POSTED IN Klima

Klimaåret 2022:

Ingen klimakrise.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaåret 2022

Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Innlegget er hentet fra Klimarealistene

Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200 ganger større enn det IPCC legger til grunn. Klimaendringene er naturlige – ingen krise, men en klar fordel.

Klodens atmosfære i tilnærmet normaltilstand

Desember ebbet ut med et avvik fra global gjennomsnittstemperatur 0.05C over normalen for 1991-2020 (til høyre i figuren) og ca. 0.35C over gjennomsnittet rundt 1980 ifølge satellittmålinger som dekker klodens overflate desidert best. Økningen skjer primært av minimumstemperaturer om natten og i kalde perioder og områder. Eksempelvis dreier det seg for Svalbard (flyplassen) som er ca. 5-7C varmere om vinteren, men bare rundt 1C om sommeren. Det gir ingen ‘het klode’.

I Norge var vintermånedene relativt milde, deretter kom variasjoner innen normalen til en mild sen høst og avslutning med en kald desember. Middeltemperatur var 7.8C for Oslo (inklusive byoppvarming, UHI). Kanskje en grunn til at Sydenreiser var meget populært. Mer informasjon er gitt av Værstat her.

Nedbøren varierte og var noe lavere enn normal, men ikke så mye som kraftprodusentene ville ha det til. Det var nok fristende å eksportere kraft og derved tappe magasinene som, sammen med andre forhold, ga en prisboom uten sidestykke.

Ingen økt tendens til ekstremvær

Det har vært voldsomme skremsler særlig knyttet til den kraftige tørkeperioden i Europa sist sommer og den gedigne flommen i Pakistan. Begge til dels overdrevet av dem som slipper til i mediene, men likevel innenfor historiske variasjoner (KN 327). Det er fremdeles ingen økte tendenser til ekstremvær, heller ikke omtalt i IPCCs rapporter siste 10 år. Selv enkelte journalister påpeker at man kan ikke lytte til FNs generalsekretær Guterres som bare slynger ut alarmerende påstander det ikke er faglig grunnlag for.

Lite tegn til ekstremvær i 2022.

Økt CO2 primært fra naturlige kilder

IPCC har lenge hevdet at deres beregninger av CO2-syklusene mellom karbonreservoarer på land og til havs beskrives godt av Bernmodellen. Så godt at mange (IPCC-lojale) forskere nekter å diskutere alternativer. En merkverdighet ettersom atmosfærisk reduksjon av isotopen 14CO2 fra kjernefysiske prøvesprengninger i 1960-årene er mye raskere enn det Bernmodellens beregninger viser.

Ved å benytte IPCCs verdier for utveksling mellom de ulike karbonholdige reservoarer på sjø, land og atmosfære og behandle naturlige og ‘fossile’ CO2-molekyler likt finner flere forskere i 4 ulike publikasjoner (Salby, Harde, Berry, Schrøder, Science of Climate Change, 2021-22) at mengden antropogene utslipp kun bidrar med ca. 33ppm av atmosfærens økning på 133ppm. Dette reduserer menneskeskapte bidrag til om lag ¼ av det IPCC forfekter.

En av 2022s viktigste publikasjoner er om CO2-utgassing til atmosfæren fra ferskvannsreservoarer mellom 66 grader nord og 47 grader sør (Peter C. Pollard, 2022). Sammen med studier fra andre forskere har han undersøkt mengden CO2 som utgasses fra landmassenes ferskvannsreservoarer. Resultatene er forbløffende: Det utgasses årlig ca. 6 ganger mer CO2 enn samlede utslipp fra fossilt brensel. Men i den siste IPCC-rapport (AR6) har de totalt neglisjert bidraget med kun 0.3 Pg C y-1 (Enheten er basert på årlig utslipp av karbon med en enorm størrelse, hovedpoenget er å sammenligne verdiene), mens Pollard finner verdien 58.5 (Pg C y−1) av total global ‘respirasjon’ inkl. branner på 142 Pg C y-1. Det vil si nesten 200 ganger mer enn IPCC oppgir og vel 40 % av totalen. Dette endrer ytterligere hele CO2-bildet, og viser at den dominerende økningen kommer fra naturlige kilder. Det betyr igjen at effekten av menneskeskapt CO2 blir veldig mye mindre enn IPCCs estimater.

Liten strålingseffekt fra økt CO2

En serie arbeider de senere år har vist at CO2 nærmer seg metning så ytterligere økning gir liten tilleggseffekt. Merkverdig nok er dette til dels observert fra satellittmålinger helt fra 1970 og tilhørende beregninger (Wijngaarden & Happer 2021, KN 300). Målinger (CERES) viser at inn- og utstråling er i god balanse, og at den siste oppvarmingen 2015-20 (etter 18 år med tilnærmet temperaturutflating skyldes mer solinnstråling fra redusert skydekke.

Konklusjon

Ved utgangen av 2022 viser vitenskapelige publikasjoner, som ignoreres av NTB og ikke formidles i mediene, viser et solid materiale at IPCCs CO2-hypotese er overdreven og at økt CO2 gir liten effekt. Kloden er i god balanse mellom inn- og utstråling og periodiske, naturlige klimasvingninger dominerer.

På denne bakgrunn er myndighetenes begrunnelse for sin politikk uholdbar, likeså den uhemmede indoktrinering av unge i skole og medier helt løsrevet fra vitenskapelig erkjennelse. Det er politikerne som har hovedansvaret for de negative aktivistiske aksjoner med trusler om vold og for mye av energisituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «Klimaendringene er naturlige – ingen krise, men en klar fordel.»

  Ihvertfall i Norge. Allikevel blir unge kvinner skremt fra å føde barn grunnet klima’KRISEN’ i Norge.

  Så, i vinterlandet Norge, varmer vi opp hjemmene våre mer enn nødvendig? Skal vi skamme oss? ;-)

  ‘Vi må kutte antall flyreiser og bilreiser og vi må slutte å varme opp eller kjøle ned hjemmene våre mer enn nødvendig. ‘
  forskning.no/klima/lekket-utkast-til-fn-rapport-sier-utslippene-ma-na-toppen-innen-fire-ar/1898446

  Og:

  ‘Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.

  Poenget i dette skrivet: vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden. Dagens teknologi som fra satellitter kan måle en ganske nøyaktig gjennomsnitts temperatur er overhodet ikke sammenliknbar med tidligere tiders enkle målemetoder.
  Hva var «riktig» temperatur i Holmestrand 29-01-2019 kl 17,00? Nede (under fjellet) på torvet i Holmestrand sentrum var temperaturen – 10,5 grader. Oppe på fjellet var temperaturen – 11,5 til – 12,5 grader, og på Hynås sletta var det minus 16 kalde.
  Hvordan kan en beskrive «riktig» temperatur i Holmestrand på dette tidspunkt ved å oppgi en bestemt temperatur? Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier? Forstår naive grønne fjoller hva en temperatur er, overhodet? ‘
  ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

  forskning.no/klima/lekket-utkast-til-fn-rapport-sier-utslippene-ma-na-toppen-innen-fire-ar/1898446

  Apropos:
  Om disse var omkommet av varme, DA hadde vi fått overskrifter, da.

  En liten notis i Nrk.Jan. 2023:
  ‘Afghanistan har minst 70 mennesker og 70.000 kveg frosset i hjel den siste uken. Det viser tall fra Taliban-regimet ifølge AFP.
  Sentralt i landet har det vært -33 grader på det kaldeste. Også i hovedstaden Kabul og områdene rundt har det vært svært kaldt.
  Sjefen for det meteorologiske instiuttet i landet sier vinteren er den kaldeste på mange år.’
  nrk.no/nyheter/afghanistan-1.11100792

  Svar
 • Co2-kvoter, avgifter og internasjonale Co 2-fond med mange milliardar i innkrevd kapital er svindel. Kven fører rekneskap og kven stikk av med pengane?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Planene var klare allerede i 2019 for hvordan USA skulle ta Russland.

Våre medier informerer ikke om USAs krigsplaner.

Forrige innlegg

Ikke et øre mer til krigen!

Nå samler «venstre» og «høyre» seg i USA mot krigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.