POSTED IN EU

Konflikt mellom EU og Norge om verdiene i havet:

EU vil disponere våre viktigste fornybare ressurser.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

50.000 nye arbeidsplasser

Da Norge i sin tid søkte medlemskap i EU, var fisk et av stridsspørsmålene. Skulle vi tillate at EU-landenes trålerflåte fikk fiske i «vårt» hav, og dermed risikere at våre nærområder ble tømt for fisk?

Under forhandlingene om EF/EU-medlemskap i 1972, førte motsetningene til at daværende fiskeriminister Knut Hoem gikk av. Dette bidro den gang til å sikre nei-seieren i folkeavstemningen.

I dag har Norge fiskeriavtaler med EU og andre land, bl.a. om forvaltning av fiskeriressursene. Som motytelse for lav toll på norske fiskeprodukter og bortfall av veterinærkontroll på grensa, har Norge gitt EU-trålere lov til å fiske så og så mange tonn i norsk farvann, såkalte kvoter. 
Det har nå oppstått strid mellom Norge og EU, som selv ønsker å bestemme sine kvoter i norsk havområder. Se artikkel om Svalbard under.

90% av fisken vår eksporteres, og drøye halvparten av eksportfisken går til EU-landene. 3/4 av denne fiskeeksporten er i dag ubearbeidet. Det vil si at den selges som hel fisk. Tallet er økende og stadig mer fisk eksporteres hel. Dette skaper flere jobber hos andre, og færre hos oss.  I EU-landene er det flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk enn i Norge.


I fest-talene er politikerne opptatt av at de som bor langs kysten vår, skal få sin andel av fisken, og at stadig mer fisk må bearbeides for å øke verdiskapningen i Norge. 
I praksis føres en omvendt politikk. 
Vår EU/EØS-tilknytning har snarere gjort situasjonen verre.

Norsk fiskeindustri har uanede muligheter i en verden som hungrer etter sunn og næringsrik mat.

I dag jobber drøye 50.000 i norsk fiskeindustri. «Sjømat Norge» har fått utarbeidet en rapport der det bl.a. hevdes at antallet kan dobles dersom mer fisk bearbeides her hjemme. 

EU kan føle seg trygg på at Erna & co forlengst har lagt denne rapporten nederst i skuffen. Kanskje også at fiskeriministerens sabelrasling bare er spill for galleriet?

Innlegget er hentet fra Drammen Nei til EUs nyhetsbrev

Arne Byrkjeflot er politisk rådgiver i Nei til EU. Han har sett nærmere på striden som nå angivelig raser mellom Norge og EU. Norges suverenitet og fiskekvoter etter Brexit står sentralt. Artikkelen under kan du også lese på Nei til EU sine hjemmesider, www.neitileu.no.

Fiskekvoter og hvem skal bestemme?


EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. 
Dette er uakseptabel framferd fra EU. 
Norge støtter seg på havretten og mener at enten har Svalbard en egen økonomisk sone eller så er den en forlengelse av Norges sokkel. Svalbard er en del av Norge, og Norge bestemmer. 
EU har aldri formelt godtatt dette syn, men har forholdt seg til at det er Norge og Russland som fastsetter totalkvotene og det er Norge som fordeler kvotene.


EU tar seg til rette

Nå går EU til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Norsk Russisk fiskerikommisjon har fastsatt total tredjelandskvote i Svalbardsonen til 34 864 tonn torsk. Av dette har britene i forhandlinger med Norge fått en kvote på 8200 tonn. Bygd på historiske rettigheter. Da er det 26 664 tonn igjen å fordele på andre land. 


EU tar seg til rette og ga i en rådsforordning 28-1-2021 fem EU-land lisens til å fiske 28 431 tonn skrei. Ja, de har også fastsatt kvoten for Storbritannia som de mener ikke skal ha mer enn 4323 tonn.

EU fortsetter provokasjon på snøkrabbe

EU gir 20 båter fra EU lisens til å fange snøkrabbe i 2021. 11 fartøy fra Latvia, fire fra Litauen, tre fra Polen, ett fra Estland og ett fra Spania. Etter at norsk høyesterett dømte en litauisk tråleren til bot for ulovlig fangst, har rederiet nå gått til sak mot Norge. Med full støtte fra EU. 
Dette handler ikke bare om krabbe. Det handler om råderett over sokkelen. Krabben er en sedimentær art som hører til bunnen. 
Slik også mineraler, olje og gass gjør.

Svalbardtraktaten i spill

EU har aldri formelt godkjent at Norge har råderett over økonomisk sone utenfor Svalbard. Men de har godtatt at Norge har fastsatt kvotene. Til nå. Nå velger de en åpen konflikt med sin vennligsinnede nabo i nord.
Heller ikke Russland har formelt godtatt Norges jurisdiksjon. Likevel har Russland vært med å vedta totalkvoten og godtatt at Norge fordeler kvote. Når EU nå går til strid er det lite trolig at Russland vil sitte stille i båten.

Full støtte til regjeringen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier: «Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og vi ser svært alvorlig på EUs ensidige kvotefastsettelse. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske og vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte.»
Så får vi se om det blir en fiskerikrig mellom Norge og EU eller om dette er et trekk foran forhandlingene om kvoter mellom Norge, Storbritannia og EU. Vennligsinnet er det uansett ikke.


 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Den som ikke nå ser at Norge som ressursforvalter i kraft av territorialretter har helt sammenfallende interesser med Russland må være dum eller kynisk. Ingen skal være overrasket over at EU nå tar seg til rette, noe som alltid har vært advart mot. Imidlertid kan en ikke stole på at regjeringen eller engang Stortinget følger opp norske interesser, så karrierefokuserte og sammenblandet med de globaliserte kapitalinteressene som politikerne er. Mediene kommer heller neppe til å interessere seg, av den enkle grunn at stat og kapital sammenfaller. Folket, det kan ikke vite når mediene ikke informerer og kan ikke bry seg når en opplever at ens egne interesser er løsrevne fra ressursgrunnlaget. Som befolkning er det dermed og egentlig sånn at vi lever i en perfekt virkelighetsboble skapt av kapitalinteresser og kontrollert av kapitalinteresser mens presse, statsmakt og kapital samtykker og folket er splittet og fremmedgjort. Når det er slik vil det dessuten komme en dag da det også er for sent.

  Svar
  • » Ingen skal være overrasket over at EU nå tar seg til rette, noe som alltid har vært advart mot. Imidlertid kan en ikke stole på at regjeringen eller engang Stortinget følger opp norske interesser, så karrierefokuserte og sammenblandet med de globaliserte kapitalinteressene som politikerne er. »

   Norge er ikke medlem av EU, og ble lurt inn i EØS, bakveien, av Ap.
   Folk i Norge har stemt nei til medlemskap to ganger, men våre «ledere» i «demokratiske» Norge lytter ikke til befolkningen..
   Det er ingen annen mulighet enn et fysisk opprør for å fjerne slike politikere/trojanske hester før de får gjort større skade.
   Norske politikere støtter jo slike opprør i andre land der myndighetene overkjører innbyggernes ønsker, så jeg regner med at våre ledere er enig med seg sjøl her.

   Svar
 • Jeg gleder meg faktisk til den dagen nordmenn våkner opp og skjønner hva som foregår. Blir artig å se ansiktene på svikerne når de blir arrestert og ført for en riksrett, av og med nordmenn i førersetet. Vi vet alle at «Det Norske Rettsvesen» er gjennomkorrupt, derfor må menigmann føre disse rettsakene, og juryer utgått fra «sammensuriet» må dømme. Jeg tror at denne dagen nærmer seg mer og mer, tatt i betraktning at flere og flere ser og skjønner tegninga, takket være idiotien til «eliten» som de bl.a. fremviser i Corona p(l)andemien. Her skjønner ingen, ikke en gang de selv hva de holder på med. Videre «stengte» grenser, men ikke for all verdens «asylanter», de flommer inn uansett. «Helikopterpenger» trykkes an mass og deles ut til kreti og pleti, mange «aksje-eiere» får sitt utbytte takket være dette, selv om bedriften ligger død. Videre «vaksine» hysteri og propaganda, P(l)andemien er over, men «kvinner» og «menn» med fargerikt f**ering merke på jakkeslaget står på, ALLE MÅ vaksineres før de kan erklære at p(l)andemien er over. Så jo, jeg tror faktisk at dagen nærmer seg, forhåpentlig vis med syv-mils støvler.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Landet skal kles!

Med vindturbiner!

Forrige innlegg

Syria:

USA snur og bygger nok en ulovlig base i landet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.