POSTED IN Endring av politikken, Helse

Koronatiltakene:

Har gjort de rikeste rikere og skapt mer fattigdom.

0
Print Friendly, PDF & Email

Fremtid med eller pga. Korona

Av Hendrik Weber

Den varige globale Lockdown, og ikke Korona viruset, har styrtet verden i den største resesjonen som mennesker noe ganger har opplevd. Flere analytikere fra IMF (International Monetary Fond) og andre finansinstitusjoner påstår at følgene kan blir mer dramatiske enn den store finanskrisen fra 1929. Selv om mange i Norge ikke merker noe i det daglige, så er tegnene rundt oss veldig synlige.

I Europas sterkeste økonomi Tyskland er tallet på permiterte klatret til 6.69 millioner pluss rundt 3 millioner som er helt uten arbeid. Oljeprisen har sunket med 34% i løpet av et år, og de aller fleste aksjekursene stupte i mars 2020 med mange prosent. BIP i alle Eurolandene har falt i snitt med 12% i andre kvartal i år. Millioner av lavtlønnede arbeidere i Asia, Afrika men også i Europa har mistet jobbene sine fra en dag til annen, og vet ikke hvordan de skal overleve den neste tiden. Antall selvmord har økt dramatisk. Selv om mange i Norge tilsynelatende ikke er så hardt rammet av dette, er det en skremmende utvikling over hele verden. 

Her er en av vinnerne som følge av Koronatiltakene

Samtidig ser vi at verdens største konserner og deres eiere tjener mer en noen gang før. Aksjekursen til selskaper som Apple har steget med 86%, og Goggles morselskap Alphabet med hele 141%. Apple er det første konsernet i historien med en verdi på mer en 2 billioner US-dollar. Etter etablering i 1976 tok det 42 år før Apple hadde en verdi på 1 billion dollar. For å doble resultatet tok det ikke mer en to år. Amazon har økt sin aksjeverdi med utrolige 229 %, og eieren Jeff Bezos er første menneske i historien som har et formue på over 200 milliarder US dollar. 

Det kan diskuteres hvor farlig Covid19 viruset egentlig er i forhold til de langsiktige skadene som påføres gjennom den såkalte Lockdown. At også menneskeliv går tapt og at vold og psykiske problemer øker kraftig er høyst sannsynlig.

Spørsmålet er allikevel om konsekvensen av en Lockdown, som i mange land først kom der pandemien allerede var på vei ned igjen, også har en annen bakgrunn. Uten å komme med konspirasjonsteorier er det veldig synlig at noen grupper tjener stort på denne krisen. 

Finanssystemet vårt er så ustabilt som aldri før. Etter den siste finanskrisen i 2008, der banken Lehmann Brothers gikk konkurs, har politikerne og sentralbankene lovet å forandre noe og stabilisere systemet. Utrolige mengder sentralbank-penger har blitt pumpet inn i markedet for å stabiliserer systemet. Istedenfor å investere i realøkonomien med bedrifter som produserer en reel verdi og ansetter folk, har pengene hovedsaklig gått til spekulanter og til det globale finanskasinoet. Ingenting har forandret seg siden 2008, tvert imot.

Vi får mer fattigdom.

De som tror at det kan skapes nye arbeidsplasser over tid, tar mest sannsynlig feil. Vi står nå foran en utvikling og digitalisering av verden som vil koste ytterligere millioner av mennesker arbeidsplassene sine. Hva skal vi gjøre med alle disse arbeidsløse som må få statlig støtte ? Også den politiske eliten og de superrike vet at det kan føre til store spenninger i samfunnet. World Economic Forum, et samlested for eliten, diskuterer allerede i et strategidokument «The Great Reset», hvordan verden kan «startes» på nytt. At hovedtyngden i dette papiret ikke ligger på demokratisering og utjevning av finansielle og sosiale forskjeller er klart.  

En mye diskutert måte er å innføre borgerlønn. Også her kan for- og bakdeler diskuteres, men det fins et senario som ikke er ønskelig for fremtiden vår. For å gjøre borgerlønn enklere å håndtere er det allerede en ide som diskuteres i den europeiske sentralbanken å innføre en digital sentralbankvaluta, en såkalt CBDC (Central bank digital currency), og på denne måten langsomt avskaffe kontanter og også privatbankene. Facebook, Amazon, Google og Apple kan og er gode hjelper på veien dit pga. av deres tekniske løsninger til å håndtere en ren digital valuta gjennom apper og trackingsutstyr. 

Det utvikles helt tiden mer presise systemer for ansikts-gjenkjenning

Den 16. april i år startet Kina allerede med å åpne opp for en sentralbankvaluta og andre vil følge etter. Kampen mot kontanter er for lengst i full gang, og det ser vi også veldig godt spesielt her i Skandinavia. Andre globale initiativer som ID2020 som blant annet finansieres av Microsoft er i gang med å utvikle systemer for identifisering av mennesker. Alle de som snakker om at det er mulig og påtenkt å implantere mikrochipper under huden, blir fort kalt for konspirasjonsteoretikere. 

Fakta er at det allerede fins mikrochip og vaksiner med innebygget fargemønster for å identifisere personer. Hvis befolkningen skal få en borgerlønn så ønsker statene også å ha full kontroll over dem. Også her er Kina et foregangsland som har full overvåkning av befolkningen, digitale betalingsmåter, ansiktsgjenkjenning i offentligheten og på arbeidsplassen. De store digitale konserner er mer en villige til å hjelpe statene med å bygge opp systemer som kontrollerer oss. 

Den innførte Lockdown pga. Korona viruset er en velkommen måte for eliten å kunne fremskynde denne utviklingen uten at befolkningen reagerer negativ på dette. På denne måten må verken politikere eller eliten innrømme at finanssystemet vårt er ekstremt udemokratisk og for lengst utdatert. Ingen av politikerne og eliten stilles til ansvar og alt kan bortforklares med Korona pandemien. Økt overvåking forklares som alltid med at det er til vår egen sikkerhet.

Det på tide å vurdere påståtte villedende påstander i våre media og såkalte konspirasjonsteorier for å se om det er noe sannhet i det. Eller skal vi ende opp i en mer og mer udemokratisk verden der vi som mennesker kun er konsumenter og fullstendig prisgitt elitens velvilje ? 

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Jusdevoyage

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frykt som våpen:

Hvordan den britiske regjeringa brukte skjult taktikk for å skremme befolkninga.

Forrige innlegg

Ukraina:

Legger opp til ny krig med USA i ryggen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.