POSTED IN Klima

Klima:

Et flertall vitenskapelige artikler avviser menneskeskapt oppvarming.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

67% av fagfellevurdert klimaforskning avviser menneskeskapt global oppvarming og klimakrise

Av Einar R. Bordewich

Å drive fram en konsensus og enhet innen det klimahysteriske kompleks har vært en av de fremste jobbene til propaganda-industrien som «forsker» om forskningen på klima. 97% har vært mantraet i mange år og nå kom de sågar med 99% også. Felles for alle studiene er at metodikken de bruker er subjektiv, bias-basert og totalt personavhengig. Kan det egentlig kalles forskning? En ny studie har sett nærmere på dette.

Denne artikkelen er hentet fra FAKTA360

En ny fagfellevurdert studie (Dentelski et al., 2023) bekrefter at hele 67% av alle vitenskapelige publiserte artikler om klima kan sies å avvise at det er noen menneskeskapt global oppvarming eller klimakrise. De avviser og tilbakeviser derved samtidig en tidligere studie (Lynas et al.) som påstå at 99,53% av 3000 publikasjoner støttet menneskeskapt global oppvarming (AGW – Anthropogenic Global Warming), ved å bruke deres egen teknikk mot dem. Den klimahysteriske propaganda blir her plukket i filler med deres egen teknikk.

Dentelski rapporten finner det som er vanlig blant klimaforskerne og i IPCC rapportene, at konklusjonene deres ikke stemmer med datagrunnlaget som rapportene faktisk bygger på. De finner feil i evalueringsteknikkene for kategorisering og enormt store sprik innad blant de som evaluerer på hvordan de faktisk har kategorisert rapportene. Dette gjør i grunnen hele påstanden om at der er over 99% konsensus til fordel til AGW (Anthropocentric Global Warming) totalt feil.

Lynas rapporten begynner med å fortelle at konsensus for AGW ikke bare eksisterer men at dette er det totalt rådende synspunktet i alle vitenskapelige publikasjoner. Så deres oppgave var i realiteten å kvantifisere (tallfeste) styrken av denne antagelsen, ved bruk av et kategoriseringssystem som krevde eksplisitt avvisning av AGW i abstraktet av artiklene og derved faller utenfor det antatte konsensus.

Mange blander vær og klima. Varmt vær betyr ikke nødvendigvis varmt klima.

Av de 3000 artiklene som Lynas analyserte fant de at der var 282 som ble antatt som uten eller for dårlig relevans til klima. 2104 artikler ble plassert i kategori 4, som betydde at artikkelen ikke tok stilling til AGW eller at rapportens abstrakt ble anset som «usikker». Så med basis i uttrykket: «Er du ikke er mot oss så er du for». Med en slik bias konkluder Lynas at de 2140 artiklene likevel støtter dem og AGW hypotesen, siden det ikke sto i abstraktet klart og tydelig at de var i mot.

Dersom denne feilaktige metodikken ikke ble benyttet ville kun 892 av de 2718 klima-relaterte papirene kunne bli ansett som å støtte AGW hypotesen. Altså kun ca. 32% kunne sies å støtte AGW. Så, ganske enkelt ved å anta at man ikke kan spå AGW-oppfatningene til forfattere av vitenskapelige artikler ved å lese sammendrag, kan det like enkelt sies at 67% (1 826 av 2 718) av klimarelaterte artikler avviser AGW.

For å fullt ut forstå den subjektive naturen til metodikken brukt av Lynas og kolleger, Dentelski et al. avdekket i det indre av studien, noe som indikerer at 58 % av tiden så var to uavhengige sensorer ikke enige om numerisk klassifiseringsskala (fra 1 til 7) for en oppgave. Hvis to personer er enige bare 42 % av tiden når de klassifiserer papirer, kan det ikke sies at rangeringssystemet er tilstrekkelig objektivt.

Lynas et al. sitt papir som sier 99,53% av papirene støtter AGW konsensus, ser ut til å være kun en øvelse i propaganda.

Artikkelen er inspirert av tilsvarende artikkel på Notrickszone.

Redaksjonen har lagt til blde m/tekst

Forsidebilde: NOAA

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Lynas rapporten begynner med å fortelle at konsensus for AGW »

  Omtrent som når ‘jomfru’ Maria ble erklært jomfru på et kirkemøte i år ca. 300 , – etter en avstemming blant prestene.

  Religioner er ‘morsomme’ saker. HVIS de ikke hadde fått så stor politisk makt.
  – Når så, er det bare tragisk livsødeleggende.

  Svar
  • Hei!! Har du noen gang fundert over hvorfor religion og ønske om den i sin tid ble etablert i vårt samfunn!? Makt!! Med påfølgende kontroll!! Dette er en grunnleggende nødvendig faktor for oppbygging av et hvert samfunn!!
   Nå må det også tillegges at vi som menneske og selvtenkende individer, er født med et nedarvet gen som er ondt!! Vi er alle bærende av samme genmaterialet!! Ondskap!!
   Løgn og Ondskap er som hånd i hanske! De etableres på samme grunnleggende egenskap!
   Som du vel vet, er politikk og praktiseringen av den i meget sterk grad fundamentert i løgner!
   Dersom du makter og presentere en løgn som sannhet og med overbevisning, har du gjort jobben komplett!!!
   Den Klimatiske såkalte agendaen er et skapt politisk ene og alene!!
   For å gjøre løgner mer komplekse må løgner kontinuerlig fores med enda flere løgner! Dersom ikke, går løgnen i oppløsning!!

   Svar
 • Kommentar/svar på Frikar’s frigjørende Kommentar, lander om en liten stund!!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I ly av Ukraina og Gaza.

Kina på offensiven i Sørkinahavet.

Forrige innlegg

Ny studie:

Ansiktsmaske er skadelig for helsa.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.