POSTED IN Helse, Norge

Koronatiltakene:

Hvorfor er de så redde for debatt?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Innlegget under ble publisert i Bergensavisen 3.november i forkortet form. Vi gjengir det her i sin helhet. Ifølge artikkelforfatter som er idrettsutøver er kommentarene etter innlegget mange.

Knut Lindtner

La oss ta debatten om Koronatiltakene

Av Erlend Bolstad Raa

Da koronaviruset kom til Norge i starten av mars visste vi lite om dets alvorlighetsgrad. Stort sett var det vi visste at det smittet raskt.

Det eneste riktige var å iverksette tiltak for å stoppe smitten mens vi samlet informasjon og kunnskap om hva dette viruset var for noe. Den gang i mars da vi satt innelåst i husene våre og satt livene våre på vent, var jeg forståelsesfull og dugnadsvillig. 

Nå, i oktober, er jeg ikke det.

Er det egentlig så farlig å bli smittet?

Jeg er hverken lege, epidemiolog, demograf eller politiker. Det jeg nå skal formidle er ikke mitt ansvar, men jeg er skuffet over at det er ingen fagpersoner eller politikere som står frem, snakker om det og legger faktaene på bordet.

Ifølge en nasjonal studie fra Oxford University er gjennomsnittlig alder for en person som har dødd av Covid-19, 82.4 år. Forventet levealder i den engelske befolkningen er 81,4 år.

Det vil si at de som dør av korona allerede har levd lenger enn det som kan forventes. Tall fra Norge viser samme tendens; gjennomsnittsalderen på de døde er 83 år, forventet levealder er 82,5 år

Til sammenligning var gjennomsnittlig alder for de døde under spanskesyken 28 år og den var regnet som en svært dødelig pandemi.

Ser dere problemet? 

Statistikken forteller oss nemlig at dette ikke er en dødelig sykdom, selv om mange tror den er det. Men selv om den ikke er livsfarlig, er den fortsatt smittsom. Det er viktig å gjøre et tydelig skille mellom disse begrepene. 

Isolert sett er ikke det å bli smittet farlig; det er nemlig alvorlig sykdom, død eller eventuelle bivirkninger som utgjør faren. 

Jeg skriver ikke dette for å si at jeg ikke har medfølelse eller sympati for dem som blir alvorlig syk eller får bivirkninger i etterkant, for det har jeg. Personlig, kjenner jeg flere som har hatt bivirkninger flere måneder etter endt sykdom. 

Dessverre, rettferdiggjør ikke leie bivirkninger de konsekvensene tiltakene får for oss alle. Både unge, voksne og eldre. 

Å isolere seg gir dårlig psykisk helse.

Jeg snakker om unge mennesker som nå sitter hjemme (bokstavelig talt) uten framtidsutsikter eller sosial omgang. 

Jeg snakker om voksne mennesker som har mistet jobben eller må sitte på hjemmekontor i månedsvis uten fysisk sosialt samvær. 

Jeg snakker om eldre mennesker som går igjennom sin siste fase i livet med svekket livskvalitet og uten å ha muligheten til å omgås venner. De psykososiale konsekvensene er alvorlige. 

Videre, kan vi peke på de økonomiske konsekvensene av tiltakene. På makroplan blir selskaper slått konkurs og flere bransjer lider store tap. 

På mikronivå ser vi permitterte arbeidstakere, hjemmekontor og arbeidsledighet. 

På NRK debatten den 27. oktober uttalte Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, at koronatiltakene vil koste staten 154 milliarder kroner, som tilsier en pengesum som kunne finansiert kreftbehandling i Norge i 10 år fremover. 

På andre siden av rommet står Bent Høie og Espen Nakstad nærmest hånlig og rister på hodet og protesterer på byråkratisk vis, uten at de svarer på de uttalelsene som de blir konfrontert med. I samme program snakker Høie om at han vil ha en åpen debatt om tiltakene og at han ønsker kritiske spørsmål velkommen. Selvmotsigelsen her sier jo seg selv.

Til sist vil jeg peke på psykiske helsekonsekvenser. 

Det er veldokumentert at mangel på sosial omgang og ensomhet er knyttet til psykiske helseproblemer. Å «være sammen» via sosiale medier kan heller ikke erstatte den fysiske kontakten. Vi sitter igjen med utenforskap og ensomhet i stedet for fellesskap og relasjonsbygging. 

Mennesker blir aleine.

Folkehelseinstituttet regner at omlag 500-600 mennesker tar selvmord hvert år. Vi har ikke tallene for selvmord i 2020 enda, men de blir trolig ikke noe lavere enn normalen. Om dette skjer er det mulig at flere vil dø av selvmord i 2020 enn av Covid-19. Tenk litt på det.

Hva med å sette opp koronadødsfall mot andre former for dødsfall? 

Ifølge Folkehelseinstituttet døde 10 532 av kreft i 2019. I 2020 har kreftpasienter over hele landet fått behandlingen sin utsatt til fordel for å redde en andel av befolkningen som allerede har levd lenger enn den forventede levealderen. 

Tenk litt på den også. 

Når vi ser på koronadødsfall i en bredere kontekst enn det Høie og Nakstad gjør, får vi et litt mer presentabelt bilde for hvilken sykdom vi egentlig har med å gjøre. 

Så ja, Bent Høie, vi trenger en mer åpen debatt om koronatiltakene. Og ja, Espen Nakstad, vi må ta sykdommen alvorlig. Men av helt andre grunner enn det du tror! 

Forsidebilde: Toa Heftiba

https://www.ba.no/la-oss-ta-debatten-om…/o/5-8-1461782…

https://www.dailymail.co.uk/…/The-average-age-death…

https://www.cdc.gov/…/1918-commemoration/key-messages.htm

https://www.nettavisen.no/…/dette-vet…/3423959444.html

https://www.fhi.no/…/hin/psykisk-helse/selvmord-i-norge/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Et greit innlegg fra en sprek ungdom som jeg perifert kjenner foreldrene til. Han kunne forsåvidt tatt med spørsmål rundt hvorfor beslutningene rundt nedstengning etc. er hemmelighetsstemplet i 100 år, hvorfor ledende epidemologer globalt er dypt faglig uenige i hvordan vi har håndtert dette, hvorfor forsking sier at munnbind ikke har noen effekt mot virus (noe som forsåvidt også opplyses om av produsent). Listen er lang. De fleste som besøker denne siden har nok en ganske klar formening om hvorfor..

  Svar
 • Et greit innlegg fra en sprek ungdom som jeg perifert kjenner foreldrene til. Han kunne forsåvidt tatt med spørsmål rundt hvorfor beslutningene rundt nedstengning etc. er hemmelighetsstemplet i 100 år, hvorfor ledende epidemologer globalt er dypt faglig uenige i hvordan vi har håndtert dette, hvorfor forsking sier at munnbind ikke har noen effekt mot virus (noe som forsåvidt også opplyses om av produsent). Listen er lang. De fleste som besøker denne siden har nok en ganske klar formening om hvorfor..

  Svar
 • «Personlig, kjenner jeg flere som har hatt bivirkninger flere måneder etter endt sykdom.»
  Bivirkninger/ettervirkninger har vi alle .
  Etter livet; fibromyalgi, ME, Kols, anorexia, fedme, angst, religion. Livets uutholdelige letthet, – eller tyngde .
  Den som leter den finner. Og vi vet at frykt skaper sykdom.

  Men hvorfor bruke så mye resurser/krefter på å finnet et virus( med en PCR-test med så stor feilmargin) . – Og som så sjelden gir de fleste sykdoms-symptomer.

  Altså for PRØVER, – ikke for å HELBREDE ! Og prøvene er nødvendig nettopp fordi folk IKKE blir syke. :
  ‘– Folk er slitne, men samtidig har folk en enorm ansvarsfølelse og dugnadsånd. Så folk står på det de klarer, men vi kan ikke holde på slik over lang tid. ‘
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/_-kapasiteten-pa-analyser-av-koronatester-er-snart-sprengt-1.15229430

  Og altså med lavere dødelighet enn alle andre virus de siste 10 år.
  Er det kun idioti?

  Svar
 • «Personlig, kjenner jeg flere som har hatt bivirkninger flere måneder etter endt sykdom.»
  Bivirkninger/ettervirkninger har vi alle .
  Etter livet; fibromyalgi, ME, Kols, anorexia, fedme, angst, religion. Livets uutholdelige letthet, – eller tyngde .
  Den som leter den finner. Og vi vet at frykt skaper sykdom.

  Men hvorfor bruke så mye resurser/krefter på å finnet et virus( med en PCR-test med så stor feilmargin) . – Og som så sjelden gir de fleste sykdoms-symptomer.

  Altså for PRØVER, – ikke for å HELBREDE ! Og prøvene er nødvendig nettopp fordi folk IKKE blir syke. :
  ‘– Folk er slitne, men samtidig har folk en enorm ansvarsfølelse og dugnadsånd. Så folk står på det de klarer, men vi kan ikke holde på slik over lang tid. ‘
  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/_-kapasiteten-pa-analyser-av-koronatester-er-snart-sprengt-1.15229430

  Og altså med lavere dødelighet enn alle andre virus de siste 10 år.
  Er det kun idioti?

  Svar
 • Skal vi ikke bruke Antibac hele tida? Vi har vel en «døds-pandemi» selv om smittede ikke blir syke? ;-)

  ‘Det å utsettes for et mangfold av ufarlige mikrober og allergener når du er liten, ser ut til å få immunsystemet på rett kjøl. ‘
  https://forskning.no/allergi-barn-og-ungdom/forskere-la-skogbunn-i-barnehager-det-endret-barnas-immunsystem/1765201

  Svar
 • Skal vi ikke bruke Antibac hele tida? Vi har vel en «døds-pandemi» selv om smittede ikke blir syke? ;-)

  ‘Det å utsettes for et mangfold av ufarlige mikrober og allergener når du er liten, ser ut til å få immunsystemet på rett kjøl. ‘
  https://forskning.no/allergi-barn-og-ungdom/forskere-la-skogbunn-i-barnehager-det-endret-barnas-immunsystem/1765201

  Svar
 • Hvis stadig utvidet testing viser at bortimot 100% er smittede. ( Nå 70 %?)
  – Men vi ikke blir/er syke.
  Og vi ( våre «ledere») stenger ned det meste av samfunnets aktivitet og sosialt samvær «fordi det er så smittsomt».
  Er vi ( våre «ledere») da syke; – mentalt?

  Svar
 • Hvis stadig utvidet testing viser at bortimot 100% er smittede. ( Nå 70 %?)
  – Men vi ikke blir/er syke.
  Og vi ( våre «ledere») stenger ned det meste av samfunnets aktivitet og sosialt samvær «fordi det er så smittsomt».
  Er vi ( våre «ledere») da syke; – mentalt?

  Svar
 • Ja,hvorfor er de så redde for debatt? Godt spørsmål! Myndigheter og helsebyråkrater,også i Norge ønsker egentlig ingen åpen debatt om dette. Motstandere av mye av denne nedstengningen og bruk av munnbind blir sjelden eller aldri invitert i media som f.eks NRK og ensrettingen er et faktum.Lockdown/nedstengningen er bestemt høyt oppe blant den globale makteliten. Maktelitens servile undersåtter gjør som de får beskjed om og stenger mer og mer ned. Dette begrunner de bl.a med mange positive PCR-tester. Hvor mange av dem som tester positivt har egentlig corona? Her tror jeg det er mye som ikke stemmer og derfor blir coronaen blåst opp til uante proporsjoner.Store deler av den tyske befolkningen har skjønt dette.Når over 1 million tyskere og noen av andre nasjonaliteter demonstrerte i Berlin 1.august og mange også i samme by 29.august sier det det meste om hva alt dette handler om.

  Svar
 • Ja,hvorfor er de så redde for debatt? Godt spørsmål! Myndigheter og helsebyråkrater,også i Norge ønsker egentlig ingen åpen debatt om dette. Motstandere av mye av denne nedstengningen og bruk av munnbind blir sjelden eller aldri invitert i media som f.eks NRK og ensrettingen er et faktum.Lockdown/nedstengningen er bestemt høyt oppe blant den globale makteliten. Maktelitens servile undersåtter gjør som de får beskjed om og stenger mer og mer ned. Dette begrunner de bl.a med mange positive PCR-tester. Hvor mange av dem som tester positivt har egentlig corona? Her tror jeg det er mye som ikke stemmer og derfor blir coronaen blåst opp til uante proporsjoner.Store deler av den tyske befolkningen har skjønt dette.Når over 1 million tyskere og noen av andre nasjonaliteter demonstrerte i Berlin 1.august og mange også i samme by 29.august sier det det meste om hva alt dette handler om.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimapolitikken:

Hvilke konsekvenser får den? Hvem rammer den?

Forrige innlegg

Terje Tvedt

USA ikke foran et sammenbrudd

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.