tappingen av magasinene stoppes nå straks, kan det gå under kritisk nivå, og med ingen strøm fra Europa som kan importeres, kan det bli så lite vann i magasinene at det ikke blir noe strøm å rasjonere. Utenkelig for mange, men det er den situasjonen Støre-regjeringen har fått Norge inn i, en potensiell katastrofe for folk og land.

Støre ble intervjuet om dette i forrige uke, og hans svar var ikke overbevisende eller beroligende. «Vi følger situasjonen nøye» hjelper ikke når vannstanden er nær kritisk nivå. Heller ikke at Statnett og NVE har «anmodet, bedt, og appellert» til kraftselskapene om å stoppe tappingen. Støre «tar for gitt» at kraftselskapene tar hensyn til at strøm er samfunnskritisk for industri, næringsliv og husholdningene i Norge.

Kraftselskapene kan gjøre som de vil, fordi bondefangeriet Acer tillater det, Acer tilsidesetter den folkevalgte regjeringen til fordel for global storkapital, og regjeringen har vist at den tjener storkapitalen ved å tillate nedtappingen av magasinene til nær kritisk nivå. En regjering som representerer folk og lands interesser ville aldri overlatt noe så kritisk som strøm-forsyningen til kapitalinteresser.

islands across horizons
Kraften tilhører hele det norske folket, ikke enkeltindivider med mange penger. Det er vår felles nasjonale verdi.

Regjeringer som representerer folk og lands interesser hadde vi frem til -80. Fra Brundtland og hennes folk av globalister tok over AP i -81, forsvant motmakten til de borgerlige, og hennes hovedoppgave med å få Norge inn i EU startet,. Så snik-privatiseringen, fra privatiseringen av infrastrukturen, energi-liberaliseringsloven, «nedsalg i Equinor» og til nedleggingen av Husbanken. Arbeiderklassefiendtlig alt sammen, men gledelig for kapitalen som AP-ledelsen tjener.

Ledelsen i AP er for alle overnasjonale avtaler som tilsidesetter folkevalgte nasjonale regjeringer, privatiserer økonomien, og gjør statlige selskaper om til aksjeselskaper, som EU, og ISDS, TTIP. For sikkerhets skyld har regjeringen også en minister som tidligere har vært direktør i World Economic Forum. Globalistiske markedsliberale med en AP-pin på jakkeslaget.

Hva er det med grasrota i Arbeiderpartiet? De har møter i AP-bevegelsens møtelokaler med bannere med AP-slagord fra 20 og 30 årene på veggene, men alt arbeiderbevegelsen har kjempet for i 150 år har blitt gradvis demontert av APs ledelse fra Brundtland til nåværende AP-ledelse. Det forsvinner ikke med å servere kaffe og vafler og snakke om gamle dager.

Energiliberaliserings loven som endte i Acer er det alvorligste slaget mot arbeiderklassen og lavere middelklasse i Norge i nyere tid, og det er et parti som kaller seg et arbeiderparti som har vært sentral i dette. Før Acer hadde alle i Norge strøm til rundt 30 øre per kilowatttime, nå er det intet øvre pristak på strømmen, men europeiske markedspriser, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme kraftverk og strømnett. Intet mindre enn et ran av et godtroende folk.

APs ledelse har gjort arbeiderklassen og store deler av lavere middelklasse fattige, for må en ha strømstøtte for å betale strømregningen, må en regnes som fattig. Hvis ikke grasrota i AP kan avsette den nåværende ledelsen, og erstatte den med ekte arbeiderpartifolk som representerer det norske folk og lands interesser, så får de heller finne et nytt navn på AP. For arbeiderklassen og lavere middelklasse representerer ikke AP-ledelsen lenger, den tjener internasjonal storkapital.

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt kommatarfelt.

Forsidebilde: Nikita Pavlov

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Demokrati i USA?

I dag er det pengene som styrer i Washington.

Forrige innlegg

2022 var året det ble tydelig.

Nå kommer en ny verdensorden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.