POSTED IN Krig-fred

Konfrontasjonspolitikken til USA:

Nesten atomkrig i desember?

0
Print Friendly, PDF & Email

USAs største utenlandske militærbase satt på missilvarsel, samtidig med advarsler om atomkrig

I en ekstraordinær hendelse tidligere denne måneden som peker på den alvorlige faren for global krig, fikk personell ved det amerikanske militærets største utenlandske basekompleks fryktinngytende instruksjoner om å søke dekning for et innkommende ballistisk missilangrep.
bd66a75b-5c20-4809-ac35-45af525d008d
Ramstein Air Base [Foto: U.S. Army Corps of Engineers, Justin Ward]

av Bill van Auken

Varslene som lørdag (12/12)  ble utløst på Ramstein Air Base, sentrum for det såkalte Kaiserslautern Military Community som består av 54 000 tropper, sivilt ansatte i forsvarsdepartementet, byggentreprenører, og alle deres familier, lød ut over sirener og høyttalersystemet «Giant Voice», som gjentok meldingen: «Luftangrep, luftangrep, søk dekning, søk dekning.» Det ble også sendt ut mobiltelefonvarsler, i det minste til noen.

______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
______________________________________________________________________________

Hendelsen ble erkjent av militærbasens Facebook-side, der det sto: «I dag ble Ramstein Air Base Command Post varslet via et varslingssystem om en reell missiloppskyting i det europeiske krigsteatret. Kommandoposten fulgte relevant prosedyre og besørget presise og nøyaktige varsler til personell i Kaiserslautern Military Community. Missiloppskytingen ble deretter vurdert å være del av en treningsøvelse, og ikke en trussel for KMC-området.»

Pentagon har imidlertid enda ikke offentlig forklart karakteren av den «regionale treningsøvelsen», eller hvorfor den ble forvekslet med et umiddelbart forestående missilangrep på deres største utenlandsbase.

Mediene har sitert ikke-navngitte offisielle amerikanske militærrepresentanter som knytter varselet til lørdagens russisk militærøvelse der en atomubåt i Okhotskhavet utenfor Russlands vestlige Stillehavskyst avfyrte ei salve på fire interkontinentale missiler, som traff deres mål 5 440 kilometer unna, i Arkhangelsk-regionen.

Russland hadde meldt et standard «varsel til flyvere» om å unngå området, som signaliserte at en slik øvelse fant sted. Ubåtmissilutskytingen var del av en bredere fire-dagers øvelse som involverte avfyringen av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) fra en ubåt i Barentshavet, sammen med utskytingen av et landbasert ICBM, og avfyringen av cruisemissiler fra bombefly av typen TU-160 og TU-95, på testmål i den arktiske regionen.

03c24eac-42e4-46af-830f-e4e8e03d9ce7
Den russiske atomubåten Vladimir Monomakh skyter ut ballistiske missiler, den 12. desember 2020. (Foto: Russlands forsvarsdepartement)

Hvorfor det amerikanske militæret oppfattet en forhåndsvarslet militærøvelse som et reelt angrep, og hvorfor de trodde missiler rettet mot mål 2 400 kilometer unna skulle treffe Ramstein, er fortsatt ikke kjent. Også ukjent er hvilke mottiltak som ble truffet av det amerikanske militæret i møte med det som ble oppfattet som et umiddelbart forestående missilangrep. Samtidig som Pentagon rapporterer at ingen fly «ble aktivert» sier derimot forsvarsdepartementet ingenting om ICBM-baser i USA eller atomubåter utplassert til havs, som ville være de første til å respondere på et atomvåpenangrep.

Med andre ord, det mest kritiske ubesvarte spørsmålet er hvor nær denne hendelsen førte verden til randen av atomkrig.

Svar på uttalelsen lagt ut på Facebook-siden til Ramstein Air Base varierte fra uttrykk for panikk og frykt forårsaket av sirenene og høyttalervarslene, til galgenhumor og mange klager over basens varslingssystems begredelige tilstand.

«Jeg løp inn [til basens kommunikasjonssentral] og begynte å skrike og rope til folk om å søke dekning,» skrev en fra flyvåpenet, og la til: «Når du hører fra gigantstemmen at dette ikke er en øvelse, da får det magen til å knyte seg.»

«Det fikk et øyeblikk hjertet til å hoppe over et slag,» skrev en annen, mens en tredje kommenterte: «Forskyningslageret kan trenge å fylle opp med toalettpapir etter den advarselen.»

Mange rapporterte imidlertid at de ikke hadde mottatt noe varsel. I noen tilfeller kunne ikke høyttalermeldingen høres, ut over den utstrakte basen, mens i andre sammenhenger ble personell feildirigert, eller de mottok ingen mobiltelefonmeldinger.

«Hadde dette vært VIRKELIG reelt, da ville mange i beste fall vært screwed,» var én kommentar. «Innkvarteringen fortalte oss bokstavelig talt at det var trening, selv om kommandoposten/den store stemmen formante oss til umiddelbart å søke dekning.»

Andre påpekte at US Air Force og US Army bruker forskjellige varslingssystemer, med advarsler som går ut til førstnevnte, men ikke sistnevnte.

En fra flyvåpenet kommenterte: «Er Command Post-systemet tilknyttet Hawaiis varslingssystem? Trodde jeg hadde lagt det bak meg. …»

Denne referansen var til hendelsen den 13. januar 2018, da det midt under Trumps stadig mer vanvittige krigstrusler mot Nord-Korea ble sendt ut et varsel fra Hawaii Emergency Management Agency til de 1,5 millioner innbyggerne av USAs øystat i Stillehavet, at et ballistisk missil umiddelbart ville treffe, og at de måtte «øyeblikkelig søke dekning». Meldingen, som ble sendt via mobiltelefon og kringkastet over fjernsyn og radio, la til: «Dette er ikke en øvelse.» Hele 38 minutter gikk før varselet ble hevet, og det etterlot en hel befolkning skrekkslagne for nukleær utslettelse.

Som den siste «falske alarmen» på Ramstein forble hendelsen på Hawaii innhyllet i hemmelighold, der den offisielle forklaringen ble utlagt som resultatet av en ansatts fingerproblem ved tastaturet.

World Socialist Web Site insisterte den gangen på at hendelsen bare kunne forstås i sammenheng med ekstreme globale spenninger, og som «et nødvendig ledd i kjeden av forberedelser til en katastrofal krig». Vi reiste spørsmålet om folket på Hawaii ble brukt som «prøvekaniner», og om den falske alarmen ble iscenesatt som et virkemiddel til å få målt reaksjoner ikke bare fra Nord-Korea, men også fra Kina og Russland, på et amerikansk varsel om innkommende missil. En slik hendelse ville utvilsomt tvinge alle de tre landene til å gjøre deres egne forberedelser for overhengende krig, som ville «bli gjennomført, alt under amerikanske spionsatellitters årvåkne øyne, og besørge etterretning som kan vise seg å være avgjørende for en planlagt amerikansk invasjon av Nord-Korea».

Om en slik iscenesatt «falsk alarm» ble satt i spill på Ramstein, er ikke kjent. Det som imidlertid fremgår av begge hendelsene er at amerikansk imperialisme ikke har noen seriøse planer om å beskytte noen, hverken militære eller sivile, mot faren for atomkrig. Den faktorerer inn utallige millioners død i sine krigsplaner.

Hendelsen på Ramstein ble innrammet av to vesentlige uttalelser om temaet atomkrig rettet til den innkommende Biden-administrasjonen.

Den første ble levert av general Timothy Ray, sjefen for Air Force Global Strike Command, til det 20. årlige symposiet om atomtriaden og avskrekking [20th Annual Triad and Deterrence Symposium], avholdt den 10. desember. I sine åpningsbemerkninger hyllet Ray luftvåpenets evner til å utkjempe atomkrig, der han sa: «Våre bombeflymannskaper er mer beredte i dag enn de noen gang har vært i Air Force Global Strike Commands historie. Våre ICBM-er har vært absolutt urokkelige elementer i hele dette forehavendet … de har aldri vaklet. Jeg kunne ikke være mer tilfreds.»

Hoveddrivkraften i Rays bemerkninger var imidlertid hans insistering på at det ikke måtte kuttes i det foreslåtte kjernefysiske moderniseringsprogrammet på $ 2 billioner [NOK 17,49 billioner], og spesielt ikke for US Air Force’ bombefly og missiler, som han beskrev som en «synlig» avskrekking, antakeligvis i motsetning til US Navys ubåter.

«Det er veldig viktig at vi ikke lar disse anliggendene, virkelig, bli feid opp og inn i ideologier eller i politiske overganger mellom administrasjoner,» sa Ray. «Det er ikke bare et spørsmål om hvorvidt du er for eller mot atomvåpen. Det er faktisk ikke noe alternativ lenger.»

Samtidig, i en artikkel Foreign Affairs publiserte tirsdag, med tittelen «Søvngjengeri mot den nukleære avgrunnen» [‘Sleepwalking Toward the Nuclear Precipice’], trakk tidligere energiminister Ernest Moniz og den tidligere senatoren Sam Nunn, som mange år var leder for Senatets komité for de væpnede styrker, en direkte sammenligning mellom dagens globale spenninger og situasjonen kort før første verdenskrig.

De advarer: «Mens det for hundre år siden døde millioner i løpet av fire år med skyttergravskrig, kunne det samme antall nå drepes i løpet av få minutter.» De skriver at den innkommende Biden-administrasjonen «må konfrontere det nøkterne faktum at potensialet for anvendelse av atomvåpen kaster sin skygge over mer av verdens konflikter enn noen gang tidligere. Ett enkelt uhell eller en blunder kan føre til verdens undergang.»

Hovedtyngden av artikkelen er en bønnfaling om «dialog og diplomati», som må ta utgangspunkt i forlengelsen av atomvåpentraktaten New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), den siste gjenlevende nukleærvåpenavtalen mellom Washington og Moskva, som utløper den 5. februar. Artikkelen argumenterer for at dette må føre til en gjensidig reduksjon av de kjernefysiske arsenalene.

Den oppfordrer videre til styrkingen av «fail safe»-systemer [dvs. siste-skanse-garantier] for å forhindre et «utilsiktet» angrep, og etableringen av et reglement som krever konsultering med kongressledere før man går til atomkrig.

«Verdens ledere går nok en gang i søvne mot stupet – denne gangen mot en nukleær katastrofe. De må våkne, før det er for sent,» konkluderer artikkelen.

Alle indikasjoner, fra Bidens egen historikk, til hans valg av kabinettpersonell og til den høyreorienterte karakteren av kampanjen som ble ført mot Trump, med begrunnelsen at han hadde vært for «myk» mot Russland og Kina, signaliserer at den påtroppende administrasjonen ikke vil avvike fra begge partienes støtte for massive militærutlegg – inkludert den nyeste lovproposisjonen for finansieringen av Pentagon med $ 741 milliarder [NOK 6,5 billioner; dvs. 6480 milliarder] – og de politiske orienteringene for militaristisk aggresjon fra Midtøsten, til Øst-Europa og Sør-Kinahavet.

Om noe vil det amerikanske militæret og etterretningsapparatet, etter at Biden inntar presidentembetet, søke å få kompensert for tapt tid. Det betyr en fordobling av både «konsentreringen om Asia»  [‘pivot to Asia’] ,dvs. oppbyggingen mot Kina, og konfrontasjonen mot Russland, som ble kraftig eskalert med det USA-orkestrerte kuppet i Ukraina, begge under Obama-administrasjonen.

Faren for atomkrig er det uunngåelige resultatet av et kriseridd kapitalistsystem. Det kan bare besvares ved hjelp av arbeiderklassens uavhengige og internasjonalt enhetlige kamp for sosialisme.

Knut Lindtner har lagt til bilder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I vesten begrenser sosiale medier ytringsfriheten.

I Polen går de motsatt vei.

Forrige innlegg

Begreper er viktige.

Høyreekstremisme – hva er det?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.