POSTED IN Covid-19, Klima, Media

Klima, korona og krig.

Tema for å mørne befolkningen til å godta storkapitalens overstyring.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FN sine berekraftsmål – kun pisspreik

av Gunnar Sortland

for Derimot, den 15/5-22

Straks pandemi- og vaksinebløffen var i ferd med å bli avslørt, dukka som bestilt krigen i Ukraina opp. Så når aksjekursen til Big Pharma sokk som ein stein i vatn, steig krigsindustriaksjane til himmels. Når vi veit at dei same kreftene eig begge desse bransjane, så har dei ultrarike eigarane i BlackRock, Vanguard og State Street berre blitt endå rikare.

For dei som tek seg bryet med å søke informasjon utanom MSM, er det no slått fast at «pandemien» var ein gigantisk bløff og at mRNA-«vaksinane» har verka som rein rottegift.

Forskarar i Italia har slått fast at det offisielle talet på korona-dødsfall, 36 000, var grunnfalskt. Kun knappe 4000 omkom grunna koronainfeksjonar. Fleire land er komne fram til same konklusjon.

I dei siste par månadane har talet på koronadødsfall vore skyhøge i forhold til tidlegare i «pandemien». Dette har skjedd trass i at alle har vore mest fullvaksinerte. Dei som er injiserte med boosteren utgjer dei største dødstala.

person wearing white overalls
Skal vi beskytte oss mot virus må vi gå slik resten av livet.

Forskarar i Canada og fleire andre land har no funne ut at mRNA-vaksinane har ført til kraftig svekking av immunforsvaret. Med to dosar er det oppimot ei 70 prosent svekking, med tre dosar 80 prosent. Dette er sjølvsagt særs dramatisk, då dei injiserte (som ikkje har fått placebo) vil døy i hopetal av mange slags sjukdommar, t.d. kreft.

Statistikk frå Statistisk Sentralbyrå syner at i siste kvartal av 2021 var dei ei overdødelegheit i Noreg på 15 prosent, noko som burde få alarmen til å gå hos Stortinget, regjeringa, helsestyresmaktene og MSM. Men det er stille som i grava, og krigspropagandaen rår grunnen åleine.

No er styresmaktene sikre på at nye virusvariantar vil dukke opp til hausten/vinteren, og då vil det bli fullt køyr igjen med restriksjonar. Mest sannsynleg verre enn dei førre. Det er snakk om å ta ifrå dei uvaksinerte jobben og at dei skal tvangsvaksinerast.

Koronasertifikatet skal takast i bruk, endå styresmaktene veit at dei «vaksinerte» blir smitta og smittar nett like mykje som dei uvaksinerte.

Det er svært skummelt at WHO er komen langt med planane om å overta styringa av «pandemi»-handteringa i alle dei 193 medlemslanda. Desse landa skal underteikne ein juridisk bindande avtale som forpliktar dei til å følje forskriftene for kva for restriksjonar som trengst. Dermed kan nasjonale styresmakter gøyme seg bak WHO. Når vi veit at WHO er kontrollert av dei sterkaste kapitalkreftene i verda, som mellom anna eig Big Pharma, er det grunn god nok til å bli skuggeredd.

World Economic Forum (WEF) sin Agenda 2030, som dei kallar «The Great Reset» er i full gjenge. «Pandemien» er eit av dei viktigaste verktøya for å få dette til, i tillegg til krigen i Ukraina, som er fullt og heilt eit USA/NATO-prosjekt. Det same kan seiast om klimahysteriet, som er ei viktig brekkstong for å skremme og temje folket, for lettare å flå dei med diverse avgifter og upopulære tiltak. Det er nok å nemne t.d. bompengane.

photography of white smoke
Klimaskremselen sammen med corona- og krigs-skremming bidrar til en oppmykning av befolkningen slik av vi godtar at kapitalkreftene skal styre oss.

Alt dette, «pandemien», krigen og «klimakrisa» er med på å mørne folk slik at WEF-kreftene kan rane til seg alt av verdi utan nemneverdig motstand.

I åra som kjem vil store delar av folket i verda bli utsett for ein kraftig nedgang i kjøpekraft. Med skyhøge bensin/diesel-prisar, kraftige kutt i velferdsgode, mangedobla straumprisar, sterk prisvekst på matvarer og galopperande renter, vil store delar av folket, også i Vesten, hamne i rein fattigdom. Og i dei fattigaste landa vil hungerskatastrofane herje som eld i tørt gras.

Ein kan spørje seg om det ikkje er mogleg å stanse denne skrekkelege utviklinga. Til det kan svare: det blir ikkje enkelt. BlackRock, Vanguard, State Street og nokre titals andre finansgigantar kontrollerer det aller meste i verda i dag. Dei eig Big Pharma, krigsindustrien og all anna industri, turistnæring og mykje mykje meir. At dei også kontrollerer medieindustrien, er heilt avgjerande for å greie å manipulere folk flest til å godta kva som helst av informasjon og desinformasjon.

Men er det ingenting ein kan gjere for å unngå dette ragnarokket? Jo, det finst nokre lysglimt. Alternative medium som dukkar opp fleire stadar i verda, kan vise vegen ut av uføret. I Noreg har vi steigan.no, derimot.no og nokre få andre som greier å grave fram fakta som MSM ikkje spreier. Desse faktaopplysningane står i skarp kontrast til internasjonale kapitalinteresser, og blir dagleg sensurert på ymse måtar.

Desse alternative media er spiren til å skape masserørsler rundt om i heile verda som kan rokka ved makta til storkapitalen. Døme på slike rørsler er Dei gule vestane i Frankrike, trailersjåførane i Canada og fleire andre land, og masseopptøyane på Sri Lanka. Felles for desse opptøyene er mangel på sterk styring og grunnleggande analysar og klåre målsetjingar.

Forsidebilde: Oscar Keys

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • I Østerrike snakkes det om å legge uvillige i håndjern og sette injeksjonen med vold og makt. 22. mai vil vi se politikerne som babler om demokrati signere nye og fullstendig udemokratisk innførte lover, sånn som WHO vil, og som de quislingene de er. Og la disse lide samme velfortjente skjebne som ham.
  Folket fratas retten til fredelig protest, okay, da blir det ufredelig protest hvis ingenting annet nytter.

  Politiet kan velge nå om de vil utføre ordre eller ikke. Noen ålreite i uniform finnes heldigvis:
  policeforfreedom.org

  Svar
 • Hans K Johnsen
  16 mai 2022 10:07
  Svar
  • Wasan Totland
   17 mai 2022 9:29

   Det er vel bare det norske oljefondet og bedrifter som Equinor som igjen lar seg lure til å tømme pengene sine over klima?

   Svar
 • Kristin Halvorsen som er datter av en Norsk Hydro boss,ivret jo for mange år siden for bensinpriser på 30 kr liter,n,hun drikker nok sjampis nå.

  Svar
 • «…det offisielle talet på korona-dødsfall, 36 000, var grunnfalskt. …… Fleire land er komne fram til same konklusjon.»

  Og vi vet også nå at skremselen «massegraver» i media, og i New York kun var skremsel-for.
  Og også at ambulanser og militære ambulanser som kjørte rundt i gatene i nord-Italia var tomme.

  Mye ble satt i gang kun for å skape frykt og hysteri.
  Også i Norge. Her måtte begravelsesbyråer permitere folk og fikk Covidstøtte.

  Svar
  • Wasan Totland
   17 mai 2022 9:31

   Men hva med at du ikke kan kjøre noe sted nå uten at du møter ambulanser her i Norge? Er disse også tomme eller har det noe med overbelastningen av akuttmottakene og øverdødelighet å gjøre?

   Svar
 • Takk for denne tråden, jeg er ganske i oppløsning etter hva som kom fram forleden her på siden, og refererer til Northern Light sin kommentar forleden (15.5.) ikke minst, til artikkelen «Gjøkungen eter opp grunnloven». Alle her: returner til denne kommentaren og våkne:

  DETTE må ut til alle her til lands. Sviket har foregått i altfor mange år, kulminert med disse fakta. Nå skal vi tas av dage.
  SKAL VIRKELIG mordere, ja folkemordere få lov til å – og det med et latterfylt såkalt «GRIN» alla Bill Gates få ture fram enn mer????

  Våger våre politikere å komme med et rungende JA til dette marerittet – 22.5.22. , et JA overlevert av nåværende helseminister miss Kjerkhol på vegne av dem alle. Hører jeg en NEI-stemme – et aldri så lite PIP?
  Jeg minner om: «Da er livet ei så svært, døden ikke heller». En gang var jeg en stolt nordisk kvinne, nå tilbøyelig til IKKE å flagge i morgen. Stoltheten ligger fullstendig brakk, jeg langskjemmes av våre (såkalte) valgte foretredere: psykopater/sosiopater, som følger ordre fra det verste avskummet noen gang funnets. Jeg levner våre ledere bare skam, løgn og død i deres fotefar – msm viser oss sannheten av hva de er laget av. Utrolig, men dessverre så sant.

  Svar
  • Hei Ragnhild.
   Jeg er ganske sikker på at denne gangen kommer Nazzene til å,ikke bare tape for så å komme tilbake,men de fjernes for godt.
   Dramaene som utspiller seg nå er nöye planlagt for at det hjernevaskede folket skal våkne,innse at de har blitt lurt.
   I USA er nå mellom 75 og 80 prosent for at Biden skal gå,ja ikke bare gå,men opinionen svinger nå slik at Bush,erne,Clintons,Obamaklanen og Bidens Delaware klikk skal stilles for krigsrett,det er bare snakk om tid.
   Slike som Scott Ritter og andre militäre snakker åpent om at Pentagon ikke stötter Biden.Altså et svakt USA og de andre Natolandene vet.
   Igår sto Camilla StoltZ for åpen scene og beklaget,hun syntes det var FRYYKKTELIG leit at «noen hadde fått vaksinskader og noen til og med dödd..Den ene etter den andre må svelge elefanter,men snart er det rett i kasjotten og militär rettspraksis som gjelder,ikke domstoler styrt av dypstaten.Det kommer til å bli ett verdensomspennende show,ingen skal slippe unna denne gangen slik Wallenberggutta gjorde i Nurnberg.
   Ha litt tålmodighet nå Ragnhild,dette går bra,men litt slankere kommer vi alle til å bli,det tar litt tid å finjustere den nye motoren.

   Svar
 • Tro ikke at dødelige virus i et større omfang tilfeldig kommer fra naturen – De kommer fra et helt annet sted !
  Jeg vet at mange tror at dette er naturlig, men det er det altså ikke !
  Som jeg har sagt tidligere ;
  «Patogener dukker ikke opp på «dørstokken» din sånn uten videre , Forstå Det !»

  «Hvis du stirrer lenge nok ned i sykdommens avgrunn, vil din egen ideologi stirre tilbake på deg»
  Alt for mye ekspertise om hvem og hva vi er har nå faretruende forsvunnet ned i avgrunnen og har bitt erstattet av konspiratorisk hvisken fra de som påstår de vet sannheten !

  Dette Coronaviruset, denne krigen i Ukraina og klimahysteriet har definitivt en sammenheng – De er først og fremst et symptom på hva som er galt med ALT;. Nemlig vår virkelighetsoppfatning, samfunnet & verden i sin helhet !
  Verst av alt er frykt, uvitenhet, underkastelse, likegyldighet og fortielse av sannheten !

  Planen til WHO avslørt av The Insider: 10 år med pandemier, fra 2020 til 2030:
  https://rumble.com/v14tj1v-the-plan-of-the-who-revealed-by-the-insider-10-years-of-pandemics-from-2020.html?mref=7ju1&mrefc=3

  Svar
  • Dersom du har tatt deg tid til å se denne filmen er spørsmålet mitt!
   Forstår du nå hvem de egentlige Bio-Terroristene er ?

   Avslutter med et sitat fra WHO-varsleren Dr Astrid Stuckelberger om Covid-vaksineplanen for å slavebinde de godtroende !

   «Jeg ber bare folk om å våkne opp og ta tilbake helsen sin. – Tro ikke på regjeringen. De skaper kun en evig pandemi, og en evig pandemi er det. – Det er det verste marerittet du kan ha, – det er å være i evig frykt hele livet.
   De som ble «vaksinert» trodde at vaksinen ville befri dem, men det er motsatt» !

   En God 17 mai til dere alle !

   Svar
 • Hvis du vil bli fri, er det bare å slippe taket.

  Svar
 • Ingulf Jonsen
  18 mai 2022 12:31

  De samme maktgale psykopatene som står bak klima og corona hysteriet prøver nå å starte WW3 for å berge sitt eget skinn fra å bli drept av sine ofre som er i ferd med å våkne og innse de har blitt lurt trillrundt…

  Svar
  • Tror ikke de vil starte WW3 og risikere å miste alle kundene som de tjener penger på. (selv om det kan se ut som det går den veien i Ukraina !)

   Svar
 • You will own nothing and be happy som WEF / UN sier… ( mens de rike og mektige eier alt).. De som sitter med makten ønsker å gjøre hele verden fattige slik at de rike og mektige kan forsette sin overdådige livsstil.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukrainas utenriksminister til G7: «Beslaglegg eiendelene til krigførende Russland!».

Skal det bare gjelde Russland eller alle krigførende land?

Forrige innlegg

Rand Paul blokkerte kjempebevilgningen til korrupte Ukraina.

Ville vite hvor pengene havnet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.