POSTED IN Klima

Klimaendringene:

Rekordavlinger av mais, hvete og soya.

0
Print Friendly, PDF & Email

Klima i pandemiens tid

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

I KN 286 omtalte vi eksempler på medienes dekning av klima i pandemiens tid. Det er for tiden mindre omfang, men som regel med det samme ensrettede perspektiv som tidligere. Her er noen flere eksempler.

NRKs Dagsrevy hadde søndag 12. september et oppslag om metan som pipler opp ved oljebrønner. Budskapet var at oljeselskapene må rydde opp. Metan fra havbunnen er imidlertid et vanlig fenomen, over lengre tid synliggjort ved f.eks. ‘pockmarks’ på overflaten i havbunnsedimenter. Metan fra havbunnen er også rapportert i områdene rundt Svalbard med positiv effekt for havbunnens organismer som gir kraftig stimulans av CO2-opptak. Les også, Morten Jødal viser at metanspøkelset er skutt ned.

___________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
___________________________________________________________

Når det sensasjonelle medieelementet er ferdig utnyttet, ser vi frem til å få belyst omfanget i relasjon til naturlige utslipp.

Ole Mathismoen omtaler et forskningsarbeid om Arktis og intervjuer Bjerknessenterets Eystein Jansen. Den raske oppvarmingen siste 40 år, mye raskere enn IPCCs modeller spår, vil forandre været på hele den nordlige halvkule. For sammenlignbare brå endringer må man helt tilbake til istid og tidligere perioder. Og Grønland påvirkes. Som vanlig ligger det dramatikk i luften, og forskerne er overrasket.

Men det viser åpenbart eksistensen av naturlige variasjonene, og at de gjentas og kan gi brå endringer. Men omtalen er forunderlig ettersom Arktis ble raskt oppvarmet til nesten samme nivå også i perioden 1915-45. Svalbard hadde omtrent samme temperaturer som nå på land og hav, lite is, dramatisk reduksjon i isbreer osv. – alt omtalt i rapporter og medier i 1930-årene. Grønland ble den gang vesentlig raskere oppvarmet enn i dag ifølge Chylek 2007 (KN 128). I Vikingetiden og tidligere under Holocen var det varmt og enda mindre is i Arktis enn i dag. Det er ren desinformasjon å hoppe over disse kjensgjerninger (KN 278KN 244 og KN 216).

På den annen side er det fremgang ved at endringene knyttes til havets variasjoner. Golfstrømmen (og solen) har jo et hovedansvar for klima i Arktis. Strømmen varierer mye i temperatur, hastighet og saltinnhold og varmes opp av solen. Man ser ikke mye til CO2-avtrykket i Arktis.

Bjørn Samset går mot president Trump og søker å tilskrive skogbrannene i California til klimaendringene. Skogbrannene i California er et gammelt fenomen der varme perioder naturlig nok gir tørke og økt risiko for skogbrann. Men internasjonalt er det et dramatisk fall i skogbranner. I California, som i Australia, er hovedårsaken dårlig skogskjøtsel med manglende fjerning av brennbart materiale, branngater og andre nødvendige preventive tiltak inkludert redusert brannstiftelse. I Sierra Nevada står titalls millioner av uttørrede trær og venter på en liten gnist. Ilden dør ut når den når skogområder med god forvaltning.

Les her om hva som skjer i California.

Den internasjonale arena

Mens norske medier utelukkende omtaler klimaforhold i alarmerende vendinger meldes det ute om globale rekordavlinger for mais, hvete og soyabønner. Helt i tråd med tidligere varme år og iht. hva som forventes ved økt CO2 og de senere tiårs litt høyere temperaturer.

Economic Times of India melder 31. august 2020 om største nedbør siden 1901 hvilket lover godt for kommende rekordavlinger. Og Financial Times gir (i motsetning til tidligere) positiv omtale til to nye klimabøker fra skeptikere.

EU er bekymret for tilgang på vitale råmaterialer til batterier og grønne energier ifølge Financial Times 31. august. Det har de all grunn til. Bare UKs behov vil kreve verdens produksjon om alle deler av samfunnet skal elektrifiseres med grønn energi med tilhørende bruk av batterier.

Konklusjon

Omtalen av klimasaker er sterkt redusert under pandemien. Medieregien fortsetter å understøtte dagens politikk. Likevel tar Aftenpostens seg den frekkhet å reklamere for lesing av egen avis – for å «redusere skråsikkerheten». Også om klima? Men er det ikke en tendens til at naturlige fenomener snikes inn i omtalen? IPCCs støttespillere ønsker jo å sikre seg.

Imens går verden videre med realitetene: At verdens klima ikke endrer seg grunnet CO2, at den tredje verden bygger kullkraftverk i rekordtempo, at matvareproduksjonen er rekordpreget og at det ‘grønne’ skiftet overlever på selektive skattelettelser, privilegier til de velstående og med produksjonssubsidier fra skattebetalere. Karbonfangst fra Norcems anlegg i Brevik illustrer dette tydelig. Kostnad 25 milliarder kr. Og voldsom energisløsing uten noen registrerbar effekt på klima. Det regnestykket står i direkte motsetning til en sosial profil som i andre sammenhenger er et hovedmål for de mest bastante IPCC-tilhengere.

Forsidebilde: Jonathan Brinkhorst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Japan:

Ingen lockdown og likevel de laveste dødstallene.

Previous Post

4-åring drept av ukrainsk drone:

Terroren mot befolkningen i øst fortsetter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.