POSTED IN USA

Konfliktene i USA:

Nå flyttes de inn i de væpnete styrker.

0
Print Friendly, PDF & Email

Det som skjer i USA berører naturligvis hele verden fordi landet er en stormakt både politisk, militært og økonomisk. 

Konflikten innad i USA er en konflikt i landets ledelse, i «dyp-staten» blant grupper som representer ulike kapitalkrefter i landet, men som har ulikt syn på retningen for landet fremover. Befolkningsgrupper (unge, mørkhudete, kvinner osv) settes i bevegelse som følge av denne konflikten, men dette er en prosess hvor en aldri kan ha kontroll.

Det er et sjansespill og deler av befolkningen kan reagere helt annerledes en det en ønsker. Folk er ikke roboter og mange har klart for seg hva de vil og ikke vil. 

Bare ved å sette opp konflikter som forener mot kapitalkreftene vil en kunne vinne.

Imidlertid er arbeiderklassen (en kategori som er overordnet hudfarge, kjønn, alder, religion eller kultur) dårlig organisert i USA etter årelang svekkelse. Den er mindre grad enn tidligere i stand til å organisere på tvers av disse motsetningene som er satt opp (av kapitalkreftene) for å svekke samhold og enhet. Det mangler en sterk organiserende kraft blant befolkningen.

Motsetninger som skulle vært tonet ned aksentueres og fører til splittelse der det kreves enhet mot kapitalkreftene. Underordnete konflikter blåses opp, (f.eks. riving av minnesmerker, at noen grupper fremheves fremfor andre, politi vs. befolkningen osv.) mens hovedkonflikten arbeid vs. kapital forbigåes i stillhet.

Det skapes et konflikt-klima hvor landet rystes og trues av gradvis desintegrasjon. For meg blir det mer og mer tydelig at dette er en del av demokratens valgkampstrategi i tråd med slik de har drevet det etter at de tapte presidentvalget. Russiagate var en del av denne kampanjen og nå er luften gått ut av den ballongen.

Vil denne politikeren kunne dempe konfliktnivået i USA.

Problemet deres er at om de skulle vinne valget til høsten vil ikke konfliktene opphøre. De vil overta en sterkt splittet nasjon, ikke etter klasse men etter helt andre kriterier som de selv har fremelsket. For meg ser det ut som om demokratene mer og mer representerer finanskapitalens interesser (globalisering). De er de mest aggressive politisk og militært og dermed de farlige for verdensfreden.

Alle midler taes i bruk i det politiske klimaet som er skap i dagens USA noe den korte historien under forteller om.

Er Trump en god president for landet? Tvert imot, men jeg tror det er illusorisk å tro at en representant for demokratene vil bli bedre. Ingen derfra protesterer mot opprustning, kriger og sanksjoner. Tvert imot. De er som Trump i lommene på kapitalgrupper i USA og alle er i lommene på den største av dem alle: Krigsindustrien.

Og nå flyttes konfliktene inn i de væpnete styrkene.

Knut Lindtner

USAs hær mot Donald Trump

USAs hær sendte ut et brev til hele sitt militære og sivile personell hvor de fordømte hvit overlegenhet.

I følge denne e-posten var det å feire Columbus dagen, nekte for eksistensen av et hvitt privilegium, å snakke om amerikansk nødssituasjon og å late som om det bare er en menneskelig rase, alt dette måtte ansees som et kjennetegn for det ekstreme høyre (forståes: President Trump).

E-posten var sendt fra hærens Likestillings- og Inkluderingsorgan som ledd i et inkluderingstiltak og var undertegnet av Casey Wardynski (foto), assisterende sekretær i hæren med ansvar for mannskap og reserver.

E-posten er i strid med Hatch-loven som skal binde alle føderalt ansatte til en konfidensialitets-forpliktelse og forby enhver form for politisk engasjement.

Pentagon forsikret at e-posten ble sendt ut ved en feil og trakk den tilbake.

Representanten Mo Brooks (Republikaner, Alabama) meldte saken til Riksadvokaten.

Ifølge meningsmålingsinstituttene stemte ledende militære stabsoffiserer i stort flertall for Hillary Clinton mens vanlige soldater stemte i samme grad motsatt for Donald Trump.

Oversatt av Knut Lindtner

https://www.voltairenet.org/article210509.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Caitline Johnstone:

Skjer en langsom avliving av Julian Assange?

Forrige innlegg

Konflikten India-Kina.

Hva dreier sen seg om?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.