POSTED IN Klima

CO2 har blitt gjort til syndebukken for klimaendringer:

Klimafølsomheten er en størrelse som ikke finnes!

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Klimafølsomheten er i følge teorien, den virkningen en dobling av CO2-nivået vil ha på den globale temperaturen.

Men, klimafølsomheten, slik den er definert i sammenheng med klimaendringer, finnes ikke. Helt siden den første Hovedrapporten til IPCC ble utgitt, FAR (AR1), har alarmistene operert med en størrelse i området 4-6˚C. Altså at en fordobling av CO2-nivået i atmosfæren vil gi en temperaturøkning på 4 til 6 grader C. I følge AR6 (den siste hovedrapporten fra IPCC) vil temperaturen nå øke med 3˚C når CO2-nivået dobles i atmosfæren.

Her er en kortfattet beskrivelse av de to typer klimafølsomhet vi snakker om, TCR og ECS:

Den umiddelbare temperaturutviklingen som følger av økning i klimapådriv (utslipp), kalles transient klimarespons (TCR). På grunn av de tregere elementene i klimasystemet som hav og landis, vil temperaturen fortsette å stige inntil den er i likevekt med pådrivet. Denne likevektsstørrelsen kalles likevekstfølsomhet (ECS). Det er ECS vi snakker om i denne sammenheng og som det er IPCC angir.

I tillegg til de verdiene som IPCC opererer med, foreligger det beregninger langt ned mot 0˚C:

Garvais (2021): Climate Sensitivity and Carbon Footprint

Det er imidlertid ingen som har vært i stand til å bestemme eller å observere denne størrelsen nøyaktig og i følge Clark, er den, i tråd med falsifiseringen av Arrhenius, også falsifisert:

Clark (2009):

A Null Hypothesis For CO2

I følge Harald Yndestad, er klimafølsomheten en størrelse alarmistene har funnet på, for å skape rot og virvar i klimadebatten (personlig melding fra ham).

Foreløpig er det altså ingen som har observert klimafølsomheten, ingen har klart å estimere den korrekt, og det er ingen vitenskapelige indikssjoner på at størrelsen eksisterer.

Dette er også omtalt hos Klimarealistene:

Bagatellmessig klimafølsomhet

Se oversikten i bildet under som viser at forslagene til verdi stadig nærmer seg null.

Forslagene til verdi for klimafølsomheten synker stadig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ingen vil lenger kjempe ved fronten.

Ukrainere velger heller å risikere drukningsdøden fremfor militærtjeneste.

Forrige innlegg

Den internasjonale straffedomstolen:

Vil den utstede arrestordre mot Netanyahu – og deretter mot Joe Biden?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.