POSTED IN Klima

Klima-totalitære stater er målet!

Sosial regulering av energiforbruket – en øvre grense og CO2-regnskap

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Kornelia Kirchweger

Den grønne forbundspresidenten i Østerrike, Alexander van der Bellen, la ved festspillene i Bregenz ikke skjul på hva som er globalistenes planer. Han etterlyste en såkalt klimasosial markedsøkonomi. En slik markedsøkonomi er allerede under forberedelse. Forskere foreslår nemlig at det innføres et tak på energiforbruket for den øverste femtedelen av energikonsumentene i EU. De som forbruker mer, må kjøpe seg ekstra forurensningsrettigheter.

For vi må – idet vi regulerer dem på en rettferdig måte – “få kontroll på” CO2-utslippene. Dette er et forslag som kan lede til en diskusjon hvor ulike klasser i samfunnet settes opp imot hverandre, og som spesielt appellerer til mindre privilegerte grupper: Endelig rammes “rikingene”. Dermed håper man på å få en økt aksept for overgangen til energisosialisme. Men dette kan ikke gjennomføres uten et personlig CO2-regnskap hvor de akkumulerte utslippene som forbruket tilsvarer, registreres. For alle sammen.

Det vil ramme alle

Studien, som nå er blitt publisert på “Nature Energy” , heter: “Emissions savings from equitable energy demand reduction” (EDR). Forfatterne beregner hvor store utslippsreduksjoner som kan oppnås ved å CO2-flå “de rike” i EU: Med en “rettferdig” EDR-tilnærming hos den femtedelen som har høyest forbruk i 27 EU-land, ville CO2-utslippene kunne reduseres med betydelige 11,4% for husholdningsenergi, 5% for transport, og med 9,7 % for det totale energiforbruket. For å kunne oppfylle klimamålene som er satt til år 2050, vil det være nødvendig med betydelige årlige utslippsreduksjoner fra 7,3% til 24% i tillegg til dette. Og da er det ikke bare “de rike” man har søkelyset på, men hele middelklassen. Man vil her kunne bruke det nåværende skattesystemet som modell.

“Rettferdig” omstilling

Den sosiale reguleringen av energiforbruket, som først vil bli innført for “den øverste femtedelen av energikonsumentene”, vil kunne bidra til å øke aksepten for “denne omstillingen”, heter det. Folk som lever i fattigdom, og som derfor har et lavere energiforbruk, skal få gratiskvoter – det vil si at de skal få lov til å øke sitt energiforbruk. For å bevare den sosiale freden. Forfatterne av studien begrunner sitt konsept for energikommunisme i EU slik: For å nå klimamålene i det globale nord må energibehovet reduseres (EDR). Samtidig må man sørge for at den omstillingen som skjer, er rettferdig. Det vil si at energibehovet, og dermed energiforbruket, også må være regulert på en rettferdig måte. Og derfor må man spesielt fokusere på konsumenter med et høyt energiforbruk, samtidig som man imidlertid sørger for at alle får oppfylt sine mest grunnleggende behov.

Brutal modell

Hans Joachim Schellnhuber, forsker ved Potsdam-instituttet for klimaforskning, har lenge etterlyst en personlig CO2-kvote på tre tonn! per år for alle mennesker. (skremmende lav kvote, red.anmerkning) For et forbruk som går ut over dette, vil det være nødvendig å kjøpe sertifikater fra andre. Når man da tar med i betraktningen at en gjennomsnittlig østerriker slipper ut rundt ni tonn CO2 i året, blir det fort klart hva det betyr. Ifølge denne modellen vil en gjennomsnittlig person måtte kjøpe seg sertifikater for to tredjedeler av det som hittil har vært hans normale CO2-forbruk.

CO2-konto og QR-kode

Den digitale CO2-kontoen med utslippskalkulator i kombinasjon med en QR-kode er nok allerede ferdig utarbeidet og klar til bruk. Korona-plandemien har her fungert som en prøveballong. Planene om å avskaffe kontanter passer også fint inn i dette bildet. “Kortet” kommer til å være det eneste betalingsmiddelet. For hvordan skal man ellers kunne vite hvor mye energi – foreløpig bare “de rike” – bruker. Strøm, oppvarming, bensin, flyreiser, hoteller, etc. Hver gang man går og handler, hver gang man fyller på tanken og ved hver flybestilling vil det påløpe CO2-straffepoeng helt til kvoten er oppbrukt. Så må det kjøpes mer. Utslippstaket og prisen på de “forurensningsrettighetene” som man blir nødt til å kjøpe i tillegg, kan myndighetene fastsette etter eget forgodtbefinnende.

Energitvangstrøye

Så kan jo det hende at man oppdager at CO2-kvoten akkurat er oppbrukt idet man skal til å fylle på tanken. Den kneblede innbyggeren vil da lettet kunne aktivere sin rett til å kjøpe ytterligere utslippskvoter. Selv om det fører til at kostnadene ved å fylle drivstoff fordobles. Det samme kan skje når man bestiller hotell, flyreiser og ved andre fritidsaktiviteter. De som nå fryder seg over at dette bare rammer “de rike”, vil til syvende og sist selv måtte konstatere at de befinner seg i en tvangstrøye som preger deres hverdag. Folk som allerede er forsørget av staten – arbeidsløse, enslige mødre, asylsøkere og mennesker med nedsatt funksjonsevne, vil få gratis kvoter som en ekstra sosial ytelse. Om dette vil gi dem en større mobilitet i den klimasosiale markedsøkonomien, er høyst tvilsomt.


Fra AUF1.INFO, publisert 21. juli 2023.
Oversatt av Rune G fra tysk. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Energieverbrauch soll sozial gestaffelt werden – Deckelung und CO2-Konto

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Har ingen tenkt den tanken at verden kanskje står foran en energikrise med mangel på energi og spesielt mangel olje og gass?
  Omkring år 2011 (+/-) skjedde det en del spesielle hendelser når det gjelder energi. Oljeprisen lå bla på rundt 110 dollar fatet (takket være storstilte utbygging av industri og byområder i KIna?)
  I alle år har man økt den konvensjonelle utvinningen av olje (og gass) når det var mangel på olje i verden.
  Spesielt tre land skilte seg ut med stor økning i sin oljeutvinning (og gassutvinning) på denne tiden.
  -Irak økte sin konvensjonelle oljeutvinning kraftig (altså etter at landet ble okkupert av USA)
  -Canada utvinnet store mengder med olje og gass fra oljesand (oljegrus), delvis en form for gruveindustri.
  -USA økte sin olje og gassutvinning kraftig vhja fracking. Nå ser det ikke ut som fracking er lønnsomt og at det i praksis foregår skjult subsidiering for å holde fracking gående (bedre å subsidiere enn å øke den globale oljeprisen i verdensmarkedet).

  Spørsmålet er hvorfor man i alle dager gjorde dette i USA når landet i alle år har basert sin oljetilgang på konvensjonell oljeutvinning utført i USA og i andre land (og i lange perioder hadde USA stor netto oljeimport fra andre oljeland).
  Er det rett og slett fordi verden var på vei mot oljemangel?
  Av andre drivstoff-tiltak i denne perioden (2011+/-) kan også nevnes følgende:
  -Produksjon av biodrivstoff (E5 og i dag E10 som blandes inn i vanlig drivstoff)
  -Elektriske biler (som altså ikke bruker drivstoff basert på olje)
  -I tillegg ble mange trailere/lastebiler i USA kjørt på naturgass istedenfor på diesel i denne perioden.
  Disse tre tiltakene kan også fremstiles som å være klimatiltak (evt ikke det siste). Dermed kan slikt som biodrivstoff og elektriske biler helt åpent subsidieres og befolkningen kan aksepterer noe dyrere kjøreutgifter pga klimahensyn. Mens tiltakene i praksis kan vise seg egentlig å værer energitiltak fremstilt som klimatiltak.

  Svar
 • SHO spurte dette: «Har ingen tenkt den tanken at verden kanskje står foran en energikrise med mangel på energi og spesielt mangel olje og gass?»

  Jeg kan ikke svare for andre, men jeg har dette svaret: Nei.

  Jorden kan klare seg med den energien som til relativt nylig var almennt akseptert og brukt: Vannkraft og varmekraftverk basert på diverse kilder.

  Men dette vil ikke være i tråd med globalistenes overordnede ønsker, så de må selvsagt ødelegge det som til nå har fungert bra. – Og så ødelegger de naturen med vindturbiner. Og de ødelegger velferden til oss mennesker ved å fordyre energien enormt.

  Så rekkefølgen er den motsatte av hva SHO skrev; Tiltakene er noe som er fremstilt som «energitiltak» men som er «klimatiltak» – som igjen er kun virkemidler for å få gjennomført globalistenes egentlige mål.

  Svar
 • All satsning i dag på grønn energi er ødeleggende for vår natur og kan karakteriseres som søppel som beriker veldig få. Fusjonskraftverk er fremtiden!
  Det lages ett fullskala anlegg syd i Frankrike. Når denne blir vellykket er det nedskalert teknologi som gjenstår. Kina vet og tror at vi vil lykkes og deres kull brennere kan lett byttes med små fusjonsreaktorer.
  http://www.iter.org
  Imellomtiden får vi bruke lett tilgjengelig energi som olje og gass.

  At Norge ikke er bidragsyter til denne nye teknologien er bare flaut.

  Svar
 • Solceller, vannkraft, vindkraft , – og eventuelt tidvanns/bølge -kraft gjør nasjoner mindre avhengig av de store oljekartellene. ( Muligens også atomkraft, slik den tekniske utviklingen ser ut til å gå.)
  La oss drite i globalistene. Når nasjoner kan gjøre seg (mindre) uavhengig av global olje-pris så står de sterkere til å bygge sin politikk & velstand i uavhengighet.
  Om de så danser med i galskapen uansett så er det deres valg. Frie nasjoner/innbyggere har egne valg.
  Mindre energiforbruk er bra, gjennom ny teknologi. Mere fornybar , uavhengig, energi er like bra.

  Svar
  • Skal vi drite i globalistene, må vi nok kvitte oss med alle politikere og byråkrater, for å få tilbake et land som vi–innbyggerene styrer! Tenk på det ved neste valg.

   Svar
 • Det er jo det globalistene ønsker. Hungersnød for alle andre enn dem selv.

  Svar
 • Hele det det såkalte «grønne» skifte er en avledningsmanøver! Det er du og jeg som er «problemet»! De og da mener jeg de såkalte globalister- de vil redusere jordens befolkning til 500 millioner! De har opphøyet seg til Gud-er. De vil eie alt. De vil kontrolere alt! Det er ressurser nok på planeten. Knapphet er skapt av makthaverne/globalistene. De skaper manko på ditt og datt og skaper splid, krig og helvete. Slik at vi river oss selv i filler, mens de sitter og gapskratter over vår naivitet og dumskap. De styrter oss ut i fattigdom med skatter, avgifter og åger renter. Snart lever vi i et digitalt fangenskap med kvoter på vann, luft, energi. Men vi sitter på ræva og tror vi har gjort det bra med å klage og syte på sosiale medier over våre hjernevaska politikere som har svikta land og folk for å berike seg sjøl med «våre» skattepenger. Delt ut felleskapets midler til kreti og pleti-les Clintone, Bill Gates, tenketanker i USA. !?? For kanskje å få seg en karri ære i EU, FN eller NATO!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Alarmerende rapport:

Spikeproteiner invaderer alle større organer og starter en akselerert aldring som fører til kortere levealder

Forrige innlegg

Putin: Det er snart ikke flere ukrainske soldater igjen

Den vestlige eliten er klar til å ofre andre lands innbyggere.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.