POSTED IN Klima

Klima

Klimakamp
— bare gjennom diktatur?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Samtidig som katastrofevarslene om jordas og menneskenes endetid står sterkt — forsker i Cicero Bjørn H. Samset fastslår at det blir verre enn dommedag — begynner det å komme fram en del røster som stiller spørsmål om de antyda forslaga er mulige å gjennomføre og i så fall på hvilken måte. Hvem får byrdene? Og vil alle menneskene i hele verden ha det samme været? Er virkelig naturtilstanden for hundre tusen år siden vårt nye mål for Paradiset? Og er de enorme kostnadene på å fange gassmolekyler verdt mer enn kostnadene på å tilpasse oss de varsla klimaødeleggelsene? Er klimaproblemet et utslippsproblem eller et energiproblem?
En av dem som stiller slike spørsmål, er tidligere leder i Norsk institutt for by- og regionforsking, Jon Naustdalslid. Han ser på klimakampens krav om gjennomføring på tvers av folkelig oppslutning som en trussel mot vårt demokratiske styringssystem. Derfor har han skrivi boka Klimatrusselen: Krise for demokratiet?

Henta fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Forsida av boka

Det var i 2022 at Jon Naustdalslid utga boka «Klimatrusselen – Krise for demokratiet?». Boka «handlar om korleis klimaproblemet truar demokratiet, kva for utslag denne trusselen gir seg og korleis demokratiet kan møte trusselen», skriver han innledninga av boka. Målet er at boka skal bidra til et forsvar for demokratiet i klimakampen.

Klimautvalget 2050 leverte 27.10.2023 ei innstilling med vegvalg for omstilling til nullutslipp i 2050. Utvalgets hovedvurderinger er oppsummert i fire hovedpunkter. Det siste er, med utvalgets utheving: «Klimapolitikken må understøttes av et beslutningssystem som er bedre tilpasset målet om en helhetlig omstilling av samfunnet». Naustdalslids hovedtema er nettopp utvalgets snedige formulering om endring av det politiske og demokratiske beslutningssystemet. Han viser i boka si at klimautvalgets krav om endring av beslutningssystemet går rett inn i en aktuell debatt der flere kjente samfunnsdebattanter har krevd at «vanlege demokratiske spelereglar [blir sett] til side for å tvinge gjennom «nødvendige» tiltak». 

Fra diskusjon om CO2
til hva som nødvendig
med hvilke sosiale følger
Diskusjonen om klimaet har lenge vært en diskusjon om menneskene nå endrer klimaet med produksjon og utslipp av CO2. Noen har begynt å dreie diskusjonen mer over på hvilke konkrete tiltak skal vi gjøre, hva som er praktisk mulig og hva slags følger det grønne skiftet får for velferden. Og ikke minst hva folk godtar av samfunnsendringer. Skal det grønne skiftet gjennomføres med tvang trass i manglende oppslutning hos innbyggerne? Boka gir en grundig innføring av alle sider av det som kan kalles klimaproblematikken.

Hans egen oppvekst — tilbake til den?
Han fikk støtte av Fritt Ord til å skrive boka, men boka måtte utgis på eget forlag via Kolofon forlag. I en åpen debatt om klimaendringer og diskusjon om hvilke tiltak som skal gjennomføres hvordan, bør Naustdalslids bok være sentral. Han tar for seg hele klimapolitikken, og ikke bare nasjonalt. I et intervju med danske Weekendavisen 15.12.2023 avslutter Naustdalslid med sin egen erfaring med oppvekst på et småbruk i Naustdal ved Førde. Elektrisitet fikk de da han var 12 år. «Vi levde av fire-fem kuer, noen sauer og høns, og faren min jobba av og til som snekker. Det var ikke et dårlig liv, men det var et hardt liv, og det var også et kort liv, for folk var utslitt når de kom i 50- og 60-årsalderen. Vi så fram til at verden skulle bli bedre. Og den ble bedre.» *

Jo mindre du har,
jo hardere rammer klimatiltaka

Nausdalslid peker på at Norges mål på de fleste klimakonferansene har vært å sette de mest ambisiøse klimamåla, uten at det å nå dem er viktig. Urealistiske klimamål fører lett til undergraving av demokratiet. Videre mener han at mange argumenter fra Facebook-gruppa Folkeopprøret mot klimahysteriet ikke trenger å vise at mange der ikke tror på at det finnes et alvorlig klimaproblem. «Mykje av denne skepsisen grunnar seg nettopp i at klimapolitikken råker urettvist, og at den påfører samfunnet store kostnader samtidig som den ikkje får ned utsleppa

Protestene i Europa øker mot klimatiltaka. Det begynte med de gule vestene i Frankrike, seinere har bønder både i Nederland og Tyskland fulgt opp i disse dager. «Folk forstår at konsekvensene av dette blir kraftig reduksjon i velferden, og en radikalt endret hverdag. Alle vil bli berørt, alle vil bli fattigere» er en påstand på Facebook som Naustdalslid siterer i boka si.

Despoti og diktatur er løsninga!
For klimaaktivistene er det verken tid til å diskutere eller å vente. Nå er katastrofen nær! Da gjelder kun en ting: Den eneste mulige og riktige politikken må iverksettes. Nå. Straks. Uten diskusjon.

Naustdalslid siterer tre filosofiprofessorer som vil ha udemokratisk autoritær gjennomføring. Den svenske er Torbjörn Tännsjö  som mener at menneskeheten bare kan reddes av en global regjering som fungerer som et despoti og tar over styringa av hele verden der nasjonalstatene blir tvingi til til å opphøre. Einar Øverenget har også tatt til orde for nødvendigheten av å ofre demokratiet for å styre klimaet. Arne Johan Vetlesen skriver i en av sine bøker at han sammenlikner aktivister som hindrer oljeutvinning med unge tyskere som risikerte livet i protest mot Hitler på 1930-tallet!

Les boka!
Naustdalstlid peker på at demokrati som styringsform er forutsatt å løse ikke bare ett samfunnsproblem, men mange — i praksis alle. «Aukande polarisering truer demokratiet. Denne boka er eit forsvar for dei demokratiske prosessane i klimakampen», står det på baksida av boka.

Dette er ei bok som er bør være sentral for alle som er opptatt av klima og hva vi gjør med det vi mener er problematisk. Boka er systematisk bygd opp og er en grundig innføring av alle spørsmåla rundt klima, skrivi i en rolig og saklig stil. Det er veldig nyttig å lese denne boka! Den kan bestilles som bok gjennom Norli.no og som ebok til kr 199 her.

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus

* Oversatt fra dansk av Politikus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Jeg tenker på FN klimapanel’s fabelaktige løsning: «Hvis vi øker avgiften fra $..pr. tonn Co2 til $… vil vi løse klimakrisen!»
  Da skjønte jeg at den krisen ikke finnes, kun i hodene til idioter og psykopater som bruker «krisen» som våpen mot jordens befolkning. Al G. løy så det rant av han da han mottok fredsprisen ved å hevde at vannstanden ville skape oversvømmelse innen 2012. Samtidig som han kjøpte seg en gigantisk landeiendom nede i vannkanten. Skap en «krise», da kan man omgå loven. Vent på panikken! Så kommer du med løsningen! Løsningen har vi fått. Du skal drepes! Du fjerter og spiser kjøtt! Du er problemet! Du er Co2 en som skal bort. Det er for mange av deg. Du eter og spiser opp «elitens» ressurser. De tror de skal leve evig og vil ha alt selv.

  Svar
  • Din forbaskede konspirasjonsteoretiker! :=) Og alle krisene er konstruert for å skape lammende frykt i folkene. Da ser de ikke hovedhensikten – nemlig en sterk reduksjon av jordens befolkning mens bare et ubetydelig mindretall peker på hensiktens endelige mål – kupping av hele Tellus. Ser deg i luftegården…

   Svar
   • Vox, jeg er «krenket»-jeg identifiserer meg som professor og ikke det fæle ordet du satte på meg. Hvordan kan du være så skarp? Jeg vurdere og sladre til Lindtner og appellere til redaksjonen. Skjønt når jeg ser meg rundt så må jeg hendvende meg til slike for å få et snev av sannhet inn i den stivna knollen min. Jeg driver med avlæring og holder på med doktorgrad i faget.

 • 1960: oljen oppbrukt om 10år
  1970: ny istid innen 10år
  1980:sur nedbør null avlinger innen10 år
  1990:ozonlaget borte innen 10år
  2000:polene borte innen 10år
  Hvordan gikk det?

  Svar
 • Northern Light.
  14 januar 2024 18:01

  Ikke alt «fossilt drivstoff» er fra fossiler, så hvor kommer de fra?

  Tucker Carlson intervjuer Dr. Willie Soon, astrofysiker og geo-vitenskapsmann om hvordan hydrokarboner dannes.

  Av Rhoda Wilson.
  Nesten alle tror at «fossilt drivstoff» kommer fra fossiler eller eldgammelt organisk materiale som skoger, jungler, plankton eller dinosaurer under bakken som etter årtusener forvandles til olje, gass og kull. Men hvis hydrokarboner, eller «fossilt drivstoff», er laget av fossiler, hvorfor finnes de dypt under havet og under jordens poler? Eller hvorfor har Titan, en av Saturns måner, mer naturlig olje og gass enn Jorden? Så, hvis alle hydrokarboner ikke er fra fossiler, hvor kommer de fra? Og hva forteller det oss om klimaendringer, og klimapolitikken som foreslås og implementeres?

  Disse spørsmålene er sentrale i forslag til fremtidens energibruk i verden. For å gi noen svar, ble Dr. Willie Soon gjest hos Tucker Carlson for å diskutere fossilt brensel i verdensrommet, den falske fortellingen om klimaendringer, global oppvarming gjennom historien, krefter som ødelegger vitenskapen og bevis på at Gud eksisterer.

  Dr. Willie Soon er en amerikansk astrofysiker og geovitenskapsmann. Han er en co-teamleder ved CERES Science, og er en ledende autoritet på forholdet mellom sol-fenomener og globalt klima. I mer enn 32 år har han studert sol-jord-relasjonene ikke bare når det gjelder meteorologi og klima, men også når det gjelder banedynamikk for interaksjoner mellom sol-jord-andre planeter, magmatiske (vulkansk) og tektoniske (jordskjelv) aktiviteter.

  I intervjuet med Tucker Carlson forklarte Dr. Soon at mye av det vi har blitt fortalt om energi og klima er feil. «80 til 90% av rapportene publisert i dag av såkalt «klimavitenskap» skulle ikke vært publisert», sa han. På slutten av intervjuet snakket han kort om eksempler på bevis for Guds eksistens han ser innen matematikk.

  Vi bør ikke anta at alle hydrokarboner på jorden er fossile. Det er to grunnleggende teorier for opprinnelsen til råolje: biotisk og abiotisk. Den biotiske teorien er at olje og gass kommer fra restene av planter og dyr i geologiske lag under jordskorpen for millioner av år siden. Disse «fossile hydrokarbonene» tok evigheter å danne, og vi bruker dem opp mye raskere enn de kan etterfylles.

  Den abiotiske teorien er et motsatt syn som har betydelige bevis som støtter det. Som vi bemerket i en tidligere artikkel, går denne teorien århundrer tilbake og inkluderer en av dens fremtredende forkjempere Dimitri Mendeleev, mest kjent for å ha oppfunnet det periodiske systemet. Som med alle teorier, er det aldri helt klart verken det ene eller det andre. Mens Dr. Soon er enig i at hydrokarboner også dannes fra fossiler, sier han at det er betydelig bevis på at dette ikke er den eneste måten hydrokarboner kan produseres på.

  Som Dr. Soon bemerket, vet vi ennå ikke hvor stor prosentandel av jordens hydrokarboner som ble dannet fra biologiske fossiler, og hvor stor prosentandel som ble dannet fra ikke-biologiske (abiogene) prosesser. Dette betyr ikke nødvendigvis at våre tilgjengelige hydrokarbon-forekomster er ubegrensede. Men på den annen side er de utbredte debattene om «begrensede ressurser», og «fornybare energier» ofte uvitenskapelige og urealistiske.

  På Titan, Saturns største måne, hvor temperaturen er -179 grader Celsius, fant NASA European Space Agency og Italian Space Agency sonden et hav av metan i flytende form. Metan er et hydrokarbon som er en primær komponent i naturgass.
  Klimaalarmister betegner det som en «kraftig drivhusgass». Som Dr. Soon spurte: Med Titans temperatur på -179C og et hav av «kraftige drivhusgasser,» hvor er den globale oppvarmingen?

  Det er ingen fossiler som er funnet på Titan. Havet av metan funnet på Titan beviser utvilsomt at den abiogene teorien er sann, sa Dr. Soon. Som ytterligere bevis beskrev Dr. Soon et eksperiment utført i 2009 i Sverige. Den demonstrerte at hvis metan («CH4») utsettes for høye trykk og temperaturer for å simulere forholdene i jordens mantel, dannes det komplekse hydrokarboner som benzen og etan.

  Fortellingen om at såkalt «fossilt drivstoff» er begrenset av mengden fossiler, eller av mengden råtnende organisk materiale, er ikke sann, sa han. Så hvorfor tror folk at hydrokarboner er en begrenset tilførsel av «fossile brensler»? «Verden er full av usannheter og halvsannheter», sa Dr. Soon. «Vi er ikke begrenset av tilgjengeligheten på bensin, petroleum eller kull».

  På COP28 (klimatoppmøtet) i Dubai «erklærte de nettopp at vi må slutte å bruke fossilt brensel som petroleum, naturgass og kull», sa Dr. Soon. «Jeg mener disse menneskene er virkelig gale. Jeg tror de kommer til å ødelegge mange mennesker med deres villfarelser». «Det handler alltid om denne minoriteten, de fås tyranni, som alltid berøver den gode fornuften til gode mennesker».

  Fra The Expose, publisert 14 januar 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og videointervju orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Not all “fossil fuels” are from fossils, so where do they come from?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når «De snille» driver folkemord.

Normaliseringen av massemord.

Forrige innlegg

Russere rister vantro på hodet når de hører dette:

Det er Russlands skyld at Tyskland ikke har gass!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.