POSTED IN Klima

Katastrofetoget ruller igjen:

Klimahysteriet øker i Antarktis, men nye tall viser at havis-nivået er som i 1966.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Chris Morrison

Klimakatastrofe-toget er på farten igjen med rapporter som vekker frykt om for lite vinterhavis i Antarktis. I Financial Times rapporterer vitenskapsredaktør Clive Cookson at Antarktis «står overfor en katastrofal kaskade av ekstreme miljøhendelser, som vil påvirke klimaet rundt om i verden». Det nevnes ikke at Antarktis-havisen var på rekordhøye nivåer i 2014, og det er et faktum at tidlige satellittdata analysert igjen, viser lignende nivåer av vinterhavis i 1966. En behøver ikke å gjøre mye for å finne denne informasjonen, siden den gis av det ofte brukte National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

NSIDC viste til bevis for at Nimbus-satellittdata viste at vinterhavisen på rundt 15 millioner kvadratkilometer i 1966, «kan ha vært omtrent det nivået som vi ser i dag». Det er noen usikkerhetsmomenter ved å analysere slike tidlige satellittdata igjen, men NSIDC sier at funnene stemmer overens med observasjoner om at Antarktis havis er «svært variabel». I fjor undersøkte en gruppe amerikanske geografer og statistikere historiske observasjoner av havisens utbredelse i Antarktis, og fant «statistisk signifikante» positive trender siden 1979. Videre ble disse trendene over alle fire årstider sammenlignet med «statistisk signifikante nedganger» gjennom store deler av de tidlige og midten av det 20. århundre.

Antarktis var også i nyhetene forrige måned på grunn av sin betydningsfulle rolle i å fremme frykt med den «varmeste dagen på 125.000 år». Påstanden om pluss 17 grader Celsius i global temperatur var anslått av en datamodell fra Climate Reanalyzer. Den ble kraftig påvirket av en «hetebølge» i Antarktis 3. – 4. juli hvor temperaturene steg i deler av kontinentet fra minus 56 grader C til rundt minus 34 grader C. Uten satellitter ville denne lokale økningen aldri blitt oppdaget tidligere, noe som setter spørsmålstegn ved påstandene om «den varmeste dagen». Steve Milloy undersøker slike påstander hver måned. Han hevdet at uten Antarktis-toppen, ville den globale temperaturen vært lik de langsiktige prognosene.

Antarktis er et vanskelig sted å bruke for å fremme klimahysteri. I løpet av de siste syv ti-årene har det vært liten eller ingen oppvarming over store områder av kontinentet. I følge en fersk artikkel (Singh og Polvani), har havisen i Antarktis hatt «en beskjeden økning» og oppvarmingen har vært «nesten ikke-eksisterende» i denne perioden. I følge NASA-tall er tapet av ismasser på kun 0,0005 % i året. En annen fersk artikkel fant at iskantene rundt kontinentet vokste i total størrelse med 0,4 % i årene 2009-2019.

Kartet viser at all oppvarmingen i Antarktis er å finne i vest. Det er dette området økokrigerne kommer tilbake til med historier om kollapsende iskanter og isbreer. Men det har alltid vært kjent at vestsiden er et område med betydelig vulkansk aktivitet. Hele omfanget av dette har nylig blitt vist av forskere ved GFZ German Research Center for Geosciences. De gir vitenskapelige bevis som viser en «direkte sammenheng» mellom nylig tap av ismasser i vest og geotermisk varme strømmer. Videre slår de fast at det er vanlig å tilskrive endringer i isens dynamikk og tap av ismasser til atmosfæriske og oseaniske påvirkninger. «Men nyere studier tyder på en direkte sammenheng mellom opprinnelsen til strømmer av is og soner med økte varme strømmer».

Kartet som er satt sammen av de tyske forskerne, plotter de kjente vulkanene under isen i Antarktis, og fremhever de geotermiske varmestrømmene fra dem. Som man tydelig kan se, korrelerer oppvarmingen vist i den første grafen med varmestrømmene under isen. Forskerne sier at arbeidet deres indikerer en «direkte forbindelse» av prosesser dypt i litosfæren og overflateprosesser. Dette sies å være i samsvar med forhøyet geotermisk varme funnet under isbreene Thwaites og Pope.
Det er Thwaites isbreen, som er ellers kjent i populær-litteraturen som «Dommedagsbreen».


Fra Daily Sceptic, publisert 13. august 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker og kart i originalartikkelen.
Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljø og klima.
Originalartikkel: Climate Hysteria Ramps Up in Antarctica but Recent Data Shows Sea Ice Levels Similar to 1966.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Etter den mislykkete ukrainske sommeroffensiven.

Bryter den Ukrainske fronten sammen nå?

Forrige innlegg

Den kommende krigen i Midt-Østen vil ikke bli slik den forrige:

Nye våpensystemer kommer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.