POSTED IN Demokrati, Diverse, Norsk politikk

Kort høringsfrist:

Forslag til innføring av diktatur i Norge.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Til opposisjonen: Godtar dere de nye diktatoriske koronaforskriftene? Ja eller nei?

Av Pål Steigan

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram dokumentet Høringsnotat Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat). Ingen person har signert dokumentet, så det står altså for helseminister Ingvil Kjerkols regning.

Vi vil våge den påstanden at dette er det mest ekstreme, det mest ytterliggående offentlige dokumentet som har sett dagens lys siden annen verdenskrig. Blir dette dokumentet godtatt, vil Norge på permanent basis bli omformet fra et demokrati til det koronadiktatur. Smittevernstaten vil for godt ha avskaffet rettsstaten og satt store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side.

Les: Hans Petter Graver: Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet

Vi henvender oss derfor til opposisjonen på Stortinget, og vårt spørsmål til dere er:

Godtar dere dette? Svar ja eller nei. Men dere må gjøre det NÅ! Høringsfristen er 4. mars.

Vi er klar over at vår karakteristikk av dette dokumentet er skarp, så ta ikke våre ord for det. Les dokumentet nøye. Og når dere har gjort det, skal dere forestille dere at dere ser hver enkelt av velgerne deres i øynene, og si til dem om dere kan stå inne for dette.

En kan også spørre seg hvor dette tankegodset til helseministeren kommer fra. Det er opplagt ikke et folkekrav, og vi har ikke sett et eneste partiprogram som har foreslått noe slikt for velgerne. Ingen har gått til valg på dette. Det blir nødvendig å grave i hvor regjeringa henter slikt tankegods, slike diktaturtendenser fra. Men det viktigste nå er å besvare spørsmålet:

Ja eller nei?

Les som da sagt hele dokumentet, men for å gjøre arbeidet lettere for dere, har vi tatt ut noen høydepunkter, slik at dere klart og tydelig ser hva som foreslås i høringsnotatet.

Dere er naturligvis hjertelig velkomne til å svare oss her i steigan.no, men det aller viktigste er at dere svarer velgerne deres.

Hvis dere lar dette passere i stillhet, eller enda verre, stiller dere bak det, vil det for all framtid hefte ved deres navn at dere i så fall bærer et medansvar for dette.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum bør jo også tenkte over om de vil binde seg til masta på Jonas Gahr Støres synkende skip og sette signaturen sin på dette. Det er fortsatt mulig for partiet å bli enda mindre.

1: Tvangsvaksinering

På side 10 kan man lese følgende:

“Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.”

2: Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn

Videre beskrives muligheten for å isolere uvaksinerte personer, og muligheten for tvangsvaksinering gjentas.

“Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert, må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller  kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.”

Det at uvaksinerte skal kunne nektes deltagelse i barnehage og skoler, innebærer at regjeringen ser for seg en situasjon hvor krav om vaksinering av barn helt ned i barnehagealder kan være en mulighet.

Det kan tolkes dithen at dette også gjelder for hastegodkjente vaksiner. Side 23:

“Covid-19-vaksinene som tilbys i programmet er nye vaksiner og er godkjent etter hasteprosedyre.”

3: Smittevern foran menneskerettigheter

På side 11 beskrives hvordan myndighetene kan innføre nasjonalt koronasertifikat.

Departementet er i andre ledd gitt myndighet til å gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat.

I forbindelse med menneskerettighetene kontra smitteverntiltak vil sistnevnte kunne tildeles forrang, står det på side 12.

“Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.”

Her kan myndighetene finne støtte i en storkammerdom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fra april 2021. Dommen «trekker opp enkelte rammer for statens handlingsrom til å knytte rettsvirkninger til vaksinestatus, som også vil kunne ha overføringsverdi til differensierte smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat. Spørsmålet for domstolen var om obligatorisk barnevaksinering og utelukkelse fra for eksempel barnehager for barn som foreldrene velger å ikke vaksinere, krenker retten til respekt for privatlivet etter EMK artikkel 8. Domstolen kom (med 16 mot 1 stemme) til at dette var innenfor rammene av artikkel 8.»

Dommen bekrefter at statene har en vid skjønnsmargin i spørsmål om for eksempel å stille vaksinering som vilkår for goder. Så vidt departementet kjenner til, har EMD aldri kommet til at obligatorisk vaksinering eller krav om vaksinering som vilkår for ulike tjenester, medfører krenkelse av EMK.”

Det framgår også at smittevernhensyn gir regjeringen rett til å bryte med andre grunnleggende rettigheter, som forsamlingsfriheten.

“En eventuell avgrensning av smitteverntiltak som medfører at muligheten til å delta i ulike forsamlinger begrenses for personer som ikke innehar koronasertifikat, vil gripe inn i retten til forsamlingsfrihet. Når det gjelder vilkårene for å gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, vises det til omtalen ovenfor av adgangen til å gripe inn i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem og retten til religionsfrihet.”

Tidlig i januar 2021 ble det kjent at regjeringen utredet muligheten for portforbud. Regjeringen måtte legge planene på is på grunn av de negative reaksjonene forslaget ble møtt med.

4: Vaksinepass i utelivet

Det er flere interessante passasjer i høringsnotatet. Side 39 åpner for vaksinepass i utelivet.

“Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.”

5: Uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken

På side 30 åpnes det for at uvaksinerte kan miste muligheten til å forsørge seg selv.

“Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det for
eksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn.

Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”

Dette er bare et utvalg av tiltak som vurderes i høringsnotatet, og som ved neste situasjon som defineres som en pandemi kan brukes av myndighetene med henvisning til norsk lov.

Alle som ønsker et fritt og demokratisk Norge må protestere nå!

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Høringssvar levert. Mer kan ikke jeg gjøre. VÅKNE OPP FOLKENS!!!!!!!! VI ER PÅ VEI INN I ET TOTALITÆRT REGIME. Maktsyke arrogante politikere, proppfulle av djevelskap, vill dere ikke noe godt. De har fritatt seg selv for både «vaksinering» og restriksjoner. Og sist men ikke minst: HUSK Å MØTE OPP UTENFOR STORTINGET LØRDAG 19.2.

  Svar
 • 1. Altså vaksinerte kan bli smittet av uvaksinerte!
  Så derfor må alle ta en vaksine som IKKE beskytter? 😉

  2. HUSK Å MØTE OPP UTENFOR STORTINGET LØRDAG 19.2.

  Kan noen legge ut mer informasjon om aksjonen FØRSTKOMMENDE lørdag 19.02 ?

  Svar
 • Det er ikke ofte jeg siterer Militære ledere men denne bør leses !

  «Disse regjeringsforræderne mot frihet .. undertrykker rettighetene til de samme menneskene de hevder å ære …» – Den kanadiske hærens Major Stephen Chledowski.
  Utdrag av talen : (Les gjerne hele talen den er meget god) …

  Mennesker er iboende frie;

  Konger, Dronninger og regjeringspartnere kan ikke gi deg dine grunnleggende menneskerettigheter De er rettmessige dine !
  De kan ikke gis !
  De kan ikke tas !
  De kan bare undertrykkes !
  I Charter of Rights and Freedoms anerkjenner dronning Elizabeth i loven at det er grunnleggende friheter.

  «De føderale og provinsielle myndighetene i Canada har valgt gjennom et godt planlagt og orkestrert sett med tiltak å lure og skremme dere.
  Husk !
  Dere er samme menneskene som valgte dem !
  Dere er samme menneskene som betalte deres lønn !
  Dere samme menneskene De lovte å forhindre undertrykkelsen av grunnleggende menneskerettigheter !
  Disse menneskene har nå bevisst forrådt deg og meg under trygghetsløgnen !

  «Jeg oppfordrer alle kanadiere til å gå sammen i solidaritet. Frihet og kjærlighet til samfunnet vårt. Frihet til å velge, hvem du vil være, hvor du vil bo, hva du vil oppleve og lære hva din spiritualitet er, hva du vil praktisere, hvem du vil elske og hva du vil ha i din egen kropp !
  Dette er grunnlaget for vårt demokrati i Canada. Vi kan ikke la friheten dø med denne generasjonen » !

  Så til Norge !
  Om jeg Godtar disse de nye diktatoriske koronaforskriftene ? Faen heller – Dette er bare PISS !

  Svar
  • Det finnes faktisk INGEN GYLDIG vitenskapelig grunn til å ta disse Corona vaksinene da de faktisk ikke beskytter verken den syke eller de som ennå ikke har blitt syke !
   Injeksjonene er direkte farlige fordi de benytter nanoteknologi som leverer nanoforbindelser direkte inn i blodstrømmene våre !
   Konsekvensene av dette er faktisk av UKJENT FAKTOR og det er ubegripelig at dette kan fortsette !

   Svar
 • Godt.
  Bør gjentaes. :

  «… menneskerettigheter de er rettmessige dine !
  De kan ikke gis !
  De kan ikke tas !
  De kan bare undertrykkes ! «

  Svar
 • Det er på sin plass og spørre slike folk: Hva er det som gjør så vondt for deg at du må påføre andre smerte for selv å få det godt?

  Svar
 • Et godt svar på hvorfor alt dette skjer, har jeg fra en mafia-film. Der ble det sagt “men dette tjener vi jo ikke penger på”. Svaret fra mafia-bossen er meget oppklarende “penger er ikke interessant, det handler om makt”.
  Er man ikke skrudd sammen på en slik (mafia)måte, går det ikke å forstå denne trangen etter makt over andre mennesker. Er man skrudd sammen slik, overtrumfer dette maktbegjæret ALT.
  Dette syke maktbegjæret er kanskje selveste bunnlinjen i motivene hos familiene som styrer City of London og BIS (den internasjonale oppgjørsbanken), arkitektene bak WEF med all sin ondskap.

  Svar
 • Northern Light.
  15 februar 2022 14:35

  Et diktatur som setter menneskerettigheter og grunnlov til side skal innføres i Norge for virus som ikke er stort farligere enn et sesonginfluensavirus, covid-19, og et virus som ikke er farligere enn en forkjølelse, Omikron.

  Et diktatur i folkehelsens navn som omfatter tvangsinjisering av en eksperimentell mRNA-injeksjon som i følge EUs offisielle Eudura Viligance innrapporteringssystem for død og bivirkninger etter injeksjonen kalt vaksine, har ført til 34 000 døde og gitt 3,5 millioner tilfeller av bivirkninger, 50% av dem alvorlige, for EUs befolkning på 450 millioner. Bare 1-10% av faktiske tilfeller er i dette passive innrapporterings-systemet. Kjenner ikke FHI til dette?

  Denne injeksjonen skal også settes på barn og unge, enda virusene ikke er farlig for friske barn i det hele tatt. Selv om en britisk studie viser at det er 52 ganger flere dødsfall blant barn etter de har fått mRNA-injeksjonen kalt vaksine, dette må FHI vite om. Det handler ikke om folkehelse, men befolkningskontroll.

  Vil de klare å få flertall for dette? Dessverre er det ingen opposisjon på Stortinget, det har flere store saker når det gjelder folk og land vist de siste årene, som ACER og finansfolkets konstruerte koronakrise. Og det norske folket har så langt vist seg skremmende føyelige og ukritiske, og selv om det nå er en økende opposisjon i befolkningen mot koronapolitikken, er den ikke på langt nær nok til å avsette regimet.

  Som forfatteren Shamir Amin beskrev det parlamentariske systemet: Stortinget er som et kartellparti bare med forskjellige fløyer som tjener global storkapital. Dette vises med at det er det samme hvordan partier på Stortinget settes sammen til en regjering, så vil de samlede politiske beslutningene over tid komme storkapitalen til gode, og ikke folk og land.

  Vi har ikke hatt regjeringer som representerer folk og lands interesser de siste 40 årene, etter at globalisten fru Brundtland og hennes folk gjorde AP og til Høyres søsterparti. Brundtlands oppgave var å få Norge inn i EU, den globale storkapitalens overnasjonale organisasjon for å innføre fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester mellom landene, privatisere økonomiene så kapitalen kan kjøpe landressursene, innføre nyliberal markedsøkonomi og privatisere sosiale rettigheter.

  Regjeringene har blitt administrasjoner som systematisk og programmessig gjennomfører det overstående gradvis, så ikke befolkningene skal bli oppskremt. Den konstruerte korona krisen er katastrofekapitalisme, som forfatteren Naomi Wolff kaller det. Under påskudd av en helsekrise, har Wall Street bankkartellene dyttet kostnadene for en enorm finanskrise over på landenes statsbudsjetter.

  Dette har ført til en enorm økning i statsgjelden til mange land, som for manges vedkommende er ubetalbar, en sentral del av strategien bak «plandemien». Dette gjør at finanskapitalen etter hvert kan restrukturere mye økonomien som de vil, og det de vil ha er en digital verdenssentralbankvaluta som skal inn på alles mobiltelefon først, datapasset som nå introduseres som et vaksinepass. Deretter inn på et chipimplantat som kommuniserer med 5G. Menneske skal smeltes sammen med maskin, som WEFs publikasjoner antyder.

  Som økonomen Ernst Wolff beskriver det: «Fremtiden som vi blir ledet til kan ikke forenes med prinsippene for demokrati, av følgende grunn: Vi lever i et samfunn styrt av en ekstremt velstående og ekstremt mektig, men samtidig utrolig liten minoritet. Deres største interesse er å opprettholde sin egen rikdom og makt. Så digitalisering er ikke til fordel for oss alle, men til fordel for denne minoriteten.

  Når det gjelder den digitale sentralbankvalutaen, som ganske sikkert vil bli introdusert i form av en borgerlønn, vil helt nye diktatoriske mekanismer bli lagt til de gamle: Mottakernes forbrukeratferd vil bli kontrollert på en målrettet måte, det vil være umulig for dem å spare, og de vil være i stand til å tvinge dem til å bruke pengene til et bestemt formål innen bestemte tidsperioder. God oppførsel vil bli belønnet, mens kritikere vil bli straffet og til og med avskåret fra alle økonomiske strømmer».

  Digitale sentralbankpenger vil være kjernen i et tvangsbasert sosialt regime som i stor grad vil klare seg uten åpen vold fordi det kan knuse enhver motstand i spiren. Sentralbankens digitale penger vil være et nesten perfekt middel for kontroll, manipulering og kondisjonering av befolkningen og dermed føre til en stort sett usynlig maktutøvelse. Introduksjonen er intet mer og intet mindre enn den mest innflytelsesrike valutareformen gjennom tidene».

  Svar
  • Northern Light.
   15 februar 2022 14:42

   Sitatet fra Ernst Wolff er fra Midt i Fleisen: Digitale sentralbankpenger – slutten på alt demokrati.

   Svar
   • Godt N. L.
    Et scenario som den verste kinesiske dystopi står nå klar og venter innbyggerne i (bla.) Norge.
    – Hvis vi ikke slår tilbake.

   • Og; hvordan gjør vi det (?)
    Jeg har en gammel ljå – vil den kunne brukes. Hammer (flere), og øks også. Spade i tillegg. Utgjør mange slag – 🙂

 • Vold avler vold. Det er ikke veien å gå!
  Ved neste (og neste og neste ..) valg må vi utelukkende (!!) stemme på kandidater/partier som uttrykkelig tar avstand fra alle former for diktat. Det må bli en skikkelig folkebevegelse. Det er bare å begynne dette arbeidet så fort som mulig! Allerede førstkommende lørdag.

  Svar
  • «Allerede førstkommende lørdag»

   Mer informasjon ønskes.

   Svar
  • Rosa og Ragnhild 🙂

   Politikere er faktisk ikke så flinke til å tenke selv .. – som de ofte selv tror 😉 , – De er ofte mer opptatt av å seile med vinden og den beste måten å beseire dem på er å rive ned seilene med god motargumentasjon – Da går de som oftest i stå fordi de er mer opptatt av hva massemedia og flertallet mener enn deres egne meninger. – Massemedia får vi dessverre ikke gjort noe med .. men folket vil til slutt alltid vinne (vi er jo millioner) med mindre de fleste av oss er totalt hjerneskadet av vaksiner da ! 😉

   Jeg har merket meg ordene til Ragnhild og kan godt forstå henne da det rett og slett er forbausende hvor skråsikre FHI har uttalt seg på folkets vegne, til tross for all forskning som er utført vedr. disse «vaksinene». – Men jeg tror ikke hverken politikere, FHI eller helsepersonell skal frykte vaksine motstandere – De bør frykte de vaksinerte nå de våkner til sannheten ! – Det er allerede mange personlige tragedier direkte knyttet til disse vaksinene ; – dødsfall og mange alvorlige bivirkninger som totalt sett vil overskygge skadene av dette såkalte «viruset»

   Jeg nevnte tidligere nanoteknologi ! – Laboratorierapporter -BEKREFTER- at «vaksinene» inneholder grafen-nanomaterialer som kan trenge inn i kroppens naturlige barrierer og skade sentralnervesystemet og med dette også grafen-oksid som kan skade indre organer. Dette vil ødelegge blodhelsen, utløse kreft, forårsake endringer i genfunksjoner og en rekke andre bivirkninger. «(Ingen tvil om dette)»

   Men for all del … ikke la dere distrahere av det jeg skriver da FHI kan sikkert om-forklare dette !

   Vel .. nå er vi i gang og det vil kanskje forundre noen – men til slutt er det kanskje slik at det er de uvaksinerte som må tale de de vaksinertes sak – Hvem vet 😉
   Uansett .. de «Vaxa» har sitt vaksinepass og de kan jo alltids berolige seg selv ved å titte i dette når de føler seg litt uvel 😉

   Ha en god dag ! 🙂

   Svar
 • Menneskets iboende frihet er ukrenkelig, den må forsvares om nødvendig med vold. Videre er din kropp DIN – ikke noe som andre kan skalte og valte med som de vil.
  På tide å få rasket sammen en folkehær, i tilfelle det blir nødvendig med væpnet opprør?

  Den/de som vil injisere meg vil forsøke dette med sitt eget liv som innsats, man kan like gjerne dø i kamp som å dø som en «slave» for WEF og co.
  (og komme tilbake som en av Jesus’ soldater i den «endelige» krigen mot disse satanistene)

  Svar
 • Hysteriet er i ferd med å dø. Vi får nå informasjon/kjent fakta, som er blitt holdt tilbake i et par år.
  Så får vi kvitte oss med rusa politikere og maktpersoner som er farlige å ha i styre & stell.:

  ‘Dette gir Heimdal grunn til å tro at det faktisk var RS-viruset som var den reelle skurken også i de tilfellene der barna hadde korona.
  – Jeg mener foreldre til små barn har grunn til være mer bekymret for RS-virus enn korona. I vår studie ser vi at RS-viruset langt oftere fører til innleggelser på sykehus-‘
  https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-forsker-har-studert-koronavirus-siden-2014_-mener-sars-cov-2-vil-utvikle-seg-til-a-bli-harmlost-1.15851266

  Nrk. 03.02.22
  ‘279 koronasmittede innlagt på sykehus
  Torsdag var 279 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på én pasient fra dagen før. Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona. 😉
  EU føreslår å behalde koronasertifikata til juni 2023
  EU-kommisjonen føreslår at EU sine felles koronasertifikat bør stå eit år til, fram til 30. juni 2023. I utgangspunktet utløpar forskrifta i juni i år.’

  Svar
 • Hva du ikke får høre av Main-stream media !
  Bør sees !!!

  Tidligere Blackrock porteføljeforvalter (profesjonell ansvarlig for å ta investeringsbeslutninger) avslører Pfizer-svindel og hvordan Pfizer har begått svindel angående kliniske studier !
  (BlackRock: Det hemmelige selskapet som «eier» verden)

  Dette må nok føles betryggende for FHI og de vaksinerte !
  Spørsmålet er nå – Hva visste FHI angående korrupte data ?
  Har FHI aldri undret seg over hvorfor reelle data skal skjules i 75 år?

  Uansett .. Sannheten vil komme for en dag og da ville jeg ikke vært i deres sko !
  Hva vi må alle forlange nå ! …
  – Sannheten !
  – Hvem visste hva ?
  – Hva har ansvarlige myndigheter tenkt å foreta seg ?
  – Ikke minst .. Hva har Vi – Det Norske folk tenkt å foreta seg ?

  Siste spørsmål – Hvem i all verden kjøper et produkt uten varedeklarajon og godtar å få dette injisert i kroppen ?
  Du vet det ! – Nordmenn … sukk ..

  https://www.redvoicemedia.com/video/2022/02/ex-blackrock-portfolio-manager-exposes-pfizer-fraud-moderna-tells-red-flag-disclosure-language-video/

  Svar
 • OBS! OBS! Norge og NATO må snarest sende tropper til Canada for å redde DEMOKRTIET.
  Treudeu Castro har allerede innført diktatur. Han angriper sitt eget folk. Trakasrter fredlige demonstranter. Stenger bankkontoene til folk som har annen mening enn ham. Dette er grusomt. Treudeu og Nuland er elever av Klaus Schwab og WEF(World Economic Forum). Hvor Erna Solberg har gjort seg spiselig lenge. Jens Stoltenberg du må handle nå! Redd Demokratiet i Canada!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Upopulær president leker med ilden:

Erklærer unntakstilstand i Canada.

Forrige innlegg

Rapport:

‘Vaksinene er verken trygge eller effektive’.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.