POSTED IN Klima

Klimafakta VS klimamyter

Når skal vi erkjenne virkeligheten?

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Wilhelm Morgenstierne

Hvis vi ser på noe av det vi kan finne av anslåtte data for CO2-innhold i atmosfæren (R. A. Berner 2001) samt lufttemperatur (C. R. Scotese) for Jordkloden i tiden fra i dag og 600 millioner år tilbake i tid, får vi umiddelbart et klart inntrykk av at CO2- innholdet i atmosfæren i liten eller ingen grad påvirker lufttemperaturen.

I det følgende har jeg ført opp antall millioner år tilbake i tid (ca), gjennomsnittlig lufttemperatur (grader C) og CO2-konsentrasjon i atmosfæren (ppm=part pr million):

Mill. år sidenGj.sn. tempCO2 ppm
53025,07000
44510,54400
41025,03000
35021,5800
29010,5300
14516,52200
5027,5800
0 (i dag)15420

Ser vi på disse tallene, er det merkelig at gjennomsnittlig temperatur kan være så lav som 10,5 grader C når CO2-innholdet i atmosfæren er så høyt som 4400 ppm. At temperaturen skal kunne være 27,5 grader når CO2 nivået er på kun 800 ppm kunne jo indikere at jo lavere CO2-innhold i atmosfæren jo høyere temperatur, men så har vi jo 25 grader når CO2 ligger på 7000 ppm. Det ser med andre ord ut til at det ikke er noen sammenheng av større betydning mellom CO2-mengde og lufttemperatur.

Det er dessuten interessant å legge merke til at livet på Jorden ikke allerede er utslettet av overoppheting til tross for at Jorden har hatt CO2-konsentrasjoner flere ganger høyere enn det FNs klimapanel setter som grense. Livet skulle vært utslettet for lenge siden.

Til tross for hva Klimapanelet påstår om at CO2 forårsaker varmere atmosfære, så er det stadig seriøse forskere og grupper av forskere fra mange ulike land som med grunnlag i eldre og ny forskning peker på at CO2 i liten grad forårsaker økt temperatur i atmosfæren. Store tiltak mot menneskelige CO2-utslipp vil derfor ikke hjelpe oss mot klimaendringer, men kun forårsake økonomiske nedgangstider og dårligere levekår for verdens mennesker. Flere har nok merket at det har begynt å bli slik allerede og at det ikke kun skyldes krigen i Ukraina slik noen gjerne vil kamuflere det.


Grafen er hentet fra denne nettsiden:
https://medium.com/@ghornerhb/heres-a-better-graph-of-co2-and-temperature-for-the-last-600-million-years-f83169a68046

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sjangsespill med sikkerheten

Hvor trygt er det å fly med Covid-vaksinerte piloter bak spakene?

Forrige innlegg

Valgene i USA og Russland:

Hvem er mest demokratiske?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.