POSTED IN Helse, Virkelighetsforståelse

Korona blant innvandrere

Bekrefter helseskadelig kultur

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email
FHI forskn rapport fødeland
Forskningsrapport fra mars 2021.

Jo flere undersøkelser, jo klarere blir det at unnskyldninga for at innvandrere er mer smitta og betydelig mer innlagte enn nordmenn enn det andelen deres skulle tilsi, ikke på noen måte holder. Det er ikke sosiale forhold som gjør dem så mye mer sjuke enn nordmenn, det er deres helseskadelige sosiale kultur. Heller ikke norsk blandahvit strukturell rasisme, som er de mest taleføres ønskeforklaring. 

I Aftenposten i dag utdyper en gruppe forskere at det nå er enda klarere at overvekt av smitte og sjukdom ikke skyldes trangboddhet, yrke, alder og kjønn. 

Innlegget er hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

«Det eneste mulige venstrestandpunktet»: Sosioøkonomiske årsaker
Det er rimelig å bruke Torstein Dahle, tidligere leder i Rød Valgallianse, forløperen for Rødt, som representant for «det eneste mulige venstrestandpunktet». På Facebook 19.03.21 skreiv han (i indignert polemikk med Pål Steigan om koronatiltak):

«… i særlig grad rammer de mest utsatte delene av arbeiderklassen, spesielt i Oslo-området. Covid-19 rammer særlig brutalt i bydeler dominert av mennesker med innvandrerbakgrunn, der mange bor trangt, mange har dårlig økonomi, mange har de mest utsatte og underbetalte jobbene innenfor tjenesteyting (hotell- og restaurant, drosjesjåfører mmm).»

FHI-rapport i mars i år: Betydelig overvekt av innlagte innvandrere

IMG_9394
Aftenposten 04.05.21

«Blant norskfødte har om lag 43 av 100 000 vært innlagt med covid-19. Til sammenlikning har 134 av 100 000 med fødeland utenfor Norge vært innlagt.» Dette blei lagt fram i en FHI-rapport fra mars i år. Funna blei forsøkt imøtegått av sjefsforsker Magne Aldrin i Norsk Regnesentral i Aftenposten 27. april. Han mente at innvandrerne var mer trangbodd enn trangbodde norske, og at det kunne forklare forskjellen. Til det sier forskerne som har jobba i med FHI-rapporten i Aftenposten i dag: «Men vi viser også til at blant alle dem som bor trangt i Norge, er det fremdeles slik at noen innvandrergrupper er langt mer smittet enn norskfødte.» Og legger til: «Det er mer smitte blant drosjesjåfører enn andre, men pakistanskfødte eller somaliskfødte drosjesjåfører er mer smittet enn norskfødte drosjesjåfører.» Ikke nok med det· «Folk i Oslo har vært mer smittet enn folk ellers i landet, og innenfor Oslo har innvandrergrupper vært mer smittet enn norskfødte».

Krevde ny analyse: Fikk samme funn

Sjefsforsker Aldrin og den som forsvarer offersynspunktet på innvandrersmitten, hevder videre at trangboddheten FHI-rapporten har lagt til grunn, ikke passer med at det er så mange flere i en husholdning i en innvandrerfamilie. FHI-forskerne har derfor kjørt en ny analyse for å ta hensyn til husholdningsstørrelse. De konkluderer: «Det viser seg at vi får samme konklusjon: Trangboddhet har ingen eller svært moderat betydning som forklaringsfaktor for høyere smitte blant innvandrerne.» Forskerne bak FHI-rapporten fastholder at «Personer født utenfor Norge er betydelig hardere rammet både når det gjelder påvist smitte og innleggelser».

Mislykka forklaring fra forskningssjef Aldrin: Somalier i Finnmark
Det ville vært annerledes, mener Aldrin, om det blei tatt utgangspunkt i en tenkt somalier bosatt i Finnmark, der smitten er mindre. Det mener ikke FHI-forskerne. «For eksempel kan det være at denne personen kan ha et noe større og fullt forståelig behov for å reise til for eksempel Oslo, Lund eller London for å besøke slektninger enn det som er vanlig for personer i Finnmark.» Dette bekreftes jo av det innvandrerne sjøl sier, de må bare ha hyppig sosial omgang. Og som praksis har vist, de har reist hyppig til Pakistan og andre land og henta med seg hjem til Norge betydelige koronasmitte.

De sjølerklærte innvandrervennene er ikke innvandrervennlige

IMG_3315
Klassekampen 18.02.21

Jeg veit fra Facebook-debatten etter innlegget Innvandrernes kulturelle valg gjør dem koronasjuke — ikke fattigdom, trangboddhet og yrke. Koronaen avslører fiaskoen for det flerkulturelle parallellsamfunnet, at fakta som ikke passer inn, avvises. Det hamres inn, som i et talekor: «Det-er-sosioøkonomiske-årsaker!» Den eneste politisk akseptable forklaringa er hvit strukturell rasisme.

Denne benektinga av virkeligheten, sier også noe om ei venstreside som har degenerert. Det avsløres ved mange venstreorientertes ivrige engasjementet for norske utenlandskriger i «humanitetens» tjeneste sammen med de vestlige imperialistmaktene. Økt migrasjon som er så viktig for de vestlige venstreorienterte «humanistene», er like viktig for de største globale konsernene og deres ideologer i rikmannsklubben World Economic Forum i Sveits. Denne alliansen fra ytterste høyre til ytterste venstre har fått gjennom en FN-konvensjon, i praksis en FN-lov, om grenseløs innvandring over alt. Med fastfrysing av medbrakt kultur i parallellsamfunn som et nødvendig nasjonsoppløsningstiltak. Noe som også hindrer gjennomføring av treffsikre helsetiltak for innvandrere i sine nye land.

Når feil handlingsgrunnlag
Med den helt feilaktige påstanden som handlingsgrunnlag — hvit strukturell blendahvit rasisme — for den store smitten og koronainnleggelsene blant innvandrerne, kan de ikke hjelpes eller hjelpe seg sjøl. De sjølerklærte innvandrervennene er ikke innvandrervennlige.

Framhevet bilde: Utklipt faksimile av innlegget i Aftenposten i dag

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • At dette sier noe om venstresida og deres (skjulte) rasisme er klart.
  En venstreside som mener hva som helt er «progressivt» bare det reduserer egen kultur – i forhold til andre kulturer. – Men venter med å ta standpunkt før Klassekampen, eller globalistene – eller «kommunistene» , sier noe.

  «det er deres helseskadelige sosiale kultur»
  Det kan godt være en helse- RIKTIG kultur. Hva vet vi.
  – Men i sin egen kultur, og geografi!
  De egentlige rasister er de som mener at folk fra andre geografiske områder og kulturer/religioner må komme til vesten/Norge for å lære av den hvite mann for å velge ledere og bygge/lage egne velstandsmål, og bygge sin ønskede struktur og velstand.

  Hver nasjon har kultur og arbeidskrefter for å bygge egen valgt velstand i egen nasjon. (Også Norge.) Hvilken vei har «verdenssamfunnet», eller globalistene ( kapitalistene?), ingenting med. Hverken politisk eller merkantilistisk-kapitalisisk .
  Verden er intet politisk fat med risengryn.
  Men et spennende sted der levende mennesker bestemmer sin kulturelle vei innenfor sitt område. I frihet og stolthet.

  Svar
 • Det er forskjell på utsagnet:
  «I Aftenposten i dag utdyper en gruppe forskere at det nå er enda klarere at overvekt av smitte og sjukdom IKKE skyldes trangboddhet, yrke, alder og kjønn».

  Og det som faktisk står i Aftenposten:
  «Sosial ulikhet fortsatt ikke hovedforklaring».
  .
  Det er forskjell på å si: «… ikke skyldes……» kontra det å si: «……. i mindre grad skyldes ……»
  .
  Det er feks enklere å gå i karantene og isolasjon hvis man bor i enebolig med kjellerstue kontra om man bor i en 4-roms leilighet hvor det bor 7 personer. Man er mindre utsatt for smitte hvis man kjører egen bil kontra om man bruker kollektivtrafikk. Man er mindre utsatt for å bli smittet eller smitte andre hvis man jobber på hjemme-kontor kontra hvis man fysisk må være til stede på jobb sammen med andre. Kombinasjonen av disse tre faktorer kan øke smitte-faren (smitte-trykket).
  .
  Jeg har ikke problemer med å se at det kan være mange forskjellige årsaker til at smitten er høyere i visse bydeler enn i andre og at dette skyldes slikt som tradisjon, skepsis, kultur og religion og mangelfull integrering (vi har et utall av årsaker og faktorer helt fra A til Å). Og alle typer faktorer kan ha betydning, men i varierende grad. Blir en mutasjon av viruset mer smittsomt kan det tenkes at betydningen av visse faktorer kan bli viktigere enn tidligere.
  .
  Man må huske på at all smitte i Norge er import-smitte, ikke noe av denne smitte eller mutasjoner oppstod i Norge. Enkelt-personer som var smittet i utlandet reiste inn i Norge og smittet en eller flere av de man traff, møtte eller passerte.

  Svar
 • sunhunter61
  5 mai 2021 13:09

  Hylende morsom debatt!

  Ja, hylende morsomt!

  Dette er bare marxismens idiotiske ‘født med blanke ark’ teori som det flisespikkes på.
  Rasisme ditt og datt, reise til hjemlandet ditt og datt, trangboddhet ditt og datt, dårlig kost ditt og datt, manglende informasjon ditt og datt.

  Og bak sitter naturen og skoggerler. Mørkhudete innvandrere har sykelig lave D-vitamin nivåer fordi naturen vil det!! Derfor dreper den. Sykelig lave D-vitamin nivåer kan faktisk være kausalt når det kommer til sykdom. Tenk det! Våre innvandrere med mørk hud er stort sett syke.

  Korona dreper ikke friske mennesker. Overlevelsesraten er minst 99,8%.

  Nedstengingen har helt andre årsaker. Og dødstallene blandt innvandrerne passer som hånd i hanske for å spre frykt. Og frykt er som kjent motoren i hele prosessen her.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge:

Befinner seg i verdens verste selskap.

Forrige innlegg

Ansiktsmasker:

Er de mere til plage enn til gavn?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.