POSTED IN Helse

Kanadisk forsker om Covid-vaksiner:

Stor tabbe! Vaksinene inneholder skadelig protein.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer dette innlegget som får økt troverdighet i lys av overdødeligeten som rammer en rekke sterkt vaksinerte befolkninger. Vi finner det påfallende og ganske avslørende at myndighetene ikke tør å undersøke om sykelighet/dødelighet har noen sammenheng med vaksineringen.

I praksis skulle den vaksinerte delen av befolkningen vært vesentlig friskere enn den uvaksinerte om alle tiltakene skal kunne rettferdiggjøres i ettertid. Hvis det ikke er tilfellet skulle en i det minste gjort noen forsøk å lære av det som har skjedd slik at det ikke gjentok seg.

Det verste scenariet tør jeg nesten ikke teke på: De uvaksinerte er friskere enn de vaksinerte. Da har vi en gigantisk politisk helseskandale på gang.

Knut Lindtner
Redaktør

Vaksineforsker innrømmer «grov tabbe», sier at piggproteinet er et skadelig toxin.

«Piggproteinet fra Covid-19 vaksinasjon blir helt uventet observert i blodet.»

Av Celeste McGovern 

Celeste McGovern • Children's Health Defense

Skremmende ny forskning viser at piggproteinet havner i blodsirkulasjonen. Dette proteinet er forbundet med blodpropper, hjerte-og hjerneskader, mulige skader på babyer gjennom morsmelk, og sterilitet.

Ny forskning viser at piggproteinet helt uventet blir overført til blodet etter injeksjon. Dette gir en plausibel forklaring på de tusenvis av rapportene som kommer om blodpdopp, hjertesykdom ,hjerneskade og fertilitetsproblemer ifølge uttalelser fra en kanadisk vaksineforsker forrige uke.

«Vi tok grundig feil. Vi har ikke skjønt sammenhengen før nå», sa Byram Bridle, en virusforsker og professor ved University of Guelph, i Ontario, i et intervju med Alex Pierson nylig, og advarte lytterne om at den nye informasjonen er skremmende.

«Vi antok at piggproteinet var et viktig antistoff, men vi var ikke klar over at piggproteinet også er et toksin og et patogent (sykdomsfremkallende) protein. Så ved å vaksinere mennesker har vi uforvarende kommet til å injisere toksiner», sa Bridle i programmet, som ikke lenger er så lett å finne på Google, men som gikk viralt på nettet denne weekenden.

Byram W. Bridle – The Conversation
Byram Bridle

Bridle, en vaksineforsker som mottok en bevilgning på 230000 dollars fra regjeringen for forskning på utvikling av en Covid-19 vaksine i fjor, fortalte at han selv og en gruppe internasjonale forskere sendte en anmodning til Japanske myndigheter om tilgang til informasjon om en studie kalt «biodistribution study».

«Dette er første gang vi har kunnet se hvor disse mRNA-vaksinene havner etter at sprøyta er satt», sa Bridle. «Kan vi med sikkerhet gå ut fra at de forblir i skuldermuskelen? Det korte svaret er : Absolutt ikke! Dette er meget bekymringsfullt.»

Vaksineforskere hadde gått ut fra at de nye mRNA-vaksinene ville oppføre seg omtrent som vanlige vaksiner, og at piggproteinet som ble injisert, hovedsakelig ville bli liggende i skuldermuskelen i nærheten av innstikk-stedet. Men japanske forskere viste at det beryktede piggproteinet går i blodet, hvor det sirkulerer med blodstrømmen i dagevis etter vaksinering, for deretter å akkumuleres i organer og kroppsvev, inkludert milt, benmarg, lever, binyrer og også i høye konsentrasjoner i eggstokkene.

«Vi har i lengre tid vært klar over at piggproteinet er et sykdomsfremkallende protein, og oppfører seg som et toksin. Det kan forårsake sykdom hvis det havner i blodsirkulasjonen», sier Bridle.

COVID-19 Spike Protein Potential
Piggproteinet

SARS CoV-2 piggprotein brukes av viruset som adgangskort til å infisere menneskets celler. Vaksinefabrikantene bestemte seg for å bruke egenskapene til dette spesielle proteinet i vaksinen, ved å få våre egne celler til å produsere piggproteinet, og derved i teorien fremtvinge en immunrespons. Dette skulle da forhindre at vi ble smittet.

Et etterhvert stort antall studier har vist at årsaken til de mest alvorlige bivirkningene fra infeksjon av Covid-19 , som dannelse av blodpropper og blødninger, er egenskaper ved virusets piggprotein.

«Det som er vist i forsøkene er at det er selve piggproteinet som er ansvarlig for de skadene som oppstår i hjerte-karsystemet når disse proteinene når blodbanene» sier Bridle.

Når forskerne injiserte piggprotein i forsøksdyr, medførte dette at dyrene utviklet hjerte-karsykdom, samtidig fant man at dette proteinet passerte blod-hjernebarrieren og forårsaket hjerneskader.

Troen på at piggproteinet ikke ville passere over i blodet var en graverende feiltagelse ifølge Bridle.

«Nå har vi ubestridelige beviser for at vaksinen får skuldermuskelens celler til å produsere piggprotein slik at både vaksinen og piggproteinet passerer videre inn i blodsirkulasjonen» sier han.

Bridle siterte en nylig fagfellevurdert publikasjon som oppdaget piggprotein i blodet hos 13 unge helsearbeidere som hadde fått Moderna`s Covid-19-vaksine. Hos en av dem fant man at piggproteinet befant seg i blodet i 29 dager.

EFFEKTER PÅ HJERTE OG HJERNE.

Når dette proteinet når blodbanene kan det feste seg til spesifikke ACE-2-reseptorer på blodplatene og cellene i blodåreoverflaten. Da kan en av to ting skje: Det kan enten medføre at blodplatene klumper seg sammen og danner propp, eller det kan føre til blødning. Og det er nøyaktig det vi har sett ved disse blodpdopptilfellene og blødningene som har kommet etter vaksinering. Bridle forfektet også at piggprotein i blodbanene kan forklare de nylig oppståtte hjerteproblemene hos vaksinert ungdom.

Dr. Stephanie Seneff
Stephanie Seneff

Resultatene av den lekkede Pfizer-studien som viste at vaksinens mRNA går over i blodet er ikke overraskende, mens konsekvensene er meget urovekkende. Stephanie Seneff, en senior-forsker ved Massachusetts Institute of Technology, fortalte til LifeSiteNews at:»Det er nå påvist at vaksinen blir overført til milt, eggstokker og binyrer.»

CDC, USA`s senter for sykdomskontroll-og forebygging, opplyste nylig at man der undersøkte rapporter om «milde» hjerteproblemer etter Covidvaksinering, og bare i Connecticut ble 18 tenåringer innlagt på sykehus for hjerteproblematikk kort tid etter vaksinering .

AstraZeneca`s vaksine ble tibakeholdt i mange land og anbefales ikke lenger til unge mennesker pga faren for livstruende blodpropper, men mRNA Covid- vaksiner har blitt sett i sammenhng med hundrevis av blodpropptilfeller (LENKE) også.

FDA ADVARTE OM FARENE VED PIGGPROTEINET.

Den pedriatiske rheumatologen J. Patrick Whelan hadde allerede advart FDA`s rådgivende vaksineorgan om faren for at vaksinens piggprotein kunne forårsake mikroblødninger og skader i lever, hjerte og hjerne på måter som ikke var forutsett i sikkerhetsstudiene til vaksinene.

John Patrick Whelan, MD, PhD : Pediatrics, Rheumatology | Internal Medicine - Los Angeles, California
J. Patrick Whelan

Whelan betvilte ikke at vaksinene også hadde positive egenskaper, som at de kunne begrense smittespredning (som forøvrig ingen vaksine har vært i stand til), men anførte at det ville være ekstremt mye verre hvis hundrevis av millioner mennesker skal måtte lide under mer og mindre kroniske resultater av skade i hjerne eller blodsirkulasjon , ved at man unngår å ta inn over seg langtids-bivirkningene på indre organer etter vaksinering.

At vaksinens piggprotein går over i blodet kan også forklare den etterhvert store mengden andre bivirkninger og dødsfall som rapporteres til VAERS. I USA alene er det rapportert om over 4000 dødsfall, og 15000 sykehusinnleggelser etter vaksinering. ( 21 Mai 2021). Men fordi dette er et passivt rapporteringssystem, er disse rapportene sannsynligvis bare toppen av isfjellet når det gjelder bivirkninger. En Harvard Pilgrim Healthcare rapport fant at under 1 % av bivirkninger som leger skulle gitt beskjed om ble innrapportert til VAERS.

UNGDOM, BARN OG DIEBARN UTSATT FOR STOR RISIKO.

Bridle sier at kunnskapen om at piggproteinet går over i blodet ville ha betydning for blodoverføringer. «Vi ønsker ikke å overføre de skadelige piggproteinene til skrøpelige pasienter via blodoverføringer», sier han.

Videre at funn tyder på at diende småbarn til vaksinerte mødre kan være utsatt for piggproteiner gjennom morsmelken.

« Alle proteiner i blodet vil bli konsentrert i morsmelken, og vi har funnet bevis for at diende småbarn har fått blødersykdommer i mage-tarmkanalen gjennom VAERS`varslingsprogram.»

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) | CDC
Vaccine Adverse Event Reporting System er et USA-program for vaksinesikkerhet, meddrevet av US Centers for Disease Control and Prevention og Food and Drug Administration. Wikipedia 

Og selv om Bridle ikke snakker spesifikt om det, er det rapportert av VAERS om et 5 måneder gammelt spebarn. Moren fikk sin andre dose av Pfizes`s vaksine i mars, og dagen etterpå utviklet barnet en utslett og ble beskrevet som utrøstelig, nektet å spise og fikk feber. På sykehuset ble barnet diagnostisert med Trombocytopenia Purpura, en sjelden blodsykdom med dannelse av mange blodpropper i små blodårer i hele kroppen. Barnet døde.

«Den nyeste forskningen har også betydning for aldersgrupper som vanligvis ikke blir syke av covid, altså for barna våre.»

EFFEKT PÅ FRUKTBARHET OG SVANGERSKAP?

Den høye konsentrasjonen av piggprotein i testikler og eggstokker som ble påvist i den hemmeligstemplede Pfizer-studien som ble frigitt av japanerne, reiser også spørsmål om hvorvidt resultatet av vaksinene vil være at unge mennesker ikke lenger vil være i stand til å føde barn.

Det har fremkommet tusenvis av rapporter om menstruasjonsforstyrrelser hos vaksinerte kvinner, og hundrevis av rapporter om spontanaborter hos gravide kvinner etter vaksinering, men også underlivsproblematikk hos menn.

ONDSINNET SVERTEKAMPANJE

Bridle fortalte til LifeSiteNews mandag morgen, at han har mottatt hundrevis av positive henvendelser etter radiointervjuet. Han la til at han også er utsatt for en ondsinnet svertekampanje, blant annet gjennom et malisiøst fiktivt nettsted som brukte hans domenenavn.

« Nå er det kommet så langt at en offentlig tjenestemann ikke lenger tillates å besvare publikums legitime spørsmål med vitenskapsbasert kunnskap på en ærlig måte» sa han. «Det er imidlertid ikke i min natur å tillate fakta å bli tilbakeholdt for publikum».

Han inkluderte en kort rapport som skisserte den viktigste vitenskapelige bakgrunnen for intervjuet. Den var skrevet av kollegene hans i CCCA (Canadian Covid Care Alliance), en gruppe uavhengige kanadiske leger, vitenskapsmenn og profesjonelle hvis uttalte hensikt er «å sørge for høykvalitets , evidensbasert informasjon om Covid 19, for å redusere sykehusinnleggelser og spare liv.»

Rapporten forkuserte på risikoen for barn og ungdom som er propagandamål for de siste vaksinestrategiene, inkludert i Kanada.

children peeking through railing

Frem til 28 Mars, har det vært påvist nesten 260000 tilfeller av covid i Kanada, hos ungdom under 20. Av disse ble 0,048% innlagt på sykehus, og bare 0,004% døde ifølge CCCA. De anfører at sesongmessig influensa gir mer alvorlig sykdom enn Covid 19.

Gitt det lave antallet barn i Pfizer`s vaksineforsøk og den begrensede varigheten på forsøkene, mener CCCA at spørsmålene rundt piggprotein og også et annet protein må avklares før barn og ungdom vaksineres. Spørsmål som omhandler muligheten for at proteinet passerer blod-hjernebarrieren, om proteinet påvirker sædproduksjon og eggløsning, om piggproteinet påvirker livmoren, og også om det passerer gjennom morsmelken, må absolutt besvares før man gjennomfører så drastiske tiltak.

LifeSiteNews sendte CCCA`s rapport til Kanadas offentlige helsetilsyn og etterspurte en reaksjon på henvendelsen. Tilsynet sa at de forbereder et tilsvar, men dette var ikke klar ved publisering.

Pfizer, Moderna og Johnson & Johnson har ikke besvart spørsmålene til Bridle. Pfizer svarte følgelig heller ikke på spørsmålet om hvor lenge de hadde visst om forskningsdataene som var blitt publisert av det japanske byrået, som viste at piggproteiner lagres i indre organer hos vaksinerte personer.

https://www.globalresearch.ca/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-dangerous-toxin/5746715

Oversatt av Hans Borge

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Roger Starnes Sr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  3 juni 2021 11:13

  En ny, eksperimentell mRNA-behandling gir uventede bieffekter… herregud så sjokkerende. HVEM kunne gjettet på at noe sånt skulle skje?

  Kan jo sitere Preben Aavitsland fra 2013:

  – Pandemrix-vaksinen mot det nye svineinfluensaviruset som smittet verden rundt i 2009 viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert og rådgiver Preben Aavitsland til NRK.

  – Pandemrix fikk et tragisk utfall. Dessverre var det umulig å vite det på forhånd, sier Preben Aavitsland.

  – Uansett, narkolepsi etter Pandemrix var fullstendig uventet og overraskende, og en katastrofe, sier smitteverneksperten.

  Dette er altså den SAMME Aavitsland som i dag lovpriser de nye «vaksinene». Hva vil unnskyldningene bli denne gangen mon tro? Vi visste ikke? Vi ble ikke advart?

  Svar
  • Ja, denne AAvitsland har skaffet seg rimelig med fallhøyde nå…mon tro om han vurderer å legge seg flat snart. Når alle vet , er det vel kanskje på tide å starte innrømmelsene.

   Ellers har vi jo en annen klakør fra gammlemedia, Gunnar Stavrum, som kalte de som var skeptiske til vaksinen, for flat-earthers. Lurer på hva slags unnskyldning han har tenkt å komme med, og ikke minst når ..Tror de at dette går over…..?

   Svar
 • Hei. Vil ha konstatert som jeg selv påstår og observerer, nemlig disse svarte små piggene i hele kroppen. Ikke tatt vaksine, men det kan vel injiseres likevel, pigg-proteinet. Første forsøk mot meg var i 2015, med hensikt å innvirke på Parfymer som jeg har MCS reaksjoner overfor.
  Nå skjer dette fortsatt, er ofte på sykehus pga høye leververdier, samt ferritin, siste var 719. 26.5.21 ALAT er 110, Må ofte på medisinsk for å drenere ut væske, særlig i beina og i buken. Får vanndrivende. Kan se de svarte piggene i bekkenet. Også fra tarmen, kan ses på toilettpapiret. Kroppsvæsken blir seig og limete. De liker ikke jeg pirker dem ut, men synest smertene i beina blir litt bedre av det. Veldig trøtt og nå har jeg fått noen nye over øyebrynet og ved kjevebenet, tinning-lappen. Tankene går mot evt. strålingslobotomi. I begynnelsen klødde det veldig og sårene bare flytter rundt på seg over hele kroppen. Frykter kneledd og hofteledd nå, smerter. Sviende fornemmelse på beina. Hjerna er veldig bra og hukommelsen er som den alltid har vært. Hvis dette er en bestandel i vaksina, vil jeg fraråde den på det sterkeste. Kan utdype mye mer, men jeg har så lyst å få info fra noen som tør å si alt. Jeg har også kastet opp blod fra spiserøret, hyperventilert og de pinnene forårsaket masse slim fra lunger og bihuler, som fortsatt er en plage, ca 5 år siden det startet. Hjertet sier de jeg har svikt i og at det er forstørret, og at jeg kan falle død om. Blodpropper har de snakket om kan løsne, men de kaller de svarte jeg pirker ut for stase-eksem, koagler som størkner. Vil ikke ta blodfortynnende, tror de kan løsne fortere da. Like før jeg dør nå, tror jeg. Føler meg som ekspert på området nå, også blod- hjernebarriæren og immunforsvaret. Var borti en sepsis sist gang på sykehus, feber 39. Fikk antibiotika. Mye smerter i beina, men det skyldes kanskje den venøse tilbakestrømminga til hjertet. Har ikke mail lenger, hacket.

  Svar
  • Dette var jo litt morsom trolling. 😉
   Slikt må man jo forvente når man snakker idioti-makta midt i mot.
   Jeg vil anbefale deg å kjøpe en god avbiter-tang og klippe av piggene.

   Hvis du mot formodning er seriøs, men altså skrullete, så bør du oppsøke profesjonell hjelp.
   Men her kan vel ikke selv Lindtner hjelpe deg. 😉

   Svar
  • Kanskje du har MORGELLONS. Sjekk:

   morgellons-research.org
   morgellonssurvivalandtreatment.com
   morgellons.us

   MVH og God Jul.

   Svar
 • Om galskap/skrulling & trolling:

  Etter 1950 trodde folk på Holocaust, og fortellinger fra «tidsvitner» i media. Der et så stort antall ble gassede og brent hver dag ( 10 min, på hver) at enhver kremasjonsovn-produsent ville kjøpt patentet på disse ovnene tvert, nå 80 år etterpå.
  Jammen, det er jo sant, det står i avisa og vi har «tidsvitner» , som sier at flammene stod høyt til værs og det luktet brent kjøtt over alt. 😉

  Eller Norges angrep på Afghanistan, med våre forsvarsmidler, , som media , og også SV, mente var en grei måte å få jenter til skolen på..

  Eller Marie-MDG som vil hente skattepenger fra befolkningen, bruke 50% på administrasjon, og dele ut restene slik at folk i Oslo kan kjøpe seg sykkel.

  Eller media-skrekk-reportasjer fra India med «mange hundre tusen døde av Covid». Færre enn i rike Norge et vanlig influensaår riktignok hvis man regner etter.., men.. Pytt, pytt, det står i avisa at dette viruset er forferdelig, så det må være sant. 😉

  Så/og altså, ikke minst. :
  – Et «fritt & uavhengig» media vi sjøl betaler over skatteseddelen, men som aldri har tatt tak i noe av denne galskapen av «informasjon» og har belyst dette med fornuft. – Men fortsetter med historiene.
  Galskap? Alt er relativt.
  Så ikke ta det ille opp; men du er nok langt nede på lista når det gjelder galskap, skrulling og trolling.
  Og jeg vil fortsatt anbefale en god nebbtang, – men vi bør bruke den på politikere og media. – Og ikke et relativt ufarlig virus.

  Svar
 • EudraVigilance er den offisielle databasen for vaksineskader i EU, og pr 21 juni 2021 var det innrapportert til denne databasen 15,472 døde og og 1,509,266 skadede av corona-vaksinen (hvorav ca 50% ALVORLIG).

  https://healthimpactnews.com/2021/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

  Svar
 • SÅ mye holdes skjult i denne saken. Fødeavdelinger fulle av nyfødte med hjertefeil. Rare nyfødte av vaksinerte med svarte øyne og uvanlig rask utvikling. Morsmelk nyfødte dør av. Kvinner langt over overgangsalder bare blør og blør. Piggproteinet er ille nok, og så er grafen hydroksid enda verre, som vel er den faktoren som gjør at toppidrettsutøvere stuper når disse sylskarpe partiklene har gått i blodet og strømmer gjennom hjertet. I dag fikk jeg vite at en i mitt nabolag er død, nettopp en topptrent, selvstendig næringsdrivende med en bissniss med mountainbike-utflukter for turistgrupper, sterk som en bjønn, og nå er han død.
  Folkemordet, befolkningsreduksjonen, massesteriliseringen, alt er i full gang og dette er bare begynnelsen. Piggproteinene kan slå seg ned i et hvilket som helst organ, og så er det et tidsspørsmål når sykdom og død inntreffer som konsekvens, og da er så lang tid gått at å hevde en sammenheng med injeksjonene bare vil bli avfeid, og ingen behøver å ta ansvar.

  Svar
 • Northern Light.
  15 desember 2021 16:57

  Det er NRK Dagsrevyen, TV2 nyheter og riksavisene som skulle ha kommet med denne rapporten fra den kanadiske forskeren, og de japanske forskningsresultatene som hovedsaker og førstesideoppslag. Hadde de drevet journalistikk, hadde «pandemien», som er en konstruksjon av ord og ikke faktiske forhold, vært over samme dag.

  Journalister i hovedstrøms presse og media (MSM) har tilgang til samme informasjon som alternativpressen, og alarmerende rapporter og observasjoner fra fremstående forskere, virologer og mikrobiologer, om mRNA-injeksjonenes kalt vaksiner farlighet har de også hatt tilgang til i over et og et halvt år.

  Vestlig presse og media spesielt har samme finansielle eiere som legemiddelgigantene (Big Pharma), de enorme kapital-forvaltningsselskapene. Og MSM har fra dag en opptrådt som et PR-byrå for Big Pharma, og gjengitt rosenrøde rapporter fra selskapene som fremstiller «vaksinene» helt ukritisk, og servert skremsels-propaganda om Covid-19 som det skulle vært den nye spanskesyken, enda den har en overlevelses-prosent på 99,85%, omtrent som et tidligere sesonginfluensavirus.

  Det for at folk skal holdes i en tilstand av panikk og forfjamselse, så de ikke bare blir ukritiske til mRNA-injeksjonen MSM har kalt vaksiner i alle nyhetssendinger på TV og radio i over 1,5 år. mRNA-injeksjonen blir ikke en vaksine om en hører og leser ordet vaksine 250 ganger om dagen. Men indoktrinering virker, og nå har over 3,3 milliarder (!) mennesker over hele verden tatt injeksjonen, mange flere enn en gang, som inneholder grafenhydroksid og andre giftige stoffer. Her i Norge over 4,3 millioner mennesker av en befolkning på 5,5 millioner.

  De japanske helsemyndighetenes forskere oppdaget giftstoffene i injeksjonene i September, og den japanske helseministeren forbød mRNA-injeksjonene og beordret japanske leger å behandle sine Covid-pasienter med Ivermectin, og Covid ble utryddet i Japan på en måned. Og Ivermectin, en velprøvd og en godt dokumentert medisin, har ikke mRNA-injeksjonenes bivirkninger som blodpropper, hjertepose-betennelse og blødninger i hjerte og karsystem på grunn av grafen.

  Dette har også vestlig presse og media unnlatt å informere om, og redaksjonen i NRK Dagsrevyen, Debatten og URIX skal ikke få lov til å si at dette visste vi ikke noe om. Nyhets-ankerne i Dagsrevyen og TV2 Nyheter er journalister, de forbereder sakene de presenterer og er en del av redaksjonen, og har et ansvar for det nyhetsbildet de gir til nesten hele Norges befolkning.

  De vet også utmerket godt hvor autoritative de er som nyhetsformidlere, og at folk er ukritiske til det de sier, og svært få undersøker nærmere. Spesielt de som er over 70 år, de har sett Dagsrevyen siden begynnelsen av 60-tallet, og stoler helt på NRK. Det er det nyhetsbildet som den globale storkapitalen vil befolkningen skal ha de serverer godtroende tv-seere.

  Dette har altså fått 4,3 millioner nordmenn til å ukritisk rulle opp ermet for en injeksjon med piggproteiner og grafen som når de først er injisert, ikke kan fjernes fra kroppen. Skadevirkningene vi har sett hittil er korttidsbivirkningene, det vil si at langtidsvirkningene blir mye verre, for piggproteiner og grafen forsvinner ikke, de vil gjøre skade så lange de er i kroppen.

  Nyhets-ankerne ser jo så ærlige, tillitsvekkende og troverdige ut, og de er journalister som sikkert har gjort undersøkelser om sakene, tenker folk flest, som er vant til og liker å få nyhetene servert ferdig fordøyd så de slipper å undersøke selv.

  Men sammen med politikerne og helsetoppene og ledelse i folkehelseinstitutt og helse direktorat er de medansvarlige for at store deler av befolkningen kan bli så syke om noen år, at økonomien faller sammen fordi det ikke er folk igjen til å drive den. Det skal de være glade for, for da blir det ikke noen igjen som kan stille dem for retten.

  Svar
  • Personlig lurer jeg litt på disse pappegøyene av noen nyhetsopplesere på TV2 og NRK, samt de tanketomme «journalistene» i Lügenpressen. Forstår de at de har som jobb å lyve for leserne, eller er de rett og slett bare tette i pappen? Eller tenker de muligens at «det er bare en jobb», dvs at de har solgt sjelen sin for noen sølvmynter!?

   Lurer litt på hvordan de klarer å se seg selv i speilet om morgenen.

   Svar
 • De som vil gjøre sin egen research kan jo begynne her: https://byrambridle.com/

  Svar
 • Bra artikkel, men det er ikke piggprotein i mrna-vaksiner. Mrna får kroppen til å produsere piggprotein som kroppen igjen skal danne antistoff mot. Dette er helt vesentlig, og må rettes opp.

  Svar
 • Frihets Forkjemper
  22 juni 2022 12:29

  Hvorfor blir mine innlegg slettet i tur og orden ? De inneholder kun støttende informasjon som hjelper artiklene? Hvorfor denne sensuren her?

  Svar
  • FRIHET !!!
   22 juni 2022 12:32

   Samme med meg, 90% og av og til mer av mine innlegg blir slettet og jeg skriver vanligvis ikke tings som er imot artiklene men tvert imot kommer med støtte. Jeg er i ferd med å gi opp hele derimot.no grunnet denne sensuren og slettingen av mine innlegg.

   Mulig de sletter alle som har frihet i navnet sitt av en eller annen rar grunn?

   Svar
  • Du er altså den samme som skiver under navnet FRIHET!!!. Hold deg til det. Ellers blir du slettet. Du slettes ikke på grunn av innholdet, men fordi du trikser med identiteten din.

   Svar
 • De som balsamerer lik finner lange og gummiaktige, gulhvite slintrer de beskriver som uorganiske, ulike vanlige blodpropper de var vant med inntil nå. Blodet de tapper ut beskrives som skittent, grumsete og fullt av små partikler. Er det rart folk blir syke og dør?

  Svar
 • wasan Totland
  30 desember 2023 22:54

  Frem til 28 Mars, har det vært påvist nesten 260000 tilfeller av covid i Kanada, hos ungdom under 20. Av disse ble 0,048% innlagt på sykehus, og bare 0,004% døde.
  Regnestykket ser jeg med rask hoderegning at ikke kan stemme. Tok fram kalkisen og får 124,8 og 10,4 personer. Det står NESTEN 260 000 tilfeller. Om det hadde vært 250 000 ville tallene blitt 120 og 10 personer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvordan en russisk kommentator oppfatter Ukrainakrigen:

En avtale er best, men ikke mulig nå.

Forrige innlegg

Russland-skremmingen i Norge er en gammel og velbrukt øvelse:

Når norske nyhetsmedier gjør egne fantasier til virkelighet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.