POSTED IN Media

Konsekvenser for palestinerne.

Hvem eier aviser og medier?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Vi er opptatt av dette: Aviser og medier vi mottar og leser – som er med å forme meninger og tanker – hvem eier og står bak? Er det et urimelig spørsmål? Er medier og nyheter «nøytrale»? Vi kan velge meninger og tanker som vi selv vil? Nei, vi påvirkes. Og medie- og aviseiere vet det! De henvender seg til oss i en hensikt, de vil påvirke oss, viktig å vite det.

Viktige medier og aviser under sentralt eierskap og kontroll

Vi har tidligere pekt på dette: Grupper av store medier og aviser i verden er blitt kjøpt opp – og blir kontrollert – av enda større grupper av medier og aviser. Bak disse grupper står noen av de største finansieringsselskaper i verden. Vi skal merke oss navnene på de største: BlackRock, Vanguard og State Street.

Disse eier og styrer store deler av medieverden. De er på toppen av pyramiden. Under er massen av medier og aviser – de fleste av betydning i verden. Ta dette som eksempel – alt eid av disse sentrale investorer: BlackRock, Vanguard og State Street. De former i siste instans nyheter vi mottar, former meninger og tanker. Vi skal ikke lukke øyne for det. (Kilde: Video. «MONOPOLY. Who Owns the World.»)

Oversikt over et større nettverk der informasjon og påvirkning inngår

Kilde: Steigan.no

Schibsted, VG og Aftenposten

På skissen over er Schibsted tegnet inn. Schibsted eier blant annet fire av Norges ti største aviser, Verdens Gang (VG), Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Schibsted er dessuten største eier av Adresseavisen og Fædrelandsvennen gjennom sitt eierskap i Polaris MediaI. tillegg eier konsernet flere mindre lokalaviser. (Kilde: Store norske leksikon.) Nyheter og informasjon ensrettes til aviser for bedre «rasjonalitet i driften», som det heter. Vi lesere, ensrettes og «hjernevaskes»? Se igjen på skissen med der Schibsted hører hjemme. «Realiteten er at Wall Street med State Street som den dominerende eieren har full finansiell kontroll over Schibsted.» (steigan.no)

Selskap har dominerende global kontroll

økonomi», men skjuler seg gjerne «i hemmelighet». (Herland Report). De tre største selskapene «eier de største korporasjonene i USA». (steigan.no) La oss nevne noen av de største, trukket fram av steigan.no og i Herland Report: Goldman Sachs familien, Lehmans og Kuhn Loebs, J. Pierpont Morgan, The House of Morgan, Rockefeller, Rothshild, Open Society Foundations (Soros), Larry Fink, World Economic Forum Great Reset. Bak dem står superrike multimilliardærer.

Selskapsforhold

Kan jeg legge til: Alle de over nevnte er jøder eller jødiske. Det kan settes til side, men får likevel betydning – ikke minst når det gjelde informasjon og media. Dette er styrt av instanser med jøder i ledende roller – flere åpent erklærte sionister. Det blir vanskelig å nå ut for Palestina!

Og jeg viser til om hvordan identiteter og samhold formes, bevisst og/eller ubevisst. Samme historie og skjebne, felles referanser, her ofte knyttet til det å være «jøde» og staten «Israel»: Av slikt blir det interessefellesskap og samkjørt forståelse! Hvilken makt de får, direkte og indirekte, personer, familier og instanser som over nevnt!

Palestina

Palestinerne er tilbake med den sterkeste front å stå mot! Mediefolk, superrike finansfolk og andre som grunnleggende avviser dem. Konklusjon på dette skriv blir: Det er viktig å kjenne fienden, også i medieverden!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Den beste delen av tiden etter 2020 er at tiden med blind tro og tillit til mennesker som bærer titler og har bokstaver etter navnet sitt er over.

  Skilleevne, intuisjon og kritisk tenkning er nå obligatorisk.»
  Joel Rafidi

  Svar
 • «Alt vi vet er bare en slags tilnærming». sitat Richard Feyman . «Derfor må ting læres bare for å bli avlært igjen eller, mer sannsynlig, for å bli korrigert.» Det var her Galileo, Newton, Darwin og Einstein gjorde arbeidet sitt. Alle åpenbaringene har blitt utfordret, akseptert, så utfordret igjen.» Som George Bhernard Shaw sa det. «Alle store sannheter begynner som blasfemi.»

  «Der vitenskapen har et problem, er det faktum at våre kollektive minner er så korte. Når den resignerte aksepten av en oppdagelse kommer, glemmer vi at alle ubehagelige disputter. Vi opptrer som om sannheten alltid var med oss, at den er selvinnlysende. Vi glemmer tiårene med forfølgelse noen utholdt for å være hyrde for det synet vi nå ville dø for å forsvare. Og slik blir vi komfortable – så komfortable at vi viljeløst vil forfølge og straffe mannen eller kvinnen som kommer for å forstyrre vår nyvunne fredelige tilstand.»
  Kvantefysiker Michael Brooks

  Svar
 • Det fremstår som et kraftig paradoks at venstresiden med sin fordømmelse av Israel står i fremste rekke når det kommer til å målbære og fronte sionistenes agenda med ukontrollert innvandring, klimasvindelen og knusing av vestlig kultur.

  Svar
 • Northern Light.
  30 juli 2023 19:15

  «Grupper av store medier og aviser i verden er blitt kjøpt opp – og blir kontrollert – av enda større grupper av medier og aviser. Bak disse grupper står noen av de største finansieringsselskaper i verden. Vi skal merke oss navnene på de største: BlackRock, Vanguard og State Street. Alt eid av disse sentrale investorene. De former i siste instans nyheter vi mottar, former meninger og tanker».

  Med styrende aksjeposter bestemmer de hvem som skal skal bli direktører for mediahusene som ansetter redaktørene, som i sin tur ansetter de ledende journalistene. Mange oppfatter presse og media som bare trykte aviser og deres utgaver på Internett, og statlige og private tv-og radio stasjoner med nyhets-sendinger. Med det er også forlagshus som gir ut lærebøker, skjønnlitteratur, populær-vitenskap og -historie, livsstil-blader og nyhetsmagasiner.

  Forlagshusene som gir ut det meste som en kan finne hos International bookshops (Narvesen her i Norge) og bokhandlere i alle vestlige land, er også eiet av kapitalforvaltningsselskapene. Bøker, blader og magasiner som mange leser, også på nett, er også en del av media, og er ikke kritisk til narrativene til hovedstrømpresse og media. Blader som Popular Science, Illustrert Vitenskap, Scientific American, National Geograpic Magazine, Newsweek, Times, blant mange andre, fremmer de samme narrativene om klima, covid og grønt skifte.

  Det blir svært overbevisende for mange når de populærvitenskaplige magasinene de leser hver måned, også advarer mot global oppvarming og fremmer fornybar energi, de blir som andre kilder som bekrefter hovedstrømspresse og medias fortellinger. Men de vet ikke at de har samme eiere med samme agenda.

  Hele informasjonsmengden en vestlig person er omgitt av i all sin våkne tid, også mer og mer på sosiale medier, er forfattet og utformet av selskaper eiet og kontrollert av kapitalforvaltningsselskapene, som forvalter investeringene til verdens rikeste. De som kontrollerer og styrer informasjonen, kontrollerer og styrer befolkningene, og blir deres herskerklasse. Hovedstrømpresse og media er herskerklassens propagandamaskin, som indoktrinerer og hjernevasker folk uten at de opplever det slik.

  BlackRock, Vanguard og State Street, først og fremst av de enormt mektige kapitalforvaltnings-selskapene, er også blant annet eiere av den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien og den farmasøytiske industrien.

  Når herskerklassens propagandamaskin har overbevist befolkningene om at det offisielle (storkapitalens) narrativ er riktig, kan deres politikere begynne å gjennomføre det uten protester av betydning, som militære-og økonomiske kriger mot nasjoner som motsetter seg deres «regelbaserte orden», og sluse milliarder ut fra statsbudsjettene til finanskapitalen, som til covid, klima, grønt skifte, og drive krig mot bønder over hele verden, for at storkapitalen kan ta over verdens matproduksjon.

  Vestlig presse og media er en ekstremt velsmurt og og samkjørt propagandamaskin. Mange tror den dag i dag at Gadaffi og Saddam var tyranner og at krigene mot dem var for å «frigjøre folket», at covid-»vaksinene» beskytter dem, at polene vil smelte og havene koke hvis ikke tradisjonelt landbruk legges ned verden over og erstattes med Gates’ GMO-mat, insektbasert mat og kunstig kjøtt, at digitale sentralbankpenger bare vil gjøre det lettere å handle, at ACER er bra for klimaet, at Kina truer Vesten og NATO må ha en krigsflåte i Sør-Kina havet, så enda flere milliarder bevilges fra statsbudsjettene til den privateide krigsvåpen-industrien.

  Storkapitalens propagandamaskin kan nå omslutte en person med informasjon så fullstendig, at hvis barn i grunnskolen i dag ble lært at Napoleon var en konditormester i Paris som fikk napoleonskaken oppkalt etter seg, og bare ble informert av skjermer som sa det samme, ville de ikke vite sannheten før de besøker franske nasjonalmuseer. Historien kan omskrives når alt blir digitalt.

  Hvis folk ikke forstår at presse og media langt på vei former deres meninger og holdninger om de offisielle narrativene, behøver ikke herskerklassen å gjøre noe dramatisk for å få befolkningene til å akseptere Agenda 2030 og New World Order som følger, de vil faktisk ønske seg det.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Betydelig bidrag.

Russland sender gratis korn til de fattigste landene i Afrika.

Forrige innlegg

Big Money bruker sin makt.

Bankkonti stengt på grunn av «feil» Covid-meninger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.