POSTED IN Krig-fred, Norge, Økonomi

Kanskje den viktigste krigen er denne:

Dollaren vs. Euroen.

26 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dollaren fortærer euroen

Av Michael Hudson.

Michael Hudson

Det er nå klart at dagens opptrapping av den nye kalde krigen var planlagt for over ett år siden. USAs plan om å blokkere Nord Stream 2 var virkelig en del av strategien for å blokkere Vest-Europa (“NATO”) fra å søke velstand gjennom gjensidig handel og investeringer med Kina og Russland.

Som president Biden og USAs nasjonale sikkerhetsrapporter kunngjorde, ble Kina sett på som den største fienden. Dette til tross for Kinas nyttige rolle i å gjøre det mulig for bedrifts-Amerika å drive ned arbeidslønnene ved å avindustrialisere den amerikanske økonomien til fordel for kinesisk industrialisering, ble Kinas vekst ansett som den ultimate terroren: velstand gjennom sosialisme. Sosialistisk industrialisering har alltid blitt oppfattet som den store fienden til rentier-økonomien som har tatt over de fleste nasjoner i århundret siden første verdenskrig tok slutt, og spesielt siden 1980-tallet. Resultatet i dag er et sammenstøt av økonomiske systemer – sosialistisk industrialisering vs. nyliberal finanskapitalisme.

Det gjør den nye kalde krigen mot Kina til en implisitt åpningsfase av det som truer med å bli en langvarig tredje verdenskrig. USAs strategi er å lirke bort Kinas mest sannsynlige økonomiske allierte, spesielt Russland, Sentral-Asia, Sør-Asia og Øst-Asia. Spørsmålet var hvor man skulle starte oppskjæringen og isolasjonen.

Russland ble sett på som den største muligheten til å begynne å isolere, både fra Kina og fra NATOs eurosone. En serie av stadig strengere – og det man håpet skal være fatale – sanksjoner mot Russland ble utarbeidet for å blokkere NATO fra å handle med Russland. Alt som var nødvendig for å antenne det geopolitiske jordskjelvet som en casus belli .

Det var lett nok å ordne. Den eskalerende nye kalde krigen kunne ha blitt lansert i Midtøsten – over motstand mot USAs grep om irakiske oljefelt, eller mot Iran og land som hjelper landet med å overleve økonomisk, eller i Øst-Afrika. Planer for kupp, fargerevolusjoner og regimeskifte er utarbeidet for alle disse områdene, og USAs afrikanske hær har blitt bygget opp spesielt raskt i løpet av det siste året eller to. Men Ukraina har vært utsatt for en USA-støttet borgerkrig i åtte år, siden Maidan-kuppet i 2014, og ga sjansen for den største første seieren i denne konfrontasjonen med Kina, Russland og deres allierte.

Så de russisktalende Donetsk- og Luhansk-regionene ble beskutt med økende intensitet, og da Russland fortsatt avsto fra å svare, ble det angivelig utarbeidet planer for et stort oppgjør som skulle starte i slutten av februar – som en Blitzkrieg av vest-ukrainsk angrep organisert av amerikanske rådgivere og bevæpnet av NATO.

Russlands forebyggende forsvar av de to østukrainske provinsene og dets påfølgende militære ødeleggelse av den ukrainske hæren, marinen og luftvåpenet de siste to månedene har blitt brukt som unnskyldning for å begynne å innføre det USA-designede sanksjonsprogrammet som vi ser utfolde seg i dag. Vest-Europa har pliktoppfyllende gått inn med full rulle. I stedet for å kjøpe russisk gass, olje og matkorn, vil den kjøpe disse fra USA, sammen med kraftig økt våpenimport.

Det potensielle fallet i euro/dollar-kursen

Det er derfor hensiktsmessig å se på hvordan dette sannsynligvis vil påvirke Vest-Europas betalingsbalanse og dermed euroens kurs mot dollar.

Europeisk handel og investeringer før krigen for å innføre sanksjoner hadde lovet en økende gjensidig velstand mellom Tyskland, Frankrike og andre NATO-land overfor Russland og Kina. Russland ga rikelig med energi til en konkurransedyktig pris, og denne energien skulle gjøre et kvantesprang med Nord Stream 2. Europa skulle tjene valuta for å betale for denne økende importhandelen ved en kombinasjon av eksport av flere industriprodukter til Russland og kapitalinvesteringer i å utvikle den russiske økonomien, f.eks. fra tyske bilselskaper og finansielle investeringer. Denne bilaterale handelen og investeringene er nå stoppet – og vil forbli stoppet i mange, mange år, gitt NATOs konfiskering av Russlands utenlandsreserver holdt i euro og britiske pund, og Europas russofobi som blir pisket opp av amerikanske propagandamedier.

I stedet vil NATO-landene kjøpe amerikansk LNG – men de må bruke milliarder av dollar på å bygge tilstrekkelig havnekapasitet, noe som kan vare til kanskje 2024. (Lykke til inntil da.) Energimangelen vil øke verdensprisen på gass og olje kraftig. NATO-landene vil også trappe opp sine innkjøp av våpen fra det amerikanske militærindustrielle komplekset. De nesten paniske kjøpene vil også øke prisen på våpen. Og matvareprisene vil også stige som et resultat av desperat kornmangel som følge av en opphør av import fra Russland og Ukraina på den ene sida, og mangel på ammoniakkgjødsel laget av gass.

Alle disse tre handelsdynamikkene vil styrke dollaren i forhold til euroen. Spørsmålet er hvordan Europa vil balansere sine internasjonale betalinger med USA? Hva har Europa å eksportere som den amerikanske økonomien vil akseptere ettersom dens egne proteksjonistiske interesser får innflytelse, nå som den globale frihandelen dør raskt?

Svaret er ikke mye. Så hva vil Europa gjøre?

Jeg kunne komme med et beskjedent forslag. Nå som Europa stort sett har opphørt å være politisk uavhengig, begynner det å ligne mer på Panama og Liberia – «bekvemmelighetsflagg» offshore banksentre som ikke er ekte «stater» fordi de ikke utsteder sin egen valuta, men bruker amerikanske dollar. Siden eurosonen har blitt opprettet med pengehåndjern som begrenser dens evne til å skape penger til å sprøyte inn i økonomien utover grensa på 3 prosent av BNP, hvorfor ikke bare kaste inn det finansielle håndkleet og ta i bruk amerikanske dollar, som Ecuador, Somalia og Turks and Caicos Islands? Det vil gi utenlandske investorer sikkerhet mot valutasvekkelse i deres økende handel med Europa og eksportfinansiering.

For Europa er alternativet at dollarkostnaden for utenlandsgjelda må økes for å finansiere det økende handelsunderskuddet med USA for olje, våpen og mat vil eksplodere. Kostnaden i euro vil bli enda større når valutaen faller mot dollaren. Rentene vil stige, redusere investeringene og gjøre Europa enda mer avhengig av import. Eurosonen vil bli en økonomisk dødsone.

For USA er dette Dollar Hegemony på steroider – i hvert fall vis-à-vis Europa. Kontinentet skulle bli en noe større versjon av Puerto Rico.

Dollaren i forhold til globale sør-valutaer

Den fullstendige versjonen er den nye kalde krigen som blir åpningssalven til tredje verdenskrig utløst av «Ukraina-krigen», som sannsynligvis vil vare i minst et tiår, kanskje to, ettersom USA utvider kampen mellom nyliberalisme og sosialisme til å bli en verdensomspennende konflikt. Bortsett fra USAs økonomiske erobring av Europa, søker strategene å låse inn afrikanske, søramerikanske og asiatiske land på samme måte som det som er planlagt for Europa.

Den kraftige økningen i energi- og matvareprisene vil ramme økonomier med mat- og oljeunderskudd hardt – samtidig som deres utenlandske dollar-denominerte gjeld til obligasjonseiere og banker forfaller og dollarkursen stiger mot deres egen valuta. Mange afrikanske og latinamerikanske land – spesielt Nord-Afrika – står overfor et valg mellom å sulte, kutte ned bensin- og strømforbruket, eller låne dollar for å dekke sin avhengighet av USA-formet handel.

Det har vært snakk om IMF-utstedelser av nye SDR (spesielle trekkrettigheter, o.a.) for å finansiere det økende handels- og betalingsunderskuddet. Men slik kreditt kommer alltid til en innebygd politisk-økonomisk pris. IMF har sin egen politikk for å sanksjonere land som ikke følger USAs politikk. USAs første krav vil være at disse landene boikotte Russland, Kina og deres nye handels- og valutaselvhjelpsallianse. «Hvorfor skal vi gi deg SDR eller gi deg nye dollarlån, hvis du bare skal bruke disse i Russland, Kina og andre land som vi har erklært å være fiender,» vil de amerikanske tjenestemennene spørre.

Dette er i hvert fall planen. Jeg ville ikke bli overrasket over å se et eller annet afrikansk land bli det «neste Ukraina», med amerikanske proxy-tropper (det er fortsatt mange Wahabi-talsmenn og leiesoldater) som kjemper mot hærene og befolkningen i land som ønsker å forsyne seg med korn fra russiske gårder, og drive økonomiene deres med olje eller gass fra russiske brønner – for ikke å snakke om deltakelse i Kinas Belt and Road Initiative, som tross alt var avtrekkeren som førte til USAs lansering av sin nye krig for globalt nyliberalt hegemoni.

Verdensøkonomien vil ta fyr, og USA har forberedt seg på en militær reaksjon og militarisering av sin egen olje- og landbrukseksport, våpenhandel og krav om at landene skal velge hvilken side av det nye jernteppet de ønsker å slutte seg til.

Men hva ligger i dette for Europa? Greske fagforeninger demonstrerer allerede mot sanksjonene som blir innført. Og i Ungarn har statsminister Viktor Orbán nettopp vunnet et valg på det som i bunn og grunn er et anti-EU og anti-amerikansk verdensbilde, og starter med å betale for russisk gass i rubler. Hvor mange andre land vil bryte ut av rekkene – og hvor lang tid vil det ta?

Hva ligger i dette for at de Globale Sør-landene blir presset – ikke bare som «collateral damage» på den djupe knappheten og skyhøye prisene på energi og mat, men som selve målet for USAs strategi når den innleder den store splittelsen av verdensøkonomien i to? India har allerede fortalt amerikanske diplomater at landets økonomi er naturlig forbundet med Russland og Kina.

Fra USAs utsiktspunkt er alt som må besvares: «Hva er det i det for de lokale politikerne og klientoligarkiene som vi belønner for å betjene landene deres?»

Det er det som gjør den truende tredje verdenskrig til en veritabel krig mellom økonomiske systemer. Hvilken side vil landene velge: sin egen økonomiske interesse og sosial samhørighet, eller det amerikanske diplomatiet lagt i hendene på sine politiske ledere? Når dette kombineres med USAs innblanding på linje med de fem milliarder dollar som assisterende utenriksminister Victoria Nuland skrøt av å ha investert i Ukrainas nynazistiske partier for åtte år siden for å sette i gang kampene som brøt ut i dagens krig, er det mye å ta stilling til.


Michael Hudson er president i The Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET), Wall Street finansanalytiker, Distinguished Research Professor of Economics at the University of Missouri, Kansas City. Han er forfatter av Super-Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (Editions 1968, 2003, 2021), ‘and forgive them their debts’ (2018), J is for Junk Economics (2017), Killing the Host (2015), The Bubble and Beyond (2012), Trade, Development and Foreign Debt (1992 & 2009) og The Myth of Aid (1971), blant mange andre.

Denne artikkelen er oversatt fra The Dollar Devours the Euro som ble publisert på bloggen til Michael Hudson.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: HONG Lei: «I Dreamt I Was Hanging Upside Down While Listening to Emperor Song Huizong Playing Guqin with Chairman Mao» (2004)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

26 kommentarer. Leave new

 • «USAs strategi er å lirke bort Kinas mest sannsynlige økonomiske allierte, spesielt Russland, Sentral-Asia, Sør-Asia og Øst-Asia. Spørsmålet var hvor man skulle starte oppskjæringen og isolasjonen.
  Russland ble sett på som den største muligheten til å begynne å isolere, både fra Kina og fra NATOs eurosone…»

  Og Norge? – Norge danser med.

  ‘Forsvarsavtale åpner for ytterligere amerikansk nærvær i Norge’
  https://www.tv2.no/nyheter/14708752/

  Svar
 • USRAEL tvinger land etter land til å vende seg bort fra dem og mot USRAEL’s «fiender», i purt overlevelsesinstinkt? NWO ser ut til å bli lengre og lengre unna for hver dag som går, var det meningen da?
  Tror ikke verdens befolkning kan overbevises om at B. Gates «syntetiske GMO kjøtt» og Monsantos «korn»-produkter er bedre enn ekte vare (selv om den så kommer fra Russland eller andre «fiender»). Blir spennende å se hvem av Amerikas vasallstater i EUSSR som bryter ut først, tvunget av folkets mobb?
  Er forøvrig glad for at jeg personlig ikke har mine besparelser i US$, verre med «oljefondet» hvor «anti-statlige» personer i Norges «ledelse» har gitt bort den norske befolknings eiendom til Khazar Mafiaen via Wall Street. Den norske befolkning bør snarest forstå at «pensjons-fondet utland» er borte, ta grep, og gå videre derfra.

  Svar
  • Slike kommentargrep går rett hjem. Takk! Ikke å forglemme, mange flere her.

   Svar
   • Kommentarene på dette forumet er ofte på nivå med de verste talene til folk i Nasjonal Samling under krigen.

   • Forklar uto (?)

   • Flere på dette forumet synes det er relevant å nevne khazarer ifm. krigen i Ukraina. Det er nok ikke tilfeldig at de, som Vidkun Quisling, har behov for det. Les Quslings tale i Frankfurt 28.mars 1941. Og da begynner det å bli ubehagelig for flere av dere her, for reven har kommet inn i hønsegården. F

   • Om du føler deg ukomfortabel med andres meninger … Hvorfor er du her da?

   • Det er dere som bør føle dere ukomfortable så lenge jeg skriver her.

 • Northern Light.
  9 april 2022 19:37

  SENSASJONELL VIDEO: «DIGITALE PROGRAMMERBARE PENGER». ØKONOM VED WORLD GOVERNMENT SUMMIT SIER AT EN NY FINANSIELL VERDENSORDEN VIL BLI EN DRAMATISK ENDRING.
  Del 1. Verdensregjeringens toppmøte pågår denne uken i Dubai, og vi har allerede en bombe å rapportere.
  Dr. Pippa Malmgrem, en topp amerikansk økonom som fungerte som spesialrådgiver for tidligere president George W. Bush, kom med en uttalelse som bekrefter alt jeg og andre har rapportert en stund, at trusselen med et kontantløst samfunn er rett rundt hjørnet.

  Hør kommentarene hennes i videoen. Malmgren sa:
  «Vi er på randen av en dramatisk endring der vi er i ferd med å, og jeg vil si dette rett ut, vi er i ferd med å forlate det tradisjonelle systemet med fysiske penger og introdusere et nytt system. Og det nye systemet er det vi kaller blockchain. Det betyr digitalisering, og det betyr å ha en nesten perfekt oversikt over hver enkelt transaksjon som skjer i økonomien, noe som vil gi oss langt større klarhet over hva som skjer».

  Hvem er Pippa Malmgren? Hun er en globalist og en elitist. Faren hennes Harald Malmgren, var seniorrådgiver for presidentene John F. Kennedy, Richard Nixon, Lyndon Johnson og Gerald Ford. Pippa har også gitt råd til presidenter og statsministre over hele verden. Et av favoritt-temaene hennes de siste to årene har vært «The Upside of COVID.» I likhet med Klaus Schwab World Economic Forum, ser hun på COVID som en «mulighet» til å omforme verden.

  I følge hennes hjemmeside:
  «Dr. Malmgren gir deg en enkel forståelse av den komplekse verdensøkonomien, geopolitikken og teknologien. Hun har gitt råd til presidenter og statsministre, vært med å grunnlegge et prisvinnende teknologifirma, jobbet med finans og kapitalforvaltning og fungert som dommer i The Queen’s Enterprise Awards-konkurranse og som regulator av teknologistandarder. Hun har forelest ved Sandhurst, Duke Fuqua GEMBA, INSEAD, UT Austin og Tsinghua University i Beijing. Les hele hennes bio».

  Dette nye pengesystemet Malmgren snakker om med en slik entusiasme vil ikke bare være digitalt, det vil være sentralisert og det vil være programmerbart. Ikke forveksle det med Bitcoin eller andre kryptovalutaer. Det eneste den vil dele til felles med annen kryptovaluta er at den vil være basert på blokkjedeteknologi. Så hva mener jeg med «programmerbare» penger? Dette betyr at sentral-bankene vil ha full kontroll over pengene dine og vil kunne programmere dem slik at de bare kan brukes på bestemte ting eller på bestemte steder.

  Har du for eksempel kjøpt for mange våpen eller for mye ammunisjon den siste måneden? Kanskje du henga deg til for mye fornøyelsesreiser og brukte for mye bensin? Regjeringen kan lett få pengene dine omprogrammert for å begrense fremtidige kjøp av slike tabubelagte gjenstander. Mulighetene er endeløse. Hva er bunnlinjen? Så snart vi får digitale programmerbare penger, vil hvor og hvordan du vil få «lov» til å bruke pengene dine, avhenge av din sosiale kreditt.

  Disse pengene vil være knyttet til alles personlige digitale identitet. Den digitale IDen markerer den andre søylen i den nye digitale økonomien som de egentlig ikke har fortalt deg om ennå. Men hvis du leser artiklene deres på World Economic Forum, vet du at det kommer. Som jeg har sagt før, avhenger hele Great Reset av to ting – etableringen av en global digital valuta og en global digital identitet for hver mann, kvinne og barn.

  Svar
  • Da er alt klart for en ny barter økonomi med bullion mynter osv.
   I slike tider blir det ikke noe mer hederlig enn svart økonomi og svart arbeid.
   Alt annet blir å regne som medskyldighet.

   Svar
  • Pippa Malmgren har også eierinteresser i våpenindustrien,droneutvikling.

   Svar
 • Northern Light.
  9 april 2022 19:38

  Del 2. Pippa Malmgren advarer oss. Dette systemet står for døren. Og når det først er her, markerer den begynnelsen på slutten fordi ingen vil få lov til å kjøpe eller selge uten å bli et digitalisert hybrid-menneske. Jeg tror det vil være mulig for oss å leve utenfor dette systemet en stund, men vi trenger en plan og et nettverk. Vi må leve i fellesskap med likesinnede.

  De aller fleste mennesker vil gå rett i denne digitale fellen satt av makteliten, for så å angre senere. De vil miste all selvråderett over kroppen sin, over sitt sinn og må underkaste seg endeløse booster-injeksjoner. Uavhengige kritiske tenkere vil bli utestengt fra systemet. Tradisjonell kristen og jødisk tenking vil bli forbudt. Hvorfor? Fordi fri tanke ikke er tillatt.

  De snakker om mangfold og inkludering, men det er en eufemisme for et samfunn basert på total kontroll av informasjon hvor du ikke bare må følge med på, men være enig i hvilken som helst løgn som blir presentert i hovedstrømsmedier og på sosiale medier.
  Har du «gjort ditt» for å beseire det siste viruset ved å vaksinere deg?
  Er du på Ukrainas side?
  Tror du at det er umulig å definere hva som gjør en kvinne til en kvinne?
  Tror du at Biden ble lovlig valgt og at valg fortsatt er «fritt og rettferdig» i landet ditt?
  Dette er bare noen av spørsmålene i lakmustesten til Den nye verdensorden.
  Gjør deg klar til å gjøre motstand og forbered deg på å leve utenfor systemet. En dag kan du til og med bli martyr for din tro.
  De har fortalt oss hva de skal gjøre, hører du etter?
  De har fortalt oss at det kommer alvorlig matmangel.
  De har fortalt oss at de jobber med en ny digital valuta (se Bidens ordre fra 9. mars).
  De har fortalt oss at det kommer et stort cyberangrep som vil være rettet mot bank- og finanssystemet vårt (som gir påskuddet for det nye digitale pengesystemet).
  Hva mer trenger vi å vite?

  Fra Global Research, publisert 8 April 2022.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet.
  Orginal artikkel: Bombshell Video: “Digital Programmable Money”. Economist at World Government Summit Says New Financial World Order About to Shift in Dramatic New Direction.
  Linker, og link til video i orginalartikkelen.
  Skrevet av Leo Hoffman.

  Svar
 • Michael Hudson skriver mye bra i denne artikkelen, men han blir som en skolegutt å regne når det kommer til hans argument om at amerikanerne bygde opp kinesisk industri for å spare penger. Dette er ekstremt tilbakestående for alle som har studert geopolitikk noen år. Det er mange grunner til at globalistene gjorde det, men det viktigste var å ødelegge middelklassen i vesten og gjøre USA avhengig av resten av verden, så en verdensregjering ville bli mulig og å bygge opp verdens første teknokrati. Teknokratiet som er FN sin mønsterstat i disse Agenda 2030 tider.

  En god analogi for nybegynnere som Hudson er å tenke på krig mellom land som 2D sjakk og handlingene til globalistorganisasjoner som WEF, FN og den trilaterale kommisjonen som 3D sjakk. Spillerne som spiller 3D sjakk bryr seg ikke om land. Det er bare sirkus for folket, så hvermansen ikke skal forstå hva som virkelig skjer.

  Svar
  • Intressant, men hvordan skal Wallf streets verdensregjering kunne fungere med ett svekket Usa og Europa, og med ett forent Russland og Kina som sier at UN slår sprekker pga UK/US renkespill med å kaste Russland ut av UNs menneskerettighets kommisjon ?

   Jeg synes bildet ser ut som eliten, ‘The powers that be’ har i sin arroganse og folkeforakt anlagt en drepende politikk mot folk i de land de regjerer samtidig som de skal ha oss til å krige mot resten. Jeg får ikke planen deres til å gå opp, det ser mere ut som de styrer mot havari.
   Det kan godt være at noen land som de regjerer vil få oppleve en reell revolusjon.

   Om eliten vår fortsetter i samme spor kan det bli til at SCO og BRI vokser til ett nytt UN.

   Svar
   • Hvordan de skal få til sin verdensregjering vites ikke. De har mål de styrer etter. Så blir det som nevnt i denne artikkelen mange mulige scenarioer som kan utspille seg. Jeg regner med du er kjent med at BRICS er en Goldman Sachs oppfinnelse, da opposisjonen til vesten tydeligvis gjorde det for dårlig på egenhånd. Når friheten og velstanden forvitrer i vesten, så blir det en relativt enkel operasjon å transformere verden til teknokratier etter modell av Kina. Dvs. å repetere gullformelen med orden ut av kaos en rekke ganger ala det vi ble utsatt for under pandemien til Bill Gates helt til hele verden ligner på Kina med blant annet massiv overvåking og all frihet skiftet ut til fordel for illusjonen av trygget.

    Slik jeg ser det er eneste mulighet for en fri verden at folk i stort antall gjør opprør verden over. Samt at vi trenger politikere ala Nigel Farage med nok karisma og intelligens til å faktisk stå opp mot globalistene og få endret verden til det bedre. Gjerne med desentralisering som Farage har stått i spissen for.

   • BRICS akronymet er en Goldman Sachs oppfinnelse, Den dukker opp i en av deres mange økonomiske rapporter. Fra 2001. Det er deres område – å overvåke kapital og profitt i omløp, slik at de kan finne ut hvor de skal investere og det gjør de uten noen som helst moral. En wiki side viste at de hadde lagt ned sitt BRICS fund etter tap på 88% i 2015 etter at BRICS gjorde det dårlig. Om du virkelig mener at disse land har funnet sammen på bakgrunn av ett GS opplegg vil jeg gjerne vite om det.
    Det kan heller være at det Russland som har initiert kontakten. Det ville ikke være utrolig. Etter 2001 var Putin i sving og han skjønte veldig godt hvilket folkeferd «Amerikanerne» var, og hvor sterkt samarbeidet med Europa var og hvor mye han kunne stole på dem.

   • Jeg vet ikke noe om BRICS planene til Goldman Sachs fremover. Er ikke interessert heller, da jeg vet at de primært lyver. Det var et ordtak før at man ikke måtte gjøre som GS sier, men som de gjør. De var kjent for å anbefale en aksje til kundene sine og gjøre det motsatte selv til stor gevinst hver gang.

    Sånn jeg ser det, så er det mer konstruktivt å tenke på disse gigabankene som fronter for organisert kriminalitet. Det primære motivet deres er ikke å tjene penger, men å ha mest mulig makt over vanlige folk. Dette kan sees i linje helt tilbake til gamlefar Rotschild sa at han bryr seg ikke om hvem som regjerer et land, sålenge han styrer sentralbanken. JP Morgan mener jeg for eksempel er den hovedkriminelle fronten for manipulering av sølvprisene. De har gjort åpenbare lovbrudd, men når den de gjør lovbrudd for er hevet over staten eller er staten, så står JP igjen med plettfri vandelsattest relatert til handel i sølvmarkedet.

    Overført til COVID verdenen, så mener jeg folk som er opptatt av hvor mye Bill Gates tjener ikke forstår det sentrale. Det dreier seg ikke om penger for han heller, men om makt. Men han trenger penger for å utøve makt, så det er en bonus for han at han får rikelig betalt for å ødelegge folkehelsa verden over.

    Fellesnevneren er makt og maktsyke folk (psykopater) er onde. Ser du nøye etter, så vil du se ondskapen er fremtredende og den bryr seg ikke om landegrenser. Da er vi tilbake til 3D sjakk metaforen igjen hvor mer eller mindre synlige aktører manipulerer kveget (folket) i en 2D verden og uansett hvilket 2D parti man heier på, så taper man. Eneste måten å vinne på er å ikke delta i 2D spillet/krigen.

   • Da hadde du ikke noe info om GS sin Brics dannelse utover at de lagde akronymet?

   • Dannelsen av BRICS er vel litt kraftig uttrykk. De startet ett samarbeid om felles konferanser i 2009. De har ikke lagd noe meta regjering som skal styre disse land i samme retning, slik som EU har blitt.

   • «helt til hele verden ligner på Kina med blant annet massiv overvåking og all frihet skiftet ut til fordel for illusjonen av trygget.»

    Skrekkscenario. – Som man tror ikke vil kunne skje uten at folk vil protestere, i Norge.
    Eller trodde, helt til Covid-lydigheten, med trussel om 15000- bøter, heimhvernet og vaksinepass/overvåking, – og viste det (skremmende ) mulig.
    Og/eller strømmen som ble solgt fra oss til oss med 50 -dobling av produksjonsprisen, uten at folk reagerte med annet enn mild hoderisting.

 • «– spesielt Nord-Afrika – står overfor et valg mellom å sulte, kutte ned bensin- og strømforbruket, eller låne dollar for å dekke sin avhengighet av USA-formet handel.»

  Også en av grunnene til at Gadaffis Libya, og ny valuta for Afrika, måtte knuses.
  Hvem fikk jobben med dette? Hvem viste at ordre skal følges uten spørsmål, og fikk sin stilling etterpå forlenget?
  Heldigvis (?) ble dette sett på som viktigere enn å styre norsk oljeformue. Så lenge. (?)
  Hvilke andre trojanske hester har Norge?

  Svar
  • Du kan starte med løytnanten min som styrer Norge for øyeblikket. Røra Støre gikk fra å være mot krig i Libya til å være for etter en telefonsamtale fra sine herrer i FN systemet. Erna gjorde en fenomenal jobb for oss globalister under den planlagte pandemien og venter nå på opprykk i FN systemet til høsten.

   Utenom oss partiledere som skal gi illusjonen om demokrati og valgmuligheter, men som i realiteten jobber for det norske globalistpartiet, så er den tredje store trojanske hesten sjefen av oljefondet. Han kjenner de store gutta i City Of London bedre enn noen annen nordmann og er fri for moralske skrupler.

   Svar
 • Så lenge alle matematikkgeniene her inne er mer oåpptatt av gamle fastlåste meninger kommer en ingen vei.Altfor mange rir sine kjepphester.
  Pengesystemet holdes nå kunstig i live ved å tilføre verdensøkonomien tonnevis med penger som egentlig er gjeld og som aldri kan betales tilbake-
  Heller ikke har det vært mye prat om Putin og Xi,s planer om å gjeninnføre gullstandarden eller deres plan for en multipolar verden.Det er liksom ikke interessant nok til å bli diskutert av intelligensiaen her.

  Svar
  • Hvor har det blitt av gullet som er kjøpt opp av hemmelige kjøpere,ikke bare i Norge men over hele Verden?.

   Svar
   • Kanskje KMB kan gi deg et svar på det ..? Han solgte som kjent norges gullbeholdning:

    Er det Norske Folk klar over at Norges Gullbeholdning ble solgt i 2004 besluttet av et samlet Storting og Regjering uten Folkets godkjennelse?
    Kjell Magne Bondeviks 2. regjering: KrF+H+V
    m/ Per-Kristian Foss (H) som finansminister
    m/ Svein Gjerdrem (Sentralbanksjef, Bildenberger-deltaker 2003

    https://sites.google.com/view/etbedreland/bekymringsomr%C3%A5der/nasjonal-ressursforvaltning/norges-gullbeholdning-det-globale-pengesystemet-fiat

   • Vi har en konsumentbasert økonomi.Det betyr at vi må forbruke for å holde liv i økonomien.Når det så i tillegg blir lagt renter oppå det som er grunnfjellet i denne økonomien betyr det at det hele tiden må skapes nye områder for inntjening,altså vekstbasert.Nye områder er f.eks å stjele andres ressurser.Det gjøres nå på bred front,men noen synes ikke det er så gøy,så de biter tilbake.
    Noen,meg selv innberegnet mener at disse aktørene har en kropp.Det gamle imperiet skal falle,det nye skal stige opp av asken.
    Vestens økonomi har havarert,det nye fugl føniks skal nå reise seg.Om det blir slik,da kommer den nye fuglen til å agne kroken godt,ja kanskje ikke så veldig godt da verdens befolkning kommer til å være så utmattede at de vil godta den nye hauken.
    Alt er kanskje svindel,jeg har ikke sett noe som helst om at hverken Putin,Xi eller hvem det skal være vil sette sitt folk fri.Folket er til evig tid dømt til å mate dyret,ny drakt,samme innhold.
    Men for all del,dere som tror på en overordnet makt som skal styre alt og alle og at om vi bare går til valg hvert 4rde år,da blir lederne holdt i øra,hvordan er det med det tankesettet ?.Har det fungert bra ?.om ikke så kommer det en ny sjans til «å velge riktig 4 år senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De offisielle dødstallene i USA er allerede skyhøye.

Advokat: De reelle dødstallene etter vaksinering i USA er langt høyere enn de offisielle.

Forrige innlegg

Noen tjener på krig, det må vi få slutt på!

Våpenindustrien kan ikke være eid av verdens rikeste grupperinger om vi skal ha håp om fred i verden

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.