POSTED IN Klima

Klimakrisen er en myte, sier nobelprisvinner John Clauser.

Her kan vi lese hvorfor han har rett.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Dr. Rudolph Kalveks

I et nylig foredrag forklarte Nobelprisvinner-fysiker John Clauser, hvordan modeller og analyser fra FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som politikere og aktivister bruker som argumenter for sine påstander om en «klimakrise», ikke oppfyller grunnleggende vitenskapelige standarder. Clauser mottok Nobelprisen i 2022 for observasjonsmålinger innen kvantefysikk, og forstår godt problemet med å skille et fysisk signal fra bakgrunnsstøy.

Clauser viser oss at når det blir korrigert for IPCCs feilaktige aritmetikk og statistikk, støtter ikke dataene observasjonene av ubalansen i innstrålt solenergi og utstrålt energi, som hevdes å være ansvarlig for global oppvarming. Men feilmarginen i den beregnede ubalansen er faktisk 3 W/m2, ca.15 ganger større enn feilmarginen på 0,2 W/m2 som IPCC sier. Kort sagt, det er ingen observert energi-ubalanse. Den påståtte ubalansen på 0,7 W/m2 er grove observasjonsfeil, og fra et vitenskapelig perspektiv beskrives den av Clauser som «nonsens». Videre er resultatene fra klimamodeller motstridende med resultatene fra observasjoner.

Clauser snakker om rollene til konveksjon (energi-overføring), skyer og deres stadige variasjon, som en mekanisme som fungerer som en termostat, og som stabiliserer overflatetemperaturene. Clausers konklusjon er at påstander om en «klimakrise» mangler enhver vitenskapelig substans, og at Net Zero-politikk er helt unødvendig.

Avslutningsvis argumenterer Clauser for at mekanismene i Jordens klimasystem, stabiliserer temperaturene mot en oppvarming som kan oppstå på grunn av en økning i innkommende stråling. Som en konsekvens av dette er det ingen CO2-indusert menneskeskapt klimakrise med global oppvarming.

Mekanismene tjener på samme måte til å stabilisere overflatetemperaturer mot avkjøling. En slik termostatisk mekanisme, som bruker de termodynamiske egenskapene til vann kan forklare hvordan en vannrik planet som Jorden, har vært så gunstig for liv.

Klimafortellingen til IPCC og dets talsmenn er basert på dårlig statistikk, feilaktig selektiv utvelgelse av data, og en manglende forståelse av fysiske mekanismer, som gjør at de ignorerer viktige naturlige mekanismer.

En analyse antyder at økningen på 50 % i CO2 fra førindustriell tid (280 ppm) til dagens nivå (420 ppm), sannsynligvis er årsaken til bare rundt 0,15 °C av global oppvarming.

En forklaring med utgangspunkt i fysikk, av observerte oppvarmings- og avkjølingssykluser gjennom Jordens historie, og oppvarmingen observert siden 1970-tallet, må se på variabiliteten frembragt av de mange andre naturlige mekanismene som er diskutert i klimalitteraturen, slik som solsykluser, orbital-/månesykluser, variasjoner i skydekke, sykluser i havet, vulkaner, variasjoner i ozonlaget, urbane varmeøyer og så videre.


Fra The Daily Sceptic, publisert 8. juni 2024.
Oversatt av Northern Light; sammensatte utdrag fra en lengre artikkel på engelsk. Linker, oversikter og videoforedrag i originalartikkelen.
Originalartikkel: The ‘Climate Emergency’ is a Myth, Says Nobel Prize Winner John Clauser. Here’s Why He’s Right

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA prøver å dominere Sør-Kinahavet men har mislyktes til nå.

Oppsummering av konflikten i Sør-Kinahavet.

Forrige innlegg

Her er det ikke snakk om forsvar, men det motsatte.

Nato forbereder angrepskrig mot Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.