POSTED IN Kina, Krig-fred, USA

Kommer krigen mot Kina i november?

Har Stortinget godkjent krigsdeltagelse?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette blir tanker å dele.

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård.

Om Malaysias holdning til krig mot Kina som USAs ‘allierte’ er intet sluppet ut. Indonesia driver nå en hærøvelse med USMC-styrker. For to måneder siden drev Indonesia og Kina en flåteøvelse i Celebeshavet. 

Piracy and Kidnapping in Sulu & Celebes Sea - Aries Marine Insurance Brokers
Celebes-havet.

Skal jeg anta noe, blir at USA vil true seg til å bruke de havner, flyplasser og landområder som de selv ønsker fra Filipinene til og med Indonesia. 

Annerledes med Singapore: Statsminister Lee sa for en uke siden at bystaten IKKE vil bli alliert med USA i en krig mot Kina. Et par dager senere holdt han en ny tale, der han pekte på at en krig mellom USA og Kina ikke ville ende med at noe av de to land ville vinne, men ødeleggelsene vil kunne bli store.

Fra Vietnam er intet sluppet ut etter Austins visitt.

VP Harris skal til Asia ‘i august’ for å snakke om økonomisk samarbeid med Singapore og Vietnam. Joda, fett flesk vil hun sikkert tilby de to, men jeg har stor tvil om noe av de to land vil endre standpunkt. I Vietnam ønsker USA baser, i en NRK-artikkel (tatt rett ut fra US propagandaavdeling!) står det at basene de bygde i flere av i Sør-Vietnam kan de tenke seg å bruke også i en krig mot Kina! 

people crossing bridge
Singapore er en republikk i Sørøst-Asia. Landet danner en kombinert øy- og bystat ved sørspissen av Malayahalvøya, adskilt fra denne gjennom Johorestredet, der dette utgjør en naturlig grense til Malaysia. Singaporestredet og den sørøstlige enden av Malakkastredet danner en naturlig grense til Indonesia. Wikipedia Bystaten har nesten 6 millioner innbyggere.

70% av folket i Singapore er av kinesisk avstamming, inkl. Lee. Vietnam vil fortsatt ha felles landegrense med Kina også etter en krig. Disse to forhold antar jeg vil få avgjørende betydning også etter de ‘økonomiske’ forhandlinger er avsluttet.   

Om den østre ende av operasjonskartet skriver CNA nå nettopp at Sør-Koreanske og amerikanske styrker har begynt ‘forberedende militærøvelser’. Ut fra meldingen leser jeg at S-Kor. forhaler tiden så godt de kan under presset fra USA om en samøvelse. 

Indere er noen slu typer, og amerikanere lette å lure trill rundt? 3. august startet fem skip fra den indiske marinen en to måneder seilingsplan. En missildestroyer, en luftvernfregatt, en anti-U-båtfregatt og to korvetter skal først ha ‘samøvelser’ med sjøstridskrefter fra Singapore, Vietnam og Filipinene før seilasen går videre til Japan og enda en ‘øvelse’. Deretter fortsetter inderne sørover i Stillehavet for til slutt å ‘øve sammen’ med US Navy før ferden går tilbake til India. MERK: De vil være tilbake i hjemlige farvann i løpet av september.

I situasjonsvurderingen min er to ubesvarte spørsmål: Hvordan, og når vil USA trappe opp situasjonen fra politisk og økonomisk krig til handelsblokade?

Monsun – Wikipedia
Monsuner er årstidsavhengige oppsamlinger av vind og nedbør. (fra Wikipedia)

Hangarskipsoperasjoner trenger godvær. Monsuntiden med tyfoner fra Sør-Stillehavet mot Filipinene-Malaysia- Sør-Kina og Japan, og i den vestlige monsun over Indokina og nordlige Kina- Korea tar som regel slutt i oktober. Størst mulighet for finvær er november-april. 

Alt tyder på skips- og troppebevegelser vil starte tidligst i oktober.

Her ser du hvor smarte inderne er som øver i aug.-sept, men vil være hjemme i oktober!   

Norge: Forsvarets Forum skrev nettopp at to norske fregatter er ‘tropifisert’ med nye kjølesystemer, og skal eskortere USS Carl Vinson som er et hangarskip! Om U-båter står intet, skal vedde på at også to slike skal inngå i eskorten. 

Et nytt oppslag i dag om mugg i KNM Frithjof Nansen, sier at eskortetjenesten skal vare i fire måneder, og at mannskapet gjør alt klart for oppdraget. DVS: Sep.-des. Den første tiden vil bli å innøve rutiner som eskortefartøy og seilas til tropene, les: Asia.  Også ved å følge den logikken ender vi med november som start på krigen.

Har Stortinget gitt sitt samtykke i Asiakrigen????

KNM «Fridtjof Nansen» er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen… (Fra Wikipedia)

Neste spørsmål i den logiske kjeden: USA mangler tydeligvis marinefartøyer. I ferskvann på ‘de store sjøer’ ligger hundrevis av marinefartøyer ute av tjeneste. Her kommer jeg til kort: 

Foreligger signaler om at US Navy tar ut skip fra reserveflåten? Noe verftsarbeid og opptrening av mannskap vil ta noen måneder. 

ELLER, vil de satse på ‘Einer Frisch und Frøliche Krieg?’ (En frisk og lykkelig krig, red.)

Tilbake til Norge: Sjef USMC hevder at ‘det er ønskelig’ at de amerikanske kystkrigerne etablerer baser i ‘Arktis’. Bare Jan Mayen og kysten fra ‘Ut-Røst’ til Tårnet i Jarfjord kan ta inn slike.  

Vet du hva jeg tror? Den nye forsvarspolitikken tillater slik utgruppering ‘dersom NATO finner det nødvendig’. Når det skjerper seg i Asia vil Russland tette for fly- og skipstrafikk nord for landet. DEN situasjonen vil NATO kunne bruke for å rettferdiggjøre USMC der nord. Og DA vil de bli der til de blir knust av Russland, enten raskt eller om noen år. 

For Norge ser jeg bare en myrk lagnad. 

Tillegg i dag 10/8:

N-Kor.s Kim Jong-un truer med mottiltak dersom USA og S-Kor. fortsetter militærøvelsen ‘for husfredens skyld’ overfor USA. Men S.-Kor. vil neppe la seg presse til å sette inn marinestyrker sammen med USA mot Kina. Da smeller Kim til på en  eller annen måte. 

USA vil hindre de to Korea å forenes.

Ny indikasjon på en kommende krig: USA vil ha vaksinert alle sine militære mannskaper mot Covid-19 innen 15. september. 

Stemmer godt med at den indiske marine vil hjem før oktober, og at to norske fregatter (og et par U-båter?) snart slutter seg til USS Carl Vinson.

Forsidebilde: Alexander Schimmeck

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  11 august 2021 10:19

  NATO har en artikkel 5. Her heter det ifølge nytale at «når ett land angriper et annet land, skal alle NATO-land delta.» NATO er altså blitt en allianse for krig, ikke en allianse for fred. Dette er selvfølgelig vedtatt uten bred politisk behandling, og uten offentlig debatt. Vi lever jo ikke i et demokrati.

  Svar
  • «NATO har en artikkel 5. Her heter det ifølge nytale at “når ett land angriper et annet land, skal alle NATO-land delta.”

   Det er jo som Faaan! Altså, som du skriver, en angrepspakt!

   Svar
   • kilde takk.

    Det korrekte er vel:

    Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5, som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle, og at den enkelte medlemsstat selv tar stilling til med hvilke midler (herunder militære) angrepet skal besvares.

   • Det er ( ?) ( hadde vært?) oppløftende.

    Men hvilke land var det Libya angrep igjen?

  • Dette får jeg ikke til å stemme, Reidar. Den offisielle teksten i artikkel fem er på norsk som følger:
   «Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle, og er følgelig blitt enig om at hvis et slikt væpnet angrep finner sted, vil hver av dem under utøvelsen av retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar, som er anerkjent ved artikkel 51 i De forente nasjoners pakt, bistå den eller de angrepne parter ved enkeltvis og i samråd med de andre parter straks å ta slike skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt, for å gjenopprette det nord-atlantiske områdes sikkerhet.

   Ethvert slikt væpnet angrep og alle forholdsregler som blir tatt som følge av dette, skal øyeblikkelig meldes til Sikkerhetsrådet. Slike forholdsregler skal bringes til opphør når Sikkerhetsrådet har tatt de skritt som er nødvendige for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.» https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=no

   Men på ett vis får du likevel rett fordi interessene bak NATO, det vil si NATO landenes økonomiske maktgrupper, tilsier at anledning kan og vil skapes. I tilfellet Afghanistan så angrep USAs og Israels hemmelige organisasjoner USA og skapte med et narrespill anledning til å anvende artikkel fem. Bare en livlig fantasi kunne tilsi at 9/11 kunne brukes til å angripe Afghanistan «i selvforsvar», men det gjorde de altså.

   Svar
   • » Bare en livlig fantasi kunne tilsi at 9/11 kunne brukes til å angripe Afghanistan “i selvforsvar”, men det gjorde de altså.»

    Likeså «angrepet på USA» ved Vietnam.
    Likeså «masseødeleggelsesvåpen» i Irak.
    Likeså forsøk på løgn om «gassangrep» fra Assad i Syria.
    Selv om alt dette ikke er Nato, er det det samme spillet.

    Nato er en del av dette spillet. En angrepsorganisajon under dekke av å være en forsvarspakt.
    Løgn på løgn. Overgrep. Drap og tyverier av gull og resurser.
    Fullstendig mafiakultur.

    Ingen i Norge forlanger vår tidlige statsminister Stoltenbergstilt for retten for det han er, – en overgriper/drapsmann. Og så lenge ikke Ap tar et oppgjør er AP et terroristparti og bør forbys å stille til valg.

    Vi er blitt en røvernasjon, og er alliert med røvernasjoner.
    Og et fritt media har vi ikke lengre.
    Trist. Og farlig.

   • Norge er under påvirking av USAs propagandatjenester og åpenbart en lang rekke ‘influenzere’, både ‘High Level’ og ‘Low Level’.
    En High Level Influenzer er betalt for å påvirke politiske avgjørelser, som NATO-tilhørighet, basepolitikk og våpenkjøp. Åpenbare og kjente slike er stortingsrepresentantene Tybring-Gjedde og åkerdronning Trine Skei Grande, som sist vinter prøvde å danne en norsk-amerikansk forening av stortingspolitikere.
    Også diplomater og departementbyråkrater er vervet som High Level Influenzere.
    En tilsynelatende hederlig AP-mann var Haakon Lie. Han tilbrakte 2.VK i USA der CIA anså ham for egnet til å påvirke etterkrigstidens Norge. Han var den sterkeste kraft som tvang Einar Gerhardsen til å akseptere norsk NATO-medlemskap, etter Gerhardsens 10 døgn lange pause med tvil og tro i familiehytta Kristi Rolighed i Asker.
    Da Gerhardsen måtte stille i en middag for Winston Churchill i Oslo, tvang Hakon Lie statsministeren til å godta NATO-medlemsskapet, ‘som takk for de alliertes innsats for å frigjøre Norge fra nazistene’. Slik ble en løgn facit for riktige etterkrigssvar.
    Low Level Influenzers flommer over landet, i Facebook, i avisspalter, radio og TV. De infiltrerer frivillige organisasjoner som Norges Bondelag, Norges Røde Kors, LO, Noregs Fiskarlag og Med Israel for Fred for å nevne organisasjoner som egner seg til påvirkning i USAs retning.
    Nå er Norges Forsvarsforening ute og argumenterer for at Norge må godta baseavtelen med USA. En mer tydelig løpegutt for USA enn den sittende formann i foreningen skal man lete lenge etter. Han er stadig på farten med sine falske budskap.

   • Ett informert folk leder til demokrati,ett uinformert folk leder til tyranni.Så,hvor er vi på vei ?
    Nå som det snart skal være valg vil valgboder være fullstappet med valgpropaganda og nystriglete politikere vil kappes om å fange inn ve lgerne,den med den beste løgnen,den vil bli seierherren.Sannhet har dårlige kår når kvakksalverne samles.Men,det er ett spørsmål alle farger av befolkningen burde stille gjøkeredet.
    Har du som politiker sett og lest samfunnskontrakten ?.Er svaret ja,hvorfor får ikke jeg som velger da lov å se,lese eller informeres om innholdet.
    Er svaret nei,da er spørsmålet,hvordan kan du da ta på deg politiske verv om du ikke kjenner til samfunnskontrakten ?.Samfunnskontrakten er jo verktøyet som binder oss til all tvang politikerne måtte finne på.Som tar fra oss all frihet.
    Så,ut og spør kjeltringene som er med på å knuse all individualisme og kreativitet,yttring og fri tenkning.

 • NATO betyr krig, og Stoltenberg har lav intelligens. Blokader og krigshandlingar i Sørkinahavet vil starte fordi USA ønskjer å destruere Kinas handel og produksjon. Kun ødeleggelse er målet. Truleg vil Kina ta tap til havs for å vinne sympati. Men så senker dei to hangarskip med ti tusen mannskap. Bomber på kinesisk jord blir truleg gjengjeldt på jord i USA og Europa, kanskje Israel går fri, sjølv om det er eit av kommandosentra. Russland vil stenge leia i nord, og dei vil ikkje ta tap, og dei vil straks flytte rakettkrigen til angriparlanda.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimakur 2030

Mulig, eller å gå seg fast?

Forrige innlegg

Dommedag er nær

Ulv! – ulv! – ulv! Dør vi alle nå — før jul?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.