POSTED IN Norge

Klimarapportene:

Det er ikke vitenskapelige rapporter men politiske dokumenter.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvor redelig blir mandagens klimarapport?

Av Geir Aaslid

Mandag 9. august slippes den vitenskapelige rapporten fra Klimapanelets arbeidsgruppe 1, den første av tre deler som utgjør Klimapanelets sjette hovedrapport AR6. Det er ett kort sammendrag for politikere og et lengre vitenskapelig dokument, begge framforhandlet av regjeringene som leder klimapanelet i en sesjon 2-6.august. Offisielt handler dette om en oppdatering fra AR5 i 2014, med de nyeste dataene, observasjonene and prediksjoner om framtidige klimaendringer. Men vil materialet bli presentert redelig og sannferdig, eller får vi bare mer propaganda basert på politikernes ønske om mer av den nåværende klimapolitikk?
__________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
__________________________________________________________________________________

Tidligere hovedrapporter

 • Første hovedrapport, AR1 eller FAR, kom i 1990 og var den redeligste rapporten til nå, med en overdose naturvitenskap som var sterkt mislikt av politikere og byråkrater som hadde investert egen prestisje i en menneskeskapt klimakrise. Man mente temperaturen kunne stige med 0,3 grader Celsius pr tiår hvis utviklingen fortsatte som i de siste 10-15 årene.
 • Andre hovedrapport, AR2 eller SAR, kom i 1996, hvor man tok farvel med vitenskapen. En sental formulering var at man nå kunne skjelne menneskets klimapåvirkning i en klimamodell. Budskapet fra politikerne utelot systematisk i alle senere år at vår påvirkning ikke eksisterte i virkeligheten, men bare inni modellen.
 • Tredje hovedrapport, AR3 eller TAR, kom i 2001 med Hockeykøllefiguren som hovedoppslag, basert på ugyldig statistikk. Figuren var sluttresultatet i en uredelig vitenskapsprosess (folk flest kan lese det som et bedrageri). og IPCC har forlengst gitt opp å forsvare figuren som i strid med all kjent vitenskap hevder det er varmere nå enn for 1000 år siden.
 • Fjerde Hovedrapport AR4, kom i 2007 og ble bl.a. sterkt kritisert fordi den utelot at den tydelige oppvarmingen man så i 1990 hadde opphørt og var erstattet av en pause (hiatus) uten signifikant trend op eller ned.
 • Femte hovedrapport AR5, kom i 2014 og erkjente temperaturpausen som ble solgt som en midlertidig ubetydelighet. AR5 dementerte også tidligere utsagn om mer ekstremvær, til stor skuffelse for de grønneste politikerne og mediefolkene som har fortsatt å selge det usanne budskapet at det er mer ekstremvær nå enn før.

Sammendrag eller bare bedrag?

Sammendraget for politikere (SPM) er beryktet, både fordi det utelater de viktigste beroligende detaljene fra den vitenskapelige rapporten (eksempel her fra AR5, dokumentert av Lewis & Crok), og fordi SPM krisemaksimerer utover all rimelighet budskapet om den menneskeskapte klimakrisen. Pressemeldingen basert på SPM er selvfølgelig enda mer ekstrem, og nesten ingen mediefolk tør eller tillates å anse pressemeldingen som annet enn ufeilbarlig.

Man skal være rimelig nedsnødd for å anse IPCCs prosesser for å være seriøse, da enhver kritikk av det forfatterne har skrevet i den lengre og mer vitenskapelige rapporten, kan suverent ignoreres av hovedforfatteren, selv i tilfeller hvor den kritiserte forfatteren er en akademisk ubetydelighet og kritikerne er ledende på fagfeltet som vurderes. At geologer og solforkere er utelatt fra IPCCs prosesser sammen med deres ikke ubetydelige fagfelt, burde også bidra til at flere politikere tenker mer selv.

Hvert ord i ethvert SPM er framforhandlet av politikere slik at alle er enige. Atmosfæren er beskrevet som sirkusaktig. Forskere er tilstede, men kun som observatører. Etter forhandlingene får forskerne beskjed om å revidere den underliggende vitenskapelige rapporten slik at intet der strider mot det politikerne har vedtatt.

IPCC-miljøet selv ser på det som et kvalitetsstempel at de deltagende forskerne stort sett sitter i jobber som bare kan eksistere så lenge politkerne er enige om at det finnes en menneskeskapt klimakrise nå eller i framtiden. Det er vanskelig å finne annen vitenskap hvor et slikt bukk-og-havresekk prinsipp tillates å styre prosessen.

Oppspinn eller virkelighet?

Klimamodellene den politiske klimaforskning forholder seg til er stadig mye varmere enn virkeligheten (se detaljer i Klimanytt 294 her), og forskjellen mellom modeller og virkelighet er økende.

Alt for mange «forskere» (her Corinne Le Quéré fra East Anglia-universitetet, oversatt av redaksjonen) forholder seg slik til dette pinlige faktum: «Selvsagt vil formuleringene være sterkere enn før på grunn av den økende oppvarmingen av kloden». Virkeligheten er erstattet av modellen som også sikrer sysselsettingen.

De fleste kritikere forventer seg derfor et ekstremt budskap nå, der alt er mye varmere enn før, det skjer raskere enn vi trodde, etterfulgt av de vanlige skremslene som sirkulerer i media og hvor teksten er direkte usann, eller på annet vis vridd, vrengt eller manipulert vekk fra enhvert befatning med virkeligheten.

Det du vil lese om klimarapporten i de aller fleste norske medier de neste dagene vil være oppspinn. Vi skal ikke utelukke kategorisk at en journalist kan ha snublet over en detalj fra virkeligheten i en bisetning eller to i det som skrives. Mirakler har som kjent funnet sted før.

Elefanten i rommet – global oppvarming

Siden IPCC-leiren i forrige hovedrapport erkjente at kloden nå (2014) er i en varmepause, så har vi ett opplagt kontrollspørsmål enhver politiker eller journalist burde stille seg selv:

Er det varmere nå i 2021 enn det var i 2014 ?

De to figurene under viser anomalier, avvik fra global temparatur for de siste tiårene, UAH-troposfæredata, kvalitetsklasse 1, og HadCRUT-bakkedata, kvalitetsklasse 2. Begge datasettene viser et fravær av global oppvarming nå i forhold til i 2014 og begge har et klart temperaturfall fra en topp tidlig i 2016. De store variasjonene etter 2014 er i overveiende grad styrt av varmeutvekslingsfenomenene El Nino og La Nina hvor den andre halvdelen av fenomenet til enhver tid befinner seg i havet. Det er varslet en ny La Nina sesong kommende vinter. Det betyr nye temperaturfall, men hvor mye ?

Hvis det er riktig som mange hevder i mediene, at flom, skogbrann og temperaturrekorder i år er katastrofale og forårsaket av menneskeskapte klimaendringer (dette er helt klart usant, les her hva Bjørn Lomborg skriver), så må de i tilfelle være forårsaket av den kraftige nedkjølingen det siste halvåret.

Begge figurer er hentet fra prof. Ole Humlums nettsted Climate4you.com.

Et eksempel på manipulasjon

Mens forrige IPCC-rapport fra 2013 hadde den politiske formuleringen;

«Det er ekstremt sannsynlig at mer enn halvparten av den observerte økning i global temperatur fra 1951 til 2010 er forårsaket av menneskeskapt økning av konsentrasjonen av drivhusgasser, samt annen menneskeskapt påvirkning.», så tyder tilbakemeldinger på at teksten nå er endret til følgende:

«Det er ekstremt sannsynlig at all global oppvarming siden førindustriell tid er forårsaket av menneskeskapt økning av konsentrasjonen av drivhusgasser, samt annen menneskeskapt påvirkning.»

Førindustriell tid er nå definert som et gjennomsnitt av temperaturene fra 1850-1900, siden temperaturene rundt 1750 som var starten på industriell tidsalder, viste seg å være for varme til å være brukbare.

Legg merke til at det nå ikke eksisterer naturlig global oppvarming siden førindustriell tid, ifølge IPCC-leiren. Kan man ha tillit til et Klimapanel som holder på slik, eller bør Norge trekke seg helt ut ?

Legg merke til at begge utsagnene er rent politiske, sannsynligheten politikerne viser til er politikk, helt uten nærkontakt med seriøs statistikk eller naturvitenskap. Det eksisterer heller ingen observasjoner i naturen som støtter utsagnene på den tydelige virkningen av våre frislipp av drivhusgasser.

Forsidebilde: John Middelkoop

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Olav Sæther
  10 august 2021 17:55

  Agenda 2030 og «the great reset» har kanskje noe med den her krisemaksimeringen å gjøre, enten det nå er klima eller pandemien.

  Svar
  • Det er vel heller pengesystemet som vært øyeblikk skal kollapse,de,altså toppen av pyramiden skal bare få de siste brikkene på plass.Dette pengesystemet som ,for å vokse og trives er avhengig av kontinuerlig vekst faller nå fra hverandre.Det er ikke mer vekst å hente,men de holder det oppe ved å holde rentene nede,til og med minusrente er det nå.Så hva er det disse gode banksterne lever av ?..Tja,de har jo gjennom sitt system korrumpert politikerne i stort sett alle land til å ta gigantiske lån som aldri kan betales og den som er satt i evig gjeld,den er ikke fri,men derimot en slave,til evig tid.Hvar det noen som sa demokrati ?.

   Svar
 • FN er korrupt. Co2 påvirkar ikkje klimaet, det er styrt av hav og sol. Menneskleg aktivitet påvirkar ikkje klimaet. Å tru at menneska kan skape ein kaldare planet er galskap. Kanskje havet stig 20 cm på hundre år. Flaumar er ofte resultat av dyrking og bygging. Tørr skog brenn alltid når lyn slår ned, også før tv var oppfunne.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Venezuelas effektive medikament mot Covid-19:

All informasjon blokkeres av de store nettgigantene.

Forrige innlegg

Her er oppskriften på overbelastning av helsevesenet.

Kraftig nysing kan være symptom på delta-varianten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.