POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser

Konspirasjoner og teorier om konspirasjoner.

Beskrivelse av et tankeunivers uten indre logikk.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Antitenkning og dets ødeleggende kraft

Av Th.Olsen

For noen dager siden så jeg en Youtube-klipp av en boklansering arrangert av forlaget Res Publica og Tankesmien Agenda (eller Tankesviende Agenda som jeg fra nå av er fristet til å omdøpe dem til).

Det var lansering av boken «Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft» skrevet av Øyvind Strømmen. Dette er min reaksjon på den samtale som foregikk i panelet om boken og dets temaer, og ikke selve boken, som jeg ikke har lest. Dette intellektuelle marerittet av en samtale kunne fint fått navnet «Anti-tenkning og dets ødeleggende kraft», for jeg har sjelden sett et seanse så kjemisk fri for logikk, adekvate resonnementer og rett og slett sannhet.  Det hele er som en drøy times romferd, på jakt etter intelligent liv. Det tok omtrent 52 minutter før man fant «planeten» – etter 52 minutter blir nemlig den første setning jeg fant meningsfull sagt, jeg kommer tilbake til den. 

Deltakerne i samtalepanelet var forfatteren selv, AP-politiker Jette Christensen, forsker ved C-REX senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo Cathrine Moe Thorleifsson, og samtaleleder Sylo Taraku fra Tankesmien Agenda. Disse vil jeg i resten av kronikken kalle FSI (initialord for de Fire Store Intellektuelle). 

Hva er en konspirasjonsteori?

Først, la oss kjapt si noe om hva en konspirasjonsteori er. Det er en teori om en konspirasjon, altså en teori om at to eller flere samarbeider mot et bestemt mål, hvor både målet og samarbeidet gjerne forsøkes holdt skjult. Rent praktisk kan teorien være løst fundert eller godt fundert. Og på et tidspunkt blir den så godt fundert at den går fra å være en teori til å bli en avsløring av en konspirasjon. Rent logisk er konspirasjonsteorien enten sann, usann eller uviss, slik som alle teorier, enten de er matematiske, vitenskapelige eller annet. Dette er såpass enkelt tilgjengelig logikk at en elev på sent barneskole-trinn vil forstå det.    

Analogien om vitenskapelig teori. 

Hvor fordummende bruken og behandlingen av ordet konspirasjonsteori i Norge er blir veldig tydelig hvis man bytter konspirasjons ut med en analogi. Enhver teori er skadelig hvis konklusjonen er feil og fører til skadelig handling. Men da er det naturligvis selve handlingen og eventuelt det feile i teorien og ikke teoriens merkelapp/sekkebetegnelse som prinsipielt er skadelig. For eks – en matematisk teori kan sies å føre til skade hvis den er feil og fører til at en bygningskonstruksjon blir for svak slik at bygningen raser sammen. Men vil man si at matematiske teorier generelt og prinsipielt er skadelig for samfunnet? Naturligvis ikke.

Finnes det sammensvergelser? Hva har en ellers etterretningstjenestene til?

Samme med vitenskapelige teorier generelt. Det finnes et vell av vitenskapelige teorier som har ført til konkret skadelige handlinger, for eksempel innenfor eugenikkfeltet. Kan man da trekke den vanvittige induktive slutningen at vitenskapelige teorier er farlig for demokratiet og samfunnet? Naturligvis ikke. Igjen, er teorien feil og den fører til en farlig handling, så er det i den farlige handlingen at problemet ligger. Jeg vil også hevde at det farlige til og med i liten grad ligger i selve den feilaktige teorien, for det å ha en feil teori er umulig å unngå uansett hvilket felt vi snakker om. Det er farlige handlinger som er farlige.  

Så, spørsmål til de 4 Store Intellektuelle: hvordan finner man ut at en teori er feil?

Det gordiske i dette ligger i at hvis man skal finne ut om en teori er feil eller riktig må man undersøke teorien, ikke sant? Og undersøkes man en teori om en konspirasjon, hva er man det ifølge FSIs logikk? Ganske riktig, prinsipielt sett er man da en konspirasjonsteoretiker. Og det er jo farlig for demokratiet, det lærer vi av FSI. Resonnementene til FSI må jo dermed logisk sett ende i at som et rent demokratisk prinsipp bør konspirasjoner faktisk bli holdt skjult og aldri forsøkes avslørt. Men spør du FSI om de mener dette vil de naturligvis benekte at det er dette de mener, selv om logikken deres ende der. Hvor ender så resonnementene deres? De ender ingensteds egentlig, det er mer som de intellektuelt sett fekter rundt i ring inne i krattet.  

Så, hva ble sagt ved ca 52 minutter? Jo, Jette sier at hemmelighold skaper grobunn for konspirasjoner (antar hun mener konspirasjonsteorier) og at samfunnet må har mere åpenhet. Dette er jo sant. Omfanget av hemmelighold i Norge er i nærheten av verdensledende. Hadde det vært mindre hemmelighold, hadde medier fortsatt drevet med journalistikk som jo blant annet dreier seg om å avsløre konspirasjoner, og hadde politikerne i Norge ikke løyet så ufattelig mye hadde kanskje noen av konspirasjonsteoriene ikke oppstått. 

Noen eksempler fra samtalen:

I overfloden nøyer jeg meg med to eksempler. Det jeg synes er bemerkelsesverdig generelt sett gjennom hele samtalen er at i nesten alt som blir sagt sies det nesten ingenting. Altså masse ord, men nesten uten meningsfullt innhold eller logiske resonnementer.  

Fra ca 13:20 ut i klippet kan man høre Strømmen utlede i det vide og det brede hva som kjennetegner konspirasjonsteorier. Fra ca 1348 sier han med et litt viktig ansiktsuttrykk: 

«…og så er det ingenting som er tilfeldig, og man leter etter mønster og trekker tråder overalt i dette universet, og da trer man inn i det mer sånn totale konspirasjonsteoretiske verdensbilde, som er mer enn en enkeltstående konspirasjonsteori». 

Kommentar (som kunne hatt overskriften «Tilfeldighetsreligionen»).

I sitatet over har altså Strømmen beskrevet presist hvordan den globale og internasjonale storpolitikken fungerer. For eksempel – FNs klimapolitikk i Agenda 21 trekker sine tråder inn nesten overalt på kloden og overalt i samfunnet, faktisk helt ned i dagliglivet vårt. Det eneste pussige er at Strømmens indikerer at dette «nesten-ingenting-er-tilfeldig-tankesettet» og at ting ikke er enkelthendelser er helt sprø tanke. Jøss, hvordan er det mulig å snu virkeligheten så til de grader opp-ned.

Gulf of Tonkin Resolution - Definition, Cause & Significance - HISTORY
Under Vietnamkrigen påsto USA at et av deres krigsskip var angrepet av Nord-Vietnam. Påstanden viste seg å være en stor løgn. Men den ga USA det påskuddet de trengte til å bombe Nord-Vietnam. Det var hensikten med løgnen. De som hevdet at dette var hensikten var altså konspirasjonsteoretikere, dvs. de som fortalte sannheten.

 

Det må tillegges at det nok ikke er mange «konspirasjonsteoretikere» som mener at absolutt ingenting er tilfeldig, og Strømmen mener nok heller ikke at absolutt alt er tilfeldig. Så dette må naturlig nok sees på som en spissformulering. Men mange «konspirasjonsteoretikere» mener nok at det er veldig lite av de store hendelsene/fenomenene som er tilfeldige. Og dette hinter altså Strømmen til er en helt sprø tanke. Kan Strømmen vise til at de fleste store hendelser ute på den store politiske scene, det være seg kriger, beslutninger i for eksempel FN og EU, eller de superhemmelige Bilderberg-møtene eller beslutninger i Stortinget i Norge, er tilfeldigheter? Eller mener Strømmen at ting kun skjer koordinert og med masse «tråder overalt» så lenge det er åpen politikk og åpne beslutninger, men med en gang noe holdes skjult eller forsøkes å holdes skjult (nemlig konspirasjonselementet i dette) opphører alle koordinering, alt samarbeid og alle «tråder» og sammenhenger blir tilfeldig? Dette er logisk havari. 

Det å gi slike generelle «verdensbilde-analyser» som FSI gjør er jo vanskelig å gjøre på en meningsfull måte. Egentlig umulig. Men hvis man først skal si noe om dette så er det jo litt komisk å tenkte på at det verdensbildet FSI hinter til at de opererer med er ekstremt mye lengre fra virkeligheten enn de «gale konspirasjonsteoretikerne» som mener at de «store tingene» ikke er tilfeldige. Så da må man jo heller finne ut hvilke av hendelsene som er en reell konspirasjon og hvilke som ikke er det. Og da må man jo undersøke teoriene, og da… nei pokker da blir man jo en som undersøker konspirasjonsteorier og det er jo samfunnsskadelig ifølge FSI. Den evige gordiske knute altså. Det beste er vel å la media og akademikere som FSI rett og slett fortelle oss hva som er fasiten i de forskjellige sakene uten at jeg undersøker selv. Det er jo i hvert fall ikke skadelig for demokrati og samfunn…eller vent nå litt?  

La oss se på det andre sitatet jeg har valgt. Ca 29:35 ut i klippet sier Cathrine Moe Thorleifsson noe bevinget:

«…jeg er faktisk litt kritisk til selve begrepet konspirasjonsteorier, fordi det impliserer at det er noe vitenskapelig. Og det som kjennetegner dette er jo at det er anti-vitenskapelig. Det er avfeiing av vitenskapelig sannhet». 

Kommentar: ord blir jo fattige, dette er jo åpenbart sludder. Og helt antivitenskapelig. Det kunne for øvrig vært interessant å hørt forsker Thorleifsson redegjøre grundig for hennes tanker om og definisjoner av for eksempel vitenskapelighet. Hva er vitenskap/det vitenskapelige i vitenskap Thorleifsson?

Scientists sometimes conceal a lack of knowledge with vague words | Science News
Vitenskap dreier seg om å undersøke virkeligheten, ikke å avfeie den før en har undersøkt.

Ikke godt å si hva hun egentlig mener her. Men la oss lage en hypotetisk situasjon ut fra et hundre prosent reelt fakta. Verdens absolutt mektigste personer har siden 1954 møttes i Bilderberg-møter hvert år. Dette er en helt ubestridt faktum. Og det er et ubestridt faktum at disse møtene er superhemmelige. La oss hypotetisk sett si at jeg er såpass sprø at jeg hevder at disse møtene faktisk handler om noe. Og at det avtales ting der. Og at det legges strategier av ymse slag. Rett og slett at møtene ikke bare er koselige sammenkomster. Jeg har altså en teori om en konspirasjon, enten generelt ved at det planlegges konspirasjoner der, eller kanskje jeg har en teori om en helt konkret konspirasjon. Ifølge Thorleifsson er dette per definisjon antivitenskapelig. Og avfeiing av vitenskapelig sannhet. Fordi teorien om at det faktisk ikke begås eller planlegges konspirasjoner der er altså en vitenskapelig sannhet? Mener Thorleifsson at der hvor noen påstår en konspirasjon så er det stort sett en vitenskapelig sannhet at denne påstanden er feil? Hvor og hva er det vitenskapelige i dette?   

Hvorfor er konspirasjonsteorier hetset?

Jeg tviler på at FSI vet hva slags ærend de løper. Begrepet «nyttige idioter» har vel sjelden vært mer treffende. Men det de bedriver i denne anti-tenkningens onanishow på litt over en time er sjikanering – sjikanering av intellektet og egentlig sjikanering av folk. Det finnes mange eksempler på at bygningsingeniører har gjort feil slik at konstruksjoner har rast sammen, med tap av menneskeliv. Hvorfor blir ikke de «gærne matematikk-teoretikerne» svertet over hele verden? Hvorfor er akkurat konspirasjonsteorier så vanvittig politisert og kritisert, til tross for at kritikken mot det mangler omtrent all logikk? 

Man kan bli fristet til å fundere over følgende: hvem er det om har å tjene på at folk blir hetset og presset til å slutte å prøve å avsløre konspirasjoner?

Forsidebilde: Utsnitt av maleriet Drapet på Julius Cesar av Cecil Doughty fra 1975

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Konspirasjoner er veldig vanlige, her er en liste over 25 konspirasjonsteorier som viste seg å være sanne.

  https://bestlifeonline.com/true-conspiracy-theories/

  En konspirasjonsteori som (nesten) alle tror på, men som er feil, er at nazistene sto bak riksdagsbrannen i Berlin i 1933. I virkeligheten var det Marinus van der Lubbe, en hollandsk kommunist, som var ansvarlig for riksdagsbrannen, slik som nazistene påsto.

  Svar
 • En god artikkel som belyser den «akademiske» galskapen som nå ser ut til å bre seg.
  Og folk får tydelig beskjed, i media spesielt men også fra politikere. – Ikke tvil, ikke tenk. Vi skal «tenke» for dere.
  Snart er det «valg».

  Svar
 • Nå var jo dette et salgsfremstøt for en bok, og bør sees på som det.

  – men så masse ord uten innhold! En runddans av argumenter der framførte eksempeler slo seg sjøl ihjel i neste setning. Dette må være flaut for de involverte å lytte til i ettertid.
  Et latterlig ekkokammer som ikke hadde klart NOEN form for motargumentasjon.

  Svar
 • Flott at noen bidrar med kommentarer som dette. På https://fampo.info/kritikere-av-konspirasjonsteorier/ har Fampo samlet flere slike kommentarer. Kanskje leseren finner noe av interesse der.

  Svar
 • Fampo var informasjonsrikt. Det kan se ut som Norsk venstreside vil stå i solidaritet med John Færseth og co.
  Om noen husker Attac, så var det en anti-kapitalistisk gruppe en gang i tida. Nå kan man lese en sentimental lekse om Brexit der, med en logikk som spiller videre på massemedias forklaring på Brexit : «De vil si nei til Europa».

  Jeg vil anbefale Derimot å skrive mere om innfiltrering og etterretningstjenestens innblanding og nøytralisering av grasrot bevegelser.
  Link følger

  Svar
 • Svar
 • Ja hvem vil vel bli satt i bås med en KT med tinnfoliehatten trukket langt nedover ørene?
  Meget sterkt ironivarsel utstedt på ovenstående setning, men det er faktisk slik saueflokken tenker (eller har blitt opplært til å tenke).
  Smil, «Snart skal du ikke eie noe, men være lykkelig». En annen K-teori nøye beskrevet i detalj i K. Skabb (WEF) sin egen bok.

  Svar
  • «Vitenskap dreier seg om å undersøke virkeligheten, ikke å avfeie den før en har undersøkt.»

   Eller den/de som vil undersøke. ( De fleste ser desverre ut til å godta offisielle konspirasjoner/forklaringer, selv om de ikke henger på greip.)
   Og enten det dreier seg om klima»KRISE», «pandemi», eller krig. Det er mer behagelig å lukke øynene.

   Vietnam / Tonkinbukta er en ting. Men «konspirasjonsteoriene» fortsetter.
   Ingen bakenforliggende plan? 😉

   ‘For å utføre sin plan, oppmuntret lederne i Washington først til en konflikt ved hjelp av land rundt Libya, for å finne en casus belli for militær aksjon, mens de tok seg av de logistiske behovene til opposisjonsgrupper kontrollert av CIA, som begynte en kampanje for sabotasje av økonomien, infrastrukturen og regjeringen. ‘
   https://midtifleisen.wordpress.com/2019/02/03/vil-venezuela-oppleve-hva-chavez-fordomte-i-libya/

   Lover og regler ble fulgt, da er det greit?

   ‘ … i det store og hele ;- ) fulgte lover og regler da Norge besluttet å sette inn bombefly i konflikten.
   ….slapp de 588 bomber over Libya. ‘

   https://www.dagbladet.no/nyheter/krever-at-stoltenberg-moter-i-stortinget–en-katastrofe/70703892

   Svar
 • Når det gjelder konspirasjonsteorier, så må man dele mellom konspirasjonsteorier om ”de gode” og konspirasjonsteorier om ”de onde”, og da kan man si at alle konspirasjonsteorier om ”de gode” (som stort sett er USA og deres allierte) er løgn, mens konspirasjonsteorier om ”de onde” (som varierer med hvem som til enhver tid er USA’s fiender, men som nå vel er Russland) er sanne. F eks er alle konspirasjonsteorier om nazistene sanne, og spesielt er alle konspirasjonsteorier om Holocaust sanne pr definisjon. At nazistene laget lampeskjermer av jødehud eller kokte jødene levende i dampkammere er sant, selv om det er tilbakevist mange ganger. Så om en konspirasjonsteori er sann eller ikke har ingenting med om den er i overenstemmelse med virkeligheten eller ikke, men har alt å gjøre med HVEM konspirasjonsteorien omhandler.

  Svar
 • « Man kan bli fristet til å fundere over følgende: hvem er det om har å tjene på at folk blir hetset og presset til å slutte å prøve å avsløre konspirasjoner?»
  Eller sagt med Gro H Brundtland: Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt. Hva folk blir fortalt…

  Svar
  • Der har du et nøkkelord – «kontroll». Kontroll av massene, for deres eget beste «selvfølgelig» (man er da god?)
   Desverre ser det ut til at 60-70% av verdens innbyggere sover videre i sin Tornerosesøvn, uansett hvor mye info man kan skaffe seg via nettet. Kanskje de liker å bli kontrollert, å bli fortalt hva de skal gjøre, når de skal gjøre det, men kanskje først og fremst hva de IKKE skal gjøre? Jeg undres.
   Men nå går «aristokratiets» planer utover massenes primærbehov, og da reiser massene seg.
   Uten mat, klær og beskyttelse mot elementene blir det primale «meg selv først» utløst, og man ser seg om etter noe som kan avhjelpe situasjonen man har blitt satt i (av seg selv eller andre). De fleste «titter» nå på politikere og byråkrater i første omgang, er det deres skyld det som nå skjer?
   Skulle ikke «mor stat» ta vare på dem som motytelse mot skatter og avgifter på deres arbeidsinnsats, men har «mor stat» sviktet? Når politikere og byråkrater er hengt i nærmeste lyktestolpe kommer turen til de som sto bak «mor stat», WEF, FN, WHO, samt «bangstere» og «filantroper» som har tjent enormt med Fiat-penger lurt i fra skattebetalerne av (de allerede hengte) politikerne. Da blir det disse «lurendreieres» sin tur til å møte folkemobben, og det møtet blir fatalt for dem også. Intet sted i verden vil bli «et sikkert sted» for disse oligarker, bangstere og «filantroper».
   Personlig tror jeg at Agenda 2030 vil ende med at alt av «aristokrati» vil være en utryddet «rase» før 2028, men tiden vil vise.

   Svar
 • Konspirasjonsteori / teoretiker er intet mindre enn en nedsettende tittel som benyttes for å avfeie skremmende sannheter & kritiske tenkere, – kritiske tenkere, dem blir dert færre og færre av !

  De virkelige konspiratørene er stort sett dem som fordreier sannheter av enten økonomiske eller maktpolitiske grunner, – ikke dem som etterspør fakta ! 😉

  Synn

  Svar
 • Intelligensiaen i Arbeiderpartiet!
  Hurra.
  Framtida for sjølve Styringspartiet?
  Sit på eit podium og demonstrerer vankunne og lav innsikt.
  Uinteressant og uintelligent. (Hoppa kjapt, Såg berre få minutt av videoen) Pretensiøse Posørar!
  Ofte er konspirasjonsteorier sanne!

  Svar
 • Har alltid stussa litt på den cogito-setningen til Descartes. Det skal jo ikke være cogito ergo sum/Jeg tenker altså er jeg, men snarere; Jeg tenker, altså er jeg en konspirasjonsteoretiker.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er det mye støtte for hæren blant folket i Israel?

Støtter 90 % av israelske jøder folkemord?

Forrige innlegg

Norske politikere skjønner naturligvis ikke bæret:

Putin dobbelt så populær som Biden i Midt-Østen og Afrika.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.