POSTED IN UFO - Aliens

Interessante spørsmål:

Kan jorden ha fått besøk av UFOer og Aliens?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

«Det amerikanske forsvaret er i besittelse av en rekke romskip (UFOs) og at eksperter i flere tiår har jobbet med «reverse enginering» av teknologien som er brukt».
Sitat fra Har vi hatt utenomjordisk besøk?

Roswell-saken i 1947 er den mest kjente, hvor UFO-forskere og Ancient Aliens teoretikere mener USA fikk sine første romskip med levende og døde utenomjordiske. Først sa faktisk myndighetene til avisene at det var en flyvende skiveformet farkost, men dagen etter ble det rettet til en værballong. De gjorde noen feil, for det var ikke rutiner eller protokoller for hvordan de håndterer utenomjordiske fartøyer, men de lærte raskt.

Rancheren Brazel oppdaget en grunn grøft på mange titalls meter omgitt av vrakgods av metall, når han inspiserte sine beitemarker nær Roswell, som for ham så ut som et hardt nedslag av et luftfartøy. Det lå bak en kolle noen hundre meter bort, og var ikke synlig for ham. Han ringte politiet, som ringte den lokale militære flybasen, og som sendte opp et fly for å undersøke. De kom med tunge militære kjøretøyer og løfteutstyr for å frakte det vekk. Det var ikke en værballong på 50 kg.

Noen dager etter, hadde de militære myndighetene finpusset sin offisielle forklaring, og viste et bilde av en offiser som viste frem noe som så ut som folie og treprofiler kjøpt i en jernvarebutikk. En høyere offiser satt ved siden av, med et dokument i hånden, uleselig på den tidens bilder som hadde lav oppløsning. Men med dagen bildebehandlings-teknikker, har teksten blitt forstørret, og ett av ordene er «disc», som betyr skive. Som Grusch og Lazar påstår, kan USA ha hatt utenomjordiske farkoster helt tilbake fra 1947.

«Er denne plutselige åpenheten et forsøk på å hindre at denne teknologien vil bli brukt som et «false flagg»-angrep fra verdens-rommet for å skape global panikk og tvinge Team Humanity til underkastelse?».
(sitat fra artikkelen «Har vi hatt utenomjordisk besøk?»)

Det er merkelig at UFO-fenomenet, som har blitt benektet fra offisielt hold tidligere, nå plutselig blir tatt alvorlig og diskutert i det kanadiske parlamentet og i den amerikanske kongressen og senatet. Og det på dette tidspunktet i historien, hvor verden er i et begynnende (konstruert) kaos. Det er grunn til å mistenke at det er for å avlede oppmerksomheten, og forberede oss for noe som kan være en hendelse som skal virke samlende for alle folk. UFOer og aliens har vært sentrale i populærkulturen siden 50-tallet, og to independence Day filmer kan være en del av det.

Og hva kan være mer samlende for alle nasjoner og folkeslag enn et angrep fra utenomjordiske? Den globale storkapitalen som vil ha verdensherredømme, kan for eksempel appellere fra deres FN: «For å vinne slaget om Jorden, må alle nasjoner stille alle sine ressurser til rådighet, som må administreres under en verdensregjering». Etter det iscenesatte angrepet har blitt vunnet av menneskene, etter heltemodig innsats fra US marines og USAs luftvåpen selvsagt, «må verdensregjeringen beholdes for all fremtid, for de utenomjordiske kan angripe igjen».

«Hvis det virkelig finnes sivilisasjoner som har teknologi til å nå oss over astronomiske avstander, og de er fiendtlig innstilt, så ville vi allerede vært toast. Alternativet da, gitt angivelig stadige utenomjordiske besøk, er nok heller at noen prøver å hjelpe oss».
(sitat fra artikkelen «Har vi hatt utenomjordisk besøk?»)

Hvis det finnes fiendtlige sivilisasjoner i vår galakse som vil ødelegge menneskeheten, trenger de ikke engang å fly med sine romskip frem til vår planet for å gjøre det. De kan bare feste motorer på en asteroide på 5-10 km i diameter i asteroide-beltet mellom Mars og Jupiter sine baner, og styre den mot Jorden. De behøver egentlig ikke å fly inn i vårt solsystem for å ødelegge Jorden, de kan feste motorer på en komet i Oort-skyen av kometer, som ligger i en sfærisk sky som omgir vårt solsystem en avstand på rundt 1,6 lysår fra Solen.

Videoene av UFOer fra det amerikanske forsvarsdepartementet, tatt av radarstyrte våpensikter på jagerfly og hangarskip, er bevis på at ukjent teknologi opererer i vårt luftrom. Hvis de er ekte, stadfester de observasjoner gjennom minst mange hundre år i nesten alle land av lignende farkoster. Da kan en gå ut i fra at det er vitenskapelige observasjoner de utenomjordiske gjør av vår planet og livet på den. Hadde de hatt militære formål, hadde vi ikke vært her, eller menneskeheten hadde for lengst vært slavebundet.

Hvis utenomjordiske eller en rivaliserende sivilisasjon vil ta over Jorden på ikke-militære måter, ville de nok ikke ha gjort det med aliens som ser ut som vi har blitt indoktrinert til tro de ser ut, som de «grå» i «nærkontakt av tredje grad». De er minst flere tusen år foran oss teknologisk, og kan klone mennesker som bare er forskjellig fra oss i genetisk programmering. En koloni av dem i blant oss kan ikke vurderes som individer, men bare ut i fra hva det gjør kollektivt, som en «tribal hive» de vil være. Er det et folkeslag her på Jorden som kan være en kandidat?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • https://www.youtube.com/live/zDY7t6HihCw?feature=share

  Fra en pressekonferanse 12 juni i år.
  Faktisk en veldig interisang konferanse.

  Svar
 • Jeg har også hørt at Jesus skal komme igjen. ( Visstnok i Jerusalem – av en eller annen grunn) Altså fysisk. Og frelse alle levende og døde.
  Kommer han også fra verdensrommet?

  Og spiller det noen rolle hva som kommer?
  Er det ikke bedre at vi fokuserer på vår egen utvikling og begynner å oppføre oss?

  Noen mener visst også at menneskene bør/kan ha mulighet dra til en annen planet når vi har ødelagt den vi nå er på.
  – For å ødelegge en annen planet også?

  ‘Mamma, mamma, jeg vil ha et nytt rom!

  Men, men, det rommet du har, er ikke det bra nok da?

  Jo, – men det er så rotete der. ‘

  Svar
 • Kåre Magne
  10 juli 2023 14:51

  I tillegg til Roswell-saken fra 1940-tallet er Rendlesham-hendelsen fra 1980 ganske kjent for noen. Der rapporterte øyenvitner helt spesielle og uforklarlige lys og flere har i etterkant ment at dette kan ha vært besøk fra en fjern sivilisasjon. Hendelsen skjedde mellom to militærbaser i Rendlesham forest som ligger ca 13 km øst for Ipswich. Ved å google Rendlesham kommer det faktisk litt info om dette, blant annet på Wikipedia. Hvis dette virkelig var utenomjordinger ;kan det kanskje ha hatt noe med atomvåpen som har befunnet seg der og som utenomjordingene var redde for og som de på en eller annen måte ville nøytralisere? Selvfølgelig spekulasjon, men det må være lov å undre seg litt over dette.
  Pussig nok kom jeg for noen få år siden over ei slags barnebok (i Oslo) som var skrevet om denne hendelsen i Rendlesham og som jeg ikke fikk sett så mye i. Husker ikke hva denne boka heter, men kunne vært artig hvis noen kjenner til eller har hørt om denne boka.

  Svar
 • UFO, Klimakrise, Covid, Pride og krig benyttes til samme formål. Å prime hodet ditt for framtidige hendelser, splitte befolkningen, og å bruke det som brød og sirkus (avledningsmanøver) for å få folket til å diskutere til høyre og venstre for å ikke være oppmerksom på andre store ting som settes i sving samtidig. F.eks finansiell Kollaps, innføring av digital ID, CBDC, inngrep fra FN og WHO osv. Og så er det viktig at vi snur oss til eliten for å få hjelp for det de har stelt istand… De ELSKER det..

  Svar
 • Northern Light.
  14 juni 2024 17:54

  Harvard-studie: UFOer kan tilhøre en skjult sivilisasjon som bor her på Jorden.

  Av Paul Serran.
  Se der er det en UFO! Uansett din personlige mening om disse objektene eller fenomenene, er det absolutt ingen tvil om at mennesker over hele verden fra alle kulturer, har observert dem gjennom hele menneskets historie – og eksponentielt mer nå i våre dager, når alle har en kameratelefon med seg hele tiden.

  UFOer er virkelige: de er uidentifiserte, de flyr, og de er mest sannsynlig fartøyer.
  Det er ikke dermed sagt at en av de to vanlige forklaringene må være riktig – nemlig at de enten er utenomjordiske skip som kommer fra verdensrommet, eller så er det hele en blanding av bløff og optiske illusjoner.

  Nå har et team av Harvard-forskere gått sammen for å sikre at alle de sannsynlige teoriene om UFO-mysteriet blir undersøkt. De tre Harvard-forskerne har forfattet en ny artikkel der de anslår at sjansen er én på ti, for at den virkelige forklaringen på UFO-mysteriet kan være «kryptoterrestrisk» – noe som betyr: UFOene tilhører en avansert art som gjemmer seg her på Jorden. De har vært her hele tiden.

  Daily Mail skriver: «Selv om dette kan høres usannsynlig ut, er mange observatører overbevist om at det i det minste er tenkelig», skrev teamet i sin nye studie, «ikke minst fordi store deler av planeten vår forblir praktisk talt uutforsket og ukjent for oss’.

  80 prosent av havene våre er ikke kartlagt, og fortsatt finner vi eldgamle mysterier som Yonaguni Jima, den ‘japanske Atlantis’, for ikke å nevne uutforskede grotter og den mørke siden av månen, så de hevder at det er god plass her for at en skjult-sivilisasjon kan leve uoppdaget på Jorden.

  Denne nye forskningen er en oppfølging av arbeidet som tidligere er gjort av forfatterne, professor i biologisk antropologi Dr Michael Masters, psykolog Tim Lomas og Brendan Case, assisterende direktør for forskning ved Harvards Institute for Quantitative Social Science.

  «‘Hvis en annen intelligent art hadde bebodd Jorden (eller Mars) lenge før Homo sapiens, er det mulig at vi ikke kunne ha hatt en anelse om det», skriverer de tre forskerne i sin artikkel, som skal publiseres i tidsskriftet Philosophy and Cosmology i juni.

  I disse dager kaller Pentagon og andre myndighetsorganer UFOer for UAP – «uidentifiserte luftfenomener».

  «Flere regioner på jorden og nær Jorden ble nevnt i den nye studien, som kandidater for å bli undersøkt for at det finnes en hemmelig base med en «kryptoterrestrisk» art. En region, kalt ‘Alaska-triangelet’, er et avsidesliggende og tynt befolket område mellom byene Anchorage, Juneau og Utqiagvik, som forfatterne beskrev som ‘et fremtredende område med UFO-aktivitet, så vel som andre fenomener’».

  De peker også på arkeologiske funn som tyder på eldgamle sivilisasjoner, som var før alle kjente avanserte arter – sivilisasjoner som fortsatt kan eksistere i skjul.

  «Beboelige regioner under jorden gjenstår det også å utforske, noen med de rette forholdene for å støtte liv. «Den indre strukturen til Jorden er fortsatt stort sett et mysterium», skrev forskerteamet. De spekulerte i at det er fullt mulig at hundrevis av km under menneskeheten kan det leve «en annen hominid-art, eller til og med en gren av Homo sapiens, som kunne ha tilpasset seg for å kunne leve under jorden», selv om de neppe ville ligne på oss».

  Andre muligheter som forskerne undersøker er baser dypt under vann i renner på havbunnen, eller på den mørke siden av månen. Disse kunne ha blitt bygget av enten en gammel avansert terrestrisk rase, eller våre langsiktige utenomjordiske naboer og innbyggere på Jorden.

  Uansett hvordan vi reagerer på forskernes hypoteser, er én ting klar: vi vil aldri lære om dette fenomenet med mindre vi er klare til å forkaste den nåværende falske fortellingen om vår historie på en eller annen måte.

  I substacken min har jeg en artikkel om dette: CIA UFO Docs: Identifying These Flying Objects. Min konklusjon etter å ha studert disse, er at de er hemmelig teknologi utviklet av mennesker – ikke romvesener.

  Fra The Gateway Pundit, publisert 12 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: ARE THEY HERE? Harvard Study Suggests UFOs May Belong to a ‘Stealth Civilization’ Living on Earth.

  Kommentar:
  Det at Harvard-forskere nå kan studere dette og publisere studiene om det i anerkjente tidsskrifter, er et stort fremskritt for alle som er interesserte i fenomenet. Det gjør også at hovedstrømpressen også nå kanskje vil behandle temaet seriøst.

  Det er litt merkelig at fenomenet får oppmerksomhet nå, mens det er er høye militære spenninger og en begynnende krise, også nå for mange i vestlige land. En kan få tanker om at det er planlagt en hendelse som virker samlende på Jordens befolkning, og hva kan være mer samlende enn et angrep fra UFOer? Herskerklassen kan arrangere en falskt flagg operasjon som en avledning før de tar verdensherredømme.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Australias x-statsminister:

Jens Stoltenberg opptrer som en agent for USA.

Forrige innlegg

Noen tall som teller:

Verdens våpensalg domineres fortsatt av Vesten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.