POSTED IN Klima

Klimaeksperter mener målinger kan være feil:

Billioner brukt på «klimaendringer» er basert på feilplasserte temperaturmålere

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tyler Durden.

For å bevare en «beboelig planet» kan ikke jorden varmes opp mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, advarer FN. Unnlatelse av å opprettholde dette nivået kan føre til flere katastrofer, inkludert økt tørke og værrelaterte katastrofer, flere varmerelaterte sykdommer og dødsfall, og mindre mat og mer fattigdom, ifølge NASA.

For å avverge de truende prøvelsene og begrense globale temperaturøkninger, undertegnet 194 medlemsland og EU i 2016 FNs Parisavtale, en juridisk bindende internasjonal traktat med et mål om å «betraktelig redusere globale klimagassutslipp». Etter avtalen økte de globale utgiftene til klimarelaterte prosjekter eksponentielt. I 2021 og 2022 brukte verdens skattebetalere i gjennomsnitt 1,3 billioner dollar på slike prosjekter hvert år, ifølge den ideelle rådgivende gruppen Climate Policy Initiative. Det er mer enn det dobbelte fra 2019 og 2020, med 653 milliarder dollar per år, og det er betydelig opp fra 364 milliarder dollar per år i 2011 og 2012, fant rapporten.

Til tross for at pengene strømmet inn, rapporterte National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at 2023 var det varmeste året som er registrert. NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner fant at jordens gjennomsnittlige land- og hav-overflatetemperatur i 2023 var 1,35 grader Celsius over det førindustrielle gjennomsnittet. «Ikke bare var 2023 det varmeste året i NOAAs 174-årige klimarekord – det var det desidert varmeste», sa Sarah Kapnick, NOAAs sjefforsker. «En varmere planet betyr at vi må være forberedt på virkningene av klimaendringer som skjer her og nå, som ekstreme værhendelser som blir både hyppigere og mer alvorlige».

Men en voksende skare av klimaforskere sier at temperaturavlesningene er feil, og at billioner av dollar som brukes er basert på et problem som ikke eksisterer. Mer enn 90 prosent av NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner har en feilvisning av temperaturen, ifølge Anthony Watts, en meteorolog, seniorstipendiat for miljø og klima ved The Heartland Institute, forfatter av klimanettstedet Watts Up With That, og direktør for en studie som undersøkte NOAAs klimastasjoner. «Og med det store antallet, over 90 prosent, fungerer ikke metodene NOAA bruker for å prøve å redusere dette fordi feilvisningen er så overveldende», sa Watts til Epoch Times.

«De få stasjonene som er igjen som viser riktig temperatur, gjør det fordi de for eksempel er utenfor byen, ved et jorde, og er landbruksforsknings-værstasjoner som har eksistert i 100 år. Data fra deres målere blir fullstendig overveldet av det mye større mengden med «partisk data» fra målere i urbane områder».

Roy Spencer i 2012.

Meteorolog Roy Spencer var enig. «Overflate-termometere viser høyere temperaturer på grunn av den «urbane varmeøy-effekten», som øker over tid», sa Spencer. Han er hovedforsker ved University of Alabama, lederen av det amerikanske vitenskapsteamet for Advanced Microwave Scanning Radiometer på NASAs Aqua-satellitt, og fikk NASAs Exceptional Scientific Achievement Medal, for sitt arbeid med satellittbasert temperaturovervåking. Spencer sa også at datastyrte klimamodeller som brukes til å drive endringer i energipolitikken er enda mer feilaktige.

Oberstløytnant John Shewchuk, en sertifisert og rådgivende meteorolog, sa at problemene med temperaturavlesninger går utover riktige temperaturangivelser. Den pensjonerte oberstløytnanten var en høyere væroffiser i Luftforsvaret. «Etter å ha sett mange rapporter om NOAAs justeringer av USHCN [U.S. Historical Climatology Network] temperaturdata, bestemte jeg meg for å laste de ned og analysere dataene selv”, fortalte oberstløytnant Shewchuk til Epoch Times.

«Jeg var i stand til å bekrefte hva de andre har funnet. Det er åpenbart at de tidligere temperaturene totalt sett ble justert ned mens de nåværende temperaturene ble justert opp». Han hevder at NOAA og NASA har justert historiske temperaturdata på en slik måte at fortiden ser kaldere ut, og ved å gjøre den nåværende oppvarmingen mer overdrevet.

Den urbane varmeøy-effekten forårsaker høyere temperaturer i områder der det er flere bygninger, veier og andre former for infrastruktur som absorberer og deretter utstråler solens varme, ifølge Environmental Protection Agency. Byrået anslår at «dagtemperaturene i urbane områder er 1–7 grader Fahrenheit høyere enn temperaturene i omkringliggende områder, og nattetemperaturer er omtrent 2–5 grader Fahrenheit høyere». Følgelig krever NOAA at alle sine værstasjoner skal være plassert minst 30 meter unna elementer som betong, asfalt og bygninger.

Men i mars 2009 publiserte de en rapport som viser at 89 prosent av NOAAs værstasjoner viser for høye temperaturer, fordi de var plassert innenfor 30 meter fra disse elementene, og mange var plassert ved flyplassenes rullebaner. «Vi fant værstasjoner plassert ved siden av viftene til klimaanlegg, omgitt av asfaltparkeringsplasser, veier, på gnistrende varme hustak, og nær fortau og bygninger som absorberer og utstråler varme», sa Watts.

«Vi fant 68 stasjoner ved avløpsrenseanlegg, der prosessen med nedbrytnig av avfall fører til at temperaturen blir høyere enn i omkringliggende områder». Rapporten konkluderte med at den amerikanske temperatur-historikken var upålitelig, og fordi den ble ansett som «den beste i verden», var globale temperaturdatabaser også «manipulerte og upålitelige».

Etter rapporten bekreftet U.S. Office of Inspector General (OIG) og Government Accountability Office funnene, og uttalte at NOAA tok skritt for å løse problemene. «NOAA erkjenner at det er problemer med USHCN-dataene på grunn av feilvisninger grunnet udokumentert flytting av værstasjoner, dårlig plassering eller instrumentendringer», heter det i OIG-rapporten. «Alle ekspertene mente at et forbedret, modernisert klimarapporterings-system er nødvendig for å eliminere behovet for datajusteringer».

Anthony Watts i 2010. Han driver bloggen «Watts up with that?», en blogg som diskuterer temaet klimaendringer.

Til tross for forsikringene var Mr. Watts i tvil om at NOAA ville ta tak i problemene, og i april 2022 og mai 2022 besøkte han og teamet mange av de samme temperaturstasjonene de hadde observert i 2009. Han publiserte funnene sine i en ny studie 27 juli 2022. Den fant at enda flere, omtrent 96 prosent, av NOAAs temperaturstasjoner fortsatt ikke klarte å oppfylle sine egne standarder. «Det er to hovedskjevheter i overflatetemperatur-målenettverket for USA, og mest sannsynlig i verden, som jeg har identifisert», sa Watts.

«Den største skjevheten er den urbane varmeøyeffekten. Det som skjer er at fordi varmen absorberes av overflatene og avgis ut i luften om natten, er ikke nattens lave temperaturvisning så lav som den kunne vært, hvis termometeret var utenfor byen og ved et jorde». I løpet av årene, sa han, har det blitt bygget opp mer og mer infrastruktur rundt termometerstasjonene, og om natten avgir asfalten og betongen den absorberte varmen og øker temperaturen. «Du kan se dette på ethvert sett med klimadata, uansett hvem som produserer dem.

De lave temperaturene stiger mye raskere, og de høye temperaturene er tilnærmet uendret. Men det er gjennomsnittstemperaturen som brukes til å spore klimaendringer, sa Watts. Han sa at selv om både NOAA og NASA hevder at de kan justere sine data for å ta hensyn til den urbane varmeøyeffekten, er skjevheten umulig å overvinne fordi problemet påvirker 96 prosent av overflatestasjonene.

Fra ZeroHedge, publisert 31 januar 2024.
Oversatt utdrag fra en lengre artikkel på engelsk. Linker og oversikter i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: Trillions Spent On ‘Climate Change’ Based On Faulty Temperature Data, Climate Experts Say.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Denne problemstillingen er undersøkt i en stor studie av Willi Soon et al. og er omtalt hos Klimarealistene:

  https://klimarealistene.com/ny-studie-antyder-global-oppvarming-er-bare-et-storbyproblem/

  Linken til Soon et al. finnes også der.

  Svar
  • Vær stasjoner er flyttet i Norge også for å gi høyere temp.
   Værstasjoner i øde områder i Sibir meldte systematisk for lav temp i forrige århundre siden de fikk mere drivstoff for oppvarming av stasjonen da.
   De varme 30 åra er jukset bort i Mange statistikker. Også medival warm period.
   Siste triks er å måle temp 5 cm over bakken mot 2 m over bakken tidligere.
   Spania meldte temp 5cm over bakken ifjor.
   Norske medier meldte samme temp uten å si 5 cm over bakken. 53C 5cm fra asfalt i Malaga airport feks.

   Svar
 • Trond Otto Lie
  4 februar 2024 15:00

  Her er hva Bjerknessenteret mener om dette: «12. Den globale oppvarmingen er sterkt overdrevet fordi termometrene er plassert i byer og i nærheten av flyplasser der svart asfalt og høye bygninger gjør at det blir spesielt varmt.
  Mange vitenskapelige studier viser at temperaturmålingene er riktige. Debatten om såkalt ”urban oppvarming” oppsto etter klimapanelets andre hovedrapport i 1995. Siden da har en rekke vitenskapelige studier bekreftet at målingene er riktige, og det er korrigert for avvik som skyldes urbanisering..

  Det måles nå temperaturøkning i de fleste av verdens havområder ned mot 2-3000 meters dybde. Fordi vann har mye større varmekapasitet enn luft, kan det beregnes at mer enn 80 prosent av den ekstra varmeenergien som økt drivhuseffekt har sørget for har gått med til å varme opp havet. Det er liten grunn til å tro at urbanisering fører til oppvarming av havet.

  Det måles også økende temperatur i bakken basert på temperaturmålinger i borehull. I tillegg viser satellitt og bakkemålinger svært sammenfallende variasjoner fra år til år og over tid. Det er derfor ikke grunn til å hevde at den globale oppvarmingen er overdrevet». Kilde: https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/myter-om-klima

  Svar
 • «For å bevare en «beboelig planet» kan ikke jorden varmes opp mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, advarer FN.»

  For vi kan jo ikke registrere dette sjøl, om det er ulevelig eller ikke. Kulde er visst greiere enn varme også. ;-)
  Og Tipping Point bør vi heller ikke tvile på, selv om det aldri før har forekommet, tross høyere temperatur og høyere konsentrasjon av CO2.
  Heller ikke’temperaturøkningen i eller ‘forsuringen’ av havet. Det må det betalt ‘vitenskap’ til for å fastslå. Vi må ikke tvile på ekspertisen.
  På samme måte som det måtte ‘vitenskap’/PCR-tester til å for å finne ut om vi var syke eller ikke under ‘pandemien’.
  ‘ Ikke stol på deg sjøl. Spør oss som vet, – og som ikke tillater en åpen samtale/diskusjon om temaet/observasjonenene/opplevelsene. ‘

  MEN, hvis du blir redd, støtter vi deg 100%.
  Det er dette vi lever av.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Meningsmåling fra Israel:

Bare en tredjedel respekterer folkeretten.

Forrige innlegg

Her er mange tunge fotspor å følge.

Sensur-iveren er like stor i dag som tidligere.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.