POSTED IN Klima

Klima og skremsler:

Dagsavisen 6.12 – Bjørn Samset synes det er sprøtt!

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Vekslende vær, fra varme til kulde og tilbake, skaper problemer for klimaforskeren på CICERO:

«Kraftige hopp i global temperatur i 2023: – Tallene ser helt sprø ut»

Ingressen lyder:

«I november ble globale temperaturrekorder igjen slått med svært store marginer. – Urovekkende, sier klimaforsker.»

Her kommer perlene på en snor:

«Tallene for november ble presentert av EU-forskere onsdag, samtidig som verdens land er samlet til klimatoppmøte i Dubai.

Mens Norge har hatt en svært kald periode, er situasjonen stikk motsatt de fleste andre steder i verden.

I seks måneder på rad har den globale snittemperaturen ligget på rekordhøye nivåer. De tre siste månedene er de gamle rekordene slått med svært store marginer.

– Det er urovekkende høye tall, selv når man tar hensyn til den globale oppvarmingen, sier forsker Bjørn Samset ved klimaforskningsinstituttet Cicero.»

Hva mener Samset med dette: «høye tall når en tar hensyn til den globale oppvarmingen?» Hvor stor er den globale oppvarmingen? DETTE ER SKREMSLER!

«Enorme skogbranner»

Samset sier målingene av høstens temperaturhopp «ser helt sprø ut». Men de er bekreftet av flere uavhengige instanser.

Ikke minst i havet har det i 2023 vært stadig nye temperaturrekorder. Samtidig har verden vært vitne til ekstremvær som har overgått alt man tidligere har observert. Eksempler er enorme skogbranner i Canada, intense hetebølger i Sør-Amerika og rekordregnet i Hellas under stormen Daniel.»

Politietterforskning har avdekket et stort antall påsatte skogbranner. Det er en ubehagelig sannhet for Samset, som ikke nevnes!! DETTE ER SKREMSLER!

Samset fortsetter:

«Ifølge Samset har utviklingen «skremt selv garvede klimaforskere». En av grunnene er at de ikke helt forstår hvorfor utslagene i år har vært så store.»

Hovedårsaken er den globale oppvarmingen, men det store spørsmålet er hvilke andre faktorer som spiller inn.

– Mye arbeid i gang

I en rekke land jobber forskere intenst med å prøve å forstå hva som ligger bak årets temperaturhopp.

– Veldig mye arbeid er i gang, sier Samset til NTB.

Værfenomenet El Niño antas å medvirke til de økte temperaturene. Noen har i tillegg pekt på en undersjøisk vulkan som hadde utbrudd i Stillehavet. Store mengder vanndamp steg opp i atmosfæren, og kan ha bidratt til oppvarmingen».

Nok en gang trekker Samset inn El Ninjo, som medvirkende til oppvarmingen. Men, hvorfor trekkes dette midlertidige værfenomenet inn, for å forklare en uforståelig skremmende kraftig global oppvarming? Dette værfenomenet påvirker hverken temperaturen eller klimaet permanent. DETTE ER SKREMSLER!

El Ninjo påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent.

Det neste:

«Men etter hvert som forskerne har sett nærmere på saken, har en annen mulig forklaring fått større oppmerksomhet. Og den er mer bekymringsfull.

– Det som det kanskje jobbes mest med nå, er hvor mye det betyr at vi fjerner luftforurensing, sier Samset.

Paradoksalt nok kan et miljøtiltak ha medvirket til årets ekstremvarme. Grunnen er at luftforurensing med svovelpartikler har en avkjølende effekt på kloden.

Når det blir mindre forurensing og mindre svovel i lufta, vil temperaturen gå noe opp».

Klimaforskeren hevder at: det er bekymringsfullt at mindre forurensning fører til mer oppvarming! Hvor har han denne bekymringen fra? Har vi nå en ny klimahypotese, en negativ forurensningshypotese? Dette er fri fantasi. DETTE ER SKREMSLER!

«En som tror på denne forklaringen, er den kjente klimaforskeren James Hansen. For en måned siden kom han med en ny studie med en oppsiktsvekkende konklusjon: CO2 er en mye kraftigere klimagass enn vi har trodd, og vi er på vei mot nesten 5 graders oppvarming hvis CO2-innholdet i lufta dobles fra førindustrielt nivå.

– Vil være dramatisk

Slett ikke alle er enige med Hansen, og forsker-nestoren fikk krass kritikk fra en del av sine kolleger. De mener grunnlaget for studien hans er for tynt.

Samset mener kritikken delvis er fortjent. Samtidig er konsekvensene svært store dersom Hansen skulle ha rett.»

Samset mener at kritikken er berettiget, men er redd dersom Hansen får rett. Problemet er at denne ekstra oppvarmingen ikke er observert. Den siste trenden referert av Roy Spencer (UAH) var stadig 0.14˚C/decade, for november. DETTE ER SKREMSLER!

Samset har altså ikke fått med seg at varmeteorien til Arrhenius ble falsifisert i 2007. CO2-hypotesen om dobling av temperaturen, basert på klimafølsomheten er vitenskapelig avist. Dette er skremmende kunnskapsløst av en klimaforsker. DETTE ER SKREMSLER!

Her skremmes det av Hansen og Samset, med «på vei mot 5 graders oppvarming.» Med en trend på 0.14˚C/ decade, vil det ta 200 år før vi er der! De spekulerer i et fremtidig klima som ingen kan uttale seg om.Klimaet er uforutsigbart og kan ikke predikteres. DETTE ER SKREMSLER!

Deretter retter han blikket mot 1.5-gradersmålet! Dette kan ikke oppnåes. Hvilket år han snakker om sier han ikke. Med den nåværende trenden vil vi nå 1.5 graders oppvarming i 2070. DETTE ER SKREMSLER!

Avslutningsvis kommer det to perler:

«Etter seks måneder med globale temperaturrekorder er det ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste C3S ikke lenger tvil om hva fasiten blir for 2023 samlet sett.

– 2023 er det varmeste registrerte året i historien, sier C3S’ visedirektør Samantha Burgess i en uttalelse.

De internasjonale klimaforhandlingene har pågått i nesten 30 år, og en del land har klart å kutte sine klimautslipp. Likevel har de globale utslippene så langt fortsatt å øke.

Foreløpige tall fra Global Carbon Project tyder på at økningen i CO2-utslippene i år blir på 1,1 prosent».

Nok en gang, 2023 blir det varmeste året i historien. Hvor langt tilbake i historien går dette? Her er det selvfølgelig ikke snakk om historien i reell forstand. Det er historien med registrerte målinger. I snakker vel om 2-300 år? Periodene for 300 mill år siden er det åpenbart ikke. DETTE ER SKREMSLER!

Den siste perlen er knyttet til motsetningen mellom de land som har redusert sine utslipp, og det økte globale CO2-utslippet. En ting er at havet gir fra seg CO2, fordi det er varmt. Det kan sees på krumningen av CO2-grafen, i følge formen på Mauna Loa-kurven. At det foregår en økning til FNs overaskelse er vel helt utrolig. Mange land fikk lov til å øke utslippene dine frem til 2030. Dette er en del av Paris-avtalen, godt beskrevet i denne artikkelen:

Dette er klima og CO2-tallene som sjelden blir snakket om

Dette blir fremstilt som en skremmende overraskelse. DETTE ER SKREMSLER!

Konklusjonen er klar: FN og Klimapanelet har overhode ingen troverdighet lenger. Hvordan er det mulig å snakke om en bærekraftig fremtidig utvikling, når det hele er et stort falskt narrativ?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Sprøtt? Skremt? Det sprøe og skremmende er at noen tar seg godt betalt som klimaforskere for å fortelle at de skjønner ingenting, mens de oppegående uten utdannelse skjønner det meste. Like sprøtt og skremmende som at andre forskere vier sine dager til å forske på long-covid, mens Vax-elefanten snart fyller hele laboratoriet. Men men, forskeres lån skal nedbetales og levestandard skal opprettholdes, så da får det være det samme med redelighet og integritet, et liv i løgn er tydeligvis å foretrekke, for så dumme kan de da ikke være? Eller? Er det mulig?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Professor emeritus Jan Raa:

Vitenskapsakademiet med reinspikka propaganda om mRNA-vaksinene.

Forrige innlegg

Det rapporteres overhode ikke i propagandakanalen NRK

Ukrainas terrorbeskytning mot de sivile i Donetsk fortsetter

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.