POSTED IN Historie, Jøder

Khazarer og etterkommere:

Mange «jøder» i dag er ikke jøder.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Jøder i Vesten og USA i dag – er mange etterkommere til Khazarer; jødisk-tyrkere som en gang utgjorde et mektig rike fra Kaukasus og Kaspiske hav vestover til Svartehavet? Egentlig et tyrkisk folk! Uten bånd til de bibelske jøder, «israelittene». Ja, slik er det.
På midten av 800-tallet var Kiev en tid i deres besittelse. Russere tilføyde riket et knusende nederlag i 969. Etter ytterligere noen tiår gikk riket mer eller mindre i oppløsning. (Store norske leksikon.)

Hele khazarfolket, en tyrkisk folkegruppe, ble «jøder»

Flere jøder slo seg ned i det tyrkisk folkelige riket, og omkring 740 sluttet herskeren, Bulan og mange hoffmenn seg til jødedommen, og senere også flere av folket. Jødedom ble etter hvert statsreligion. Det ble rapportert på 900-tallet at «hele khazarfolket er jøder». (Wikipedia.)

Khazarene behersket de viktigste handelsveiene. Gods fra det vestlige Europa ble ført østover til Sentral-Asia og Kina og den motsatte veien. Khazarene eksporterte honning, skinn, ull, hirse og andre kornslag, foruten fisk og slaver. (Wikipedia)

I det 10. århundre begynte riket å gå tilbake som følge av både vikinger, Kiev-russere og flere tyrkiske stammer.

«Guds utvalgte folk»?

Det kan være meningsløst å omtale jødene i dag som «Guds utvalgte folk» når de så klart er formet ved inngifte og assimilering med andre folkeslag. I Bibelen kan vi lese om kong Xerxes i Persia som ga sikkerhet for jøder: «Og blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder.» (Ester 8,17.)

Europeiske jøder og khazarene

En stor del av den østeuropeiske jødiske befolkningen kan i dag stamme fra khazarene. Khazarer flyttet vestover og flere bosatte seg i Frankrike, Tyskland og England. «Jøder» i Europa kan ha khazarisk opprinnelse.

Jødene i det moderne Russland kan ha khazarisk bakgrunn. (Encyclopedia Americana.) Mange av dagens jøder i Palestina kom fra Russland. I «Israel» er det mer enn 200.000 – 300.000 russiske jøder som snakker flytende russisk. De kan ha slektstavle til khazarene.

«Jøder» i Norge

«Det ser ut til å være et betydelig bevismateriale som bekrefter at khazarenes etterkommere befinner seg i Europa.» (Encyclopedia Judaica.) Hva med jøder i Norge, kan det foreligge forbindelse til de tidligere khazarer på vei vestover, i møte med vikinger og andre? Ja, som utvandrere fra Øst-Europa og som «jødiske» immigranter til Norge?

«Jøder» uten tilknytning til de bibelske jøder, Israels jøder? Men opprinnelse i tyrkiske folkegrupper? Og uten «rett» til å invadere Palestina, bombe og drepe palestinere der?
Hva sier de selv, jøder i Norge – flere er viktige politikere og i andre posisjoner. Med slektstre til Bibelens «israelitter»/jøder eller til tyrkiske khazarer? Skjønt – spiller det noen rolle?

Identitet og sinn, fellesskap og samhold

Identitet og sinn er med å definere oss. Hvem er vi egentlig, hvor tenker vi å ha røtter? Og hvilke andre er oss nær? Det ligger i oss. Man kan oppfatte seg med bånd til andre; hvem? Til andre «jøder»? – Som «jøder» i staten «Israel» eller snarere til Tora-jøder? Et tredje element kan komme til av bånd og samhørighet: Makt, innflytelse og kapital.

Maktgrupper

Man kan vise til de fremste maktgrupper i verden i dag som synes å eie og kontrollere det meste: BlackRock, Vanguard og andre. Alle grunnleggere og eiere er «jødiske». Det gjelder også tiltak som New World Order og annet; Fremmet og drevet av «jøder». Med bånd og kontakt til hverandre? Som «jøder» og/eller kun som felles pengemakt? Det må kunne diskuteres.

Identitet, fellesskap og sinn er viktig for oss alle, også når det gjelder roller, innflytelse og tanker. La ikke stamme- eller annen tilhørighet dominere over prinsipper om rettferd, krig og fred. Grupper av «jøder» gjør det? Dette er tillatt å vurdere – og det bør det gjøres.

Billedtekst til bildet i starten av artikkelen:
Østeuropeiske askenasikhazarer (“jøder”) sent på 1870-tallet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • DNA-test vil vise hvor mange Ashkenazi som har noen dråpe blod i seg fra Midtøsten; skjønt egentlig burde det ikke spille noen rolle. Å si at akkurat vår gud har sagt at vi er spesielle og landet er vårt og har vært det siden før folkevandringstiden, er det noen andre som ville prøve den versjonen?
  Å hyle «holocaust» er ikke like effektfullt som før nå når Gaza er som en konsentrasjonsleir.
  Netanyahu går så langt over streken at ikke bare ser verden det, men også hans eget folk, som vel enda ikke har fått svar på hvorfor etterretning ikke registrerte hva Hamas bygget opp til, og hvorfor beskjed fra Egypt ble ignorert,
  og forresten:
  «hvor er din sønn, skal ikke han i uniform og sendes i krigen?»
  Kanskje skjønner Israelske soldater dermed også at de, på samme måte som Ukrainske soldater, brukes som kanonføde for USA.
  Jeg får ondt av Israelere jeg har kjent, høyst traumatiserte, smell av en kinaputt og de blir livredde.

  Svar
  • Nettopp skjedde det for øvrig at jødiske studenter ved et universitet i USA måtte løpe på loftet og gjemme seg, for palestina-vennlige demonstranter av typen BLM og Antifa kom bevæpnet med kjepper og ville banke dem opp;
   og spørsmålet blir hvilke konsekvenser Israel-situasjonen vil få for «Demokratene»,
   og hvorvidt de kan regne med at Soros’ bøller og innvandrerinvasjonen vil gi «Demokratene» sin stemme ved valg.
   Rapportert ved Tim Pool, han med strikkelua. På bitchute.

   Svar
 • Guteres må gå av glefser Israel nå; regner de med å få det som de vil? Neppe; de maler bare et enda mer usympatisk bilde av seg selv internasjonalt, for skamløse til å se at de skyter seg sjøl i foten mer og mer.
  «Å påstå at Israel ikke er 100% uskyldig, UMORALSK! Hvordan våger FNs generalsekretær å ikke danse etter deres pipe! Uhørt!»
  For et show!

  Svar
  • Bodil Heinø
   27 oktober 2023 22:34

   Den jødiske tro sidder – som alle former fro tro – i hovedet og ikke i generne. Det er sikkert sandt, at de fleste jøder har deres oprindelse uden for Palæstina, men derfor kan de jo godt være tilhængere af den jødiske tro. Desværre er mange moderne jøder ikke klar over, at de er efterkommere af konvertitter.

   Svar
 • Northern Light.
  27 oktober 2023 15:17

  Del 1. Mellom 4000-6000 personer eier det meste av alle lands rikdom og landressurser. De er en del en etnisk gruppe som utgjør av to promille av verdens befolkning, og som eier og har grunnlagt de aller fleste av de store multinasjonale selskapene, som har kjøpt opp så mange tusen andre selskaper, at de har blitt konglomerater som kalles Big Finance( også sentralbankene), Big Corporate Media, Big Armament Industry, Big Oil, Big Energy, Big Pharma, Big Food, Big Ag (agriculture), og Big Entertainment Industry.

  De fleste av de to promillene er ansatt i ledelse og administrasjon i disse mange tusen selskapene (ikke på gulvet), i det politiske systemet i alle vestlige nasjoner, overnasjonale organisasjoner som FN og EU, mediehus, forlagshus, kunst, kultur, litteratur, reklamegiganter, musikkselskaper, Hollywood, som mest av alt produserer tv-serier som påvirker, og statlige tv-selskaper. Nesten all informasjon en person er omgitt av i all sin våkne tid, nyhetsbilde og verdensbilde, er formet av dem.

  De er en «tribal hive», og utnevner og ansetter hverandre når de er kommet i politisk posisjon, og med det har de etter annen verdenskrig dannet en dypstat i alle vestlige land, og i de fleste andre land. De innehar de fleste lederposisjonene i departementer, byråer, institutter, statlige selskaper, og gir de store kontraktene til selskaper eiet og finansielt eiet av sitt eget slag.

  De har søkt verdensherredømme siden de kom til Jorden, og har etter de siste hundreårene fått full kontroll på den monetære makten, politiske makten, rettsmakten, mediamakten og krigsmakten. Mange spør seg hvorfor de store forferdelige tingene som har hendt over hele verden skjer på dette tidspunkt i historien. Det er fordi de nå har alle sine folk i posisjon til å gjennomføre det.

  Majoriteten av dem ser kaukasisk hvite ut, og har antatt vestlige navn, men de har en forkjærlighet for bibelske navn i fornavn, mellomnavn og spesielt etternavn. De er helt integrert og assimilert i den vestlige verden. Når de stort sett ser ut som oss, og lever som oss, er vanskelig for vanlige folk som ikke er interessert i geopolitikk og geoøkonomi å identifisere dem som en fiende. De skiller seg bare ut med en positiv fødselsrate, i motsetning til den etnisk opprinnelige befolkningen i vestlige land de lever i blant.

  Hadde de hatt horn i pannen som populærkulturens demoner i filmer og bøker, hadde menneskene på jorden bekjempet dem med alle midler. Men når de ser stort sett kaukasisk hvite ut, kan de være dommer, høyesterettsdommere, statsadvokat, forsvarsadvokat og rettsoppnevnt ekspert i samme rettssak, når noen av deres egne eller noen de vil til livs sitter på tiltalebenken, uten at publikum fatter mistanke. For eksempel som i børskrakket i 2008.

  Eller de kan være statsminister, bevilgende myndigheter, leder for forsvarsallianser, eiere av krigs-våpenindustri, krigsherre i land som påstår å være angrepet, uten at befolkningene i landene som bevilger flere hundre milliarder til krigen, forstår at hovedpersonene i forestillingen faktisk gir pengene til seg selv, de er av en etnisk elite på to promille av verdens befolkning. Den offentlige hvitvaskingen gjør at de meste av pengene går til våpenindustri, våpenhandlere og oligarker: Dem selv.

  En så vanvittig stor andel av rikdom og landressurser hos bare to promille av verdens befolkning, gir spekulasjoner om de har samme opphav som Jordens befolkning de herjer med. De er så nøye sammensatt at en kan skulle tro de var en invasjonshær. Dette folket har eksperter på hvordan en skal overta det monetære systemet, deres pengesystem er basert på at gjeld er penger. De har eksperter på hvordan en skal ta over det politiske systemet, presse og media, krigskunst, vitenskapen, hvordan avlede oppmerksomheten til befolkningene med underholdning og sport.

  Svar
 • Northern Light.
  27 oktober 2023 15:18

  Del 2. Er det deres vitenskapsfolk som har konstruert evolusjonsteorien, for å skjule at de ikke har samme opphav som oss? Det er som de skulle være en invaderende koloni fra en rivaliserende sivilisasjon som vil erobre vår planet. Folkenes historikere i de omkringliggende områdene av Khazaria, sa at khazarene plutselig dukket opp, de i sør sa de kom fra nord, de i nord sa de kom fra sør. Ble de fløyet inn med et romskip som landet i området som fikk deres navn, Khazaria?

  Og spredde seg derfra til Europa, USA og Midt-Østen, for å erobre verden med pengekunster som gjeld og åger først og fremst. Bibelen sier at en ikke skal ta renter på lån: Det gamle testamente «fordømmer praksisen med å kreve renter av en fattig person fordi et lån skal være en handling av medfølelse og å ta vare på ens neste»; den lærer at «å tjene penger på et lån fra en fattig person er å utnytte denne personen (2. Mosebok 22:25–27)».

  Guds motstanders folk snur dette på hodet med deres finans-system, hvor gjeld er penger. Når folk i realøkonomien tar opp lån med renter fra finanskapitalen, får de fiat-penger trykket ut av løse luften tilbake. En gjeldsdrevet økonomi, hvor Guds motstanders folk som tjener penger på penger, sitter på ryggen til verdens arbeider-og middelklasse.

  Men også med sverd. Fra deres ankomst på jorden, kan verdenshistorien skrives som en nesten endeløs krigshistorie. Hvis Bibelen leses med romalderens viten, gjør ikke det Ancient Astronaut teorien usannsynlig, teorien har faktisk et Bibelsk opphav, og tidens begivenheter vi opplever nå, har paralleller til endetiden beskrevet i Bibelen.

  Skulle et folk som kaller seg utvalgt, gjøre det motsatte av det Bibelen sier? De oppfører seg heller som de skulle vært utvalgt av Guds motstander. For satanisme enkelt forklart, er å snu alt på hodet, spesielt det som står i Bibelen.

  Svar
  • Takk for den Nordlys. Jeg lå mang en gang som barn i snøen langt oppe i Nord. (Ca 70*) og beundret spillet/dansen over hele himmelhvelvingen. Det var spektakulært. Det hadde lyd. Men… ble jeg fortalt, du måtte ikke vinke til Nordlyset med et hvitt tørkle..det betydde ulykke. Kommentaren er oppskattet som Nodlyset.

   Svar
 • https://www.hotmail.com/watch2v=ZTTgtHDuf54

  En mann som selv har undervist prester og er kvalifisert til å vurdere oversettelser gir forklaringer i enkel engelsk:

  YAHWEH, GOD OR E.T. COLONIZER? Paul Wallis

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Har USA og EU penger til begge to?

Nå konkurrerer Ukraina og Israel om vestlig støtte.

Forrige innlegg

Hvordan ser Russland på seg selv?

Hva er Russlands offisielle politikk og rolle fremover?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.