POSTED IN Virkelighetsforståelse

Kan valg endre noe som helst?

Makten skiftes ikke gjennom valg, bare personene som forvalter den.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det handlar aldri om presidenten, det handlar om US Empire

Presidenten er berre operasjonens ansikt, det namnet dei set på døra som blir endra med få års mellomrom for å skape illusjonen om at styresmaktene i USA lyttar til velgarane. 

Caitlin Johnstone Den 10. august, 2023

Vi snakkar heile tida om USAs presidentar – Obama gjorde slik, Trump gjorde slik, bla bla bla. Men eigentleg er det aldri presidenten som gjer desse tinga, det er imperiet. Presidenten er berre ansiktet dei set på gjerningane, namnet dei set på døra som blir skifta ut med få års mellomrom for å skape illusjonen om at US government lyttar til velgarmassens vilje.

Viss ein ser utelukkande på rådataa om USAs maktstruktur rundt om i verda (kor våpena går, kor ressursane går, kor pengane er og ikkje går, kor diplomatane er og ikkje går osv.), så kan ein ikkje frå år til år seie kva tid det har kome nye folk i Det kvite hus. Ein kan ikkje utifrå desse rådataa seie kva for politisk parti den sittande presidenten tilhøyrer eller kva slags plattform han dreiv valkamp på, og ein kan ikkje seie kva tid han vart erstatta av nokon frå det andre partiet med ein annan plattform. Imperiet sine rådata følger stort sett same mønster som før, utan nemneverdige avbrot.

Så det blir eigentleg ikkje rett å seie at «Obama gjorde dét» og «Trump gjorde dét»; i røynda er dei berre ansikta som tilfeldigvis vart sett på operasjonen då det var på tide å drepe Gadhafi eller starte «Pivot to Asia» eller sanksjonere Venezuela eller starte å væpne Ukraina eller kva som helst. Dei er ikkje leiarar som leier USAs regjering i ulike retningar basert på kva dei meiner er den beste politikken, dei er imperie-disponentar som lyttar til imperiets behov til ei kvar tid, og brukar det dei då kan mønstre av rettferdiggjering og partipolitiske forhandlingskort.

Og USAs folk får ikkje røyste på noko av alt dette. Dei får ikkje røyste på kva som vil måtte gjerast for å stette behova til det verdsomspennande imperiet, eller om det i det heile tatt burde finnast eit verdsomspennande imperium.

Imperiets åtferd står aldri på røysteseddelen. Det einaste som nokon gong står til val, er saker som aldri kan rokke ved imperiet sine operasjonar, til dømes om presidenten vil utnemne Høgsteretts-dommarar som er imot abort eller støttar våpenkontroll. Og velgarmassen blir kontinuerleg halden på ei 50/50-fordeling i så mange av desse sakene som mogleg, slik at begge sider kan trekke i tauet med all si makt, så dei ikkje vender blikket oppover og merkar at storskala-åtferda til regjeringa er fullstendig upåverka av dei små fram-og-tilbake-vinstane og -tapa i tautrekkingsspelet.

Sitter den utøvende makten i USA egentlig her eller sitter den skjult andre steder.

Den einaste grunnen til å snakke om amerikanske presidentar i form av «Obama gjorde dette» og «Trump gjorde dét», er eigentleg å understreke dette poenget. Å kaste lys over det faktum at Obama heldt fram med, og ekspanderte, den mest ondarta politikken til forgjengaren sin, og at Trump heldt fram med, og ekspanderte, den mest ondarta politikken til sin forgjengar. Å forstyrre dei tåpelege parti-narrativa om at ting blei betre under Biden eller verre under Trump, eller at Obama var progressiv eller Trump ein fredsmeklar.

Ved å peike på dei grufulle tinga som skjedde under kvar administrasjon, uavhengig av parti-tilhøyrsle og plattform, kan illusjonen om at amerikanarane kontrollerer framferda til regjeringa si ved å bruke røystene sine bli slite vekk. Ein kan på denne måten bruke illusjonen til å kjempe mot illusjonen – bruke folk si intense interesse for presidentar og valpolitikk til å dra dei inn i innsikta om at det berre er ei førestilling designa for å halde massane sine auge unna dei indre mekanismane i maskineriet.

Og då opnar moglegheita seg for ekte forandring. Jo lenger amerikanarane forblir overtydde om at dei kan røyste seg ut av problem dei aldri stemte seg inn i i utgangspunktet, desto lenger kan dei bli hindra i å bruke makta i den talmessige overlegenheita si til å tvinge fram ekte materielle endringar med ekte materielle middel.

Caitlin Johnstone

Arbeidet mitt har ikkje andre inntekter enn lesar-donasjonar, så om du likte dette stykket, er her nokre måtar du kan gi nokre pengar i tipsskåla mi på, om du vil. Alt arbeidet mitt er fritt tilgjengeleg for kopiering og bruk på alle måtar, i alle former eller format; publiser det på nytt, omsett det, bruk det på varer; kva du vil. Den beste måten å sikre at du ser det eg publiserer, er å abonnere på e-postlista mi på Substack, som vil sende deg ei e-postvarsling for alt eg publiserer. Alle verk er gjort i samarbeid med mannen min, Tim Foley.

Bitcoin donations: 1Ac7PCQXoQoLA9Sh8fhAgiU3PHA2EX5Zm2

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • En mektig amerikansk mann skal ha sagt: «Jeg gir blaffen i hvem folk stemmer på, så lenge det er jeg som kan nominere dem de kan velge mellom».

  Svar
 • «Så det blir eigentleg ikkje rett å seie at «Obama gjorde dét» og «Trump gjorde dét»; i røynda er dei berre ansikta som tilfeldigvis vart sett på operasjonen…»

  Så kan vi også vite/observere at de presidentene som ikke gjør som bakmennene vil , snart blir fjernet. – Og/eller demonisert i deres media w.w.

  Så også i Norge. Stoltenberg ( og Ap) som brøt norsk Grunnlov og gikk i (disse) fremmede makters tjeneste blir hyllet istedet for å bli stilt for retten.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  21 august 2023 10:20

  Höyre og venstrevingen sörger for splittelsen og kaoset,kroppen får väre ifred.Kanskje på tide å fjerne hele fuggern.
  Oppfatningen er jo at Donald Trump kun retter skytset mot demokratene,ingen forstår at Trump har gått til krig mot korrupsjonen,enten det gjelder demokrater eller konservative.Det er derfor han er så hatet.

  Svar
  • Ikke bare det. Han har gått til krig mot menneskehandelen (som er mere innbringende enn narkotika og våpen!! Pedofili har han og erklært «krig» mot. Han er fortsatt i livet, men utledd og demonisert. Karakterdrept av msm/hovedstrømsmedia i alle land. Men respektert i Russland, Nord Korea, Saudi Arabia. Ikke lett og bli klok på galskapen.

   Svar
 • Samtidens dilemma i USA er om et av-industrialisert USA fremdeles kan være verdens mektigste land.
  Et land hvor befolkningen bla drukner i privat gjeld har trolig ikke evne til å bygge seg opp igjen industrielt, høye renter, fortjenester og profitter dreper oppgangen. (I 1899 hadde man feks boligkrakk i Oslo, boligprisene falt da med hele 60% – dermed ble bolig-profitter kraftig redusert og pengene kunne brukes til mer fornuftige aktiviteter)
  Globaliseringen har også kollapset. President Macron sier at det nå er slutt på overfloden av (billig) ressurser, energi og arbeidskraft i verden. Dette betyr at man nå går fra en tilstand med kjøpers marked til en tilstand med selgers marked, noe som vil undergrave en uregulert globalisert verdensøkonomi.

  Svar
  • USA er konkurs. Men så lenge andre folk tar imot dollar som om den var verdt noe, går det bra å trykke dollar litt til. Dessuten er det mye enklere å trykke dollaren enn å tjene den.

   Svar
 • Har googel oversatt dette fra thepeoplsvoice.tv skrevet av Baxter Dmitry: I følge WEF har en ny verdensreligion kommet og den forener hele menneskeheten i å tilbe ved alteret for klimavitenskap, teknokommunisme og eugenikk.

  I følge denne WEF-innsideren, hvis du ikke liker agendaen til den globalistiske eliten, trenger du ikke å delta, du kan gå og få deg selv avlivet. Hvis du følger nøye med vil du høre at han tydelig sier at de kommer til å bli guder – og det er ingenting du kan gjøre med det. Den skremmende talen gjenspeiler advarsler levert av Noah Yuval Harari, Klaus Schwabs høyre hånd, i nyere tid.

  Harari håner også vanlige mennesker som ubrukelige og håpløse, og forteller menneskeheten at de ikke har noen fremtid verdt å leve i den modige nye verdenen til WEFs Agenda 2030, hvor eliten har kraften til å skape og ødelegge.

  Klaus Schwabs WEF har erklært krig mot kristendommen og andre store religioner. I følge WEF er det ikke nok plass til to menneskehetens frelsere på denne jorden, og det er på tide at Jesus blir overført til historiens søppelbøtte.

  Ifølge WEF er Jesus falske nyheter, Gud er død, og du har ikke en sjel. Du er et «hackbart dyr» hvis fremtid er bestemt for deg, og du har ikke kapasitet til fri vilje.

  World Economic Forum har brukt flere tiår på å infiltrere demokratisk valgte regjeringer, trenge gjennom kabinetter og utøve en overdimensjonert innflytelse på verden fra korridorene til Schwabs sveitsiske gjemmested i Davos.

  Disse tyrannene har nå blitt arrogante og sikre på sin egen suksess. De gjemmer seg ikke lenger i skyggene og trekker dukkesnorer bak gardiner.

  Ifølge Schwab er det hans rolle å forme «transformasjonen» av verden i den nåværende perioden, og han planlegger å bruke genetisk redigering for å endre menneskeheten på cellenivå – enten de liker det eller ikke. I globalistiske kretser stikker galskapen og messiaskompleksene dypt.

  Bill Gates har en lang historie med å spille gud. Robert F. Kennedy Jr. advarte oss for mange år siden om denne egenskapen i Gates’ psykopatiske psykologi.

  I følge Kennedy Jr, «driver Verdens helseorganisasjon globale sosiale og medisinske eksperimenter» i samsvar med visjonen til deres megadonor Bill Gates og hans «religiøse tro på at han kan bruke teknologi (vaksiner og GMO-landbruk) for å gjøre ham til frelser for hele menneskeheten.»

  «Gates’ strategi om å kjøpe WHO [Verdens helseorganisasjon] og kjøpe kontroll over amerikanske helsemyndigheter som Tony Fauci og Deborah Birx» betyr at Microsoft-grunnleggeren nå kan «diktere globale helsepolitikker som påvirker 7 milliarder mennesker og kontrollere de mest intime detaljene av våre liv», sa Kennedy Jr. på sin Instagram-side.

  Og Gates er ikke den eneste.

  WEF Agenda-bidragsyter og mangeårige globalistiske plage George Soros hevder også at han er en gud og «skaperen av alt». Men milliardær-finansmannen advarer også om at han er en «selvsentrert» gud som mener «normale regler ikke gjelder» for ham.

  Galningene har virkelig tatt over asylet. Og det er vår jobb å ta tilbake kontrollen før det er for sent.

  «Jeg så på meg selv som en slags gud …» skrev Soros i sin bok Soros på Soros. «Hvis sannheten skal være kjent, hadde jeg noen ganske kraftige messianske fantasier med meg fra barndommen, som jeg følte at jeg måtte kontrollere, ellers kan de få meg i trøbbel.»

  Da den britiske avisen Independent ble spurt om å utdype denne uttalelsen, doblet Soros: «Det er en slags sykdom når du anser deg selv som en slags gud, skaperen av alt, men jeg føler meg komfortabel med det nå siden jeg begynte å leve det. ute.»

  I sin bok sier Soros også: «Jeg aksepterer ikke reglene pålagt av andre …. Og i perioder med regimeskifte, gjelder ikke de vanlige reglene.»

  Hvis du lurer på hva Soros mener med denne perioden med «regimeskifte», har det blitt klart at han snakket om den nye verdensordenen.

  Det er tydelig at den globalistiske eliten har øremerket disse tidene til å innlede den lenge truede New World Order med sine falske løfter om klimavitenskap, avfolking og eugenikk.

  Men takket være folk som deg selv, begynner massene å våkne opp til virkeligheten. Ettersøkte plakater har begynt å dukke opp i Europa som krever arrestasjon av Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci og andre globalistiske lysere for «forbrytelser mot menneskeheten».

  Men det er så mye mer arbeid å gjøre.

  Hvis du forstår viktigheten av arbeidet vårt med å utdanne massene om elitens onde agenda, vennligst lik disse videoene, abonner på kanalen og bli med i People’s Voice Locals Community for å hjelpe oss å fortsette å produsere dette innholdet og advare så mange som mulig som mulig.

  Svar
  • Eugenikk defineres slik av google:
   studiet av hvordan man kan ordne reproduksjon i en menneskelig befolkning for å øke forekomsten av arvelige egenskaper som anses som ønskelige. Utviklet i stor grad av Sir Francis Galton som en metode for å forbedre menneskeheten, ble eugenikk i økende grad diskreditert som uvitenskapelig og rasemessig partisk i løpet av 1900-tallet, spesielt etter at nazistene tok i bruk dens doktriner for å rettferdiggjøre deres behandling av jøder, funksjonshemmede mennesker , og andre minoritetsgrupper

   Svar
  • Olav B.:

   » Disse tyrannene har nå blitt arrogante og sikre på sin egen suksess. De gjemmer seg ikke lenger i skyggene og trekker dukkesnorer bak gardiner.
   …….I globalistiske kretser stikker galskapen og messiaskompleksene dypt.»

   Ja, det er skremmende.
   Og/men se på ‘vinnerne’ av 2 verdenskrig, og oppdelingen av verden på Jalta. Mellom Roosevelt, Churchill og Stalin.
   Skremmende hva gale mennesker kunne, og kan, tilrane seg av makt.
   – Og som vi godtar!

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Data fra Alberta.

Jo flere vaksiner desto flere sykehusinnleggelser.

Forrige innlegg

Vesten taper nå stort i Ukraina.

Noen store medier forbereder seg på en snuoperasjon etter 1,5 år med heia-rop.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.