POSTED IN Klima

Klima:

Uten CO2 dør alt liv på jorden.

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

CO2, ELLER IKKE CO2. DET ER FORSKJELLEN PÅ LIV OG DØD.

Helge Leikanger.

CO2-konspirasjonsteorien er på alle måter stikk i strid med all anerkjent vitenskap, og alle velkjente historiske klimaendringer. Så det er selvsagt betryggende at folk flest ikke bare “tror” ukritisk på alt de får servert av ikkevitenskapelige opplysninger og påstander på både inn-og utpust i mesteparten av massemedia, men heller tenker tilbake på at man i naturfag-og fysikktimene lærte at CO2 er en av atmosfærens livsviktige gasser, dvs en plantenæring som alt livet på jorda er avhengig av, og forholder seg til problemstillingen med en rasjonell og vitenskapelig tilnærming.

______________________________________________________________________________

Artikkelen er hentet fra «Mini Istid – Solar Minimum – Bestefars klimasannhet.

______________________________________________________________________________

Sivilingeniør, Kjell B. Mortensen, skrev blant annet følgende i et glimrende debattinnlegg for noen år tilbake:

“Vi kjenner til at Romertiden (ca. 150 f. Kr til ca. 450 e. Kr) var en varm periode, med temperaturer i Europa langt høyere (opp mot 5 grader C høyere) enn hva vi har i dag.

Nilen hadde regelmessig kraftig flom, på grunn av tropisk regn i Afrika.

Regelmessig regn i nordre del av Afrika gjorde området til et kornkammer, først for kartakerne, og siden for romerne.

Det ble dyrket oliven i Tyskland.

I England ble det dyrket sitrusfrukter, og vindruer.

Store deler av Europa hadde middelhavsklima.

Samfunnsmessig ga det gunstige klimaet grunnlag for økonomisk vekst og velstand, noe vi kan se i de praktbygg som ble reist i Romerriket.

CO2 er livets gass.

Deretter gikk Europa inn i den varme middelalder (ca. 900 til 1300), som med få unntak hadde et behagelig klima med langt høyere temperatur enn i vår tid, og med gunstige vilkår for å dyrke jorda. Det ga grunnlag for velstand og økonomisk vekst.
Mange av Europas prektige kirker ble bygd. Handel mellom nord og sør vokste fram (Ottar fra Lenvik). Folk fattet interesse for utvikling av kunnskap, og universiteter ble opprettet.

Norrøn bosetting på Vestlandet og i Nord-Norge fant veien til Island og Grønland. Den norrøne bosetning på Grønland fra rundt år 1000, vokste til ca 3000 innbyggere. Man dyrket korn, og hadde fedrift i betydelig størrelse, noe som ikke er mulig med nåtidens klima.
Det ble etablert 280 gårder, reist 16 kirker og 2 kloster. I 1112 fikk Grønland egen biskop, noe som tyder at velstandutviklingen var så stor at den katolske kirke fattet interesse for den økonomiske veksten i området.


Den norrøne kolonien døde ut rundt 1500, formodentlig blant annet som følge av en forverring i klimaet.

Klimaendringene i vår tid er naturlige og normale. De er innenfor rammer vi kjenner fra historien. Verken temperaturnivå, endringsretning eller hastighet, er spesiell for vår tid.

Det er vanskelig å forstå at forskere, som hevder å være vitenskapsmenn, ikke vil erkjenne ovenstående fakta. Som, på tross av disse fakta, sprer utsagn om katastrofe dersom temperaturen stiger med 2 grader C. Med begrunnelse i mengden av CO2 i atmosfæren.


En påstand som det, selv etter et 20-talls år med forskning, ikke er ført bevis for. Utsagn basert kun på antakelser.

Det må bli et folkekrav at forskerne legger fram entydige bevis for sine utsagn, basert på fysiske lover. Slik at enhver annen forsker, som måtte ønske det, kan etterprøve de analyser og eksperiment som de måtte komme til å hevde beviser at CO2 i atmosfæren påvirker klimaet i nevneverdig grad.”

Geir Hasnes, skrev også følgende, i et glimrende debattinnlegg nylig:
“At presumptivt oppegående mennesker, ofte med høy utdannelse, skriker over seg om klimaendringer når de ser en skranglete, døende isbjørn, vitner ikke om annet enn religiøst hysteri, verre enn middelalderens verste flagellanter, og opplysningstidens verste heksejakt.
Flagellantene pisket i det minste ikke andre enn seg selv, og heksene ble ikke beskyldt for i nærheten så ville utskeielser som det stakkars CO2-molekylet blir beskyldt for, der det egentlig ikke gjør annet enn å prøve å holde liv i kloden.

På hvert eneste propagandaområde, det være seg isbjørner, korallrev eller Kilimanjaro, så viser det seg at de ikoniske forestillingene som klimaprofetene med Al Gore i spissen har skapt, og som FNs klimapanel har utnyttet til det fulle, simpelthen ikke stemmer.

Arktis ble ikke isfritt i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 osv., og Maldivene sank ikke i havet i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 osv. til tross for at regjeringen der appellerte til verdens følelser, ved å holde en pressekonferanse under vann.


Det hjalp ikke på troverdigheten at de anla en svær flyplass i vannkanten, like lite som norske myndigheter legger opera og nasjonalbibliotek i fjæresteinene.
Man begynner i grunnen heller å se et mønster, et slags «profetisk syndrom», en slags propagandahikke, der media blir ekkokammere av gjentagne og etterhvert utbrukte katastrofescenarier.”

Både Mortensen og Hasnes har selvsagt helt rett i at man må sette fokus på den fullstendig mangelfulle vitenskapelige delen av CO2-konspirasjonsteorien, og begynne å behandle denne “troen” deretter.


Folk må selvsagt få lov til å tro på akkurat hva de vil, også på CO2-konspirasjonsteorien. Men alle folk må selvsagt også få lov til å avstå fra å tro. Og alle folk må selvsagt også få mulighet til å ikke bli belemret med økonomiske forpliktelser basert på andres tro, også i tilfellet med CO2-konspirasjonsteorien.


For det er her mye av skoen trykker for oss som ikke har CO2-fobi, når man begynner å se nærmere på den fullstendig grenseløse og vanvittige ressursbruken, som kun er i tråd med livssynet til de med CO2-fobi. Og som viser oss et fullstendig manglende perspektiv på blant annet de enorme miljøproblemene som verden faktisk allerede og forlengst står overfor.


Vi har i dag verdens største humanitære katastrofe, der det hver eneste dag dør langt over 30 000 mennesker i verden, kun av reell miljøforurensning.


Til opplysning, så bruker bare vi i Norge ca kr 110 millioner kroner pr dag, på å bekjempe plantenæringen CO2, og på å bekjempe en katastrofal global klimakrise som beviselig ikke finnes.
Hvordan kan man så forsvare en slik politisk prioritering, når man samtidig vet at langt over 10 millioner mennesker dør hvert eneste år pga reell forurensing, av reelle miljøgifter?

Allerede i 2015, var det ca 9 millioner mennesker som døde på grunn av luftforurensing alene.
Dvs at alle millioner av dødsfall pga miljøforurensning til lands og til vanns, altså kommer i tillegg.
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/…/pollutio…

I et 10-års perspektiv dreier det seg altså om langt over 100 millioner mennesker, og i et 100-års perspektiv snakker vi altså om antall dødsfall i milliardklassen, uten at særlig mange hever øyenbrynet av den grunn.


Hvorfor ikke?


Er ikke livene til de menneskene som dør av reell miljøforurensning noe verdt for de med CO2-fobi?

Altfor få spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålte data, eller tilfeldig utvalgt bakkemålt temperatur?


Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden, at menneskeskapte utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming, i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator.


For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så trenger man kun følge temperaturen i troposfæren, og selvsagt ikke blant annet temperaturen der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Temperaturdataene som brukes av NTB, NRK og øvrige medier er i tillegg til de svært variable målepunktene for bakketemperatur, også mye øvrig lavkvalitetsdata, iblandet havtemperaturer, der man i noen tilfeller har blitt avslørt i å ha brukt temperaturavlesninger målt ved skipets kjølevannutslipp. Og selvsagt øvrige modelldata tatt fullstendig ut av løse luften, for enorme områder der man er helt uten bakketermometre.


Disse dataene manipuleres i tillegg vesentlig over tid, helt tilbake til 1880, og inneholder derfor også “administrativ menneskeskapt oppvarming” (først fra tvilsomme målemetoder, og unøyaktig innhenting av data, og så til sist også fra justeringer hos NASA-GISS) i tillegg til den temperaturvariasjonen som termometrene faktisk viser. Og tilsammen utgjør NASA-GISS sine “temperaturjusteringer” der historiske temperaturmålinger justeres ned, og nye “temperaturmålinger” justeres opp, ca 43% av den såkalte katastrofale globale oppvarmingen, som offisielt beskrives som + 1,1 grader i løpet av perioden 1850-2016.

Mer CO2 gjør jorden grønnere


Med andre ord ingen dramatisk klima-eller temperaturforandring, sett i et historisk perspektiv, selv om man legger “hele suppen” til grunn.


Om man så også legger til grunn det som er den reelle og faktiske temperaturstigningen, uten NASA-GISS sine “justeringer”, dvs en global temperaturstigning på ca 0,7 grader, så er jo klimavariasjonen selvsagt helt ubetydelig, og historisk i grunn svært stabilt, sett i et perspektiv på 170 år.


Om man så legger til grunn også de siste årenes temperaturfall på ca 0,5 grader, så er vi for øyeblikket på tilnærmet samme temperatur som for 170 år siden.
Og man må selvsagt også huske på at 1850 utgjorde slutten på den lille istiden, så at det har foregått en temperaturstigning etter den tid, er jo selvsagt helt naturlig.

Og med det sistnevnte i mente, hvem kan da med rette hevde at akkurat 1850, og altså slutten på den lille istiden, skal utgjøre selve referansen på planetens globale temperatur?


Hvorfor skal vi ikke like gjerne og tvert i mot ta den varme perioden vikingtiden som referansetemperatur, eller den varme perioden i deler av romertiden som referanse?


Begge periodene hadde flere grader høyere global temperatur enn vi har i dag.


Og hverken jordens befolkning eller naturen led under disse forholdene, som tvert i mot medførte til at både menneskeheten og naturen blomstret.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT, NOAA eller NASA-Giss i stedet.


Alle offisielle tall basert på nøyaktige satelittmålinger av hele atmosfæren, viser oss at etter 1. kvartal i El Niño-året 2016, som dermed har en helt naturlig varmetopp, har den såkalte globale temperaturen falt med ca 0,5-0,7 grader i løpet av de siste par årene. Noe som i et historisk perspektiv, selvsagt også er et usedvanlig raskt temperaturfall, til tross for El Niño-året 2016 tatt i betraktning.

Stadig flere hevder at FN ikke vet hva de snakker om, når det kommer til eksempelvis klima. Og det gjør jo selvsagt ikke politikerne i FN, mer enn politikerne i øvrige respektive land, der kunnskapsnivået tilsynelatende enten er generelt relativt lavt, eller så snakker i alle fall mange mot bedre viten, når man akkurat som FN, lener seg på påstandene og retningslinjene til FN’s såkalte klimapanel, som hittil har hatt feil i samtlige av sine spådommer/fremskrivninger og dommedagsprofetier.


Likevel oppfattes FN av mange i Norge, som en hellig ku, og som mer ufeilbarlig enn Paven selv var det for 500 år siden. Forstå det den som vil.


Og som vanlig er det massemedia sitt hatobjekt nr 1, USA’s president Donald Trump, som er den politikeren som tør å går foran og viser de andre gangbar vei, også på dette området.

Dersom flere hadde brydd seg med å sette seg mer inn i arbeidsmetodene som de såkalte klimaforskerne som rapporterer til Klimapanelet arbeider ut i fra, og bidra til å sette et kritisk søkelys på både ofte svært mangelfulle og uvitenskapelige målemetoder, all feilrapporteringen, og det direkte jukset som stadig blir avslørt, så kunne det såkalte Klimapanelet, i etterkant av en kraftig opprenskning, kanskje fremstått med mer troverdighet enn i dag.


For det er vel ingen grunn til å stadig bli tatt i juks og bedrag, dersom påstanden om en “katastrofal global oppvarming pga menneskeskapte CO2-utslipp” var et faktum?


Da burde det jo holde lenge med å bare beskrive den faktiske situasjonen, og ikke stadig vekk bli tatt i løgn, feilrapportering, direkte juksing med tall, og spinnville dommedagsprofetier.


Dersom man virkelig er nødt til å bent frem jukse for å kunne påvise det ønskede resultatet av sine påstander, og man heller aldri har klart å bevise selve hovedteorien (CO2-teorien) som alle sine påstander baserer seg på, og som også går på tvers av all anerkjent vitenskap og historiske klimadata, da tyder alt på at man jobber intens og iherdig og kaster vekk enorme summer (som selvsagt burde ha vært brukt til å redde både millioner av mennesker og kloden fra reell og dødelig miljøforurensing), på en klassisk konspirasjonsteori.

Som med all annen “tro, og dommedagsprofetier”, så har også alle profetiene til de med CO2-fobi slått helt feil.


Men alle må selvsagt få lov til å “tro” på hva de vil. Men om vi andre heller kunne få overført alt vi betaler i CO2-avgifter/avlat, til å i stedet gå til reelt miljøvern til lands, til vanns og i luften, og heller redde livene til noen av de over 30 000 menneskene som dør hver eneste dag pga reell miljøforurensning, så hadde det vært veldig bra, og vesentlig mer i tråd med vår “tro” som baserer seg på all anerkjent naturvitenskap og fysikk, og ikke på en fullstendig ubekreftet konspirasjonsteori.

Bilder med kommentarer lagt til av Redaksjonen

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Bjørnar Bolsøy
  24 september 2019 23:01

  Skal vi da rett og slett begynne å puste CO2 i steden for O2?

  Svar
  • Plantene bruker CO2 i fotosyntesen og avgir O2 som dyrene (menneskene) bruker i sin forbrenning. Dyr og planter står i et gjensidig forhold til hverandre på denne måten. Mer CO2 fører til mer plantevekst og dermed til mer O2. Det er en vinn-vinn situasjon. Plantene puster med CO2 (karbondioksyd) og avgir oksygen (O2). Dyr forbrenner O2 (oksygen) og puster ut CO2 (karbondioksyd).

   Svar
  • Northern Light.
   30 oktober 2021 15:34

   Atmosfæren består av 78% nitrogen, 21% oksygen, og den gjenværende ene prosenten består av 0,9%argon, og den siste 1/10 prosenten består av ca 0,040% CO2, Metan, ozon, edelgasser som neon, og faktisk noe ubundet hydrogen og helium. Omtrent 4% av atmosfæren er vanndamp, som fortrenger noen av de foran nevnte komponentene. Selv noen doblinger av plantenæringen CO2 vil ikke ta noe av oksygeninnholdet.

   Svar
 • «Det må bli et folkekrav at forskerne legger fram entydige bevis for sine utsagn, basert på fysiske lover.»

  Det være seg klima-«krisa» eller Korona-«krisa».
  Hysteriet bør ikke ta over for virkelig forskning, fysiske lover og matematikk.
  Da blir det bare (parti-) politikk.
  Dessverre ser vi at både folk og mange «forskere» oppfører seg som sauer.; i disse konstruerte krisetider.
  – Og ikke ser at gjeterne er ulver.

  Svar
 • CO2 fra krisemateriale til resurs?
  Hva er problemet, hvor/hvem er løsningen?

  ‘Ved å deponere biomassen på store havdyp, eller å lage biokull av den, kan man bidra til aktivt å redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. 20 millioner tonn tare vil binde rundt 4 millioner tonn CO2.
  ……– I dag er det stort sett bare dyrking av tare til mat som er lønnsomt, men utvikling av ny teknologi for storskala biomasseproduksjon kan endre dette. I løpet av noen tiår trenger vi både mer fôr og store volum fornybare råstoff og da kan industriell taredyrking kan være en del av løsningen ‘
  https://gemini.no/2020/04/tare-kan-bli-viktig-erstatning-for-olje/

  Svar
 • Northern Light.
  30 oktober 2021 15:59

  SKREMSELSPROPAGANDA FRA FN OM KLIMA SKAL GI STORKAPITALEN KONTROLL OVER VERDENS MATPRODUKSJON.

  IPCC, FNs klimapanel, er en del av Forente Nasjoner, og FN ble slått sammen med World Economic Forum for et par år siden. Noe som må være noe av den mest underkommuniserte nyheten i presse og media de senere år. Og WEF ivaretar blant andre interessene til de enorme agrobusiness selskapene som kontrollerer over 90 prosent av kornhandelen i verden.

  Storkapitalen vil overta verdens matproduksjon, og skremsel om klimaoppvarming fra FNs klimapanel IPCC, som består av forskere fra forskningsinstitusjoner som får mye midler fra storkapitalen, skal hjelpe dem med det. Nobelprisen i fysikk som gikk til to som har forsket på simulerte GCM klimamodeller, gir også stor autoritet til saken for storkapitalens presse og media, som har oppdraget med å få opinionen til å tro at blant annet matproduksjonen må sentraliseres og konsentreres til enorme industribruk eiet av agrobusiness-selskaper og tas fra millioner av småbønder verden over for «å nå klimamålene».

  Nå som WEF og FN er slått sammen, må alle toppmøter om om verdens matproduksjon betraktes med største skepsis, for det er god grunn til å mistenke alle matvaredirektiver fra FN, som alle de 193 medlemslandene blir pålagt å gjennomføre, er diktert av storkapitalen for å få kontroll over verdens matproduksjon, forkledd som «matsikkerhet», «for å redde klimaet», og lignende.

  Først skal den samme storkapitalens hovedstrømsmedia (MSM) skremme verdens befolkning til å tro på ting som for eksempel: «gassing fra buskap og metan fra risproduksjon fører til global oppvarming». Når befolkningene har blitt skremt nok, har FN/WEF som det heller skulle vært kalt, flertall i opinionen for å lansere matdirektiver som tar matproduksjonen fra mange millioner småbønder, og gir den til storkapitalens industribruk.

  Det kan skje på denne måten: FN utformer direktiver til landene (diktert av WEF), som setter grenser for hvor mye CO2 som kan slippes ut per dekar jord. En grense for utslipp som vanskelig til umulig kan møtes av bønder med en dieseldrevet maskinpark, og det har over 99 prosent av verdens bønder. Dette tvinger millioner av småbønder til å måtte gi opp gårdsdriften, og jorden eksproprieres, selges, overtas og legges til storkapitalens enorme industribruk, som har kapital til elektrifisert maskinpark med elektriske traktorer, skurtreskere og vannpumper.

  En parallell blir at her i Norge ser vi at for eksempel kystfiskerne med sine sjarker blir pålagt sertifiseringer av fiskeridirektoratet som blir så dyre at mange må legge opp, og fiskekvotene går fra kystfiskerne til fabrikktrålere eiet av utenlandsk kapital. Kapitalen har sine folk på plass i direktoratene, og landressursene tas fra folket og gis til storkapitalen av deres politikere.

  FNs matdirektiver kommer også til å pålegge bruk av GMO matplanter, «for mindre bruk av sprøytemidler» i landbruket. Den egentlige grunnen er at GMO såkorn og frø for grønnsaker, frukt og bær er patenterte, og må kjøpes av den som eier patentet. Dette kan langt på vei gi agrobusiness-selskapene enerett på matproduksjon som er deres mål.

  Svar
  • Northern Light.
   30 oktober 2021 16:00

   Del 2. Dette kommer til å ødelegge livet på landsbygda for mange hundre millioner mennesker, siden landbruk beskjeftiger de fleste utenfor storbyene på verden kontinenter. 70 prosent av verdens mat produseres av småbønder, som bare bruker 1/4 av jordbruksarealet for dette. Bare en brøkdel av disse bøndene kan brukes på storkapitalens industribruk, for stordrift, datastyring og AI gjør at det ikke trengs så mye bemanning.

   Dette er globalismens sanne ansikt. Monopolisering og sentralisering, akkumulering av kapital og eierskap av landressursene til kapitalen, og at profittdrevne storselskaper kontrollerer matproduksjon og drikkevann, og dermed pris. Mange hundre millioner mennesker tvinges fra landsbygdene til storbyene, hvor det ikke er noe for dem. Fattigdom for store deler av befolkningene er globalismens og den nyliberale markedsøkonomiens faste følgesvenn.

   Globalistene vil ikke ha et landbruk som må ha subsidier og overføringer, derfor har globalistiske politikere her i Norge ført en distriktsfiendtlig politikk for å drive folk fra landsbygda. Med et stadig større antall nedlagte småbruk hvert år som resultat. Beredskapslagre for mat er nedlagt, det de kaller kriselagre for mat kan bare fø 30 000 mennesker i tre dager av en befolkning på 5,3 millioner. Selvforsynings-graden er under 40%, og Norge må importere over 60 prosent av maten fra 150 land.

   For å få så høy selvforsyningsgrad som mulig, må all dyrkbar mark her i Norge utnyttes fullt ut, og drives først og fremst av små og middelstore gårdsbruk eiet av bønder som leverer maten lokalt, opprettholder nasjonale matberedskapslagre, og selger eventuelt overskudd av mat til utlandet. Dette er det motsatte av globalisme, og sikrer Norge i internasjonale matvarekriser.

   Dagens situasjon i Norge er utelukkende et resultat av politiske beslutninger av høyreregjeringer fra AP til Høyre. De har fulgt en global agenda for storkapitalen i stedet for å gjøre det som er best for folk og land. At befolkningen er selvforsynt med mat, produsert i eget land i den grad det er mulig, må være oppgave nummer en for en regjering. Det kan bare sikres ved at befolkningen stiller seg bak en regjering som setter eget land og folks interesser, fremfor den globale agendaen til herskerklassen av billionærer som Stortingets politikere tjener i dag.

   Svar
 • Meget godt sagt.
  Klima-skemde indoktrinerte unge av i dag betaler gjerne ekstra co2-avgifter og klimaskattar til staten som betaler milliarder til «grøne» korporative firmaer. Enorme mengder kapital blir overført av våre politikere frå fattige alminnelige til rike, i Norge og globalt.

  Svar
 • Uten CO2 dør alt liv på jorden sier overskriften, noe som er den bastante sannhet.
  Er det også en bastant sannhet at «uten IQ dør mennesket»? Mye tyder på at dette ikke er en bastant sannhet, men heller en med modifikasjoner på kort sikt. Svært mange hjernedøde mennesker lever i dag, men det ser ut til at de har begynt å begå kollektivt selvmord med «kvakksiner», så kanskje det er en bastant sannhet på lengre sikt.

  Svar
 • “Vi kjenner til at Romertiden (ca. 150 f. Kr til ca. 450 e. Kr) var en varm periode, med temperaturer i Europa langt høyere (opp mot 5 grader C høyere) enn hva vi har i dag.»

  Flott .
  Vi har altså vært igjennom det beryktede ( berømte?) «Tipping Point» allerede.

  Så er det altså allikevel for sent. ;-)
  Eller er tipping point kun politikk & skremsel?

  Og vi lar oss skremme bort fra å glede oss over livet?

  Svar
  • «CO2-konspirasjonsteorien er på alle måter stikk i strid med all anerkjent vitenskap, og alle velkjente historiske klimaendringer.»

   Kanskje er dette en bedre hypotese. Mer vitenskap mindre politikk.:

   ‘Men: Selv om CO2– innholdet i lufta sank, holdt temperaturen seg høy, rundt 22°C, i store deler av karbon – inntil den falt med litt over 10 grader i løpet av kort tid (noen få millioner år).
   Temperaturfallet skjedde idet CO2-innholdet i atmosfæren nærmet seg 200 ppm. Det er nær grensen for når fotosyntesen stopper opp. Vi kan derfor anta at trærne begynte å slite. Det er i alle fall mye som tyder på det ettersom skogen ble delt opp i mindre «enheter».»Vi kan derfor også se for oss at det ble mindre vanndamp i lufta og derfor kaldere. Men hvorfor skjedde det så brått?
   For å forklare det, må vi se på hvordan drivhusgassen vanndamp opptrer i atmosfæren. Når innholdet av vanndamp er så høyt som i tropene i dag, rundt 3-4 prosent, blir så å si alle varmestråler fra bakken stoppet av vanndampen. Det betyr at selv om innholdet av vanndamp skulle øke, vil temperaturen ikke stige.
   Slik er det ikke over områdene som ligger et godt stykke nord eller sør for ekvator – så som de arktiske strøkene. Der er luftfuktigheten så lav at en stor andel av varmestrålene fra bakken vil slippe gjennom. I disse strøkene vil mer vanndamp derfor føre til høyere temperatur og mindre vanndamp senke den.
   Vi kan derfor se for oss at noe av den gjenværende skogen i karbon etter hvert produserte så lite vanndamp, at luftas innhold av vanndamp sank til under grensen der vannmolekylene stoppet «alle» varmestrålene.
   Det satte i gang en avkjøling som gikk ytterligere utover skogen. Det faktum at det var is på polene, som i dag, støtter en slik hypotese.’

   Svar
   • Hele den interessante artikkelen her:

    ‘Vulkanene i Sibir «sluknet», men CO2-konsentrasjonen i atmosfæren (og derfor havet) holdt seg relativt høyt. Det lå på mellom 1 000 og 2 000 ppm inntil det økte til nærmere 3 000 ppm for 170 millioner år siden – uten at det påvirket temperaturen. Trolig fordi trær ikke vokser raskere om CO2-innholdet er høyere enn 1 000 ppm.
    Etter at CO2-konsentrasjonen hadde holdt seg på ~3 000 ppm en stund, sank det gradvis ned til før-industrielt nivå, dvs. ~280 ppm. Igjen ser vi at i begynnelsen ble temperaturen ikke ble påvirket selv om CO2-innholdet avtok. Den sank ikke før CO2-konsentrasjonen i atmosfæren falt under 1 000 ppm (for cirka 50 millioner år siden). Da falt imidlertid temperaturen «plutselig» – og i to trinn – med til sammen over 10 grader.
    Det plutselige temperaturfallet for cirka 50 millioner år siden kan trolig forklares med at de nye trærne begynte å slite da CO2-konsentrasjonen kom under 1 000ppm CO2. Da ble det mindre vanndamp fra trær – og idet luftfuktigheten falt under et visst nivå (anslagsvis 3-4 prosent) ble det «brått» kaldere, slik det ble i karbon.
    Den gjennomsnittlige temperaturen på jorda har skiftet mellom to temperaturtilstander, én rundt henholdsvis 25 °C og én rundt 12/14 °C – der 25 °C ser ut til å være grunntilstanden. Skiftet i temperatur mellom disse to tilstandene er så markant og skjer så raskt og at det neppe kan kobles til trege utenomjordiske fenomener – så som endring i jordas posisjon rundt sola, eller fordeling av landareal, dvs. platetektonikken.
    Pila peker på vanndamp fra de store skogene som drivere av klima. Det gjør den også i dag. CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har økt fra 280 ppm til 420 ppm i løpet av 150 år. Det er over 1 000 ganger raskere enn mot slutten av karbon. Plantelivet har derfor tatt seg kraftig opp – igjen. Jorda er blitt ~15 prosent grønnere og ~ 7 prosent fuktigere i løpet av de siste 150 årene – til tross for fjerning av mye tropisk skog.
    Vanndamp er heldigvis ferskvare i naturen. Vi trenger derfor ikke tappe lufta for vanndamp for å senke temperaturen. Det vi kan gjøre, er å forsøke å holde produksjonen nede – og kanskje spesielt der temperaturen har steget aller mest, dvs. over de arktiske skogene. Hvis vi vil ha det kaldere her nordpå, bør vi derfor tynne skogen – noe jeg foreslo for snart 2 år siden. ‘

    https://geoforskning.no/co2-og-klima-de-siste-4oo-millioner-arene/

 • Rolf Rekli
  1 mai 2022 3:48

  For mye CO2 fører til for mye O2 (oksygen).
  For mye O2 fører til kvelningsfornemmelser.

  Når politikerne begynner å gispe av for intens luft til at de greier å prate bør man vurdere igangsetting av C=2-fangst. Ikke før. Så enkelt

  Svar
 • Jo mer kunnskap jeg tilegner meg vedrørende klima, (har delt linker til bøker med god og veldokumentert informasjon tidligere her på Derimot.no) jo galnere fremstår denne sekten som predikerer jordens undergang på grunn av helt naturlige hendelser.

  Er der ingen voksne hjemme lengre …?

  Svar
 • Northern Light.
  2 mai 2023 17:18

  «Grønn bærekraftig energi» er en eufemisme for avfolking.

  Av Rhoda Wilson.
  Denne uken stengte Tyskland sine tre siste atomreaktorer. Midt i den største selvutløste energikrisen forårsaket av krav om å avskjære Europa fra billig russisk gass, uttalte Tysklands miljøminister Steffi Lemke med all den selvtilliten som bare et hengiven klimakult-medlem kan ha: «Den tyske regjeringens stilling er klar: atomkraft er ikke grønn. Det er heller ikke bærekraftig. Vi tar fatt på en ny æra for energiproduksjon».

  Denne «nye æraen for energiproduksjon» er i sannhet bare en eufemisme for avfolkning.

  Feilen med avkarbonisering.
  For de som feirer at å stenge ned kjernekraft gir en mulighet til å omfavne sol- og vindenergi, har dette også en hard side: Ikke bare har energikostnadene skutt i været uansett hvor «grønne» energikraftverk har blitt bygget, men det giftige avfallet fra solcelle-parkene overgår langt alt som produseres av den mest forurensende atomreaktoren.

  Solcellepaneler har en forventet levetid på 25 år, og deretter blir deponeringen nesten umulig, da de inneholder lignende tungmetaller og giftstoffer som finnes i datamaskiner og mobiltelefoner. De inneholder også store giftige metaller som bly og kreftfremkallende stoffer som kadmium.

  Ved å motbevise selve definisjonen av «fornybar energi», kan vindturbiner – som er høyere enn en Boeing 747 er lang – ikke produsere energitettheten til å smelte stål og produsere materialet som trengs for å bygge en vindturbin.

  Og såkalt «fornybar energi» har en direkte og ødeleggende innvirkning på miljøet. Hele skoger står overfor å bli ryddet for å gi plass til sol- og vindparker, som krever enormt store landområder sammenlignet med arealet som trengs for å drive en moderne tredjegenerasjons reaktor.

  Sol- og vindenergi feiler også i «bærekrafttesten» på enda en front: gruvedrift. Mengden materialer som må produseres, utvinnes og brukes i konstruksjonen av «grønne» energisystemer, overgår langt på vei det som brukes til å lage og vedlikeholde et kjernekraftverk.

  Frykt for stråling fra atomkraftverk er et bedrag.
  Frykt for stråling er et bedrageri presset av en malthusiansk lobby hvis mål har vært å avvikle den suverene nasjonalstaten, ved å få dens ofre til å undergrave deres eget eksistensgrunnlag. Dette er realiseringen av den trilaterale kommisjonens politikk kunngjort av Federal Reserve-formann Paul Volcker, som ba om en «kontrollert oppløsning» av industrielle sivilisasjoner i 1978.

  Dette er programmet til Maurice Strong da han slo ned på Canadas atomprogram på 1990-tallet og ba om en snarlig kollaps av industrielle samfunn. Dette er politikken som er kjernen i «Green New Deal» som spres av bankfolk i London som Mark Carney og Kong Charles, som egentlig bare er et annet navn for avfolking.

  Fra The Expose, publisert 01.05. 2023. Skrevet av Rhoda Wilson.
  Oversatt fra engelsk, og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: “Green sustainable energy” is a euphemism for depopulation.

  Svar
 • Og derfor må EU/Europa ødelegge våre alles muligheter til å drive med industri stoppes. Eller som du sier (naturlig følge) depopulasjon. Tyskland sier det bare så altfor tydelig!

  Jeg oppdaget nylig «The Expose. Noe for «oppdagelsesreisende»; mangt et håp å finne der f.t. – sammenhenger og muligheter – motkreftene finnes i stort monn; mange står opp for våre samfunns overlevelse her i vesten. Denne kampen står i sterk kontrast til den utbasunerte trøstesløse fremtiden vestlige makter/ regjeringer (inkludert Norge) , ønsker å by oss – ganske så åpenlyst.

  Er det opp til oss, folket? Eller sover vi fortsatt – lar vi våre såkalte folkevalgte i fred – åja – Israel … (21.11: dagsnytt 18).

  https://expose-news.com/2023/11/16/world-economic-forum-stripped-naked/
  Hentet fra peterkrabbe (nederst på kommentarfeltet via Loa/journalist aldri hvilende). Som bl.a. deg og Derimot N.L.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Labours Keir Starmer, er han politisk blind eller dum?

Gir Biden friskmelding.

Forrige innlegg

Det pågår et vedvarende tyveri.

De rikeste stjeler fra verdens fattige og kaller det hjelp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.