POSTED IN Covid-19, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Konspirasjonsteori eller faktisk konspirasjon?

Startet USA pandemien i Wuhan?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Jeg må presisere at disse synspunktene står for forfatterens egen regning. Jeg har ingen kvalifisert oppfatning av dem, men jeg synes det er viktig at også slik meninger slipper til i debatten. Den påståtte pandemien har vært begrunnelsen for en rekke svært inngripende tiltak overfor befolkningen i en rekke land. Dermed blir også spørsmålet om hvordan det hel startet naturligvis av betydning.

Jeg vet at kinesiske myndigheter har mistenkt USA for å smugle inn viruset i forbindelse med de militære verdenslekene som ble avholdt i Wuhan i oktober 2019. Kineserne reagerte på de elendige resultatene utøverne fra USA oppnådde, oppsiktsvekkende dårlige var de. Kineserne forestilte seg at de var syke av Covid-19. Jeg har imidlertid ikke forholdt meg til dette. Jeg har regnet det som spekulasjoner, men det er jo påfallende at utbruddet startet nettopp i denne byen

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Er synet på årsakene til Covid-utbruddet i ferd med å endre seg? 

Av Ron Unz

Ron Unz: Controversial Writer And Funder Of Anti-Israel Activists
Ron Keeva Unz er redaktør og utgiver av nettsiden The Unz Review. Har har en rekke kjente skribenter som leverer stoff til siden, f.eks Israel Shamir, The Saker og Andrei Martyanov som vi har publisert flere artikler fra, oversatt til norsk.

I løpet av de siste 18 månedene så tror jeg at jeg har vært nesten alene på internett i å argumentere for at Covid-utbruddet i 2019, som begynte i kinesiske Wuhan, sannsynligvis var et resultat av et amerikansk biologisk angrep utført av lovløse elementer i vårt eget nasjonale sikkerhetsetablissement. 

De forskjellige artiklene i den lange rekken har blitt lest rundt 350 000 ganger, men med få unntak har nesten ingen offentlig støttet en så ekstremt kontroversiell hypotese. Nesten like få blant de svært mange leserne har vært villige anerkjenne hypotesens eksistens. 

Denne uheldige situasjonen ser nå ut til å endre seg. For bare et par dager siden publiserte en innflytelsesrik MAGA/Trumpist-nettside som heter The Conservative Treehouse en lang artikkel  som sterkt antyder at USAs «fjerde statsmakt», altså etterretningstjenestene våre, muligens er ansvarlige for COVID-epidemien. Likeså støtter artikkelen mitt syn om at tidligere utenriksminister og CIA-direktør Mike Pompeo er den personen som mest sannsynlig vet hvem som egentlig er ansvarlig.  

Did The Fourth Branch of Government Release SARS-CoV-2 Then Blame China
The Conservative Treehouse • 4 oktober 2021 

De antydede motivene er noe annerledes fra mine egne antydninger og det som hevdes er motivet, var å sikre at Trump tapte valget. Andre ting i artikkelen er også i strid med analysen min, men disse er sekundære saker av liten betydning sammenlignet med den alminnelige enighet om det overordnede spørsmålet som er «Hvem står bak?». Jeg har uansett aldri hevdet at spekulasjonene om hvorfor dette ble gjort støttes av noen form for bevis. 

Avhengig av i hvilken grad USAs fremdeles enorme antall Trump-supportere forståelsesmessig skulle begynne å bevege seg i retningen artikkelen antyder, så vil sannsynligheten for at vi definitivt kan svare på spørsmålene om hvem og hvorfor øke drastisk. I og med at flere hundretusener amerikanske borgere er døde og hele befolkningens dagligliv har blitt så drastisk endret, så ser det ut til at dette blir relevante spørsmål å stille.

Som ved et lykketreff med timingen hadde jeg nylig laget en egen seksjon på nettsiden vår med enkel tilgang til alle de viktigste artiklene mine om Covid/Biologisk krigføring i tillegg til en gratis e-bok til nedlastning som inneholder alle artiklene samt at jeg la til innholdet gjengitt nedenunder: 

De viktigste artiklene om COVID/Biologisk krigføring

Basert på det uakseptable antallet døde, så har Covid-epidemien sannsynligvis drept mer enn 15 millioner mennesker på verdensbasis og har forstyrret og negativt endret livene til milliarder av andre mennesker. På grunn av dette, så rangerer den blant de viktigste begivenhetene globalt siden Annen Verdenskrig og med virkninger som lett overgår  for eksempel Sovjetunionens kollaps eller angrepene den 11 september 2001 og de påfølgende kriger i Midtøsten. 

EPub FormatMobi/Kindle

Siden april 2020 har jeg publisert en lang rekke artikler der jeg hevder at Covid-utbruddet var et resultat av et amerikansk biologisk angrep på Kina (og Iran) jeg har vært nesten alene i å offentlig innta dette meget kontroversielle standpunktet. Jeg har også satt det i konteksten til den skjulte historien og USAs langvarige biologiske våpenprogrammer. 

Sammenlagt, så teller disse artiklene mer enn 50 000 ord og har som sagt blitt lest mer enn 350 000 ganger, de har avfødt mer enn 9000 kommentarer med mer enn 1,2 millioner ord. Ved siden av å være fritt tilgjengelige på nettsiden min, har de også blitt samlet i en gratis e-bok som er tilgjengelig i både Epub og Mobi/kindle-format.

golden gate bridge during night time
Wuhan er en kinesisk storby som er hovedstad i provinsen Hubei i det sentrale Kina. Befolkningen innen bygrensene anslås til over 11 millioner, det er opp fra 2004-overslaget på 7,16 millioner innbyggere. Navnet Wǔhàn er en sammentrekning av tre andre bynavn; Wuchang, Hankou og Hanyang. Wikipedia Bildet viser en bro over den store Yangsigang– elva.

Selv om artiklene utgjør et langt og detaljert forsvar for de kontroversielle hypotesene mine, så kan noen av de sterkeste bevisene som støtter hypotesene sammenfattes i de følgende få punkter, som er essensen av de omtalte lange artiklene: 

I og med at de horrible konsekvensene av våre egne myndigheters senere handlingslammelse nå begynner å bli synlige, så har elementer innen de hemmelige tjenester prøvd å vise at de slett ikke sov på vakt. Tidligere denne måneden  siterte en artikkel på ABC News fire forskjellige etterretningskilder for å avsløre at så langt tilbake som i November 2019 hadde en spesiell medisinsk etterretningsenhet tilknyttet det militære etterretningsbyrået levert en rapport som advarte mot en sykdom som var ute av kontroll og som pågikk i Wuhan i Kina. Denne rapporten ble utgitt og spredt overalt, også til ledende myndighetspersoner og rådet dem til å foreta seg noe for å beskytte amerikanske baser i Asia. Etter at historien ble kjent, så benektet Pentagons talsmann offisielt at rapporten eksisterte, mens forskjellige andre talsmenn for myndighetene og etterretningen avstod fra å kommentere dette. Men bare noen få dager senere, så avslørte israelsk fjernsyn  at i november 2019 hadde amerikansk etterretning delt en slik rapport om Wuhan-utbruddet med sine NATO-allierte og også med Israel. Dette er tilsynelatende en uavhengig bekreftelse på at budskapet i ABC-artikkelen var helt riktig. 

Det ser dermed ut til at elementer innen det militære etterretningsorganet var klar over det dødelige virusutbruddet mer enn en måned før kinesiske myndigheter selv var klar over det. 

fireman watering fire
Det er alltid brannstifterne som først vet om en brann.

Dersom ikke våre etterretningsorganisasjoner har gjort omfattende gjennombrudd innen spådomsteknologi, så tror jeg dette skjedde av samme årsak som at brannstiftere har den første kunnskapen om framtidige branner. 

I henhold til disse MSM-historiene som er basert på mange kilder, så forberedte altså vårt eget etterretningsorgan en rapport så tidlig som i andre uke i november 2019 om det «katastrofale» utbruddet som skjedde i Wuhan, på tross av at på det tidspunktet hadde ikke flere enn om lag et dusin mennesker av en befolkning på 11 millioner i Wuhan blitt smittet og få av dem hadde hatt tid nok til å utvikle symptomer. 

green mountains under sunny sky
Fra Iran. Var Iran det andre episenteret for Covid-19?

Videre, da Corona-viruset begynte å spre seg utenfor Kinas grenser, dukket det opp enda en begivenhet som gjorde meg svært mistenksom. De fleste av de tidlige tilfellene skjedde nøyaktig der man kunne vente; altså blant de østasiatiske landene som grenser til Kina. Men, innen utgangen av februar 2020 så hadde Iran blitt det andre episenteret for det globale utbruddet. Enda mer overraskende, så hadde Irans politiske elite blitt rammet svært hardt der  hele 10% av det iranske parlament ble smittet og minst  10 av dets talsmenn og politikere døde  av sykdommen, noen av dem viktige. Deretter begynte man å kunne se neokonservative aktivister som med glede noterte seg at deres forhatte iranske fiender nå døde som fluer. 

La oss se på hvilke implikasjoner disse opplysningene har. Verden over, så er det bare i Iran at den politiske eliten på noen måte har lidd tap av noen størrelse og de døde i en tidlig fase, før signifikante utbrudd hadde skjedd noe annet sted utenfor Kina. Det vi sitter igjen med er at USA drepte Irans viktigste militære leder (General Soleimani) den 2 januar 2020 og bare noen få uker etter dette ble store deler av Irans ledelse smittet av et mystisk og dødelig nytt virus og mange av dem døde etter kort tid som en følge av det. Kan et rasjonelt menneske på noen måte se på dette som rene tilfeldigheter? 

Oversatt av Væringen

Forsidebilde fra Wuhan: Eastsun Wang

Lenke til originalartikkel: https://www.unz.com/runz/is-the-tide-finally-turning-on-covid-as-an-american-biowarfare-attack/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Denne artikkelen er mest sannsynlig ikke korrekt.
  Iallefall er det ikke slik Reiner Fuellmich og Corona-ausschuss har formidlet denne krisen.
  Ja, det var en lekkasje.Ja, det var en nervøsitet blant eliten i Kina. Sjefen i Wuhan labben ble beordret tilbake til Wuhan av eliten. Men situasjonen kom under kontrol. Det var kun 2 eller 3 mennesker som døde og som hadde tilknytning med labben av en befolkning på flere millioner mennesker i Wuhan. Det sier kanskje noe?
  Det med Iran er en egen sak, men har ingenting med Wuhan.

  Svar
 • Det som er teorien til Reiner Fuellmich og corona-ausschuss er at disse bandittene rushet denne plandemic pga lekkasjen i Wuhan. Denne plandemic var planlagt på et senere tidspunkt.
  Dette er viktig alle sammen;
  Spars-pandemic- scenario 2025-2028 som finnes på pdf.
  Var det 2025 plandemic var planlagt?
  Dette dokumentet er fra 2017 og allerede da visste bandittene hvilke alvorlge bivirkninger disse giftsprøytene inneholdt.
  Et annet dokument som er viktig er VigiAccess og sett inn covid19 i søkermotoren. Der finner man alle alvorlige bivrkninger som er rapportert inn.Se feks svangerskap osv .

  Svar
 • Det finnes mye info fra det som skal være den offisielle motstandsbevegelsen her på jorden (mot de negative) og de har en egen nettside (2012portal.blogspot.com). Denne nettsiden kom opp 31.mars 2012.
  Der hevdes det bl.a at kinesiske agenter stjal coronaviruset fra en lab i Canada og oppgraderte det til et biovåpen i Wuhan-laben. Så skal visstnok en USA-agent som har vært involvert i Wuhan-laben og i utviklingen av viruset ha stjelt med seg en prøve av viruset og spredt det utover sjømat- og dyremarkedet i Wuhan.
  Ifølge denne kilden ble andre virus (ikke helt likt Wuhan-viruset) spredt ut i noen andre land bl.a i Sør Korea, Iran og i Nord Italia. De som vil lese mer om dette kan gå inn på denne nettsiden, bla litt nedover og helt til høyre er det måneder og årstall. Hvis dere klikker inn på 2020 og går inn på månedene januar, februar og mars står det en del info om viruset m.m og spesielt artiklene End Time Madness (29.jan.), Endtime Madness Continues (28.feb.) og Endgame Scenarios (16.mars) inneholder interessant info.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

2020, året da vestlige regjeringer stengte av samfunnet.

Resultat: Flere millioner ekstra dødsfall.

Forrige innlegg

Når en endrer målemetoder for å få ønsket reultat:

Det kalles manipulering.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.