POSTED IN Globalisering

Klima for globalisme

World Economic Forums mørke opphav

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av F. William Engdahl
Oversatt av Northern Light

Det er viktig å forstå er at det ikke er en ny idé, Klaus Schwabs såkalte Great Reset-agenda. Heller ikke hans fjerde industrielle revolusjons agenda er hans, eller hans påstand om å ha oppfunnet forestillingen om «stakeholderkapitalisme». Schwab er ikke noe annet enn en PR-agent for en global teknokratisk agenda, en korporativ makt med regjeringer og FN.

En agenda med en opprinnelse som går tilbake til 1970-tallet, og enda tidligere. Davos Great-Reset er bare en oppdatert blåkopi or et globalt dystopisk diktatur underlagt FN, og som har vært under utvikling i flere tiår. Hovedpersonene var David Rockefeller og hans protesjé, Maurice Strong. På begynnelsen av 1970-tallet var det uten tvil ingen person som var mer innflytelsesrik i verdens-politikken enn avdøde David Rockefeller, den gang kjent som styreleder i Chase Manhattan Bank.

Det nye narrativet oppstår

På slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet, lanserte de internasjonale kretsene som var direkte knyttet til David Rockefeller, en rekke eliteorganisasjoner og tenketanker. Disse var The Club of Rome, 1001, A Nature Trust, knyttet til World Wildlife Fund (WWF), Stockholm United Nations Earth Day-konferansen, MIT-studien, Limits to Growth, og David Rockefellers trilaterale kommisjon.

Club of Rome

I 1968 grunnla David Rockefeller en tenketank, The Club of Rome, sammen med Aurelio Peccei og Alexander King. Aurelio Peccei, var direktør i Fiat, eid av den mektige italienske Agnelli-familien. Agnelli var en nær venn av David Rockefeller og medlem av den rådgivende komiteen til Rockefellers Chase Manhattan Bank. Agnelli og David Rockefeller var nære venner siden 1957. Agnelli ble et viktig medlem av David Rockefellers trilaterale kommisjon i 1973. Alexander King, leder av OECD Science Program, var også konsulent for NATO. Det var begynnelsen på det som skulle bli den nye «folk forurenser»-bevegelsen.

I 1971 publiserte Club of Rome en svært tvilsom rapport, Limits to Growth, som spådde slutten på sivilisasjonen slik vi kjente den på grunn av rask befolkningsvekst, og med begrensede ressurser som olje. Rapporten konkluderte med at uten vesentlige endringer i ressursforbruket, «vil det mest sannsynlige resultatet være en ganske plutselig og ukontrollerbar nedgang i både befolkning og industri». Den var basert på falske datasimuleringer av en gruppe MIT-dataforskere.

Den uttalte spådommen i 1971; «Hvis veksten i verdens befolkning, industrialisering, forurensning, matproduksjon og ressursutarming fortsetter, vil grensene for vekst på planeten nås en gang i løpet av de neste hundre årene». I 1973 inviterte Klaus Schwab Peccei til Davos, til sitt tredje årlige forretningsleder-møte for å presentere Limits to Growth for konsernsjefene.

F. William Engdahl

I 1974 erklærte Roma-klubben: «Jorden har kreft og kreften er mennesket.» Deretter: «verden står overfor mange globale problemer, som overbefolkning, matmangel, utarming av ikke-fornybare ressurser, miljøforringelse og dårlig styring». De hevdet at en «horisontal» restrukturering av verden er nødvendig. Som drastiske endringer av verdisystemet og menneskets mål, helt nødvendig for å løse energi-, mat- og andre kriser, dvs sosiale endringer, og det er behov for endringer i individets holdninger dersom vi skal få en overgang til organisk vekst.

I deres rapport fra 1974, Mankind at the Turning Point, argumenterte The Club of Rome videre:
Økende gjensidig avhengighet mellom nasjoner og regioner betyr mindre uavhengighet. Nasjoner kan ikke være gjensidig avhengige, uten at hver av dem gir opp en del av sin egen uavhengighet. Nå er tiden inne for å utarbeide en overordnet plan for organisk bærekraftig vekst, og en utvikling i verden basert på global allokering av alle begrensede ressurser og et nytt globalt økonomisk system. Det var en tidlig beskrivelse av FNs Agenda 21, Agenda2030 og Davos Great Reset i 2020.

David Rockefeller og Maurice Strong

Den desidert mest innflytelsesrike organisatoren av Rockefellers «nullvekst»-agenda på begynnelsen av 1970-tallet, var David Rockefellers mangeårige venn, oljemilliardæren Maurice Strong. Kanadiske Maurice Strong var en av de viktigste talsmenn, for den vitenskapelig uredelige teorien om at CO2-utslipp fra kjøretøy, kullkraftverk og landbruk, var årsaken til en akselererende global temperaturøkning som truer «planeten», såkalt global oppvarming.

Som leder av 1972 Earth Day FNs Stockholm-konferanse fremmet Strong en agenda for befolkningsreduksjon, og å senke levestandarden i verden for å «redde miljøet». Strong presenterte sin radikale øko-propaganda: «Er ikke det eneste håpet for planeten at de industrialiserte sivilisasjonene kollapser? Er det ikke vårt ansvar å få det til?» Dette er det som nå skjer under dekke av en global pandemi.

Strong var et merkelig valg for å lede et stort FN-initiativ for miljøet, ettersom karrieren og hans enorme formue var bygget på olje, som de nye forkjemperne for ‘økologisk renhet’, David Rockefeller eller Robert O. Anderson fra Aspen Institute eller Shells John Loudon.

Strong hadde møtt David Rockefeller i 1947, og fra det tidspunktet ble karrieren hans knyttet til nettverket til Rockefeller-familien. Gjennom sitt vennskap med David Rockefeller ble Strong, bare 18 år gammel, gitt en nøkkelposisjon i FN under FNs kasserer, Noah Monod. FNs midler ble håndtert av Rockefellers Chase Bank. Dette var typisk for modellen «offentlig-privat partnerskap» som ble brukt av Strong; privat profitt fra offentlig forvaltning.

På 1960-tallet ble Strong president for det enorme energikonglomeratet og oljeselskapet i Montreal kjent som Power Corporation, eid av den innflytelsesrike Paul Desmarais. Power Corporation ble angivelig også brukt som et politisk fond for å finansiere valgkampanjer til utvalgte kanadiske politikere som Pierre Trudeau, far til Davos-protesjén Justin Trudeau.

Earth Summit I og Rio Earth Summit

I 1971 ble Strong utnevnt til undersekretær for FN i New York, og generalsekretær for den kommende Earth Day-konferansen, United Nations Conference on the Human Environment (Earth Summit I) i Stockholm. Han ble også samme år styremedlem for Rockefeller Foundation, som finansierte Stockholm Earth Day-prosjektet. FNs miljøprogram (UNEP) ble opprettet med Strong som leder.

I 1989 ble Strong utnevnt av FNs generalsekretær til å lede FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992, eller UNCED («Rio Earth Summit II»). Han var leder av utformingen av FNs «bærekraftige miljø»-mål, Agenda 21 for bærekraftig utvikling, som danner grunnlaget for Klaus Schwabs Great Reset, og opprettelsen av FNs panel for klimaendringer (IPCC). Strong, som også var styremedlem i WEF, hadde sørget for at Schwab skulle fungere som rådgiver for Rio Earth Summit.

Som generalsekretær for FNs Rio-konferanse bestilte Strong også en rapport fra Club of Rome, The First Global Revolution, forfattet av Alexander King, som innrømmet at CO2-påstanden om global oppvarming bare var et påfunn for å fremtvinge endring: «Menneskets felles fiende er mennesket. I jakten på en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville være passende. Alle disse farene er forårsaket av menneskelig inngripen, og det er kun gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden blir da menneskeheten selv».

President Clintons delegat til Rio, Tim Wirth, innrømmet det samme og sa: «Vi må bruke global oppvarming som et problem. Selv om teorien om global oppvarming er feil, vil vi gjøre det rette når det gjelder økonomisk politikk og miljøpolitikk».

I Rio introduserte Strong først den slue ideen om «bærekraftig samfunn», med et mål om å eliminere CO2 og andre såkalte drivhusgasser. Agenda 21 ble Agenda 2030 i september 2015 i Roma med pavens velsignelse, med 17 «bærekraftige» mål. Den erklærte blant annet: «Landareal, på grunn av sin unike natur og den avgjørende rollen den spiller i menneskelig bosetting, kan ikke behandles som en vanlig eiendel under kontroll av enkeltpersoner og underlagt markedet. Privat grunneierskap er også et hovedinstrument for akkumulering og konsentrasjon av rikdom, og bidrar derfor til sosial urettferdighet. Sosial rettferdighet, byfornyelse og utvikling, anstendige boliger og sunne forhold for folket kan bare oppnås hvis landareal brukes i samfunnets interesse som helhet». Kort sagt må privat jordeierskap sosialiseres for «samfunnet som helhet», en idé velkjent i Sovjetunionens dager, og en sentral del av Great Reset.

I Rio i 1992 hvor han var styreleder og generalsekretær, erklærte Strong: «Det er klart at dagens livsstil og forbruksmønstre for den velstående middelklassen, som et høyt kjøttinntak, forbruk av store mengder frossen- og ferdigmat, bruk av fossilt brensel, apparater, klimaanlegg i hjemmet, på arbeidsplassen og i forstads-boligen, ikke er bærekraftig». Strong levde ikke selv som han belærte andre. Det Strong ikke fortalte sine miljøvernallierte i Rio, var at han også hadde gjort et enormt kjøp av Colorado Land and Cattle Company fra den saudiske våpenhandleren og CIA-mannen, Adnan Khashoggi.

På det tidspunktet var Strong sentral i omformingen av FN, ved å innføre en ny global teknokratisk fascisme, ved å bruke alvorlige skremsler om utryddelse av livet på planeten og global oppvarming, og slå sammen stater med selskaper i et ikke-folkevalgt styre, under et falskt dekke av «bærekraft». I 1997 hadde Strong ledelsen over utformingen av handlingsplanen etter Earth Summit; The Global Diversity Assessment, en plan for en fjerde industriell revolusjon. En oversikt over alle ressurser på planeten, hvordan de skal styres og kontrolleres, og hvordan denne revolusjonen skal lykkes.

På dette tidspunktet var Strong formann for Klaus Schwabs World Economic Forum. I 2015 etter Strongs død skrev WEF grunnlegger Klaus Schwab: «Han var min mentor siden opprettelsen av forumet, en god venn, en uunnværlig rådgiver, og i mange år medlem av styret vårt».

Før han ble tvunget til å forlate FN på grunn av Irak Food-for-Oil-korrupsjonsskandalen, var Strong medlem av Club of Rome, Trustee of Aspen Institute, Trustee of Rockefeller Foundation og Rothschild Foundation. Strong var også direktør for det okkulte Temple of Understanding of the Lucifer Trust (også kjent som Lucis Trust), ved Cathedral of St. John the Divine i New York City, «hvor hedenske ritualer inkluderer å følge sauer og kyr til alteret for velsignelse. Her holdt visepresident Al Gore en preken, mens tilbedere marsjerte til alteret med boller med kompost og mark». Dette er den mørke opprinnelsen til Schwabs Great Reset-agenda, der vi bør spise mark og ikke ha privat eiendom for å «redde planeten». Agendaen er mørk, dystopisk og ment å eliminere milliarder av «vanlige mennesker».


Fra F. William Engdahl’s blogg, publisert 22 oktober.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og kilder i orginalartikkelen

Bildet øverst er skjermbilde fra Club of Rome sin egen nettside, slik de vil fremstå utad.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Interessant. Alt som kommer fra disse luciferanske medlemmer av mange hemmelige organisasjoner, infiltrert i tilsynelatende humanisme og miljøfrelse er det stikk motsatte av det de utgir seg for å være.

  henrymakow.com , selv jøde, tør ta bladet fra munnen på tema hvor det umiddelbart hyles «antisemittisme». Globalistene består av allslags, men en egen ugudelig sort av de utvalgte har en egen skammelighet som dessverre rammer helt vanlige jøder

  Svar
 • Tor Olav Steine
  27 oktober 2022 9:16

  Alt henger sammen med alt. Ta deg en bolle, Thomas Seltzer.

  Svar
 • The Pilgrim Society oppstod i London 1902, I New York i 1903. Disse «pilgrimmene» har en finger med i absolutt alt som skjer i «den vestlige sfære». Muligens er «Club Of Rome» underlagt dette TPS, slik som «tenketankene» NED, RAND, osv. (S)NATO gjør ingenting som ikke er klarert via TPS. Medlemmene er i størsteparten verdens rikeste, Big Pharma, Big Money, Big War er «overrepresentert», innblandet noen «mediemoguler» og forskere (Gain Of Function på virus?).
  «Klubbens» øverste beskytter ble nylig begravet med en geitebukk foran kisten (skjult i åpenhet?)
  Geiter/okser/behornede dyr vet de fleste hvem er «merket/symbolet» til.
  Dog kan det vel sies at disse konspirasjonene mot menneskeheten har foregått siden «tidenes begynnelse», det nye fra 1902 er den massive organiseringen av «klanen» i krigen mot menneskeheten.
  Det er i TPS man finner menneskehetens virkelige fiende, ikke i (mis)brukte muhammedanere, afrikanere eller andre «forfulgte» raser og folkeferd. Disse er like forvillede i sine tanker som vi i det «siviliserte» vesten er, og det er også derfor denne sivilisasjonen nå går til grunne. Til 20-30 åringer som leser dette har jeg et godt råd å gi: Flytt vekk fra Europa, flytt til et asiatisk land, for det er der fremtiden er, ikke flytt til Australia eller New Zealand, de er med i UK/USA/Is(is)RaEl’s game og vil forsvinne med disse. Hvis dere er raske kan dere unngå den overhengende faren for A-krig i Europa og USRaEl som TPS ser ut til å ville frembringe nå. Vi andre som er i livets høst har ikke samme mulighet som dere, og må beklageligvis utkjempe kampen mot politikere og byråkrater her på hjemmebane inntil vi har vunnet, eller blitt til støv.

  Svar
  • Jeg vil helst bli gjenfødt i Nord-India, hvis jeg fikk velge, i Uttar Pradesh, hvor de takket nei til giften, hvor elven Ganges er frisk og kald fra Himalaya. Å som jeg elsket Laxmanjoola, Padovan, og folket der, som tok imot meg så kjærlig!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Thierry Meyssan:

Mange verdensledere ser nå på USA som et såret rovdyr.

Forrige innlegg

Feil «omatt og omatt»

Feil når NRK sier: «NRK har også sviktet i Baneheia-saken». Riktig er: «NRK har sviktet også i Baneheia-saken«

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.