POSTED IN Klima

Aktivister skremmer, men hva sier deres ‘autoritet’?

Klimapanelet sier at det er ingen klimakrise!

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Willis Eschenbach

OK, raskt spørsmål: Hva har disse værfenomenene til felles?

 • Temperaturinversjon
 • Tørrhet
 • Skred (snø)
 • Gjennomsnittlig regn
 • Gjennomsnittlig vindhastighet
 • Kystflom
 • Tørke som påvirker avlinger (landbrukstørke)
 • Tørke fra mangel på regn (hydrologisk tørke)
 • Erosjon av kystlinjer
 • Fønvind /Hetebølger (varmt og vind)
 • Flom fra kraftig regn
 • Frost
 • Hagl
 • Mye regn
 • Kraftig snøfall og is-stormer
 • Jordskred
 • Varmt hav
 • Hav-alkalitet
 • Stråling på jordoverflaten
 • Flom i elv/innsjø
 • Sand- og støvstormer
 • Havnivå
 • Kraftige vindstormer
 • Snø, isbreer og innlandsis
 • Tropiske sykloner

Gir dere opp? Det ville jeg også gjort.

Felles for disse fenomenene er at Klimapanelet (IPCC) sier at det ikke er noen vesentlige bevis for at disse fenomenene har endret seg (enten økt eller redusert) i den «historiske perioden». Med andre ord, det er ingen bevis for at «global oppvarming» har endret styrken eller frekvensen til disse værfenomenene.

Så når folk hevder ting som «Vi ser allerede effekten av global oppvarming i stormer/sykloner/flommer/hetebølger/havnivå/etc./osv.», kan du gjerne fortelle dem at IPCC og virkeligheten selv er uenig i den påstanden.

Og når Yale360 trekker frem 2017-orkanen ‘Harvey’ ved å si: «Ifølge en ny studie så hvis det ikke var for klimaendringer, kunne 2017-orkanen ‘Harvey’ ha oversvømmet halvparten så mange hjem i Houston-området som den faktisk gjorde.» Og de sier videre: «Klimaendringer skjer akkurat nå med reelle og betydelige kostnader» – så kan du gjerne le av dem.

Tror du meg ikke? Her, med en stor takk til et Substack-innlegg av Dr. Roger Pielke Jr., er tabell 12.12 angående «Climate Impact Drivers (CIDs)» fra kapittel 12 i arbeidsgruppe 1 i IPCCs sjette vurderingsrapport, den siste rapporten de har gitt ut:

Figur 1. IPCC AR6 WGI kapittel 12 Tabell 12.12

Så … hvilke værfenomener sier IPCC faktisk har endret seg? Vel, de sier at den globale gjennomsnittlige luft- og havtemperaturen har økt med noen få tideler av én prosent. Ingen nyheter der, gitt.

Så sier de at «ekstrem varme» har økt. Men de snakker ikke om faktisk temperatur. I stedet bruker de noe som heter «Health Heat Index (HHI)».

Og mens tabell 12.12 i kapittel 12 sier at dager med «ekstrem varme» økte i den historiske perioden, er IPCC uenig med seg selv. Problemet er forrige kapittel – boks 11.2 i tabell 1 i IPCC AR6 WGI kapittel 11, sier at økningen i ekstrem varme er «Ikke vurdert», fordi «grunnlinjen er 1981–2000».

Høres ut som uenighet i rekkene der, gitt…

Forvirret over denne «ekstrem varme»-ideen som IPCC både har hevdet er sann og samtidig benektet, startet jeg med oppgaven å se hvordan de beregner HHI. Spenn dere fast og hold armer og hender inne i vognen, dette blir en tøff tur. Her er beregningene. Den grunnleggende ligningen er:

(Oversetters bemerkning: Formelen og teksten nedenfor bruker ikke Celsius, men derimot Fahrenheit som enhet)

HHI = c1 + c2 * T + c3 * T ^ 2 + RH * (c4 + c5 * T + c6 * T ^ 2) + RH ^ 2 * (c7 + c8 * T + c9 * T ^ 2))

“T” er temperaturen i Fahrenheit – °F, og “RH” er den relative luftfuktigheten i prosent. Og for de andre:

c1 = −42.379
c2 = 2.04901523
c3 = −6.83783 × 10−3
c4 = 10.14333127
c5 = −0.22475541
c6 = 1.22874 × 10−3
c7 = −0.05481717
c8 = 8.5282 × 10−4
c9 = −1.99 × 10−6

Wow! Må elske justerbare parametere spesifisert med 8 signifikante desimaler. Men vent, for som de sier på TV; «Det er mer!» Her er ytterligere detaljer.

Hvis RH>13 % og T er mellom 80 °F og 112 °F, justeres HHI ved å trekke fra følgende verdi:

Justering = ((13 – RH) / 4) * sqrt((17 – abs(T – 95)) / 17)

Hvis RH>85 % og T er mellom 80 °F og 87 °F, legges følgende verdi til HHI:

Justering = ((RH – 85) / 10) * ((87 – T) / 5)

Hvis HHI <80 °F, beregnes HHI på nytt som følger:

HHI = 0,5 * (T + 61,0 + ((T-68,0)1,2) + (RH0,094)))

For å forvirre de fryktløse, er resultatet gitt enheter av grader Fahrenheit (°F). Dette er imidlertid ikke fysisk mulig, fordi beregningen inkluderer T, T^2 og sqrt(T). (sqrt = kvadratroten, ovs.mrkn.)

Uansett, «Ekstrem varme» i IPCC-terminologien er når helsevarmeindeksen (HHI) går over 105°F, referert til som «AT105F» … hva nå enn det betyr….

For å finne ut hvor uvanlig AT105F-terskelen er, samlet jeg sammen NOAAs daglige temperatur- og fuktighetsdata for 1.582 amerikanske byer, og beregnet HHI for en rekke av dem. Det viser seg at i noen byer i USA, som for eksempel Yuma, Arizona, er det årlig i gjennomsnitt 30 dager eller mer med en HHI på 105°F eller mer. Noen ganger langt mer. Skal dette skremme oss?

Hva annet sier IPCC har endret seg i den «historiske perioden»? Vel, de sier at «kuldeperioder» har avtatt. Og jeg savner det muligens, men jeg kan ikke finne noe sted at IPCC definerer nøyaktig hva de kaller en «kuldeperiode». IPCC Working Group I-ordlisten definerer ikke begrepet i det hele tatt … Så vi har ingen anelse om hva de refererer til. Vitenskap på sitt beste, der gitt !!! Uansett hva de måtte tro «kuldeperioder» er, så sier IPCC at de har gått ned i Australia, Afrika og nordlige Sør-Amerika. Siden kuldeperioder dreper langt, langt flere mennesker enn varmeperioder, synes jeg dette er en god ting.

Annet enn det? Hva mer er det? Vel, IPCC sier at elv, innsjø og arktisk havis har minket. – Javel?

Og de har «middels tillit» til at permafrosten har avtatt, og at det har vært en liten nedgang i oppløst oksygen og at det er en svak økning i saltholdighet i enkelte deler av havet.

Ja, og CO2-nivåer har økt i lufta.

Og dett var dett. – Ikke mye å skrive hjem om.

Kall meg gal, men jeg ser ingen «klimakrise» eller «klimakrise» synlig i noe av dette her.

Selvfølgelig fortsetter de med å bruke det mest alarmistiske, mest ubrukelige fremtidsscenarioet de har laget seg. Det er scenarioet som er kalt enten «RCP8.5» eller «SSP5-8.5», for å komme med alle slags påstander basert på Tinkertoy™ klimamodeller (Tinkertoy= tukle, fikle-leketøy – ovrs.mrkn,) om hvor ille ting vil være i 2050 og i 2100 … men vi har sett hvor fullstendig feil alle slike klimaprognoser har vist seg å være de siste 40 årene. Så det er ingen grunn til å tro disse anslagene.

For å illustrere noen av disse problemene tok jeg en titt på US National Ocean and Atmospheric Administration (NOAA) ekstreme temperatur- og andre ekstremværrekorder for de amerikanske statene. Til å begynne med, her er tiårene da delstatene nådde sine maksimale temperaturer.

Figur 2. Delstaters maksimum temperatur rekorder per tiår

Husk nå at temperaturen har steget, i plutselige økninger, over hele perioden, vist her i disse ‘ekstreme’ tilstandsgrafene. Og mer enn halvparten av statene satte maksimale temperaturrekorder på 1930-tallet. Beklager, men gitt disse dataene, så tror jeg ikke at ekstreme temperaturer er et problem i USA idag.

Hva med ekstreme minimumstemperaturer?

Figur 3. Delstaters minimum temperatur rekorder per tiår

Ikke noe klart mønster i denne her, som jeg antar er grunnen til at IPCC spesifikt ikke sier at det har vært en endring i «kuldeperioder» i USA.

Deretter, her er døgn-regn rekordene:

Figur 4. Delstaters døgn-regn rekord per tiår

Igjen, ikke noe klart mønster. Kraftig regn toppet seg på 1990-tallet, men har avtatt siden den gang.

Endelig så har vi kommet til snøfall her.

Delstaters døgn-snøfall rekord per tiår

Perioden 1960-2000 var en tid med mye snø, men siden da har det falt av.

Disse amerikanske dataene er bare enda en del av fjellet av bevis for hvorfor, til tross for all oppfatning, at IPCC ikke tror det er noen vesentlige bevis på noen «klimakrise» eller «klimakrise».

Men ikke forvent at ting endres snart. Vi har nå det som kan kalles «klima-/industrikomplekset», komplett med mange mennesker som tjener masse penger på den imaginære «klimakrisen», og som Upton Sinclair sa:

«Det er vanskelig å få en mann til å forstå noe, når lønnen hans avhenger av at han ikke forstår det.»

Jeg har avdekket denne mangelen på bevis for en «klimakrise» eller «nødsituasjon» i artikkelen min ‘Hvor er klima-nødsituasjonen?‘.

Og alarmistenes svar på det spørsmålet?

«Vi må for pokker ikke vise dere en nødsituasjon … vi er klimaforskere!»

Ja sikkert …


Fra WUWT, publisert 30. juli 2023.
Oversatt av redaksjonen, Derimot.no fra engelsk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: The IPCC Says No Climate Crisis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Poenget med «Klimakrisen» har selvfølgelig ikke noe med klima å gjøre.
  Da hadde vi hatt en åpen debatt om årsaker, og måter å møte dette på.
  Det hele har dreid/dreier seg om frykt, og å få folk til å gå i takt.
  Folk som presses til å gå i takt er lettere å styre.

  Det er lite forskjell mellom ‘Covidkrise’ , ‘klimakrise’ og ‘ (penge-) ‘økonomisk kriser’.
  Poenget er at folk ikke skjønner / skal skjønne noe.
  Det heves opp til noe ‘akademisk’ & politisk ( – og religiøst?) som ikke kan
  kontrolleres /skjønnes av innbyggerne.
  – Som presteskapets religion og latin i tidligere tider.
  Disse var også del av /betalt av et sammenvevd maktapparat som folk ikke hadde mulighet til å skjønne.

  Svar
  • Veldig gode poenger du kommer med.
   Hadde media gjort jobben sin, ville de også stilt spørsmål om disse narrativene som globalisteene pøser ut hele tiden. Når det nå kommer frem at de fleste skogbrannene i Hellas er påsatt og det samme mange andre steder, rakner narrativene deres. I tillegg er det svært få i media som formidler noe om «krigen» som nå pågår mellom globalistene og deres motstandere mht geo-engeneering/værmanipulering. Det er 9 HAARP-stasjoner globalt, som er et «redskap» som kan endre ionosfæren og dermed skape varme- eller kuldeperioder. California var ekstrem kald sist vinter og i vår, noe som er svært sjeldent.
   Når vi i tillegg hører at nå måles temperaturen på bakkenivå mot 2 m oppe i luften tidligere, og at rapporterte temperaturer er 15-20% høyere enn det som faktisk måles – faller hele agendaen til klimaalarmistene (de nyttige idiotene til globalistene).
   Normalt når det er hetebølge rundt Middelhavet, er det varmere her i nord enn det har vært denne sommeren, som øker mistanken om at HAARP eller lignende verktøy har vært brukt

   Svar
   • .Jan Zörlie
    3 august 2023 10:21

    Det er fy å snakke om värmanipulasjon her på Derimot,det er liksom for konspiratorisk,det til tross for at det blir innrömmet på smhi og regjeringen.no at jovisst,värmanipulasjon ikke bare har de kjennskap til,de forklarer også metodene.Svenskene sier at de ikke driver med geoenginering i samme grad som Norge,men….De gjör det for å kjöle ned en varm klode.
    Å forsöke å dra igang den debatten er ikke lett,Esrange sverige sendte for ikke lenge siden en rakett med 8 kilo barium opp i atmosfären,jeg meldte om det her på Derimot,men nei,de som sysler med konspirasjoner synes det er uinteressant.
    Hele denne Bariumsaken ble grundig dokumentert av en svenske på youtube og kan ses episodevis der.Svensken heter Martin Stensö og det er bare og google.I disse episodene legger han ut ut dokumentasjon om blant annet SMHI og deres innrömmelse av at geoenginering eksisterer.Denne dokumentasjonen finnes ennå på svenske SMHI,s hjemmesider.
    Barium brukes stort sett i fyrverkeriproduksjon.

 • .Jan Zörlie
  3 august 2023 10:38

  Da Martin Stensö underskte denne barumsaken viste det seg at det ikke fantes tillatelser for denne rakettoppskytingen som Esrange utförte,det fantes visstnok ingen krav fra Svenske myndigheter om hva og hvor mye som kunne skytes opp.
  Det er jo betryggende.

  Svar
 • «Vel, de sier at den globale gjennomsnittlige luft- og havtemperaturen har økt med noen få tideler av én prosent. Ingen nyheter der, gitt.»

  ‘Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.
  Vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden. Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier? ‘
  ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

  Svar
 • Interessante grafer.
  1930 tallet var en periode med stor økonomisk krise i USA og i den vestlige verden forøvrig («de harde 30-åra»). Kall det gjerne heller økonomiske nedgangstider istedenfor økonomisk krise om man vil.
  Mye industri-virksomhet stoppet opp i USA den gang. Dette førte til redusert utslipp av både det ene og det andre. Utslippet av slikt som aerosoler ble redusert, mye av dette har en avkjølende virkning på temperaturen i atmosfæren (og har først og fremst en regional virkning). Se hva som skjedde i USA etter 9/11: flytrafikken ble stoppet og det ble finvær over USA med mye sol og lite skyer.
  Utslipp av vanndamp mm ble også redusert i 1930 årene, noe som fører til at mer varmestråling (feks på natten) kunne forsvinne ut i verdensrommet, altså avkjøling.
  CO2 har en levetid i atmosfæren på 300-1000 år, og redusert utslipp av CO2 i denne perioden hadde (tilnærmet) ingen betydning for innholdet av CO2 i atmosfæren.

  Det skumle med å kutte utslipp er at man også kutter utslipp av det som har avkjølende virkning på temperaturen i atmosfæren (og dette er partikler som har veldig kort levetid i atmosfæren på noen dager/uker i motsetning til metan og CO2 som har en levetid på henholdsvis ca 9 år og 300-1000 år i atmosfæren).

  Svar
  • Ja, SHO.
   ‘Klimakrisen’ er ikke vitenskap, men politikk.
   Trist nok.
   Frykt skal erststatte glede.
   Fordi?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Trans-saken betyr mer for Canada enn smertene til enkeltindivider

Canadisk mann med sterke smerter etter transkirurgi ber regjeringen om å bli avlivet. Blir avvist.

Forrige innlegg

Kiev planlegger invasjon, men er det realistisk?

Storbritannia trener ukrainske soldater for å invadere Krim.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.