POSTED IN Klima

Klima:

NTB med oppspinn om havnivå.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi presenterer dette innlegget på nytt for å minne om at våre store nyhetsformidlere er propagandister for en bestemt type virkelighetsoppfatning som i økende grad er i konflikt med den verden vi faktisk lever i og det vi kan observere med våre sanser. Dette innlegget ble første gang publisert i 2019 men er fortsatt aktuelt.

Knut Lindtner
Redaktør

Av Geir Aaslid

De siste dagene har en manipulerende pressemelding fra NTB om havnivå blitt ukritisk benyttet i mange medier, her gjengitt i Aftenposten, med påstanden om at havnivået i verste fall kan stige med 2 meter de neste 80 årene. Vi viser hvordan dette er falske nyheter, og en global skremselskampanje som startet 20. mai. Les om hvordan denne forskningen har mest til felles med propaganda og lær om alt som er feil med denne NTB-meldingen.

Forskning eller propaganda?

Journalister i gammelmedia er vant til å slenge rundt seg med tittelen «forsker» uten å få med vedkommendes kompetansefelt eller hvorvidt det dreier seg om politisert forskning eller vitenskapelig forskning. Disse to forskningsfeltene er som natt og dag eller som ild og vann, siden man i den første gruppen gjerne bestiller en bestemt konklusjon sammen med forskningsbevilgningene. Her skal vi se hvordan studien NTB refererer til er enda mer useriøs og hører hjemme i det rosa feltet i figuren nedenfor.

Den ledende havnivåforskeren Niklas Mörner fra Stockholms universitet, medlem av KVR, president for INQUA (Commission of Sea Level Changes and Coastal Evolution) og forfatter av mer enn 500 fagfellevurderte havnivåstudier skriver i en kommentar (neste tekstblokk) at dette kommer beleilig, rett foran EU-valget, og at rapporten ikke inneholder en eneste referanse til observasjoner i naturen. Mörner som er en viktig drivkraft bak faktabaserte klimakonfeanser har den siste tiden publisert en rekke studier som viser et stabilt havnivå. 

Dette er altså en modellstudie, men den utmerker seg ved å ikke være en hvilken som helst slik studie:

Leser man denne PNAS-studien så kommer man over den noe uvanlige formulering fra klimamodellørmiljøet «Structured expert judgment», som er et fagutrykk brukt i vitenskapelige prognoser. Fra Willie Soon og Kesten Green får redaksjonen lenke til faglitteraturen på feltet, med tips om at «Structured expert judgment» ikke er en gyldig metode for prognoser i komplekst usikre situasjoner hvor ekspertene har hatt liten erfaring. Ingen av forskerne i PNAS-gruppen later til og ha særlig kompetanse og/eller erfaring med vitenskapelige prognoser.

Fra innboksen vår tar vi med denne kommentaren, som viser at PNAS-studien har mye til felles med shamanisme.  

«Moreover, even if their judgments had some predictive validity, the authors do not appear to have used the validated methods for structuring expert judgment that we describe in the paper above…. so, yes, shamanism, but not such a new thing in science as it is commonly practiced.»

Slik dekket iskappen deler av den nordlige halvkule under istiden.

Useriøst målt mot observasjoner

Mörner peker på at den kraftigste issmeltning de siste 15.000 årene fant sted da de gigantiske iskappene over Norden og Nord-Amerika smeltet vekk. På det mest intense medførte nedsmeltningen ca 13700 BP en havstigning på 10 mm/år, mens denne studien opererer med 25 mm/år. Dette plasserer denne studien i avdelingen for oppspinn, eller nonsens. Dagens trend for global havnivåstigning er i beste fall 1, 8 mm/år før man justerer for usikkerhet og lokale forhold som landhevningen i NordenSeriøse prognoser viser eksempelvis at landet vil stige i forhold til havet, med opptil 64 cm i den nordligste delen av Østersjøen de neste 80 årene.

Useriøst målt mot fysiske lover

90 % av all is på kloden befinner seg i Antarktis hvor temperaturen er ca 30 minusgrader i gjennomsnitt. 9 % av isen befinner seg på Grønland hvor det det meste av året er like kaldt straks man beveger seg vekk fra kysten. Smeltepunktet for is er fortsatt NULL grader Celsius. 99 % av den gjenværende isen på kloden befinner seg altså, i motsetning til for 13700 år siden, på steder der det ikke vil befinne seg tilstrekkelige mengder energi til å smelte store ismengder i den ubetydelige delen av året temperaturen kan stige til isens smeltepunkt.

Absurd useriøse premisser

Denne modellforskningen er basert på premissene i RCP 8.5-scenariet fra FNs klimapanel, omtalt av Trygve Johannessen hersom misbruk av forskning, og av redaktøren her som et marerittaktig vrengebilde av vår verden. RCP 8.5 hevdes av IPCC-leiren å ha en 5 % sannsynlighet for å kunne inntreffe, men alle som ser på premissene som er lagt til grunn skjønner at dette er nonsens, og at RCP 8.5 ikke er annet enn eventyr og fri fantasi, designet for å skremme befolkningen.

Men i IPCC-leiren karakteriserer de RCP 8.5 som et «business as usual» scenario, et budskap de med stort hell i en rekke år har videresolgt til naive journalister.

Alt dette er informasjon som ligger lett tilgjengelig for enhver seriøs journalist som faktasjekker sine saker, og som sådan er denne utsendelsen fra NTB og bruken av den i tallrike medier (her i nettavisen 21. mai) nok et eksempel på at journalistene har sviktet demokratiet. Vaktbikkja som skulle være den fjerde statsmakt har blitt til golden retrieveren som kommer med tøflene til innbruddstyven.

Vaktbikkja som skulle være den fjerde statsmakt har blitt til golden retrieveren som kommer med tøflene til innbruddstyven

Geir Aaslid, 23. mai 2019

Og observasjonene viser …

Påstanden er altså at vi kan få 2-5 graders temperaturøkning de neste 80 årene, sammenlignet med de 0,4 (observert) til 0,7 (manipulert) gradene vi fikk i forrige århundre. Det skal da skje et drastisk trendskifte i følge modellene på et ikke spesifisert tidspunkt i dette århundret etter at vi i de første 18 årene av det nye århundret har vært i en global varmepause!

La oss se på Arktis, nærmere bestemt Island og Grønland, holdt opp mot observert havtemperatur i den atlantiske delen av Arktis. De fleste er klar over at havtemperaturen her har sunket med ca 1 grad de seneste 10 årene, etter en ca 30-35 år lang varm fase (figuren fra Humlums Climate4you.com) og at dette kan være starten på en kjent kommende kald fase i Arktis som er av en lengde på 30-35 år.

Mýrdalsjökull

Fra Island som har en rekke store isbreer, har forsker Finnur Pálsson ved landets universitet rapportert at i 2018 har alle landets isbreer lagt på seg, med en kraftig isvekst for Mýrdalsjökull. Dette kommer etter noen år med isendring nær null, hvor breene før dette minket jevnt og trutt.

For havisen i Arktis, så dokumenterte Klimanytt 251 hvordan havisen nylig har vokst fra minimumet i 2007 og at naturlige variasjoner dominerer. Man forholder seg til kjente sinuskurver, istedet for en lineær kurve i retning dommedag sum brukes i denne PNAS-forskningen. Selv klimaskremmerne ved Bjerknessenteret og Cicero er enige i at naturlige variasjoner dominerer for tiden. 

Henvisninger til naturlige variasjoner er fullstendig fraværende i NTBs modellstudie. For grafisk å vise forskjellen på historisk trend for havnivåøkning (Jevrejeva) satt opp mot påstanden i denne PNAS-forskningen, har vi tatt med denne figuren.

Også isbreene på Grønland nekter de seneste årene å samarbeide med IPCC-leiren, melder BBC her for ca en uke siden. Jacobshavn-isbreen står for det meste av kalvende isfjell fra Grønland og denne isbreen har vært selveste ikonet for den bortsmeltende Grønlandsisen, med en årlig høydereduksjon på 20 meter, som nå er erstattet av en isvekst som øker høyden med 20 meter i året. Klimaindustrien har tatt det som en selvfølge at isen ville fortsette å minke, for man har ment at naturlige variasjoner, som vanntemperaturen over, ikke er like relevant i dag som før. 

Man observerer altså at det tallrike steder i Arktis har vært en isvekst de seneste årene.

Konklusjonen

Leserne har vel forlengst skjønt at de er blitt lurt av mediene som logrende har gjengitt denne meldingen fra NTB. Fra en ledende, yrkesaktiv professor i Norge, har vi fått denne elegante og oppsummerende kommentaren: 

«De statistiske vurderingene er ikke bare utenfor komfortsonen, men rent sprøyt for å prøve å gi et inntrykk av at dette har en vitenskapelig basis. Dette er nok et eksempel på hvordan Klimakirken stadig spekulerer ved å bruke spådommer fra «klimamodeller» som går mye, mye lengre enn det all empiri viser. Og så er det typisk nok en av yppersteprestene som er ansvarlig for fagfellevurderingen (Rahmstorf) og dermed passerer dette sprøytet kvalitetskontrollen.»

Tidligere publiser på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  27 mai 2019 15:27

  Og når katastrofen «tipping point» ved en 2 graders temperaturstigning ble vedtatt på samme måte som Marias jomfrudom på et kirkemøte , ved avstemming; så kan vi ane religiøsiteten ( og politikken) i dette spørsmålet.

  Svar
 • Hvordan harmonerer dette med at temperaturen på Svalbard nå ligger 5,6 grader celsius over normalen og har steget jevnt og trutt hvert eneste år de siste 8-9 årene? (Det vi diskuterer her er egentlig global oppvarming/avkjøling og ikke lokal oppvarming/avkjøling – man må se temperaturene over et stort område i sammenheng).

  Svar
  • Normalen omtales gjerne som en global gjennomsnittstemperatur i forhold til en 30-års referanseperiode. Et velkejtn triks er at man velger seg bevisst den kaldeste referanseperioden det er mulig å finne, for dermed å få en høyere verdi på temeåpraturøkningen. Men poenget med et globalt gjennomsnitt er at man bagatelliserer regionale variasjoner – halve kloden er varmere og resten er kaldere enn gjennomsnittet.

   Kontrollspørsmålet blir da: Har Svalbard i lengre tid vært unormalt varmere enn en objektiv normal? Man kan studere arkipelets temperatur i detalj ved Ole Humlums Climate4you.com, og svaret er et klart nei.

   Svar
 • «..er i konflikt med den verden vi faktisk lever i og det vi kan observere med våre sanser. «

  Dette gjelder på alle områder, enten det er klima, pandemier eller det økonomiske systemet vi bruker. Eller vårt «overforbruk».
  Kan vi observere at klima ikke har forandret seg nevneverdig i vår levetid, eller kan tilskrives naturlige variasjoner, fores vi med data få kan kontrollere, og som utregnes av noen prester.
  Er det tørke i California, skal vi ha frykt og dårlig samvittighet i regnvåte Norge når vi får tre uker med godt,varmt vær.
  Får vi en influensa/virus-epidemi som det dør færre av enn tidligere vinters virus, ska vi fores med tall som gjør at vi allikevel blir engstelige. Frykten er det viktigste. Det er den som gjør oss frustrerte og kontrollerbare.

  Svar
  • Har en nasjon ledige arbeidskrefter/»arbeidsledige» til å sette i gang den produksjonen de ønsker, får vi vite at det er tallene og tallenes renter, ikke arbeidskreftene, som er viktig for å produsere velstand i den enkelte nasjon. For tallene er det bakmennene/prestene som styrer.
   Kan vi forflytte oss uten å forurense fordi vi har funnet opp ikke-forurensende transport , skal vi ha dårlig samvittighet uansett. Eller få vite at det «ikke lønner seg». Får vi robot-produksjon som gir oss en velstand og materiell frihet og mindre slit som menneskeheten alltid har drømt om, skal vi frykte «arbeidsløshet».
   Løsninger skal ikke applauderes. Kun frykt.
   Middelalderens presteskap? Religiøst styre ? 😉
   Vi skal læres opp til ikke ha tiltro til egne observasjoner og egne krefter.
   De som spør og tviler blir latterliggjort eller demonisert.
   Hvem styrer presteskapet, og har nytte av en engstelig befolkning for å beholde sin makt?

   Svar
   • Jann Nordahl
    2 januar 2021 20:16

    Dårlig samvittighet og frykt for fortapelsen og evig pine var også grunnlaget for en av verdenshistoriens i sin tid mest lukurative forretningsidéer, pavekirkens avlatshandel;
    betal avgift til kirken, så slettes dine misgjerninger og god samvittighet gjenopprettes
    (til neste gang). Ser ut som noen kopierer disse gamle, kalt religiøse, idéer. Den «nye»
    menneskeskapte CO2-baserte klimaødeleggelsesreligionen har overtatt!

   • FriTilÅVelge
    4 november 2023 11:40

    Jeg tror faktisk du er nærmere sannheten enn du aner. Pavemakta er sterkt innvolvert i «klima kirken», hvis ikke, når alt kommer til alt, selveste overhodet?

  • Bjørnar Bolsøy
   5 juli 2020 22:44

   » fores vi med data få kan kontrollere, og som utregnes av noen prester.»

   Og mobiltelefonen – et resultat av vitenskap – bare en illusjon?.

   Svar
   • Nei, mobiltelefon ( Eller biler, vekter eller annen teknologi ) er et resultat av ideer, intuisjon og privat skaperlyst. (Ofte for å bli rik/uavhengig, – og som dermed kommer hele samfunnet til gode.)
    Bit, f.eks., er tall som brukes som mål og verktøy innen telefoni/data. Tar vi feil av bit, og mobiltelefon og dens bruksområde/velstandspotensiale, og justerer bit politisk eller med «renter»,blir det bare surr og nød.
    Målet er aldri å produsere bit. Det er bare et nødvendig verktøy. Vi blir ikke tomme for bit. Som penger er et verktøy/tall. Vi blir ikke tomme for tall i den forbindelse heller. Det er ideer og produksjon av reelle verder til velstand og fordeling som gir oss et bedre liv. Da kan vi bruke tall som måleenhet for produksjon og fordeling.
    Det er arbeidet og skaperlysten, og resultatet av arbeidet, som er viktig. Annet er en illusjon.

    Hvis det var det du spurte om/kommenterte, B.B.

   • Bjørnar Bolsøy
    6 juli 2020 23:03

    Vinklingen er din antydning om at vitenskapsfolk er som «prester» hvis jeg tolket deg riktig. Vår teknologiske sivilisasjon er bygget på vitenskap. Det er samme vitenskapelige metoder som har lagt grunnlaget for mobiltelefonen – og alt annet – som produserer klimarapporter og værmeldinger. At modeller og prognoser kan sprike, og forskere er uenige om både metoder og resultater, har ikke noe med religion å gjøre, men er en fundamental egenskap med vitenskapen: Den forsøker alltid å forbedre seg selv. Den tar høyde for den menneskelige faktoren og derfor er det strenge regler for hva som kvalifiseres som god vitenskap. Det er selvsagt ikke et ufeilbarlig system, men utviklingen går overordnet sett fremover i stedet for bakover. Hadde det vært basert på religion, hadde vi enda vært i middelalderen.

   • Ja, da har vi muligens misforstått hverandre.
    Vitenskap er vitenskap, og viktig for å forstå ( og bruke) verden.
    – Hvis den ikke styres av (parti) politikk, – og/eller prester.

 • Pravdamedia
  13 april 2023 10:11

  Diskusjonen blir fell,når Ike derimot,tar med det religiøse aspektet til Eliten/Globalistene,for de (elite top pence)er top religiøse I sin ondskap,som de tilber,led sitt eget presteskap. noen kaller de en dødskult.Ikke helt uten grunn,desverre.
  Jonas Gahr Støre,f.eks er medley I Jesuit orden,høres,font ut på utsiden,men står for noe heat annet,enn det andydes i navnet.
  Et Annet eksempel er CERN Jubileumshow i 2016,og Londons Olympic Åpningsshow I 2012, dette har religiøse undertones I set,av mystikk,død,fremtidsenarioer(London 2012,åpningshowet)
  Så Lenge alternative Medier Ikke tar,tank I det religiøse,onde aspekte,fed hva,som skjer på verdens basis,så mister leserne sammenhengen,er dette glory bevist?Eller er det gjort ved en fornektelse av alt, det religiøse? En ting er sinkers,Eliten og Globalistene er religiøse,og bruker det religiøse for alt deter verdt,f.eks split og hersk. Og problem årsak,løsning,på Deres autoritære måte(my way or the high way)

  Hvordan skjer dette I Norge?, De som mener noe annet enn flertallet,blir fryst ut, først økonomisk,så sosialt,hvis ikke det knekker dem,så sender man folk på dem,for at d seal knekke dem,går Ikke det,så er siste utvei en ulykke,plutselig død eller innestengig,Ved maktmisbruk av myndighetspersoner,I de forskjellige miljøene.

  Dette er nå avslørt I mange land, og sannheten er på veil til å knekke seg inn I Norge også, mange vil måtte stå til ansvarlige for sine ugjerninger. De som informerer om sannheten,har et særskilt ansvar i sitt samfunnsoppdrag.

  Linker til CERN 2016

  https://blogs.timesofisrael.com/cern-looking-for-god-particle-or-opening-portals-of-hell/

  https://palbulletin.com/2022/05/09/satanic-cern-opening-ceremony-video-from-2016/

  https://home.cern/news/news/accelerators/2016-exceptional-year-lhc

  London ol show 2012
  https://www.traditioninaction.org/History/G_020_Olympics.html

  https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/the-occult-symbolism-of-the-2012-olympics-opening-and-closing-ceremonies/

  Svar
 • «Mörner som er en viktig drivkraft bak faktabaserte klimakonfeanser har den siste tiden publisert en rekke studier som viser et stabilt havnivå.»

  ‘ Faktisk sier en fersk studie i Nature Magazine «Det antarktiske kontinentet har ikke blitt varmet opp de siste syv tiårene, til tross for en monoton økning i den atmosfæriske konsentrasjonen av klimagasser.
  Til tross for all hypen og all alarmismen om hvordan et smeltende Antarktis kom til å heve havnivået med 20 fot (6 meter) og oversvømme verden så er ikke Antarktis blitt oppvarmet de siste syv tiår.
  Den påståtte akselerasjonen i satellittmålt havnivå er bare en  effekt av å endre satellitter .’
  https://inyheter.no/19/04/2023/hvor-er-klimakrisen/

  KLIMAKRISE! er byttet ut med klimaforandringer . (- riktignok ‘ Ekstreme.’ 😉 )
  Og tullet med ‘TippingPoint’ og at Golfstrømmen vil komme til å snu/stoppe er det vel ingen som tør å proklamere lengre.
  Vi får heller ingen bilder av Maldivene som synker, lengre.

  – Men disse som vil skremme for å styre gir seg nok ikke. Hverken når det gjelder klima, ‘pandemier’ eller penge- økonomi.
  Så propaganda og løgn får møtes med informasjon, også framover.

  Svar
 • 😉

  ‘ FNs generalsekretær har erklært at jorden ikke lenger varmes opp, men «koker»….
  Christensen legger til at vi mennesker fortsatt har mulighet til å snu utviklingen.
  Det krever imidlertid at verdens finansministre virkelig setter inn støtet og investerer store summer for å forhindre klimakrisen.’
  forskning.no/biologisk-mangfold-fysikk-gronland/er-klimaet-i-ferd-med-a-lope-lopsk-som-i-the-day-after-tomorrow/2274136

  Ja,ja.
  I Norge, på Østlandet ihvertfall , har snøen ( nå 10 cm. ) og kulda kommet en uke tidligere (oktober) enn de siste 60 år. (Det samme de siste to årene.)
  Bare vær selvfølgelig. Forhåpentligvis.
  (Men både Al Gore og Jens Stoltenberg sa at snøen ville være fraværende i Norge fra 1995.)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Stemmer teller, ressurser avgjør»

Flotte LO-vedtak,
men Ap kontrollerer LO
og vil sabotere dem

Forrige innlegg

Røde kors og Røde halvmåne:

Uten drivstoff blir sykehus omgjort til gravplasser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.