POSTED IN Virkelighetsforståelse

Konspirasjonsteorier?

Mediene sine er de verste.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Media og konspirasjonsteorier: «alltid monopol på den absolutte sannhet»

Det går knapt en dag nå der media ikke advarer mot konspirasjonsteorier. Kritikken mot korona-tiltakene, men også demonstrasjonene for borgerrettigheter, skremmer representanter for mediene. Den «eldre statsmannen for konspirasjonsteorier» Mathias Bröckers ser på hva som har skjedd. I intervjuet forklarer han hvorfor «frykt-religionene» for tiden er så populære, og påpeker at ledende medier langt fra er motvillige mot alle konspirasjonsteorier. «De offisielt ønskede teoriene blir forkynt i episk bredde og på alle kanaler», forklarer Bröckers.

George W. Bush fastla dogmet i 2002: «La oss aldri tolerere onde konspirasjonsteorier» – «enten er du med oss eller med terroristene»

Marcus Klöckner intervjuer Mathias Bröckers

MK: Mathias Bröckers, du kan sies å ha vært ute en vinterdag før når det gjelder konspirasjonsteorier. Siden bøkene dine om 11. september, har du opplevd kampen mellom de store mediene og alternative formater, levende og i farger, så å si, og hjulpet til med å selv forme den. I et nylig blogginnlegg beskriver du deg selv som en «konspirator» og «eldre statsmann for konspirasjonsteori». Hjelper ironi i den aktuelle diskusjonen om konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretikere?

Mathias Bröckers

MB: Uten humor og ironi kunne man ikke holde det ut og jeg ville vært deprimert for lenge siden, fordi jeg har jobbet med dette temaet i over 25 år. Og jeg vet derfor bare altfor godt at det ikke bare finnes konspirasjonsteorier som er vanvittige og uten hold, men også veldig rimelige og etterprøvbare – og selvfølgelig mange som har vist seg å være sanne og riktige. Motsatt, er det også mange offisielt forkynte sannheter som har vist seg å være uholdbare og farlige konspirasjonsteorier, for eksempel Iraks masseødeleggelsesvåpen, som startet en krig med en million dødsfall. Eller la oss ta det faktum at det amerikanske etterretningsbyrået NSA avlytter alle mobiltelefoner, helt opp til regjeringstoppen her – den som hevdet noe slikt før Edward Snowdens avsløringer, ville umiddelbart ha blitt avfeid som en gal, paranoid, anti-amerikansk konspirasjonsteoretiker.

____________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________

Det som fremdeles er offisiell sannhet i dag, kan vise seg å være en konspirasjonsteori i morgen – og omvendt. For å redde begrepet som bare brukes som et ord for fordømmelse og ærekrenkelse, foreslo jeg allerede i min første bok om 9/11 å fra nå av snakke om «konspirologi» og vurdere og danne hypoteser om mulige konspirasjoner som vitenskapelig legitime, heuristiske prosedyrer. For øyeblikket brukes imidlertid dette begrepet utelukkende som en retorisk kølle for å diskvalifisere uønskede meninger eller rapporter.

En offisiell konspirasjonsteori: Iraks masseødeleggelsesvåpen. Men de eksisterte ikke, selv om myndighetene og de store mediene påstod det. Prisen: 1 million døde irakere til nå?

Representanter for ledende medier raser for tiden mot konspirasjonsteorier. Følgende linjer kunne nylig leses i Spiegel: «Man ønsker ikke å gå for dypt inn i den forvirrede tankeverden til enkelte demonstranter. Dessverre er mange som for øyeblikket roper om Den store konspirasjonen på gata og på nettet, ikke riktig i hodet. For enkelte demonstranter gir psykiatri mer effektiv hjelp enn politikk.» Hvordan oppfatter du disse uttalelsene?

Man kunne gjerne tenke seg å dykke dypere inn i den opplyste tankeverden til journalister som skriver noe slikt. Heldigvis besitter mange i aviser og TV som erklærer at alt er i den skjønneste orden, alltid monopol på den absolutte sannheten.

Hvordan forklarer du slik «journalistikk»?

Det usynlige virusets spøkelsesaktige ankomst har utløst en tros-basert religionskrig. Det er ikke rart, for inntil for bare noen måneder siden var dette viruset helt ukjent, det var det ingen kunnskap om dets utbredelse, ingen fakta om dets effekter, hvor farlig det var. Så det hersker stor usikkerhet, stor uvitenhet og dette fører nesten uunngåelig til frykt – alle vil vite hva de kan forvente og hva han eller hun burde frykte. Ingen vet egentlig, fordi dette viruset er nytt og ikke under kontroll, det ikke engang klart om det ble skapt naturlig eller er et genteknologisk laboratoriemonster. Så mye usikkerhet og uvitenhet er vanskelig å holde ut. Det er grunnen til at «fryktens kirker» har samlet flere troende enn noen gang før, i begge «kirkesamfunn»: frykt for en ødeleggende pandemi på den ene siden og frykt for et masseovervåknings-diktatur på den andre. Og i begge kirker bruser panikk-orgel ut den eneste salige sannheten, den sanne tro. Som du vet, fungerer dette bare hvis du fordømmer den andres tro som farlig kjetteri.

Russiagate var også en konspirasjonsteori som de store mediene sprøytet ut.

Hvorfor har enkelte representanter for media en motvilje mot konspirasjonsteorier?

Det er ingen aversjon mot alle konspirasjonsteorier.«De offisielt ønskede teoriene blir forkynt i episk bredde og på alle kanaler. Fra de 19 med tapetkniver som eneste gjerningsmenn den 11. september, til masseødeleggelsesvåpnene i Irak og «Russiagate». De ledende mediene har ikke noe grunnleggende problem med grunnløse, ubeviste og veldig farlige konspirasjonsteorier. Når krigen er over og én million mennesker er drept, beklaget New York Times «bommerten» de gjorde ved å plassere aluminiumsrør og  Saddams masseødeleggelsesvåpen på forsiden. Og de fortsetter som «newspaper of record« og «The Gray Lady» – denne typen «journalistikk» holdes liksom aldri til ansvar. Enkelte ganger har jeg kalt representanter for denne løgnaktige bransjen «pre$$-tituterte», men dette er faktisk fremdeles en bagatellisering, fordi kollegene fra den horisontale bransjen aldri forårsaker så stor skade som disse sprederne av offisielle konspirasjonsteorier.

Det finnes legitim kritikk av konspirasjonsteorier og konspirasjons-tenking. Men er den generelle kritikken, som man stadig vekk finner i de ledende mediene, passende?

I 1967 kvesset CIA begrepet til et våpen for sverting i forbindelse med psykologisk krigføring. Den gang  anbefalte tjenesten sine mediepartnere å bruke denne kølla for å bekjempe kritikk av etterforskningen av attentatet på John F. Kennedy og tesen om den enslige gjerningsmannen Lee Harvey Oswald. Siden den gang har det blitt flittig brukt når det gjelder å diskreditere upassende meninger og påstander.

«Vi må fortelle sannheten om terror. La oss aldri tolerere onde konspirasjonsteorier angående angrepene den 11. september, ondsinnede løgner beregnet på å flytte skylden bort fra terroristene selv, bort fra de skyldige», forkynte George W. Bush foran FNs generalforsamling, og menigheten fikk valget: «Enten er du med oss eller med terroristene.» Så siden den gang har det ikke vært rom for kjetteri, 9/11 er lakmustesten for den sanne tro. Det er her kritikk av konspirasjonsteorier bør starte, fordi angrepene er til den dag i dag ikke egentlig avklart, årsakene til kollapsen av tårnene er ikke blitt fastlagt ordentlig – men enhver tvil om hvordan to fly kan pulverisere tre skyskrapere regnes som kjetterske misoppfatninger og farlig galskap.

Begrepet konspirasjonsteori ble skapt av CIA på 1950-tallet for å stemple kritiske stemmer. Det var særlig effektivt for å fjerne spørsmåls-stillere av drapet på president John F. Kennedy. Galileo Galilei (bildet) var nok oppfattet om en konspirasjonsteoretiker i sin tid.

Situasjonen er lignende med korona og pandemien: tvil er ikke tillatt, selv om det er gode grunner til å tvile, fordi kunnskap om viruset er usikker. Det er riktig og forståelig at politikere over hele verden har gjort forberedelser for et verste tilfelle og beordret nedstengning i denne situasjonen. Det er uforståelig og galt å fordømme som en konspirasjonsteori all kritikk av tiltakene som ble fattet i en utrygg situasjon og de ekstreme juridiske restriksjonene. Og i tillegg blir dagens solide granskning og seriøse rapportering allerede i morgen ansett som en farlig konspirasjons-ideologi. Så det er allerede blasfemi å påpeke at det nylig i store aviserTV og andre steder, ble forklart i detalj hvorfor kontroll av Verdens helseorganisasjon ikke burde overlates til Bill Gates og hvorfor den globale agendaen ikke burde overlates til milliardærer. Men fordi slike referanser nå blir sett på som gale «koronamyter», la kanalen SWR raskt til en lenke til en ny artikkel under dokumentaren de laget i 2017 med tittelen: «WHO på tiggerstien – Bill Gates bestemmer hvor det skal gå». I den nye faktasjekken får vi vite at selvfølgelig er alt i skjønneste ordning med onkel Bill.

Hvordan opptrer sentrale medier når de drar i felten mot konspirasjonsteorier? Hvilke observasjoner har du gjort? Ser man visse strategier?

Den fungerer alltid med den samme oppskriften: man blander kritikkens rasjonelle argumenter med de mest irrasjonelle og usmakelige ingrediensene. Min avdøde kollega W. Droste har allerede påpekt at diskusjons-hammeren (holocaust/antisemittisme) uunngåelig ville bli brukt i Tyskland som regel nr 1. for politisk debatt: «Den som sier Auschwitz først, vinner!» Hvis et par hundre nazister slengte seg med når en million demonstrerte mot den transatlantiske TTIP-avtalen, advares i Spiegel og Panorama mot en farlig fellesfront. Det samme med fredsdemonstrasjoner og nå med korona-demonstrasjonene. Stigmaet handler ikke om argumenter, men om man er skyldig ved berøring.

Som journalist, hvordan oppfatter du denne oppførselen i media?

Det er ikke tilfeldig at mange tidligere østtyskere føler seg påminnet om DDR-forhold for øyeblikket, noe som ikke er overraskende gitt de «koronistiske» enhetspartiene i parlamentet og den fullstendige samstemmigheten i de store mediene. Og som logisk konsekvens er det en stor tilstrømning til alternative medier, som igjen provoserer de store mediene til å angripe denne konkurransen enda mer voldelig. Det har lite med en debattkultur og en demokratisk offentlighet å gjøre, og absolutt ikke med en rasjonell diskusjon om hvorvidt Bill Gates sin visjon om en RNA-vaksine som skal infiltreres i det menneskelige genomet er en fantastisk idé eller en farlig forretningsmodell for å gjøre mennesker like resistente mot virus som genmanipulert mais er mot plantevernmidlet Round-up fra Monsanto. Å ganske enkelt plassere kritikk av slike ideer i rubrikken «vanvittige konspirasjonsmyter» er uforsvarlig, men det er akkurat det som gjøres i mainstream media.

En fersk meningsmåling sier at 20 prosent av velgerne er i tvil om sannheten i dekningen av korona i media. Hva forteller dette tallet deg?

At 80% er fornøyd er et veldig bra resultat for konsensus-fabrikkene, og jeg forstår ikke hvorfor det fortsatt må skrikes om konspirasjonsteorier som den store faren for å nå 99.5%. Når det gjelder sannheten i uttalelsene om «SARS-Cov-2», kan de jo ikke være 100 prosent sikre, fordi det er for lite kjent om viruset og sykdomsforløpet. I denne situasjonen måtte regjeringer fatte beslutninger basert på en ligning med mange ukjente faktorer. De gikk i retning av en mer eller mindre streng nedstengning over hele verden og kan ha tatt mer eller mindre feil – men det vil bare være mulig å bestemme mer nøyaktig i etterkant. De som er overbevist om at regjeringer alltid lyver, vil fortsatt ikke stole på sannheten i dette hendelsforløpet, men man må kunne leve med slike tvilere og skeptikere. Selv om det er ganske usannsynlig at Trump, Putin, Xi, Merkel, Macron & Co.  alle gjør felles sak og følger en felles agenda som Big Pharma har hvisket til dem – kan man ikke 100 prosent utelukke en slik stor konspirasjon. Kritikerne av nedstengningen kan heller ikke utelukke at regjeringene deres kan ha opptrådt riktig og forhindret mange infeksjoner og dødsfall. Iveren etter å spre panikk og håpet på Wunderwaffe-vaksinen er like «kovidiotisk» som 100 prosent overbevisning om at alt er løgn, falskhet og fascisme.

Noen bilder med tekst er lagt til av Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: USAs utenriksminister legger frem i FN en konspirasjonsteori om Iraks masseødeleggelsesvåpen. Den var begrunnelsen for en krig mot Irak.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  8 juni 2020 7:35

  Den fjerde statsmakt er brakt til taushet. Nesten …

  Svar
 • «for eksempel Iraks masseødeleggelsesvåpen, som startet en krig med en million dødsfall.»

  ‘ HAN LYVER OM TING»: USAs tidligere utenriksminister Colin Powell mener Trump lyver og slipper unna med det.’ 😉
  https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/70Wd5o/kjente-republikanere-ut-mot-trump-presidenten-har-beveget-seg-bort-fra-grunnloven

  Det mest skremmende, enten det dreier seg on «vår» Stoltenbergs bruk av våre «forsvars»-fly til å bombe et annet land som aldri har angrepet oss (eller andre land), «masseødeleggelsesvåpen i Irak» eller Obams forsøk på å bombe Syria ved lyve om gass. – Er at disse folka beskylder andre for å lyve og konspirere. Uten å rødme.
  Disse folka eier ikke skam. En klar diagnose på psykopati.

  Svar
  • Medias oppgave skulle jo være nettopp å avsløre psykopatenes løgner. Så er de heller medhjelpere/klakkører.
   Og angriper/mobber den som IKKE starter kriger, – fordi han er «dum». ( Dvs. ikke har lært seg spillet.)

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    8 juni 2020 17:39

    Det er det som er det fine med psykopater: De får med seg andre folk.

   • Ja, og får oss til å se/tro at det er mobberen/psykopaten som er den mobbede.
    – Hvis han får med seg flere til å tro det. ( Som er hans spesialitet.)
    Sa jeg jødene? Beklager. De er jo alltid uskyldige. ( husk Holocaust!)

 • «man blander kritikkens rasjonelle argumenter med de mest irrasjonelle og usmakelige ingrediensene»

  Og selvfølgelig burde norske ungdommer og norsk media gått i tog for å protestere mot vår regjerings bombing av Libya og mange tusen drepte svarte der. – Hvis de ikke var rasister. Og/eller følessesmessig STYRT. ( av media og bakmenn. )
  Ikke mot en nødvendig anholdelse av en rabiat dopa forbryter i USA.
  Men det er antagelig meningen at vi skal reagere følesesmessig i stedet for rasjonelt.
  Trist. –
  Og en farlig utviking.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA skaffer seg mange fiender.

Er disse automatisk Norges fiender?

Forrige innlegg

Marte Michelet overdriver overgrep mot jøder, og fusker med kilder.

Det avvises at hun kritiserer «fra et jødisk perspektiv»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.