POSTED IN Klima

Klima som påskuddet!

Grønn energi: Historiens største formue-overføring til de rike

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Steve Goreham

Vi er midt i historiens største formue-overføring. Offentlige subsidierte vindsystemer, solcellepaneler og elektriske kjøretøyer kommer i overveldende grad de velstående i samfunnet og rike nasjoner til gode.

Arbeider- og middelklassen betaler for grønne energiprogrammer med høyere skatter og høyere strøm- og energikostnader. Utviklingsnasjoner får miljøødeleggelser for å levere metaller som trengs for fornybar energi i rike nasjoner. Siden år 2000 har verden brukt mer enn 5 billioner dollar på grønn energi.

Mer enn 300.000 vindturbiner er blitt reist, millioner av solcellepaneler er installert, mer enn 25 millioner elektriske kjøretøyer er solgt, hundretusenvis av dekar med skog er hugget ned for å produsere biomassebrensel, og rundt tre prosent av dyrkbar jord brukes nå til å produsere biodrivstoff til kjøretøy.

Verden bruker rundt 1 billion dollar per år på grønn energi. Offentlige subsidier koster rundt 200 milliarder dollar årlig, med mer enn 1 billion dollar i subsidier brukt over de siste 20 årene. Verdens ledere er besatt av behovet for en fornybar energiomstilling for å «redde planeten» fra «global oppvarming». Regjeringene gir en endeløs strøm av penger til grønn energi.

The Inflation Reduction Act (Inflasjons-reduksjons loven) fra 2022 ga 370 milliarder dollar i subsidier og lån til fornybar energi og elbiler. Men fornybare subsidier favoriserer de rike på bekostning av de fattige. Vindturbiner mottar produksjons-skattefradrag, fritak for eiendomsskatt og mottar subsidier selv når de ikke genererer strøm. Grunneiere mottar så mye som $8000 per turbin hvert år fra leieavtaler for vindsystemer på deres land.

Leieinntektene kan være ganske høye for en grunneier med mange vindturbiner. I England betaler vanlige skattebetalere hundrevis av millioner pund per år i skatt, som går som subsidier til vind-selskaper og velstående grunneiere.

I USA har 39 stater innført et system som gir en bonus for elektrisitet generert av solcelleanlegg på taket og som føres tilbake til nettet. De som ikke har råd til å installere solenergi på taket, betaler høyere strømregninger for å subsidiere boliger som har systemet. Eiere av solenergianlegg på taket mottar også føderale og statlige skattelettelser som er en annen formueoverføring til velstående fra vanlige borgere.

Subsidier for elbiler kommer elbilkjøpere til gode. Gjennomsnittsprisen på en elbil i USA i fjor var $66.000, som er utenfor rekkevidde for de fleste. En studie fra University of Chicago fra 2021 fant at California EV-eiere bare kjører 8.500 kilometer per år, mindre enn halvparten av kjørelengden for en vanlig bil. De fleste elbiler i USA er bil nummer to for de rike.

En mellomstor elbil trenger et batteri som veier omtrent 500 kilo for å gi akseptabel rekkevidde. På grunn av vekten har elbiler en tendens til å være omtrent 50 prosent tyngre enn bensinbiler, noe som forårsaker økt veislitasje. Men elbiler betaler ikke veiavgiften inkludert i prisen på hver liter bensin. I dag bæres denne kostnaden av bensin og dieselbileiere.

Fornybare systemer krever enorme mengder spesialmetaller. Elektriske bilbatterier trenger kobolt, nikkel og litium for å oppnå høy energitetthet og ytelse. Magneter i vindturbiner krever sjeldne jordmetaller. Store mengder kobber til EV-motorer, batterier, vind- og solcellepaneler og elektrisitetsoverføring for fjerntliggende vind- og solenergianlegg. I følge Det internasjonale energibyrået krever en elbil omtrent seks ganger så mange spesialmetaller som en bensin- eller dieselbil.

En vindturbin-park krever mer enn ti ganger metallene til et naturgasskraftverk. De fleste av disse metallene utvinnes i utviklingsland. Nesten 70 prosent av kobolten utvinnes i Kongo. Indonesia produserer mer enn 30 prosent av verdens nikkel. Chile produserer 28 prosent av kobberet. Kina produserer 60 prosent av de sjeldne jordmetallene. Disse nasjonene sliter med alvorlig luft- og vann-forurensning fra gruvedrift. Arbeidere i gruver lider også av dårlige arbeidsforhold og det er utbredt bruk av tvangsarbeid og barnearbeid.

Men ingen kostnad er for stor når rike mennesker i utviklede land kan kjøre en Tesla. På toppen av det, så godkjente EU nylig en ny lov, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM vil skattlegge varer som er ikke produsert med lavkarbonprosesser fra fattige nasjoner. CBAM-inntekter vil være en stor kilde til midler for Europas grønne energiprogrammer som kommer de velstående til gode.


Fra Principa Scientific, Publisert 28 februar 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light, noe forkortet. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Green Energy: Greatest Wealth Transfer To The Rich In History

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå vokser fredsbevegelsen i Europa:

Stor demonstrasjon i Tyskland ved Brandenburger Tor.

Forrige innlegg

Høyesterettsdom til besvær

Regjeringen prøver å omgå domsavsigelsen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.