POSTED IN Helse, Norge

Korona:

Hotellfengselet — uten begrunnelse

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

46577BFF-E620-4D2F-ADA8-5A4EC153C643
Faksimile fra Aftenposten 27.05.21

Skal vi ha et vaksinepass som gjør at noen slipper inn noen steder der de som ikke har det holdes ute? Uansett hva en mener om det og den tvangen til vaksinasjon som ligger i det, er det et merkelig grep at fullvaksinerte må settes i varetekt når mange som lastebilsjåfører og «nødvendig arbeidskraft» som lavlønte slipper inn i Norge uten test og varetekt. I varetekten skal en bo sammen med innreisende som kommer fra familiebesøk i land i den tredje verden der så mange som 12 prosent av dem har tatt med seg smitte derifra. Det får holde med test og hjemmekarantene for de fullvaksinerte. Nå er konsekvensen at de vaksinerte utsettes for strengere tiltak nå enn før noen blei vaksinerte. Varetekten i hotellfengselet er et uforholdsmessig tiltak i den lange serien «Tenk på et tiltak». Tiltaket har en virkning på de mange familiære utenlandsreisene til Pakistan og India. For å måtte betale for å sette seg ut over et tiltak svir noe mer enn å «ikke ha hørt om tiltaka». Men den «dugnaden» vil ikke jeg straffes for. Statssekretær Lars Jacob Hiim uttalte til Nettavisen 22.05.21 at den norske staten ikke kunne stole på den dokumentasjonen den norske staten sjøl utgir. En informasjon den danske staten stoler på. Som vanlige folk sier: Det er jo bare helt vilt. Aftenposten skriver om dette i dag, mye likt de spørsmåla  sendte til Justis- og beredskapsdepartementet  24. mai med kopi til VG, Nettavisen og NRK:

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Eposten til Justis- og beredskapsdepartementet er i dag fortsatt ikke besvart. Den er helt sikkert lagt nederst i bunken i departementets infoavdeling for «spørsmål som ikke skal besvares». For jeg hører ikke med til dem som staten vil nedlate seg til å svare på. Jeg vil selvfølgelig ikke la staten slippe unna med det, og offentliggjør det:

 I følge Nettavisen i dag uttalte Folkehelsehelseinstituttet 19. mai i år følgende:

«I avveiningen mellom hva det er viktigst å unngå av 1) enkelte på uriktig grunnlag får gjennomføre karantene i eget hjem, eller 2) at en hel gruppe blir pålagt karantenehotell uten at det er grunn til det, er det FHIs vurdering at det siste er mest uheldig og viktigst å unngå fordi det kan underminere de andre smitteverntiltakene og svekke tilliten til myndighetene» 
Det var i en uttalelse der både FHI og Helsedirektoratet hadde skrivi dette til regjeringa. 

Til Nettavisen 22.05.21 uttalte statssekretær Hiim følgende: 

Statssekretær Lars Jacob Hiim oppgir i en mail at det er viktig å ha sikker og verifiserbar dokumentasjon for vaksinestatus, blant annet for å unngå forfalskninger. Norske myndigheter har ikke utarbeidet et eget koronasertifikat ennå, og har ikke landet på hva slags krav som skal stilles til andre lands koronasertifikat. – Det er for tidlig å si akkurat når vi kan konkludere med at vi har en tilstrekkelig sikker og verifiserbar løsning, skriver Hiim. 

Jeg vil gjøre Justisdepartementet og statssekretær Hiim oppmerksom på nettstedet helsenorge.no  Det er et norsk offentlig nettsted oppretta av myndighetene. (Wikipedia skriver om det hersnl.no har ikke omtale av nettstedet). 

Dette er en del av dokumentasjonen henta ut fra helsenorge.no etter at jeg logga meg inn og fikk  denne utskriften om alle mine vaksiner de siste mer enn 10 år. Den første utskriften var datert 12. mars, den siste 23. mai:

Jeg, som alle andre norske statsborgere, kan søke på min side på den offisielle sida helsenorge.no, og få fram blant andre denne dokumentasjonen. Merk den offisielle formuleringa «Koronasertifikat» og Hiims formulering «har ikke utarbeidet eget koronasertifikat»:

Spørsmål til Justisdepartementet ved statssekretær Hiim:

1. Hvorfor ber regjeringa oss alle å vaksinere oss når det likevel etter Hiims utalelser ikke har  noen særlig medisinsk virkning?

2. Hvorfor godkjenner ikke Justisdepartementet dokumentasjonen på «koronasertifikat» som den statlige nettsida helsenorge.no legger ut fra FHI som verken koronasertifikat eller som «sikker og verifiserbar» dokumentasjon?

3. Hvis Justisdepartementet opprettholder dette standpunktet, må vel justisministeren forlange at helseministeren sørger for at Folkehelseinstituttet må trekke tilbake all denne informasjonen fra helsenorge.nosom nulliteter siden justismyndighetene ikke kan stole på dem?

4. Det er et godt utgangspunkt at dokumenter kan være falske, også påståtte utskrifter fra offentlige registrere. Særlig fra land ikke alle av oss liker å sammenlikne oss med. Det er bare det at når det gjelder norske statsborgere som er vaksinert, har offentlige norske grensemyndigheter sjøl adgang til den norske statens registre, og kan søke opp om den framlagte dokumentasjonen fra norske statsborgere faktisk stemmer. Inntil et sertifikat foreligger. Når danske grensemyndigheter godtar den skriftlige statlige norske dokumentasjonen — som Hiim på vegne av den norske staten ikke godkjenner — kan i det minste ikke regjeringa da tillate at grensemyndighetene kontrollerer i FHIs registre at de stemmer, eventuelt er forfalska? 

5. Når norske myndigheter kan kontrollere at norske statsborgere er fullvaksinerte av norske myndigheter, hvorfor skal de da plasserers i husarrest sammen med personer som har besøkt land der de med minst 12 prosent  sannsynlighet er smitta, når de enkelt kan testes og pålegges ordinær karantene i egne leiligheter? 

6. Jeg har nå vært noen dager i et subjektivt nødvendig ærend i Danmark som fullvaksinert i Norge fra mars i år. Hva er begrunnelsen for regjeringa  for at karantenehotell er et forholdsmessig inngrep for å påstå at jeg i Danmark kan ha blitt smitta tross vaksinasjonen — og kan smitte andre?

7. Har regjeringa dokumentasjon på at fullvaksinerte på reise i Nord-Europa og Norden blir både smitta og smitter andre i Norge?

8. Hvis Justisdepartementet mener at sannsynligheten for å bli smitta og smitte andre er for stor, hvorfor er det da fordelaktig for meg og for de andre jeg møter og bor tett med på karantenehotellet at jeg skal være i den husarresten når jeg hjemme bor helt aleine i min egen leilighet? 

9. Hvorfor er det ikke godt nok at jeg kan testes både ved innreise og når regjeringa måtte ønske det?  

10. I hvor mange rettssaker har regjeringa fått medhold i å innkreve «gebyret» på 20 000 for dem som avviser «tilbudet» om husarresten i karantehotellet? Og hva var domstolens begrunnelse for at regjeringa fikk medhold?

Spørsmåla er sendt med kopi til NRK, VG og Nettavisen, og vil bli lagt ut på politikus.no sammen med svara.

Framhevet bilde: Foto: OBB

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  27 mai 2021 22:32

  Forvent ingen logiske svar. Forvent diktat. Det pågår en lydighetsdressur av befolkningen som skal nedverdiges til den avmaktet godtar absolutt hva som helst. Svenske Folkhälsomyndigheten bidro sist april til et nytt stunt i absurditet når den avgjør at PCR testen, den eneste som anvendes for å konstatere SARS-CoV-2 viruset, ikke fungerer:

  «Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.
  http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

  Att på til vet man nå at vanlig forkjølelse gir disse antistoffene, men det underkommuniseres. Hensikten med PCR testen har siden den ble tatt i bruk på SARS viruset, kun vært å hindre smitte. Når den nå ikke virker så har den aldri virket og hele regimet burde nå ha falt sammen. Men hva gjør man? Man bare fortsetter å late som om ingenting har skjedd fordi regimet har blitt selvgående og lik en oldtidsgud krever sine ofre!

  Det er for mye prestisje involvert til at man kan innrømme at PCR testen er feilaktig, at de PCR positive ikke nødvendigvis er smittet og at den eneste måten å avgjøre smitte på er ved å konstatere sykdom, akkurat slik som Folkhälsomyndigheten så anbefaler i sin pent innpakkede konklusjon: «De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.»

  Sant å si virker det som om vi nå sårt trenger en verdenskrig for å ødelegge disse selvbekreftende vrangforestillingene. Lik den gangen mayaenes blodige offerfester på toppen av pyramidene var kommet fullstendig ut av kontroll trenger vi til en skikkelig raserende katastrofe, for vi klarer ikke å stoppe!

  Svar
 • T.L. :

  «Det pågår en lydighetsdressur av befolkningen som skal nedverdiges til den avmaktet godtar absolutt hva som helst.
  …. Sant å si virker det som om vi nå sårt trenger en verdenskrig for å ødelegge disse selvbekreftende vrangforestillingene»

  Det ER en tredje verdenskrig som foregår. Men så sofistikert at folk ikke ser det.
  Som de ikke heller ser at de som styrer det økonomiske systemet styrer politikken, lokalt og globalt.
  ”I want the world plus 5 %”
  https://documentaryheaven.com/i-want-the-earth-plus-5/

  Det ser håpløst ut , så vi gir oss ikke.
  En oppvåkning er vår eneste sjanse til å kaste ut de trojanske hestene.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Motstanden vokser opp i Gaza.

Israel må slå den ned med jevne mellomrom.

Forrige innlegg

Hvorfor tør ikke venstreiden å si dette:

USA og oljediktaturene trener og betaler for jihadistene som er deres fotsoldater i Midt-Østen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.