POSTED IN Virkelighetsforståelse

Kapitalkreftene vil kontrollere deg hele livet:

Smarte byer vil bli åpne fengsler.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sjakk Matt!

Av Rolf Galgerud

HVORFOR FORANDRER PARTIENE SEG?

Over tid forandrer de fleste partier seg, også på en grunnleggende måte. Jeg har tenkt en del på dette og har gjort meg noen refleksjoner om hvorfor og hva/hvem som er drivkraften bak disse endringene.

En annen refleksjon er forskjellen imellom den fortalte historien og den virkelige. Verden er dessverre ikke alltid slik den framstilles som.

Først litt historikk.

Her til lands eksisterte det i partipolitikkens barndom kun Høyre og deres motpol Venstre. Nå er Venstre nærmest å regne som søsterparti til Høyre. Da arbeiderklassen vokste fram, ble Det Norske Arbeiderparti stiftet. I 1920-åra titulerte stortingsrepresentanter fra dette partiet seg som kommunister. Nå ledes partiet av flere multimillionærer, altså folk som partiets stiftere ville bekjempe. Og politisk/ideologisk er det nærmest en formsak at de ikke har fusjonert med Høyre. Det eneste parti som jeg finner en logisk og objektiv grunn til å endre politikk er Bondepartiet/Senterpartiet. Dette fordi grunnlaget for partiet, bondestanden, utryddes i en fart så en skulle tro det var Israel som hadde jobben. Skal den få gjennomslag for sine saker, må den også ha tilslutning fra andre enn bønder.

Har Høyre en politisk magnet?

For all forandring i partienes politikk har vært en dreining imot høyre, også i Høyre. Jeg kommer ikke på noe unntak. Og når partier som SF og AKP(m-l) ender opp som partier som heier på NATO og deres politikk, og skal ha mer penger til våpen, ja da er det noe grunnleggende som har skjedd. Dette er stikk imot deres utgangspunkt. SF, senere SV, ble jo stiftet i kjølvannet av kampen mot atomvåpen og mot NATO og var nesten å regne som et pasifistisk parti. AKP var imot «all imperialisme» og for et kommunistisk samfunn. Nå er ledelsen for partiet travelt opptatt med å understreke at de ikke er kommunister, men de forteller ikke hva de er når de altså ikke er kommunister.

Hvorfor skjer denne utviklingen? 

Jeg skal innrømme at jeg i mange år hadde et naivistisk forhold til politikk. Var man enig med et parti, ja så kunne man melde seg inn. Var man uenig, sto man på utsiden og ga uttrykk for et annet syn enn det dette partiet hadde. Manglet i grunnen bare linjemenn og dommer med fløyta som kunne blåse hvis det var ureint spill. Og statsforvaltning og domstoler var selvfølgelig politisk nøytrale, mente jeg en gang. Men opp gjennom årene får man mange opplysninger – informasjoner om virkeligheten som blir som brikker i et puslespill. 

Når brikkene blir mange nok og begynner å skape et bilde, da er det på tide å revurdere sin naive tro. En av brikkene i puslespillet var når lederen i AUF begår selvmord da det blir avslørt at han har mottatt penger fra CIA. Dette var i 1960-åra. En annen sak var rettsaken og dommen imot Arne Treholt. Etter mitt syn en konstruert sak for å lamme en voksende venstreside i Arbeiderpartiet. Dette lyktes de med, med svært god hjelp av media. Og med denne saken friskt i minne undersøkte, leste meg opp på saken mot Asbjørn Sunde og ved lesning av litteratur om denne saken konkluderer jeg også her med at dette måtte være en konstruksjon, for å stille NKP i miskreditt, selv om Sunde aldri var medlem av NKP.

Asbjørn Edvin Sunde, også kjent under dekknavnene «Osvald Pettersen» og «Knut Pettersen», var en norsk motstandsmann og partisan under andre verdenskrig, da han ledet sabotasjeorganisasjonen som etter hvert ble kjent som Osvald-gruppen – etter hans kallenavn «Osvald».(Wikipedia) Han har skrevet boka «Menn i mørket».

Men en stor brikke i puslespillet var da Erik Solheim overtok SV. Han, og seinere hans medspiller Kristin Halvorsen, snudde partiets politikk og ideologi 180 grader og fikk plassert de som sto på den ideologien som partiet var stifte på som «museumsvoktere». Altså, de som brukte marxismen som verktøy ble plassert i skammekroken og «den nye tid» overtok. Det nærmeste man nå kan komme en definisjon av hva sosialisme i det «nye» partiet er; «vær snill og god, og del med andre». Når hørte du sist at en representant for Sosialistisk Venstreparti snakke om sosialisme?

Mitt spørsmål til meg selv var; hvorfor meldte de seg inn i et parti som de grunnleggende var uenig med? Hvorfor søkte ikke Solheim og Halvorsen seg til et parti som hadde en politikk som lignet den de mente var riktig?  

Mitt svar på dette hvorfor er; de meldte seg ikke inn med ærlige hensikter, men for å overta og nøytralisere partiet som en del av arbeiderklassens verktøy.

Og jeg spør meg; har det samme skjedd i Senterpartiet, som var kjernen i kampen mot EU?

Infiltrasjon er et gammelt verktøy for høyresiden

Arbeiderpartiet har vært et viktig parti for høyresiden å få innflytelse i, og til slutt kontroll over. Arbeiderpartiet for hundre år siden var en stor revolusjonær kraft med et uttalt mål; å skape et sosialistisk Norge. Og det ligger åpent i dagen at høyrekreftene ville gjøre alt som sto i deres makt å forhindre dette. Og de lyktes over all forventning. 

Men først litt om personligheten og senere partisekretær Haakon Lie. Han var før krigen aktiv i støttearbeidet for den spanske regjeringen, mot Francos kupp. Her samarbeidet han enkelt og velvillig med kommunister, både i Norge og i Spania. Under 2. verdenskrig var han i eksil i USA. I 1945 kommer han hjem som en fanatisk anti-kommunist. Tydelig vasket og renset for farlige ideer. Og det fører meg fram til en annen personlighet i DNA, Mimir Kristjanssons yndling; «landsfaderen» Einar Gerhardsen. Ved krigens start var han ordfører i Oslo. Han ble arrestert i september 1941, altså etter 1 ½ års okkupasjon. Han ble så sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

«Tegne det nye Norge»

Men så skjer det som jeg har stilt et stort hvorfor ved, hvorfor hentet tyskerne han ut fra Sachsenhausen i 1944 og etter flere stopp i Tyskland og på Akershus festning, kommer han til Grini fangeleir ved Oslo. Fra et stort oppslag i Klassekampen, for mer enn ti år siden, med intervjuer med noen som hadde sittet på Grini i sammen med Gerhardsen, fikk vi vite: «Vi fikk blyant og papir og beskjed om å «tegne det nye Norge». Vi ble plassert for oss selv, på et avskjermet område. Vi fikk være i fred».

Altså; tyske nazister samler unge Arbeiderpartimedlemmer, inkludert henter hjem Einar Gerhardsen fra konsentrasjonsleir i Tyskland for «å tegne det nye Norge» i en fangeleir. Igjen hvorfor?

Samarbeidende e-tjenester

Håkon Lie, ble han CIA-agent under krigen?

Det var et hemmelig samarbeid mellom e-tjenestene i USA og Nazi-Tyskland under den 2. verdenskrig. Hvordan skulle Tyskland komme på ideen om å hente ut en av flere tusen fanger i konsentrasjonsleiren? Gerhardsens gamle venn, Haakon Lie, var jo i USA. Hans kontaktnett vet jeg ingenting om, men det var tydeligvis godt.

Alt før krigen var det deler av Arbeiderpartiet som ønsket seg Gerhardsen som statsminister i stedet for Nygaardsvold. Jeg tror, gjentar tror, at tankegangen i USA i 1944 var at de fryktet et kommunistisk Europa etter krigens slutt. Kommunistene sto i spissen for motstandskampen mot Nazi-Tyskland i hele Europa og hadde stor tilslutning. I Tyskland var det på dette tidspunktet stadig flere som innså at nederlagets time nærmet seg. Jeg vil anta at de regnet Gerhardsen for å være den beste «motvekt» mot kommunistene, passe radikal, dyktig som agitator og politiker.

Dette samarbeidet mellom disse e-tjenestene er godt skildret i boka til professor i historie, Tore Pryser: «Fra varm til kald krig» Det vil føre for langt å gå i detalj om dette her. Anbefaler boka.

Hvorfor lot de seg bruke? 

Et tankekors jeg gjør meg er; hvorfor lot de seg bruke, disse unge Arbeiderpartimedlemmene på Grini? Og hva tenkte de, hvilke refleksjoner gjorde de seg da de forsto at de ble brukt i nazistenes spill? 

Vel, jeg kan forstå Gerhardsen som kun hadde to valg – si ja til samarbeid med nazistene eller gå veien opp gjennom pipa på leirens krematorieovn. Og denne tvangen kan kanskje forklare hvorfor vennskapet med Haakon Lie utviklet seg til et intenst fiendskap. 

Rockefeller-klanens rolle

Det er tragisk å se hvordan man, med økt fart i fra ca. 1980 har klart å svekke og ufarliggjøre store, mektige fag-organisasjoner og partier i det vi kaller «Vesten». 

Kontrollen over media har vært sikkert vært en sterk faktor, men jeg er sikker på at infiltrasjon har blitt brukt med hell. Det er et lurt verktøy, nesten umulig å avsløre dersom infiltratøren er dyktig, og det er han/hun ofte. Man starter gjerne radikalt, til venstre, trekker til seg oppmerksomhet og når man etter en tid har fått en hand på roret, så trekker man det langsomt og forsiktig til høyre, gjerne med «modernisering» av partiet og dets politikk som begrunnelse.

Tidlig i 1960-åra startet Rockefeller-klanen et verdensomspennende arbeid med å nøytralisere arbeiderbevegelsen. De opprettet flere hundre NGOer verden over med høyt utdannede og lønnede ledere. Målet var venstrepartier og organisasjoner. Og verktøyet var klima, skape engasjement omkring den påståtte faren som CO2 representerer, vende oppmerksomheten bort fra klassekampen. Med å få kontroll over noen av venstrepartiene fikk man hurtig ringvirkninger, som regel er man lydhør for hva søsterpartier mener. Media hadde man tilnærmet full kontroll på. FN var/er også viktig for å fortelle hvilken fare, undergangen, som venter oss, og selv om FN har inngått partnerskap med WEF – monopolkapitalens interesseorganisasjon, så ser det ut til at de såkalte venstrepartiene har blind tillit til FN. (Les Klimakunnskapskrisen av Geir Hasnes). Og de er blinde for den fare som WEF representerer.

Hvorfor mer – når du har mer enn nok?

Drivkreftene bak denne systematiske demonteringen av arbeiderbevegelsens organisasjoner finner man i WEF, med Rockefeller og Rothschild som bakenforliggende drivkrefter. Typisk for disse folkene er at de disponerer mer penger enn det de på noen som helst fornuftig måte kan bruke opp som konsumenter. Derfor har deres sykelige behov av stadig mer penger et annet siktemål enn konsum.

Og når det er disse personene har kontroll over det økonomiske liv i store deler av verden, så vil det være fornuftig å finne ut hva de vil oppnå. Hva er deres motiver? Jeg finner ingen annen forklaring enn at de er sykelig opptatt av å kunne herske over andre mennesker.

Slik presenteres Agenda 2030 med bærekraftsmålene.

Hos WEF kan man finne ut mye, det mest kjente sitatet er: «Du skal eie ingen ting og du er lykkelig med det.» De oppsatte 2030-måla er også en pekepinn. De er formulert på en finurlig måte. Enten du er en bortskjemt, velfødd nordmann i full jobb, eller du hadde vært en slave for 2-3000 år siden, så hadde teksten vært like dekkende. Du skal få hus, du skal være sikret den maten du trenger, de klær du trenger osv. Det som ikke står, er hvem som skal definere hva du trenger. Det står heller ingen steder at dine ønsker skal bli oppfylt.

Historien gir deg svar

Fra historien vet vi at blant oss mennesker er det noen som finner glede i å herske over og for noen, også i å pine andre. Det som hindrer de fleste av disse i dag, er både ulovligheten og samfunnets fordømmelse av slik oppførsel. Jeg skal ikke forsøke å forklare hvorfor det er noen som er slik, jeg bare konstaterer at det er slik. Og ut fra historien, så ser man at denne defekten hos enkelte av oss, er særlig utbredt blant mennesker med makt. Dette forklares ved at slike mennesker søker maktposisjoner, men det virker også som dette kan innlæres når dette i noen av de rikeste familiene går dette i arv.

Som historisk bevis på at det finnes, dessverre ganske mange, mennesker som er slik, vil jeg nevne inkvisisjonen med all dets skrekkelige tortur og heksebrenning. Dette var lovlig aktivitet. 

Går man lengre tilbake, så finner man i Romerriket rå, brutal vold brukt som forlystelse. Korsfestelse var en av dem. I Roma står fortsatt restene av et stort byggverk, Colosseum, som viste at dette å forlyste seg over at mennesker sloss imot hverandre til den ene var død, var en populær fornøyelse for mange. Eller at forsvarsløse mennesker inne på arenaen blir revet i hjel av sultene løver, til publikums store forlystelse. Så tvil ikke på at det finnes mennesker som er troendes til det meste, og at du finner disse iblant oss også i dag. 

En bekreftelse

Kvelden den 25. juni dukket det opp en nyhet på ABC-nyheter. En indisk-britisk milliardærfamilie, en av Storbritannias rikeste, har blitt dømt til flere års fengsel for grov utnyttelse av ansatte på deres eiendom i Sveits. De hadde hentet folk i fra India, til dels analfabeter, til å arbeide for seg på deres eiendom i Sveits. De ble blant annet dømt for at:

 • Arbeiderne hadde en arbeidstid opp til 18 timer i døgnet.
 • Arbeiderne måtte sove på madrasser på gulvet i husets kjeller.
 • Passene deres var inndratt (av «arbeidsgiver»)
 • De fikk ikke lov til å forlate eiendommen.
 • De fikk ikke tilgang til sin utbetalte lønn, som var ca. 10% av «normal» lønn. Lønna ble satt inn på konto i en indisk bank, men flere av de «ansatte» hadde ikke bankkort.

At forholdene har vært svært grove, vises ved at den strengeste straffen er fire års fengsel.

Familien som ble dømt, to generasjoner, var også dømt for liknende forhold i 2007. At nyheten var borte fra ABC-nyheter neste morgen, samme hvor mye jeg bladde, viser at redaktøren raskt hadde forstått det politisk farlige i en slik nyhet, at overklassen holder seg med slaver midt i Europa.

Jeg husker Carl I. Hagen, den gang han ledet partiet for framskritt, at han agiterte sterkt imot tariffavtale og regulering av arbeidslivet med lover. Hans modell, markedsliberalismen var og er: «Lønn og arbeidsforhold skal være en privat avtale imellom arbeidstaker og arbeidsgiver». Hvordan dette fungerer i praksis har denne indisk-britiske familien vist.

Men det er dit også WEF vil. Men først må de ha:

Kontroll over massene

For å kunne utøve sin makt trenger de å ha kontroll, kontroll som hindre organisert motstand. En metode er de «smarte byer», også «smarte øyer». Kanariøyene er nå i ferd med å etableres som slike. Og det hele foregår meget stillferdig. Hoveddelen er overvåkning. Argumentet er smidigere og effektiv trafikk. Og det er riktig. Kameraene er i seg selv ikke noe problem. Det er en eventuell misbruk som er faren. Det er de samme kameraene som filmer trafikken, som de som vil kontrollere at det ikke oppstår en forsamling av mennesker til en protest. 

Det som forbauser meg i denne prosessen er at tilsynelatende er det ingen i det politiske eller administrative nivået som spør hvorfor vi får dette, for det er gratis for øyene å motta. Regningen er det andre som tar, noen i EU. Er det ikke noe som heter: «Det finnes ikke noe som heter gratis lunsj».

Du har ingen ambisjoner om protester, opprør, sier du. Vel, når du i relativ nær framtid lever i en «smart by», dine penger eksisterer kun som tall i banken og du har innmontert et chip under huden som du betaler med. Du kommer til kassa i butikken, får beskjed om at den pakka med koteletter og baconpakka må du legge tilbake. Du har spist opp dine 200 gram kjøtt for denne uka. 

Når denne tvangsforinga med «riktig» mat blir for plagsom, så kan det hende at du vil spørre noen andre om de vil være med på å protestere, gjøre noe med de små kjøttkvotene. Da er du straks i faresonen. Du vil bli betraktet som en potensiell opprører, en mulig revolusjonær og vil bli fulgt nøye med.

Bilene har de ordnet for flere år siden. I alle nye biler er det montert en sender i taket som gjør at det er mulig til enhver tid å vite hvor den er eller har vært. Det som mangler er at chip i deg som et personnummer, så det er mulig også følge deg til enhver tid.

Organiser motstand

Min intensjon med denne skrivingen er et håp om at jeg kan klare å få flere til å sette seg opp imot det som så overveldende ser ut til å skje. Uten motstand er det helt sikkert at det vil skje. Når deres systemer er etablert, kontante penger er vekk og du har chipet under huden, ja da er det for seint. Skulle du da forsøker å organisere motstand, ja da bare nuller de ut dit chip og du blir møtt med skriften:

                                                                         SJAKK MATT

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Vedr. De oppsatte Agenda 2030-måla er det også greit å spørre om hvem som betaler. Jeg ser ikke annet enn en marxistisk plan pakket inn i silkepapir.

  Svar
  • Rolf Galgerud
   29 juni 2024 15:07

   Jeg skulle gjerne ha sett hvor du har dine kunnskaper om marxisme i fra. Du er vel så langt unna virkeligheten som det er mulig å komme.

   Svar
   • Robin Hood
    29 juni 2024 22:57

    Rune har rett i at det ligner på marxisme. Men det er faktisk verre. Agenda 2030 forsøker å innføre teknokrati og det er marxisme på steroider. En av de onde mesterhjernene sa at marxisme var et nødvendig steg på veien mot teknokrati. Han het Z. Brzezinski og jobbet for Rockefeller familien og opprettet den trilaterale kommisjonen for å få spredt teknokrati. Opplyste sjeler vet også at det var eliten i London som finansierte Marxisme og stod bak Lenin sin transformasjon av Sovjetunionen i kommunistisk retning.

 • Robin Hood
  29 juni 2024 10:48

  Jeg forstår ikke hvorfor man har en alternativ nettavis med fokus på å opplyse folk og fortsatt bevisst mislede folk med feilaktig bruk av ordet kapitalisme. Kapitalisme er et prekrav for frihet. Uten frihet, ingen mulighet for privat eiendom. Disse oligarkene som Rockefeller misbruker kapitalisme. John D. Rockefeller sitt mantra var: «Kompetanse er en synd». Det står i sterk kontrast til kapitalisme som oppfordrer folk til å handle med hverandre hvor alle parter tjener på det. Jeg vet at dette nettstedet er drevet av gamle kommunister/marxister og at det derfor antakeligvis er en gammel forakt mot kapitalisme bygget inn. Men dette er feilaktig propaganda dere har slukt. Selv Stalin brukte kapitalisme da han handlet nødvendige varer med andre land. Kommunisme og tvang fungerte kun mot egen befolkning som han hadde makt over. Dagens monstre som WEF prater om stakeholder-kapitalisme, men det må tolkes orwelliansk og betyr det motsatte av kapitalisme. En type fascisme.

  Det viktigste å forstå med kapitalisme er at det må passes på og forsvares. Dette er basert på frivillighet og ikke tyranni som FIAT pengene er. Akkurat som grunnleggerne av USA sa at folket måtte kjempe for friheten sin hver dag, så må kapitalisme kjempes for hver dag. Det er frihetens natur. I dagens verden er denne friheten hovedsakelig tapt. Løsningen for en fremtidig og trivelig verden inkluderer at folket forstår hva kapitalisme er og kjemper for det. Blant annet å nekte digital sentralbankvaluta og andre triks fra kjeltringene som styrer denne verden. Med oligarkvalutaer vil vi være på hamsterhjulet til vi dør via inflasjon der oligarkene tvinger seg selv til å være endel av alle handler. For valuta er 50% av enhver tradisjonell handel. Da er det et stort problem at denne varen er trykket opp av eliten og konstant vannet ut.

  Svar
  • Rolf Galgerud
   29 juni 2024 15:43

   Du må ha en utrolig naiv tro på det kapitalistiske system. Hele systemet hviler på at arbeidene skal utbyttes. Hvis dette ikke skjer, så vil systemet kollapse. Det har ikke noe med ondskap eller ikke å gjøre, det er systemets innebygde logikk. Ingen vil investere hvis de ikke får et utbytte ut av det. Graden av utbytting avhenger av hvor sterkt arbeidene står i samfunnet, hvor godt organisert de er og hvor kampvillig organisasjonene er. Men at det blant disse, kapitalistene, ofte er mennesker som er utpreget onde, det har historien vist, som jeg jo også skrev om i artikkelen over.

   Du skriver: «Dagens monstre som WEF prater om stakeholder-kapitalisme, men det må tolkes orwelliansk og betyr det motsatte av kapitalisme. En type fascisme.» Jeg er enig med deg i den siste konklusjonen, en type fascisme. Men fascisme er en type overbygning i samfunnet , mens kapitalisme er basis. Kapitalisme var ikke avskaffet verken i Italia, Tyskland eller Spania rundt 1930-40åra. Tvert om, den blomstret.

   Du sier også: «Selv Stalin brukte kapitalisme da han handlet nødvendige varer med andre land.» Kan du forklare hva som menes med denne setningen? Jeg forstår ikke verken hva eller hvordan.

   Svar
   • Robin Hood
    29 juni 2024 20:56

    Dette fremstår svakt Rolf. Jeg får inntrykk av at du er oppflasket på marxistisk propaganda.

    Først et retorisk spørsmål til dere marxister her inne: Hva er det som muliggjør at Knut Lindtner og eventuelt venner kan ha denne myndighetskritiske nettavisen? Er det kapitalisme som har gitt han denne friheten eller noe annet?

    > Hele systemet hviler på at arbeidene skal utbyttes.
    Helt feil. Kapitalisme muliggjør frivillig handel mellom to eller flere parter hvor målet er vinn-vinn for alle parter. Man har derimot globalister som misbruker det kapitalistiske systemet. Det er ikke fordi kapitalisme er dårlig, men oftest fordi staten er korrupt. Dette muliggjøres oftest med lobbyvirksomhet og betaling av media via reklame. Amerikanske medier er for eksempel fulle av reklame fra legemiddelvitenskapen. Gir ingen mening rent markedsføringsmessig da man får piller på resept og dermed blir produktet bestemt av legen. Men for oss om forstår korrupsjon, så skjønner vi at dette gjør media lite villige til å føre kritisk journalistisk mot legemiddelbransjen. Dette er kynisk utnyttelse av kapitalisme hvor problemet er en korrupt stat. Kan dra eksemplet videre med at korrupte stater verden over logret lydig for WHO og nektet alternativ informasjon under den såkalte pandemien. Bare de mektigste aktørene som Bill Gates fikk slippe til. Dette «sannhetsmonopolet» betalte han enormt mye penger for via lobby og andre virkemidler. Dette resulterte i mer eller mindre frivillig tvang for vanlige folk om å ta en livsfarlig injeksjon maskert som vaksine. Det essensielle her Rolf er implisitt tvang på grunn av korrupte myndigheter. Hadde staten fungert ordentlig, så hadde denne kartellvirksomheten til legemiddelbransjen blitt stoppet og alternative produkter som Ivermectin hatt en sjanse. Da kunne jeg frivillig ha kjøpt Ivermectin. Så mitt spørsmål til deg i denne sammenheng Rolf: Hvordan er dette utnyttelse av et system at folk for eksempel folk i Mexico frivillig kunne kjøpe Ivermectin under pandemien for å beskytte seg? Hvordan er dette galt for arbeiderne? Hadde det vært bedre at arbeiderne var arbeidsløse? Håper du skjønner på mine retoriske spørsmål at du angriper feil problem. Det er fascisme som er problemet og ikke kapitalisme. Kapitalisme er derimot løsningen med en velfungerende stat til å passe på at systemet ikke misbrukes.

    Problemet som indoktrinerte marxister ikke forstår er at staten endrer markedsmekanismene. For eksempel når staten går inn og subsidierer arbeidsplasser som McDonalds og lignende med billig arbeidskraft for å skape flere arbeidsplasser, så går konkurentene deres konkurs og man får elendige arbeidsviilkår hvor alle de invoverte blir avhengig av staten mens oligarkene som eier McDonalds og lignende sitter igjen med en pen profitt og færre konkurrenter. Eksempel fra Norge er at Sbanken ble kjøpt opp av DNB og deretter ødelagt. Her burde staten ha stoppet kjøpet, men tillot heller at staten via DNB ødela Norges beste nettbank. Enormt problematisk når staten har flere roller. Med et fritt marked og staten som kun kontrollmyndighet, så hadde aldri dette kunnet skje uten korrupte tjenestemenn. Siden du ikke forstod meg første gang, så vil jeg repetere følgende og håpe det synker inn med mer kontekst: «Konkurranse er en synd – John D. Rockefeller» Det du dermed sier er at du ikke klarer å skille oligarker fra et fritt marked basert på frivillig handel. For optimale konkurransevilkår i næringslivet avhenger av kapitalisme og et fritt marked. Eller tar jeg feil? Ville det vært bedre om vi i Europa for eksempel hadde hatt bilproduksjon inspirert av det de gjorde i Sovjet og i Kina mens kommunismen rådde?

    Angående Sovjetunionen, så handlet de med utlandet. Et eksempel er titan som USA var veldig interessert i og som Sovjet hadde. Denne titanen betalte USA for. Det var ikke en vennetjeneste eller en utpressing, men en handel hvor begge partene så seg fornøyd med handelen.

    Siden du ikke liker kapitalisme Rolf. Da ønsker jeg å avslutte med følgende: Er du for eller mot frihet og er du tilhenger av privat eiendomsrett?

 • Et lite eksempel som mange ikke tenker på er hvordan feks bankene nå holder på ift identifisering.
  Nordea fraråder nå alle å bruke kodebrikke. De vil ha kundene sine over på mobil. De påstår at sikkerhetene ikke er god nok på kodebrikken.
  De ønsker å få pølsefingrene sine inn i livene våre så godt de kan, og det oppnår de gradvis ved
  at vi slipper denne mafiaen inn på mer personlige plattformer. Ikke minst ift lokalisering osv. Hvor er du , til hvilken tid…hva holder du egentlig på med…Slik info blir enklere å få tak i når du kommuniserer med banken din via mobil.

  SÅ, BRUK kodebrikken, avslutt mobilbank, bruk pc’, og hold disse folka så langt unna livet ditt som mulig.

  Siste jeg kom over av info nå var at strømselskapene nå har begynt med profilering av kundene sine.De registrerer om du feks er i jobb eller ikke. Hva skal de med slik info…?….Dette leder også over på bruken av «smart-teknologi» i boligen.. Alle disse duppedittene har et vist strømforbruk, som igjen registreres av smartmåleren, og som strømselskapet kan bruke til å kartlegge livet ditt…Når står du opp…., er du oppe om natta osv….De ønsker å vite alt.

  STAYFREE

  Svar
 • Haakon Lies oppførsel kan kanskje delvis forklares med at hans andre hustru kom fra den jødiske kretsen rundt president Roosevelt.

  Svar
 • En interessant artikkel og et meget interessant ståsted.
  Det mest interessante er at Venstre blir regnet som et høyreparti, og det knapt er forskjell på H og V.
  Personlig sliter jeg med å se forskjell på V og Mdg.
  H er ikke lenger et borgerlig konservativt parti, som ønsker en liten offentlig administrasjon, få skatter og fornuftig bruk av skattepenger.
  H har beveget seg godt til venstre for Ap, og lever åpenbart godt med økte skatter, antikonservativisme, utflagging og nedlegging av bedrifter.
  Da Støre sa han ville øke skattetrykket med 40 mrd, svarte Solberg at det var for lite.
  Under krigen gikk folk mellom kommunistene og nazistene, og det var ikke fordi ideologiene var ulike, tvert i mot.
  For begge gjelder.’
  Utstrakt sensur.
  Begrenset ytringsfrihet.
  Fullt statlig eierskap og null private.
  Stort administrasjon og byråkrati.
  Lite rom for egentrening. Man produserte etter statens ønsker. Ene året var det høyresko og året etter var det venstresko.
  Lager seg en ytre fiende.
  Staten står for all nyhetsinformasjon, altså et gedigent propagandaapparat.
  Ingen valg eller demokrati og du ble overvåket og spionert på.

  Ingenting av dette har noenting med den høyresiden du åpenbart forakter.
  De (vi) ønsker oss et reelt demokrati, full ytringsfrihet, null propaganda, men ærlige nyheter fra begge leire, osv.

  Dine spørsmål om hvorfor alle politiske partier på venstresiden, inkl alle andre påTinget- H, Frp , V, nå har gått fra å kjempe for mannen i gata, til å bli woke facister. Det lurer jeg også på?
  Ser ikke ut som noen norske politikere tenker på Norge og nordmenn. Det er mer stillinger ute i verden.
  Hvorfor fikk FN den første sekretæren, hvorfor ble Norge og Gro med helt i oppstarten av WEF- daværende EEF, europeisk økonomisk forum? Etter vi ble medlemmer der, begynte alt å falle fra hverandre i det offentlige Norge. Tidligere hadde vi gamlehjem og sykehjem. Alle fikk plass. Friske enker og enkemenn som ville nyte sin livs høst, flyttet inn der. Det fungerte som dagens studentkollektiv. Hvert sitt rom og fellesrom og man kunne gjøre ting utenfor gamlehjemmet. I dag er de nedlagt. Det koster for mye. (Les. Pengene må brukes alle andre steder enn i Norge)
  Etter hva jeg husker, var det heller ikke korridorpasienter.
  Legen kunne komme hjem til deg, i motsetning til nå. Selv har jeg en deltidslege. Mange opplever at helsevesenet blir erstattet med en vaksine som skal hjelpe for ditt spesifikke problem.

  De som nyter godt av denne galskapen er ikke de, av venstresiden, forhatte millionærene. De holder oss tross alt med jobber og gir oss muligheten til å eie egen bolig og å kjøpe fritt valgt mat.
  Det er ca 1000 personer i hele verden som nyter godt av galskapen vi ser, og Erna, Jens og Jonas har gitt dem penger over bistandsbudsjettet, i tillegg til alt de indirekte tar inn gjennom Norges og Europas grønne skifte m.m.

  Hvorfor går hele Europas og Vestens politikerkorps mot facisme?
  Det er mer interessant å spørre om.

  Svar
 • «Arbeiderpartiet for hundre år siden var en stor revolusjonær kraft med et uttalt mål; å skape et sosialistisk Norge.»

  Ja, ting skjedde. Noen tok grep.
  Hvorfor?

  ‘ I ei brosjyre – «Livslinjen kontra dødslinjen» – som Arbeiderenes Faglige Landsorganisasjon ga ut i 1933, blir den internasjonale trust og monopolkapitalen karakterisert i disse treffende ordelag: 
  «Denne organisasjonsmakt tar intet hensyn til landegrenser, stater, verdensdeler, raser, religioner eller lovgivning. Den bryter seg vei helt internasjonalt. Og da det kapitalistiske samfunn i virkeligheten ikke anerkjenner annen moral og rett enn den største økonomiske maktutfoldelse, så står allerede i dag denne storkapitalistiske organisasjonen som verdens egentlige herskermakt. ‘olehartattordet.blogg.no/1496970207_kampen_mot_globaliseringen_utnyttelse_og_storkapitalen_var_like_tilstedevrende_i_1949_som_i_dag.html

  Men like mye : Hvorfor motstanden mot Nasjonal-sosialismen? Og et Tyskland som la til rette for velstand/bolig for alle. Betalt ferie, barnetrygd og alderstrygd.
  Og at det var arbeidskreftene i en nasjon , ikke penger, som skulle styre nasjonens utvikling.

  Der Sovjetunionen, kommunistene, stod for fattigdom , overgrep og sult, i samme periode.
  Men ble et fyrtårn for v.sida. Hvorfor ?

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.” ‘
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Og fra Churchill etter krigen, da han ikke lengre var truet av privat konkurs fra jødiske banker:

  «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». 
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  Svar
 • Vantroende
  29 juni 2024 20:02

  Veldig godt skrevet. Du favner vidt for å fange opp det store bildet. Om en ikke er helt enig i alt som står , så er artikler som dette noe som burde vekke nysgjerrigheten hos folk og få de til å sette spørsmålstegn ved alle de «vedtatte» sannheter.

  Svar
 • «Og når det er disse personene har kontroll over det økonomiske liv i store deler av verden, så vil det være fornuftig å finne ut hva de vil oppnå. Hva er deres motiver?»

  Jeg tror ikke dette er så vanskelig. Disse personene har, som Lindtner sier, mer penger enn de på noen fornuftig måte kan klare å bruke opp. Imidlertid er de veldig få, antagelig ikke mer enn noen titusen, og det skal antagelig ikke store opprøret til for å kaste dem, dersom man klarer å organisere et opprør. Disse personene må derfor gå i en konstant angst for å bli avslørt og vraket.

  De har derfor pønsket ut en utspekulert plan for å skaffe seg ubegrenset makt i all fremtid. Denne planen er nå godt kjent, og er f eks beskrevet av Aaron Russo i hans film: «America – from Freedom to Fascism,» hvor han sier:

  «“Målet er å skape en verdensregjering styrt av de internasjonale bankene og deres eiere. De gjør dette i seksjoner. Euroen og EU er én del av dette. Nå prøver de å få til det samme i Nord-Amerika med ameroen og NAU. Målet er å slå unionene sammen til én, en verdensunion, der alle mennesker har en RFID-chip implantert i seg. Alle penger vil bli digitale og knyttet til en microchip implantert i kroppen på hvert enkelt menneske. Ikke mer kontanter. På denne måten vil man ha full kontroll over hvert enkelt individ. Denne informasjonen har jeg direkte fra Rockefeller selv. En slik ordning vil gjøre oss alle til slaver, til lydige tjenere. Du kan ikke lenger la være å betale skatter og avgifter, og hvis du forsøker å protestere, så slår de bare av chip’en din, og så står du der på bar bakke. Du får ikke kjøpt noe som helst, ikke mat engang. Total kontroll.”

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Valgdebatten i USA avslørte en ting for det norske publikum.

NRK har ikke hatt peiling og holdt folk for narr i mer enn 4 år.

Forrige innlegg

Nigel Farage:

Vesten fremprovoserte Ukrainakrigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.