POSTED IN Mat/Landbruk, USA

Kongressmann i Sør-Dakota:

«Bill Gates, kvifor kjøper du opp enorme mengder jordbruksland?»

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Paul Joseph Watson, Summit.news. Omsett av og henta frå saksyndig.

Ein kongressmann i Sør-Dakota krev at Bill Gates må møte føre ein komité for å forklare kvifor han kjøper opp enorme mengder jordbruksland i USA medan han ber amerikanarane om å slutte å ete kjøt.

Som vi understreke tidlegare denne månaden har Gates, som allereie eig nesten 1100 kvadratkilometer [270 000 acres; oms.an.] land i USA, fått juridisk autoritet til å kjøpe 8,5 kvadratkilometer meir land [2100 acres] i Nord-Dakota, trass protestar frå lokale innbyggjarar.

Gates går rundt ei lov frå 1932 relatert til anti-konsern-eigarskap over jordbruksland ved at han erklærer at han vil leige ut landet tilbake til bøndene etter at kjøpet er fullført.

No krev ein kongressmann i Sør-Dakota, Dusty Johnson, svar.

«Det har blitt tydeleg i nylege rapportar at herr Gates er den største private eigaren av jordbruksland i USA – han eig no nesten 1100 kvadratkilometer jordbruksland i 19 delstatar. Til samanlikning var snittstorleiken på ein gard i 2021 1,8 kvadratkilometer [445 acres], ifølgje det amerikanske jordbruksdepartementet sin Economic Research Service. Eg trur at det at herr Gates eig so mykje land over heile nasjonen vår er ein betydeleg del som komiteen ikkje burde ignorere,» skreiv Johnson i eit brev adressert til leiar i komiteen, David Scott.

Han gjekk òg på Twitter og spurde korleis det at Gates kjøper opp enorme mengder jordbruksland var konsistent med at han ber amerikanarar om å ikkje ete kjøt.

grass field
Storgard i USA.

«Bill Gates er den største eigaren av amerikansk jordbruksland. Eg undrar meg over kva som er planen bak dette utruleg produktive jordbrukslandet, ettersom han trur at i-land slik som USA ‘ikkje burde ete noko raudt kjøt’. Korleis er oppkjøpet hans av land relatert til desse ambisjonane?» spurde Johnson.

Kongressmannen understreka òg kjøt-tematikken i brevet sitt.

«Komiteen burde interessere seg for herr Gates sin eigarskap og planane hans for dette jordbruksarealet, ettersom han har vore ei leiande stemme i å presse på for ‘syntetisk kjøt’. I 2021 vart herr Gates sitert på å ha sagt ‘alle rike land burde gå over til 100% syntetisk storfekjøt’ for å bekjempe klimaendring,» skreiv Johnson.

I eit intervju med Fox News kravde Johnson òg å få vete kva slags planar Gates hadde for jordbrukslandet.

Etter å ha fastslått at «eigarskap over jordbruksland speler ei stor rolle», skreiv Johnson korleis «ingen har kjøpt det opp raskare enn Bill Gates.»

Gates eig no 268 984 acres av fleirbruksland i 19 delstatar [vel 1088,5 kvadratkilometer; oms.an.].

Millardæren kjøper opp enorme mengder jordbruksland samstundes som vennene hans i Davos fortel amerikanarane «de vil eige ingenting og vere lykkelege».

Oppkjøpet av land skjer òg i ei tid der bønder blir betalt for å ikkje drive jordbruk, og blir skvisa ut av næringa ved hjelp av tunge nullutsleppsmål pressa gjennom av globalistiske teknokratar og kompisar av Gates.

Forsidebilde: iStock

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  25 juli 2022 9:32

  WEF og rikfolk er konsekvente nok. Dei skal framleis eiga. Det er dei andre, dei fattige, som skal leiga.

  Kva med litt bu- og driveplikt for Bill Gates? Vert plikta forsømd, får styresmaktene gjeva jorda attende til praktiserande bønder. Vederlagsfritt. Det er ikkje berre Sør-Amerika som treng jordreformer og politisk revolusjon.

  Svar
  • Det har du bare 100% rett i! Folk må våkne, og det er dessverre blitt så ille at dette bare kan rettes på ved en revolusjon, flere steder.

   Svar
 • Folk vil alltid behøve strøm, vann, avløp, kommunikasjon, internett, og selvfølgelig mat og drikke. Dette er sikre investeringsobjekter, og når de til slutt eier mye, får de monopolmakt og kan sette de prisene de vil.

  Motstykket er regulering som krever at bonden skal eie gården og at Staten skal ha kontroll over infrastrukturen, – dette skal IKKE selges ut til investeringsselskaper.

  Det morsomme nå er jo at bøndene får utbytte av Tine, og det utbyttet øker når Tine flytter utenlands med virksomheten for å tjene mer penger. Bøndene vil med andre ord legge ned norsk jordbruk fordi de kan tjen mer og jobbe mindre. Her er noe som skurrer voldsomt.

  Svar
 • Utbyggingen av fossekraften i Norge nådde sitt metningspunkt for lenge siden.Er det ingen som lurer på hvorfor fisken forsvinner til fordel for fossekraft ? og er det ingen som lenger bryr seg om at fjordene blir fisketomme til fordel for laksen.Så det som för var gratis,altså fisk er nå dyr og usunn laks.
  Gruveslam havner i fjordene og beiteforholdene for fisken forsvinner,det naturlige näringstoffer og mat til fisk og sjöbunn flyter ikke ut i fjordene som för pga at elva er lagt i rör,fisken kan heller ikke vandre som för.
  Vi hörer om vassdrag som er utnyttet til f.eks 95%,det betyr at den naturlige balansen er forrykket med 95%.
  Det er lenge siden de drev med sildefangst i oslofjorden.
  Det er ikke folk som i större grad trenger mer ström,det er näringslivet som krever det slik at de kan tjene mer penger som de ikke vil skatte av.De vil ha billig arbeidskraft som de ikke vil ha ansvar for,det ansvaret overlater de til det offentlige.
  Nå når lånegaloppen går mot sin ende,hvor blir det da av velferd for alle og slikt tullprat.
  Folks frykt for atomkraft skyldes den kalde krigen.Folk ble fortalt at radioaktiviteten etter en bombe ikke forsvant på flere tusen år,samtidig blomstrer livet i Nagasaki og Hiroshima,i Fukushima og i tsjernobyl,men det er jo flere tusen år siden de ulykkene,ikke sant ?.
  Det finnes kraft i massevis men kraftproduksjonen kontrolleres av noen få private,de tjener ikke folk,de tjener seg selv og billig kraft er ikke noe de önsker.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Derfor blir det som skjer snudd på hodet.

Vestlige medier videreformidler ukritisk Ukrainas propaganda.

Forrige innlegg

Journalistisk frihet?

Storkapitalen eier alle de store mediene og de bestemmer innhold og retning.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.