POSTED IN Virkelighetsforståelse

Korona:

En drapstiger eller en oppblåst mus?

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen publiserte jeg to dager før nedstengningene i Norge i mars. Jeg publiserer den på nytt for å vise at jeg ikke var helt på jordet. Tvert imot mener jeg at mine betraktninger var langt mere edruelige enn de vi har sett i mange land rundt i verden, f.eks. på New Zeeland, i Australia – og i Norge.

De siste tallene fra en rekke land bekrefter nå at nesten ingen dør av sykdommen mens tiltakene fortsetter for fullt. Nå skremmer en med at det oppdages stadig flere smittete. Men det skyldes jo økt testing. Det viser bare hvor ufarlig den har vært for de fleste som ikke en gang har merket at de har vært syke.

Prisen å betale for tiltakene kommer fremover med økt sykelighet og flere for tidlige døde som følge av utsatt diagnostisering og behandling. Det kommer som økende depresjon og angst i utsatte grupper og som følge av tapt inntekt, arbeideledighet, isolasjon og tap av sosiale relasjoner som er vår viktigste «trivsels-medisin».

Det er mange som har grunn til å føle seg lurt men det vil ta tid før det glir inn. Angsten er en effektiv blokkerer av kritiske tanker og rasjonelle forestillinger.

Knut Lindtner

Koronaviruset- den nye Svartedauen?

Slik mediesituasjon og spredningen av Korona fremtrer nå er det nødvendig å gjøre noen betraktninger om en pandemi som så langt ser ut til å være relativ ufarlig, på linje med en influensasesong og med tilsvarende symptomer.

Det forbausende akkurat nå er de enorme tiltakene som er satt i verk for å begrense spredningen av viruset – ikke bare i Kina – men nå også i Italia. Det er lite som tyder på at utbredelsen kan begrenses selv om en hevder dette i Kina. Som med andre lungevirus-epidemier må nesten all menneskelig kontakt opphøre hvis slike tiltak skal være effektive.

Kina er i dag verdens største senter for produksjon av varer

I dag er all menneskelig virksomhet samfunnsmessig i en grad som var utenkelig bare for kort tiden siden. Alt vi foretar oss en fullstendig innvevet i det alle andre i hele verden gjør. Kina er verdens industriland og produserer varer for hele verden. Stanser et av leddene i produksjonskjeden sprer konsekvensene seg lynraskt til alle ledd.

Det betyr at isolasjon av store grupper nesten ikke er mulig uten at det ganske fort får store økonomiske globale konsekvenser. Det er det vi ser nå. (Bortsatt fra at børsfallet skyldes andre og dypereliggende forhold. Koronaviruset er bare en utløser.)

Det som jeg synes det er grunn til å stille spørsmål med er hvorfor dette fenomenet får så stor oppmerksomhet. For hvis dødeligheten ikke er høyere enn ved en vanlig sesonginfluensa, hvorfor sette i verk slike dramatiske tiltak som vi nå ser i Kina og Italia?

Skal vi stenge et sykehus fordi noen er smittet. Da blir det medisinen som dreper og ikke sykdommen.

Skal vi f.eks stenge Ullevål Sykehus fordi noen der er infisert? Skal vi stenge butikker eller kjøpesentre som er en ideell smitteplass for viruset?

Stanses all samfunnsmessig virksomhet og direkte kommunikasjon har vi en full krise. Da vi kuren være langt verre enn sykdommen.

I tillegg har viruset en inkubasjonstid på inntil 14 dager noe som gjør en effektiv kontroll nærmest umulig hvis en da ikke skal overvåke hele befolkningen kontinuerlig som også er umulig. 

Jeg har lenge lurt på om det lå en annen agenda (hensikt) bak dette, for tiltakene står ikke i noe rimelig forhold graden av alvoret i situasjonen vedrørende dødelighet (som så langt vi vet er liten).

Vi vet at mange som er bærere av viruset ikke vet om det på grunn av milde eller ingen symptomer. Det vi vet noe om, det er dødeligheten hos de som har testet positivt for viruset. Skal vi vite noe om hvor dødelig og utbredt det faktisk er må hele befolkningen testes på et gitt tidspunkt eller det må gjennomføre en test av et visst tilfeldig utvalg samtidig.

En kan heller ikke forklare denne meningsløse opphausingen av en influensalignende epidemi med medias behov for å ha dramatikk på forsidene.

Er det en skjult agenda bak denne opphausingen av Koronasykdommen.

Dermed gjenstår spørsmålet hvorfor en lager en dramatikk av noe som så langt ikke er dramatisk, men skremmer vannet av mange mennesker.

Behovet for disiplinering av befolkningen slår meg som en agenda. En disiplinering som trengs hvis drastiske tiltak på et seinere tidspunkt skal gjennomføres av andre grunner. For vi lever i et samfunn som ikke kan opprettholdes med økende vekst uten en annen fordeling av verdiene og en økende tilgang på energi. Vi lever i et system som er drevet i stor grad av lånegjeld og som forutsetter vekst for å overleve.

Den USA-dominerte delen av verden er i forfall på alle områder, både politisk, militært, økonomisk og moralsk. Jeg regner med at de virkelige lederne (som sitter bak de valgte og offisielle) er klar over situasjonen. Jeg regner med at de forbereder seg på den voksende krisen som er underveis. Da kan en tenke seg at det som skjer er en forberedelse og varsel på andre og mer dramatiske tiltak som vil komme. Men dette er en konspirasjonsteori som jeg ikke har faktisk belegg for utenom disse generelle betraktningene.

Noen hevder at dette er et virusangrep for å svekke Kinas økonomi, men så langt ser det ut til å ramme alle land. Slik vi ser kan ikke spredningen begrenses til et land. Den vil spre seg fort over hele verden slik kommunikasjonene er i dagens verden. Selv om den er startet i Kina vil stort sett alle land bli rammet.

Stenger T-banen i London vil byen gå i stå.

Vi får en test nå på hvor langt en er villig til å gå vedrørende sentrale samfunns-virksomheter. En ting er at idrettsarrangementer avlyses, men hva skjer hvis offentlig kommunikasjoner, tog, trikk, buss, T-baner stenges på grunn av smittefaren?

Jeg regner med at hvis mediene slipper taket på disse hysteri-skapende oppslagene og våre helsemyndigheter ikke legger seg langflat for skremmingen, da vil det hele kunne roe seg og en vil kunne la denne virus-epidemien brenne ut slik alle sesong-influensaer gjør uten dramatikk. 

Hvis skremmingen fortsetter og politikere og helsemyndigheter hopper hver gang pressen skriker: «hopp», da får vi en virkelig krise, for da må de følge opp med nedstengning av helt nødvendige samfunnsvirksomheter. Da skaper vi vår egen krise.

Da får vi ikke en virus-pandemi, men en langt verre sosial pandemi.

Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • Mission impossible: Demokrati
  10 mars 2020 10:42

  Det er imidlertid like mulig at bildet i realiteten er motsatt, at vi her står ovenfor et meget farlig virus med høy dødelighet. Fra Italia opplyses det at dødeligheten nærmer seg fem prosent av de smittede. Det er i tilfelle på samme nivå som den såkalte Spanskesyken, som drepte et sted mellom 50-100 millioner mennesker.

  Skalerer vi dette opp til vår tid, med milliarder flere mennesker og større mobilitet for viruset, kan man forvente en pandemi som dreper flere hundre millioner mennesker. Et slikt scenario rettferdiggjør strenge tiltak.

  Svar
  • Akkurat her er alle upresise. Det er ikke antallet døde i forhold til antallet smittete som registreres. Det er antallet døde i forhold til antall REGISTRERTE smittete.Når en ikke vet hvor mange som er smittet kan en heller ikke angi en slik sykdoms dødelighetsgrad. Det kan en bare angi i ettertid i forhold til hele befolkningen når sykdommen er brent ut. Da svineinfluensaen hadde brent ut satt vi igjen med 32 døde i Norge, et tall som for en sesong-influensa ville blitt karakterisert som ubetydelig, som mildere enn mild. Her var et stort misforhold mellom opphausingen på forhånd og det som faktisk skjedde. Berget fødte en mus.

   Men det kan hende det er noe ved denne epidemien som holdes skjult for hele befolkningen – for tiltakene står ikke i forhold til den til nå oppgitte faregraden. En russisk lege antyder at vi står overfor tre ulike varianter, den ene farligere enn den andre. Men dette er det ennå blitt bekreftet.

   Det som er slående er at tiltakene ikke er rimelige i forhold til det de sier om farlighet.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    12 mars 2020 0:14

    Saken er vel at coronaviruset har mange ukjente variabler. Mens den årlige influensaen dør ut etter et par måneder, så vet man enda ikke hvordan corona vil utvikle seg. Eller om man får immunitet. Det finnes heller ingen vaksine.

 • Mission impossible: Demokrati
  10 mars 2020 10:42

  Det er imidlertid like mulig at bildet i realiteten er motsatt, at vi her står ovenfor et meget farlig virus med høy dødelighet. Fra Italia opplyses det at dødeligheten nærmer seg fem prosent av de smittede. Det er i tilfelle på samme nivå som den såkalte Spanskesyken, som drepte et sted mellom 50-100 millioner mennesker.

  Skalerer vi dette opp til vår tid, med milliarder flere mennesker og større mobilitet for viruset, kan man forvente en pandemi som dreper flere hundre millioner mennesker. Et slikt scenario rettferdiggjør strenge tiltak.

  Svar
  • Akkurat her er alle upresise. Det er ikke antallet døde i forhold til antallet smittete som registreres. Det er antallet døde i forhold til antall REGISTRERTE smittete.Når en ikke vet hvor mange som er smittet kan en heller ikke angi en slik sykdoms dødelighetsgrad. Det kan en bare angi i ettertid i forhold til hele befolkningen når sykdommen er brent ut. Da svineinfluensaen hadde brent ut satt vi igjen med 32 døde i Norge, et tall som for en sesong-influensa ville blitt karakterisert som ubetydelig, som mildere enn mild. Her var et stort misforhold mellom opphausingen på forhånd og det som faktisk skjedde. Berget fødte en mus.

   Men det kan hende det er noe ved denne epidemien som holdes skjult for hele befolkningen – for tiltakene står ikke i forhold til den til nå oppgitte faregraden. En russisk lege antyder at vi står overfor tre ulike varianter, den ene farligere enn den andre. Men dette er det ennå blitt bekreftet.

   Det som er slående er at tiltakene ikke er rimelige i forhold til det de sier om farlighet.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    12 mars 2020 0:14

    Saken er vel at coronaviruset har mange ukjente variabler. Mens den årlige influensaen dør ut etter et par måneder, så vet man enda ikke hvordan corona vil utvikle seg. Eller om man får immunitet. Det finnes heller ingen vaksine.

   • Det jeg sitter med følelse av at det er noe som skjules. Det er overhode ikke samsvar mellom tiltak og sykdomsalvor. I går var det registrert 500 med viruset i Norge og 0 døde. Men en dødelighet på rundt 3% som mange antyder skulle vi hatt 10-20 døde nå.

    Og politikerne går nå ut med advarsler og nedstengning av samfunnfunksjoner som om det er svartedauen vi står overfor. Nei, dette virker helt surrealistisk på meg. Og ingen ansvarlige ser ut til å forholde seg til denne uoverensstemmelsen. Ikke en kritisk røst – rekkene er sluttet. Det er dette siste som virkelig er skremmende. De opptrer som en saueflokk under kommando.

   • Bjørnar Bolsøy
    12 mars 2020 21:40

    3 prosent på verdensbasis, men store innbyrdes forskjeller mellom ulike land. Jeg tenker at at det statistiske grunnlaget enda er nokså begrenset og at det er store mørketall. Surrealistisk ja, men så rammer det hele verden.

   • Knut; her tenker jeg at surrealismen er en del av kontrollsystemet, virker ved å sette logisk tenkning ut av spill og bereder massene til aksept av ordregivning. Metoden har tidligere vært brukt i disiplineringen av militære tropper. De surrealistiske sammenhengene i drapet(?) på George Floyd og som satte i gang opptøyene i USA og Europa minner om et bilde av Salvador Dali. Det hele er fullstendig nøye regissert og er ikke tabber i regisseringen, men nettopp dette å lamme logisk tenkning og innføre aksept av hva som helst myndighetene bestemmer. Rettssaken mot politimennene setter et «virkelig» stempel over surrealismen. Covid-19 tiltakene er ikke helt ulike.
    https://www.reddit.com/r/GeorgeFloydRiots/comments/gvy18c/many_puzzling_questionsdiscrepancies_about_the/

   • Ja, jeg er enig og et av de viktigste elementene for å få dette til er en overveldende sosial konsensus. For alle tenker slik: Hvis alle andre mener dette må det være rett. Det er klassiske psykologiske eksperimenter som bekrefter denne mekanismen. En plasser 6 personer i et rom og fem er instruert i å gi systematisk feilvurdering av lengde på 4 pinner på en skjerm. Når den siste som er intetanende skal si sin mening viser det seg at vedkommende gir etter for gruppepresset og angir det flertallet feilaktig har angitt. I 2/3 av tilfellene skjer dette.

    Min datter som deltok på dette sa at å gå imot flertallet men stå det hun så som korrekt lengde på pinnen var utrolig ubehagelig.

   • Jeg hadde en samtale med en nabo for noen dager siden og etter hvert begynte vi å snakke om Trump og Hitler.Naboen,nesten foraktfull om det tyske folk,hevdet at de måtte være de dummeste menneskene i verden,som lot seg lure av propaganda og skremselsteknikker,men er det ikke det samme vi ser idag ?.

   • Ja, det er de samme psykologiske mekanismene som brukes – og de er effektiv. De krever full kontroll over mediene – ingen kritiske stemmer. Det er derfor de alternative mediene er så utrolig viktige.

  • Neppe, Mission Impossible. En tysk regjeringsrapport om Covid-19 ble forsøkt holdt hemmelig, men ble altså i stedet lekket. Rapporten sier blant annet at de som til nå (da) har dødd statistisk skulle ha dødd i 2020 uansett. Tyskere har historiske erfaringer med å bli lurt av big money og er føre var.
   https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-global-false-alarm/

   Svar
 • Om det er tilsiktet eller ei,FN og agenda 21 vinner terreng.Flere og flere overnasjonale bindende avtaler blir gjort medlemslandende imellom som setter nasjonal styring tilside.I disse tider hadde nok grensekontroll värt fint å ha.

  Svar
 • Om det er tilsiktet eller ei,FN og agenda 21 vinner terreng.Flere og flere overnasjonale bindende avtaler blir gjort medlemslandende imellom som setter nasjonal styring tilside.I disse tider hadde nok grensekontroll värt fint å ha.

  Svar
 • Tor Larsen
  11 mars 2020 20:19

  Hvis tallene under stemmer så betyr det at Vesten nå selvdestruerer, ikke på grunn av et virus, men på grunn av noe ukjent jeg ikke klarer å definere. Det nærmeste jeg foreløpig klarer å komme er at det er en kollektivt oppfattet illusjon, en feiloppfatning og at det ikke kan være en trussel utenfra, men innenfra.
  https://postnewsd2.blogspot.com/2020/03/coronavirus-by-numbers-83-of-affected.html

  Svar
 • Tor Larsen
  11 mars 2020 20:19

  Hvis tallene under stemmer så betyr det at Vesten nå selvdestruerer, ikke på grunn av et virus, men på grunn av noe ukjent jeg ikke klarer å definere. Det nærmeste jeg foreløpig klarer å komme er at det er en kollektivt oppfattet illusjon, en feiloppfatning og at det ikke kan være en trussel utenfra, men innenfra.
  https://postnewsd2.blogspot.com/2020/03/coronavirus-by-numbers-83-of-affected.html

  Svar
 • Sitat: «…. en pandemi som så langt ser ut til å være relativ ufarlig».
  Det tar tid før man nøyaktig vet hvor farlig et helt nytt virus er. I første fase er det stor usikkerhet. Antall dødsfall har vært veldig stort enkelte steder, I New York City var feks overdødeligheten på 114% i perioden 15 mars til 29 august. Etter starten på epidemien ble det iverksatt mottiltak for å redusere smittefaren.
  https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-toll-us.html
  Man må også se på hvordan en slik epidemi slår ut i helsevesenet (inkl for aldershjem), et helsevesen som bla mangler smittevernutstyr og repiratorer. Man må ikke glemme at helsevesenet har som overordnet mål å redde liv. Skal man fravike dette krav i disse tider?
  Først nå vet man mer om hvor farlig korona er for eldre personer: De som er over 80 år har 100 ganger større risiko for å dø av viruset enn de som er under 40.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/2020/09/12/195704241/derfor-blir-eldre-sykere-av-coronaviruset-immunforsvaret-blir-eldre

  Svar
  • ‘Fagsjef: – No er det alvor folkens
   ….– Det vil seie at ein kan vere smitta utan å merke noko, fordi dei først dukkar opp nokre dagar seinare. Det kan også vere nokre som har så lette sympton at det blir oversett, ‘
   https://www.nrk.no/vestland/43-nye-tilfelle-i-bergen-sidan-i-gar_-_-koronasituasjonen-er-alvorleg-1.15158239

   ( eller som en forkjølelse, – eller aldri ?)
   Hvor mange dør i Norge hvert år totalt? ( ca. 40 0000.-)
   Hvor mange dør av/med virus-influensa hvert år? ( ca. 900-1400)
   Hvor mange er dødd i år av/med årets virus-influensa? ( ca. 250 )

   Hvor mange er dødd av utsatte operasjoner og selvmord grunnet sosial nedstenging og konkurs; og hva gjør frykt med folkehelsa?
   Vi vet ikke fordi det først dukker opp noen måneder senere.

   Svar
 • Det hadde vært fint om dere sluttet å snakke om denne oppdiktede pandemien,hva skjer i skyggen av skremselpandemien,det er saken folkens.

  Svar
  • «hva skjer i skyggen av skremselpandemien,det er saken»

   Ja, hele greia er en forunderlighet.
   Hvorfor, – og hvem styrer dette internasjonalt , men også/dermed lokalt.
   Hva gjøres med venstrehanda, mens vi fokuserer på høyrehanda.
   ( Eller omvendt.)
   Tryllekunstnere har sine triks.

   Svar
   • Det nærliggene er å tenke Trojanske hester.
    Men hva om dette er Trojanske hester , versjon 02?
    At de trojanske hestene allerede har infiltrert vårt statsapparat?
    Hva gjør vi da?
    Da burde vi gå tilbake til den opprinnelige Grunnloven i Norge.

 • ‘Her. På eit trappetrinn på Jernbanetorget, midt i Oslo sentrum, gjorde dei sitt hittil einaste funn av korona. ‘

  https://www.nrk.no/

  Dessuten fire forkjølelsesvirus, under trappa?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når Klassekampen kutter i kritiske innlegg:

Hvorfor fjerne hovedpoenget?

Forrige innlegg

Dag 7 i Rettssaken mot Assange:

Ekspertvitner får lite tid. Aktoratet breier seg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.