POSTED IN Demokrati, Media

Knivene slipes:

Julian Assange skal til slaktebenken. Han er mørnet etter psykisk tortur.

0
Print Friendly, PDF & Email

Historien med Assange nærmer seg et høydepunkt nå når rettssaken hans skal opp i London den 24. februar. Det som allerede er klart er at den er arrangert fra begynnelse til slutt. Voldtekts-anklagene fra Sverige var falske og var kun påskudd for å sette han fast i England. Etter et år i nærmest isolasjon (definert som psykisk tortur) og en farsepreget første rettssak i London gir bakgrunnen for situasjonen til verdens viktigste varsler og journalist.

I et høyrisiko-fengsel i London sitter han nå, mens hans kolleger i det store norske journalistkorpset sitter stille som mus i båten. Her er det ikke lenger kollegialitet, sannhet eller journalisme som er i høysetet, men egen karriere. For en skam.

Alle som er ærlige med seg selv vet og forstår at dette skjer fordi han har avslørt store krigsforbrytelser til USA i Irak, Afghanistan og Hillary Clintons valgjuks under primærvalget for fire år siden. Han har altså avslørt litt av det skitne spillet som hele tiden skjer på bakrommene. Det gjør ingen ustraffet.

John Kiriakou

Bare glem å være varsler. Slike settes det ikke pris på i vårt «liberale demokrati». Dette vet f.eks. John Kiriakou alt om. Han varslet om torturen på Guantanamo som de fengslete der ble utsatt for (uten lov og dom, naturligvis). Han ble stilt for retten og dømt mens torturistene slapp fri.

Bare glem alt dere har lært om rettssikkerhet og rettferdighet. Det er ment som narre-smokk for de som sover med åpne øyne. Vi lever nå under et system hvor det er farlig å fortelle om det som skjer.

Men dette er ikke noe nytt. Slobodan Milosevic, Jugoslavias folkevalgte president, ble utsatt for lignende behandling og døde av den i fengsel. Han ble seinere frikjent men det ble forbigått i taushet av mediene som hadde forhåndsdømt han.

Bare en sterk opinion kan redde Julian Assange.

Knut Lindtner

117 leger fra 18 land forlanger slutt på «torturen» av Assange «før det er for sent».

Av Mohamed Elmaazi.

Julian Assange har blitt torturert ifølge eksperter. Og han har ennå ikke fått det ordentlige  medisinske  tilsynet som kreves til tross for at høringene om utlevering nærmer seg.

Wikileaks-grunnleggeren risikerer opp til 175 år i fengsel i USA, og det er bekymring over at hans tilstand vil hindre han i å delta skikkelig i sitt forsvar.

Det framtredende medisinske skriftet The Lancet har publisert et brev fra 117 leger og psykologer fra hele verden. De forlanger «slutt på den psykologiske torturen» av Julian Assange.

«Siden legene først begynte å vurdere Mr.Assanges helse i den equadorianske ambassaden i 2015, så har medisinske eksperter og leger «kommet med anbefalinger om at han må få tilsyn. Det er blitt konsekvent ignorert»

Brevet kommer fra en gruppe medisinske profesjonelle, kjent som Doctors for Assange. Det ble publisert den 17. februar.

I mai 2019 konkluderte FNs tortur-ekspert Nils Melzer, sammen med to andre medisinske eksperter som er spesialister på å vurdere torturofre, at Wikileaks-grunnleggeren viste tegn på «psykologisk tortur».

Vi møtte FNs spesialrapportør om tortur Nils Melzeri London  for å diskutere Julian Assange. Nils var ikke i tvil om at Assange viser alle tegn på psykologisk tortur og at han føler seg bedratt av rettssystemet i Storbritannia, USA og Australia.

Nils Melzer er en sveitsisk akademiker, forfatter og utøver innen folkerett. Siden 1. november 2016 har Melzer tjent som FNs spesialrapportør for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Wikipedia 

Melzer har gjort det klart at psykologisk tortur slett ikke er noe «torture light», Han skal sende en rapport om den psykologiske torturen til FN i slutten av februar.

Assanges første høring vil begynne den 24. februar. Den skal holdes i Woolwich i Sør-London, nær Belmarsh som er det høy-sikkerhetsfengselet hvor han er blitt holdt. 

Inntil nylig har han blitt holdt i isolert i den medisinske avdelingen i fengselet, til tross for at hans advokater, forkjempere og andre innsatte har drevet lobbyvirksomhet mot dette. Det resulterte at han nylig ble overført til en vanlig avdeling ved Belmarsh.

De medisinske ekspertene «fordømmer torturen av Assange», og at han hele tiden er blitt nektet «sine fundamentale rettigheter» om skikkelig helsehjelp.

«Å gjøre fundamentale medisinske prinsipper til en politisk sak bekymrer oss svært. Det gir virkninger langt forbi Julian Assange sin sak.  Overgrep som medisinsk forsømmelse som er politisk motivert gir en farlig presedens. Det underminerer til syvende og sist vår profesjons habilitet, våre profesjonelle forpliktelser om helse for alle og vårt løfte om ikke å skade noen», heter det i brevet.

Marise Payne, Australias utenriksminister, fikk også en kopi av brevet. Dette skjedde samtidig som de australske parlamentsmedlemmene Andrew Wilkie og George Robert Christensen reiste til Storbritannia for å besøke Assange, snakke med FNs tortur-ekspert og engelske parlamentsmedlemmer, og drive lobbyvirksomhet for å få Assange løslatt.

Marise Payne

Med brevet som ble oversendt minister Payne fulgte også  en bønn om at hun måtte «aksjonere  bestemt nå» for å sikre at Assange ble løslatt.

«Våre appeller er enkle» skriver forfatterne av brevet som ble publisert i The Lancet. «Vi ber våre regjeringer få slutt på torturen av Assange og sikre han den beste medisinske behandling før det er for sent».

De ber også andre innen medisinske profesjon å slutte seg til dem.

Assange risikerer opp til 175 år i fengsel i USA for spionasje i forbindelse med hans rolle da klassifiserte dokumenter ble publisert. Disse publikasjonene, som stort sett var filer fra krigene i Irak og Afghanistan, avslørte krigsforbrytelser begått av USA-ledete tropper, sammen med andre former for kriminalitet og korrupsjon.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://sputniknews.com/uk/202002171078337046-117-physicians-from-18-countries-demand-assanges-torture-be-ended-before-its-too-late/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hellas:

Billigsalet av militærbasar til USA.

Forrige innlegg

Landet er ikke stort, men dette har vi:

Norske eliter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.