POSTED IN Miljøpolitikk

Det dør nå mange hvaler som følge av satsing på grønn energi.

Flere klare bevis på at havvind-industrien dreper hval og ødelegger deres habitat.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Rhoda Wilson og Michael Shellenberger.


Presset fra amerikanske myndigheter, vindindustrien og nyhetsmediene for å bygge industrielle vindprosjekter som har vist seg å drepe hvaler, er den største miljøskandalen i verden, sier Michael Shellenberger.

I fjor ga Public ut sin dokumentar «Thrown to the Wind» som avslørte prisen verden faktisk betaler for industrialiseringen av våre hav av havvindselskaper: dreping av hval og potensiell utryddelse av flere hvalarter. I går ga Public ut en oppfølgingsdokumentar, ‘Thrown to the Wind, Part 2’, som gir flere klare bevis på at havvind-industrien ødelegger hvalens habitat.

Ulovlige støynivåer fra vindindustrien som dreper hval er dokumentert.

Av Michael Shellenberger.


«Vindindustrien dreper ikke truede hvaler utenfor østkysten», sier offentlige etater og nyhetsmedier. Men det gjør den. Før 2016, da vindindustriens økte båttrafikk, ekkoloddkartlegging og bygging begynte, ble åtte knølhvaler funnet døde per år mellom Virginia og Maine. Siden 2016 er gjennomsnittlig 25 pukkelrygger funnet døde årlig, og i fjor ble det rekordhøye antallet 83 hvaler funnet døde.

Og likevel insisterte Associated Press forrige måned på at «det er ingen bevis for at en begrenset vindpark-utbygging på Atlanterhavskysten har direkte resultert i hvaldød». Dette er urovekkende fordi den amerikanske regjeringen og media skylder på økningen i hvaldødsfall med klimaendringer, som er langt mindre direkte påviselig enn havvind-industriens enorme økning i båttrafikk på tidligere utrafikerte sjøveier, og dens altfor høye støynivå fra ekkoloddkartlegging av havbunnen.

I fjor fant den hittil mest grundige undersøkelsen av hvaldød en sterk sammenheng med vindindustriens aktivitet. Lisa Linowes fra Save the Right Whales Coalition gjorde studien. Linowes sporet hvaldødsfall innenfor samme tidsramme og sted som havvind-sonarundersøkelser. «Når offshore vindkraftutbygging økte innenfor et område,» bemerker hun, «økte antallet hvaldødsfall også».

Lisa Linowes

I fjorårets «Thrown to the Wind»-dokumentar, dokumenterte Rand ulovlig høye nivåer av sonarstøy fra havvind-industrien som skader hvalene. Og nå, i en oppfølger, «Thrown to the Wind, Part 2», dokumenterer filmskaper Jonah Markowitz at Rand måler ulovlige nivåer av støy fra pålemaskiner fra vindindustrien utenfor Marthas Vineyard.

Båtmannskapet kan høre støyen gjennom luften. «Det er høyt herfra,» sier en av mennene. «Og jeg har på meg øreklokkene». Det er så høyt at Rand må justere utstyret sitt. «Jeg overbelaster det,» sier han. «Jeg må endre instillingene mine». En sjømann sier: «Høres ut som en støy fra en skrekkfilm». «Høres ut som torden», sier en annen. «Det er vanvittig». På land tilsvarer 181 decibel 155-millimeter Howitzer artilleri.

Miljøgruppene og de demokratiske guvernørene som er forkjempere den ulovlige pålemaskin-aktiviteten utenfor østkysten, er de samme gruppene som kjempet mot oljeboring der for bare noen år siden, og hevdet at det ville være for mye støy. Det er ulovlig å skade eller drepe truede arter. Den nordatlantiske Nordkaperhvalen er kritisk truet, med færre enn 400 individer igjen i arten.

Presset fra den amerikanske regjeringen, vindkraftindustrien og hovedstrøpresse og media for å bygge industrielle vindkraftprosjekter som har vist seg å drepe hvaler, er den største miljøskandalen i verden. En håndfull ærlige naturvernere kjemper mot vindkraftindustrien finansiert med milliarder av skattebetaleres penger. Disse pengene har korrumpert politikerne, tilsynene og nyhetsmediene økonomisk gjennom politiske donasjoner og annonser. Pengene har til og med korrumpert menneskene som obduserer hvalene.

Vi vant en stor seier i fjor, ved å stoppe et vindkraftprosjekt utenfor kysten av New Jersey. Dessverre går den amerikanske regjeringen og vindindustrien fremover med planer om å bygge vindprosjekter langs resten av østkysten. Hvis de fortsetter, vil den nordatlantiske Nordkaper-hvalen utryddes.

Fra The Expose, publisert 9 januar 2024.
Shellenberger er undersøkene journalist, forfatter, og grunnlegger av Enviromental Progress og med-grunnlegger av California Peace Coalition.
Oversatt fra engelsk av Northrn Light og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: More hard evidence that the wind turbine industry is harming whales.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Prøv å forklare dette til APs statsminister Jonas, eller også til Høyres Erna!
    Det grønne skiftet er nå nr 1 på det norske statsbudsjettet frem til år 2030!
    Og Stortinget har gitt tapt av vårt nasjonale selvstyre til internasjonale korporativer eid av Black Rock, mfl. Tror vår hjemlige dyslektiske Høyre-leder Erna Solberg virkelig at hun får en internasjonal toppstilling etter hun har korrumpert seg selv og sin ektemann med aksjegevinster de har snodd seg til over åtte år i hennes regjeringsposisjon?
    Jeg tviler, så dumme er de ikke. Ingen ønsker en tvilsom korrumpert figur som Erna Solberg å flagge sine saker for. Men kanskje verken Erna eller heller ikke Jonas er på høyde med virkeligheten, så til de grader høye de er på seg seg selv?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Forhandlingene om EU-medlemskap til Moldova og Ukraina.

En krigshandling overfor Russland.

Forrige innlegg

Miljø

Elbusser uten batteri
—trolleybusser!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.