POSTED IN Covid-19

Korona

Verdenshistorias dårligste vaksiner: Livsvarig tablettkur i sprøyteform

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

At korona i sine mange mutasjoner er et virus, og smittsomt og for noen dødelige — som alle andre virus — er det ikke tvil om. Og at det finnes vaksiner mot virusets ødeleggende kraft — som kan virke litt bra foruten alvorlige bivirkninger — er også tilfelle. Likevel blir nordmenn smitta og sjuke trass i at 88 prosent av alle nordmenn over 18 år er vaksinert. Vaksinene hindrer oss  ikke mot å bli smitta, å smitte andre og bli sjuke og innlagt på sjukehus. 

At mye av Norge må stenges ned trass i at 88 prosent over 18 år og nesten alle over 65 år er vaksinert, er et bevis på at vaksinene ikke virker som vaksiner skal.

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

 «Korona-vaksinene» er ikke vaksiner, men tablettkur i sprøyteform i åresvis
Store norske medisinske leksikon, en del av Store norske leksikon, skreiv 28. juni 2018 og som fortsatt lå ute 15. desember kl 10.28:

Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.

Vaksiner bygger på prinsippet om at mennesker eller dyr som har gjennomgått en viss infeksjonssykdom, oftest blir uimottagelige for et nytt angrep av den samme sykdom i kortere eller lengre tid; de er blitt immuneImmunitet kan også oppnås ved vaksine, selv om den ikke alltid er like sterk eller langvarig som etter gjennomgått sykdom.

Alle de kjente virussjukdommene som vi har hatt så vellykka vaksine imot i årtier, tar vi bare en gang i livet, eventuelt en oppfriskning med flere tiårs mellomrom. Influensavaksinen tar vi hvert år fordi influensaviruset er ulikt fra vinter til vinter, og vaksinen treffer ikke alltid like godt alle år/sesonger.

Koronavaksinene må vi ta med bare måneders mellomrom. Og de hjelper ikke mot smitte, og de hjelper ikke mot å bli sjuk.
Koronavaksinene er ikke vaksiner i egentlig forstand når de må tas fortløpende. «Vaksinen» er i praksis en endeløs tablettkur tatt intravenøst, i sprøyteform.

«For første gang i historien kan man smitte vaksinerte mennesker med viruset de ble vaksinert mot»
På en tråd starta av Karl-Erik Kval på Facebook har Eilif Johannesen karakterisert suksessen med disse orda: «For første gang i historien kan man smitte vaksinerte mennesker med viruset de ble vaksinert mot». (Henta fra Snorre Nordmann?). For vaksinerte smitter andre. Alle de som blei smitta på restauranten på Aker brygge var fullvaksinert. 

Over halvparten innlagte er fullvaksinerte
Nær 3,9 millioner personer i Norge, 88 prosent av alle over 18 år, har minimum tatt to doser vaksiner, dvs at de er «fullvaksinerte». Nesten alle over 65 år har tatt en tredje dose. Faktisk.no opplyser at i tillegg har fire prosent tatt én vaksine dose. Likevel blir så mange av de vaksinerte smitta. Det sies klart fra helsemyndighetene at vi må regne med å ta både en fjerde og femte og kanskje også en sjette vaksinesprøyte om kort tid.

Vaksinenes manglende virkning

IMG_3600
Skjermdump fra VG.

Av dem som blir så sjuke at de må legges inn på sjukehus, i uke 48, var det 282 nye pasienter med korona. Av dem var det 208 som hadde korona som hovedårsak. Av disse 208 var 101 fullvaksinerte, mens 83 var uvaksinerte.

Jon Lindstrøm skriver i et innlegg på Facebook:

I en kronikk i Nettavisen, peker mediekritiker George Gooding på en grunnleggende svakhet ved FHIs tall. Mange eldre, som stort sett er vaksinerte, blir behandlet for Covid-19 på sykehjem og inngår derfor ikke i statistikken over hvor mange som blir behandlet spå sykehus. FHI vet derfor ikke hvor stor andel av de vaksinerte som totalt sett blir behandlet for Covid-19.

Er smitten flere ganger høyere blant uvaksinerte enn vaksinerte? Til påstanden fra FHI siterer Jon Lindstrøm et innlegg på Facebook av George Gooding:

«Innbakt i denne påstanden er en enorm feilkilde: den nasjonale TISK-strategien ble etter sommeren endret slik at vaksinerte i all hovedsak ikke blir testet med mindre de velger det selv. 

Blant 65+ viser tallene at forskjellen er svært liten mellom vaksinerte og uvaksinerte, som jo ikke burde vært mulig hvis det var vaksinasjon som utgjorde forskjellen. En grunn kan være at yngre blir testet mer uten at de selv ber om det, f.eks. smittesporing og massetesting ifm. skole. 

Sannheten er at FHI ikke egentlig vet hvor stor forskjell det er mellom smitte blant vaksinerte i forhold til uvaksinerte. Tallene vi har nå er ikke kontrollert for feilkilder som er i stand til å overdrive smitten blant uvaksinerte».

Hvem er det som er ikke vaksinerte?
VG har 15.12.2021 en artikkel om en akuttsjef i Oslo som viste til at seks av ti intensivpasienter på Østlandet var vaksinert. I et intervju med Espen Nakstad, skriver VG:

De uvaksinerte kan deles opp i flere grupper: Noen er arbeidsinnvandrere som kommer til Norge i perioder for å jobbe, og som kommer fra land med lav vaksinedekning. Noen nordmenn bor i utlandet deler av året, og er derfor ikke med i vaksinestatistikken selv om de har blitt vaksinert i utlandet. Andre har medisinske årsaker for ikke å vaksinere seg. 

Nedstenginga av Norge: Verken forholdsmessig eller økonomisk verdt det
Personlig vurdert er risikoen ved å ikke vaksinere seg klart sannsynlig større enn å vaksinere seg. Samfunnsmessig vil det i stedet for 208 innlagte på sjukehus i uke 48, være 115 innlagte, 93 færre. Kan det forsvare å stenge ned store deler av samfunnets næringsliv, og tvinge barn, tenåringer og enslige i ytterligere isolasjon med de personlige belastningene og kostnadene det har? Neppe.

Eksemplet Bodø
Jon Lindstrøm overfører tallene for landet til Bodø. For hele landet la han til grunn tall fra FHI om at det var 12 av 100 000 blant de uvaksinerte og 1,5 av 100 000 blant de vaksinerte som blei lagt inn på sjukehus med Covid-19 i uke 44. Han skriver:

Hva innebærer disse tallene overført på en mellomstor stor by som Bodø, med ca. 50 000 innbyggere? Tilsynelatende betyr de at man ville fått 6 sykehusinnleggelser hvis alle bodøværingene var uvaksinerte, mot bare 1 hvis alle er/var vaksinerte. Å forebygge at 5 bodøværinger må legges inn på sykehus i løpet av en uke, vil utvilsomt være en fordel både for dem det måtte gjelde, og for Nordlandssykehuset som sikkert har andre ting å bruke sin ikke ubegrensede kapasitet på.

Man kan likevel spørre hvor dramatisk denne forskjellen er i et større helsepolitisk perspektiv. Er det at en by med 50.000 innbyggere risikerer å få 5 uønskede sykehusinnleggelser i løpet av en uke, virkelig noen særlig tungtveiende grunn til å innføre all verdens ekstraordinære smittevernstiltak, som potensielt kan involvere alt fra full lockdown til koronapass og karantenehotell? (Utheva av politikus.no)

Det kunne vært interessant sammenlikne dette med tall over hvor mange som har vært innlagte for influensa på Nordlandssykehuset under (harde) influensasesonger før 2020. I det hele tatt ville det vært en fordel om den jevnlige strøm-flommen av tall for innlagte (men først og fremst smittede) pga. Covid-19, like jevnlig ble sammenliknet med tall for hvor mange som blir innlagte (og dør) pga. alle mulige andre årsaker (som stort sett regnes som normale). 

Fortsatt tenk på et tiltak: Viktigst å svare aktivistiske journalister «Ja, vi lover å stramme til enda mer»
Ikke bare virker ikke vaksinene, verken helsemyndighetene og regjeringa kan etter to år ikke legge fram en konkret vurdering av hvilke tiltak som virker hvordan. Munnbind for eksempel. Hvorfor virker det uten at det finnes regler for hvor ofte de kan brukes og hvordan de kan brukes?

image
Bruksanvisning mai 2020 på munnbind.

Gassmasker til soldater kunne tidligere bare brukes av barberte, uten fullskjegg. Giftig gass kommer inn gjennom skjegget mellom maske og hud. Hvorfor gir ikke et munnbind mulighet til det? Hva konkret er nytten ved stengte barnehager og skoler og arbeidsplasser, ikke minst målt opp mot ulempene?

Hvorfor er ikke det en vurdering, som hvor mye vi skal betale for kjempedyre medisiner for enkeltmennesker som ellers vil dø, og biltrafikk og mye annet farlig som vi godtar?

Det er mye som vi med god grunn kan lure på når alle medier ikke gjør annet enn å applaudere myndighetene og bare spør om enda mer nedstenging.

Framheva bilde: 
Henta fra Eilif Johannesens innlegg 
på en Facebook-tråd starta av Karl-Erik Kval.
Johannesekan ha henta det fra Snorre Nordmann.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Det er bra at diskusjonen dreier seg om aktuelle medisiners virkninger/bivirkninger. Det helt essensielle er imidlertid årsaken til sykdommen/pandemien. Oppfatningen av virus som patogen synes så innarbeidet i folkesjela at det nærmest har blitt en del av vår kulturarv. Derfor styres våre persepsjoner av epidemiologiske observasjoner framfor vitenskapelige hypoteser som må testes.
  Denne kunnskapen er lett tilgjengelig på nettet og kan forståes av alle og enhver.

  Svar
  • Det virker som om det har gått sport i å IKKE tenke sjøl, litt skamfult – man er ikke en del av flokken ?
   Tallene viser at en vanlig influensa fra år tilbake gir flere innleggelser/døde enn Covid.
   Uuuuuintrressant!
   Det vi har «passet oss i Norge» med er munnbind og Antibac, som hjelper mot bakterier, IKKE virus.
   Uuuuuintrressant!
   Vaksinerte smitter like gjerne som u-vaksinerte.
   Uuuuuuuuuintressant!
   Men…., hvis tall og vitenskap er uinteressant, hva er interessant da..?
   Følge flokken? Hysteri?
   Jaaaaaaaaaaaaaaa!

   Svar
 • ekle & udugelige vaksiner, skadelige masker, lockdown som ikke virker, skjenkestopp, vaksinepass, hvorfor kan vi ikke lage medisin mot ett virus som vi kan slå ihjæl med håndsprit og såpevann?

  Svar
  • Det som er viktigere enn Covid i forskjellige varianter, og dets ende.
   Er et folk/en nasjon som begynner å tenke sjøl.
   Og som protesterer mot overgrep fra myndigheter som satser på at befolkningen IKKE tenker sjøl.
   ENTEN det gjelder frykt for et relativt u-farlig virus, strømpriser som 15-dobles fra (norskeid!) produsent til forbruker, renter som settes opp grunnet en inflasjon som øker nettopp av de kunstig høye strømprisene, – og som ellers vandrer rundt som zombier med munnbind konstruert for bakterier.
   Ikke minst, protester mot at våre «forsvar»s-krefter brukes til å angripe andre land.
   Viruset dør ut, som de fleste virus. Uten behandling, for 99,… %.
   Men en befolkning som lar seg styre ut i det ene idiotiet etter det andre bør få behandling.
   Behandling kan feks. være Grunnkurs i demokrati, tallforståelse og kritisk tenkning.
   Det haster. Ellers overtar de trojanske hestene på Løvebakken hele styringen av Norge, – rett i lomma på globalistene som ønsker å styre hele galskapen ww.

   Svar
 • Disse Gen – baserte Covid- «Vaksinene» (GMO) er i realiteten «totalt ubrukelige» !» Dette fordi grunnleggende prinsipper for immunologi er fullstendig ignorert
  (Grunnet designet i seg selv ) !. – Antistoffer som induseres ved INTRAMUSKULÆR VAKSINASJON vil kun sirkulere i blodet og vil høyst sannsynligvis ikke nå overflaten av slimhinnene til våre øvre luftveier – Det hele er egentlig ganske så «latterlig» ! Vaksiner som injiseres intramuskulært – vil kun indusere IgG Immunoglobulin (vanligste typen antistoff som finnes i blodsirkulasjonen) og sirkulerende IgA Immunoglobulin (antistoffer laget av hvite blodlegemer) og ikke sekretorisk IgA som skilles ut av slimhinnene ! Så da så – Vi vet at de 2 først nevnte antistoffene hverken kan eller vil gi effektivt beskyttelse for slimhinnene mot infeksjon av CoV-19. – Dette er skrevet fordi målinger av antistoffer i blodet aldri kan gi noen informasjon om den sanne statusen til immunitet mot infeksjon i luftveiene – Det vi nå er mest opptatt av ! – og videre at du er like like stor smittespreder selv om du er Gen. – Modifisert med disse Corona «Vaksinene» !
  Uansett … Global totalitarisme er nok en mye større trussel enn Coronaviruset i seg selv !

  Svar
 • Det er grunn til å merke seg at du ifølge FHIs definisjon av en uvaksinert er å regne som uvaksinert hvis du har fått én dose koronavaksine, og det har gått mindre enn 21 dager eller mer enn 14 uker siden vaksinasjon. Du regnes også som uvaksinert om du har fått to doser vaksine, men det har gått mer enn 14 uker siden du fikk første dose eller mindre enn én uke siden du fikk andre dose.

  Da bivirkninger har en tendens til å oppstå i nær tidssammenheng med «vaksinasjon», er disse definisjonene skreddersydd for å maskere «vaksine»-skader og dermed feilaktig å skape et inntrykk av at det er de virkelig uvaksinerte som havner på sykehus. Det kan i stedet være tale om bivirkninger av injeksjonene og personer som (eventuelt midlertidig) har fått redusert sitt immunforsvar som følge av «vaksinasjonene». Disse definisjonene gjør det også mulig å bebreide de virkelig uvaksinerte for komplikasjoner og skader som oppstår hos vaksinerte etter mer enn 14 uker.

  Slik forsøker makthaverne på uredelig vis å snu de faktiske forholdene på hodet for å få flest mulig til å «vaksinere» seg.

  De syke uvaksinerte som kampanjemediene skriver om, kan altså likeså godt være «vaksinerte».

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Å stille publikum spørsmål du ikke vet svaret på kan være farlig.

Du kan få svar du ikke ønsker deg.

Forrige innlegg

Konspirasjonsjegere:

Derimot.no en av Norges største og farligste nettaviser!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.