POSTED IN Klima

Kan dette være rett?

Metan har minimal oppvarmingseffekt.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

CO2 er en svak klimagass og metan har neglisjerbar betydning.        

Metan har svært liten betydning for atmosfærens temperatur. Det er flere grunner til det. For det første er det ekstremt lite metangass i atmosfæren, kun ca 0,00019 %. De som stadig hevder metangass er svært farlig i klimasammenheng unnlater også stadig å nevne dette ganske viktige faktum. Metanets mikroskopiske mengde i atmosfæren medfører at den samlede drivhusvirkningen blir ganske liten selv om virkningen pr metan-molekyl er forholdsvis stor ved en så lav kosentrasjon. 

        Ellers er det også slik at de ulike naturlige og menneskeskapte utslipp av metangass eksisterer i maksimum 10 år i atmosfæren. I løpet av disse 10 årene går metan over til andre stoffer (CO2 og vanndamp). 

        Vanndamp er den absolutt viktigste drivhusgassen og den overlapper helt de to smale absorpsjonsbåndene til metangassen. Effekten av metangass blir derfor sterkt dempet av vanndamp. Absorpsjonsbåndene til metan ligger i tillegg utenfor det mest energirike området til infrarød (IR) stråling. 

        Kunnskap om jorden fra perioder med høy temperatur og lite eller ingen isbreer, tyder ikke på at økt naturlig utslipp av metangass har forårsaket spesielle/katastrofale endringer med hensyn til temperatur. Frykten for metangass som klimagass synes derfor samlet sett sterkt overdrevet. De større massemedia ynder dessverre med jevne mellomrom å skremme med hvor farlig metangass er for Jordas klima. De bryr seg åpenbart ikke om at mange barn og ungdommer blir deprimerte med hensyn til sin egen fremtid p.g.a. klimaskremsler. Det er åpenbart viktigere for media å tjene mest mulig penger på lite kunnskapsbaserte skremsler. At metan har så liten betydning for oppvarming av atmosfæren, setter også det skadelige angrepet på landbrukets kjøttproduksjon i et tvilsomt lys. 

Scientists Petrified of Methane Put Cows on Diets to Reduce Burps | Marcellus Drilling News

        Metan er i utgangspunktet ikke noen sterkere klimagass enn CO2 slik noen prøver å innbille folk. Tvert imot så er CO2 ved samme mikroskopiske konsentrasjon som metan har i dag en fem ganger sterkere drivhusgass. Den aktuelle CO2-konsentrasjonen i atmosfæren(300-400 ppm red.) er derimot så vidt høy at fremstående forskere på varmestråling sier at CO2 kun i liten grad kan absorbere infrarød varmestråling, noe som jo er en forutsetning for at CO2 skal ha noen oppvarmingseffekt i atmosfæren. Dette medfører at CO2 i dag har liten drivhuseffekt. Denne oppvarmingseffekten vil dessuten bli mindre jo lenger tid som går når CO2-konsentrasjonen øker (ca 2 – 3 ppm pr år).        

        Når det gjelder karbondioksid som klimagass, er det for tiden stadig flere forskere som med grunnlag i vitenskapelige studier konkluderer med at karbondioksid synes å ha liten betydning for temperaturen i atmosfæren. Økt CO2 og litt høyere temperatur er positivt for skog- og matproduksjon.  Av hensyn til Norges økonomi og verdensøkonomien samt skog- og matproduksjonen kan det være fornuftig å sterkt moderere mengden av tiltak mot CO2-utslipp. Dette vil også i stor grad være gunstig for natur- og miljøvern. Det ekte grønne skiftet pågår så lenge mengden CO2 i atmosfæren øker, for det er økte mengde CO2 som gjør kloden grønnere og gir oss et grønt skifte. Mindre CO2 har den motsatte virkning, noe de som har hørt om fotosyntesen, sikkert vet. 

        Regjeringen går nå inn for å sterkt redusere utslipp av klimagasser noe partiet Høyre også støtter. Dette vil skade den norske økonomien kraftig og medføre at svært mange nordmenn vil kunne få det betydelig vanskeligere økonomisk enn i dag. Stemmer man på Arbeiderpartiet/Høyre, så ber man om å få det mye dårligere i kommende fremtid. Disse to partiene vil jo også absolutt beholde eksportkablene for strøm til Tyskland og Storbritannia, noe som også er svært skadelig for det norske næringslivet og våre husholdninger og slett ikke til beste for den norske almennhet slik det står i loven.   

Ved ønske om å sette seg litt mer inn i det forannevnte, kan man lese dette: 

Klimanytt270.pdf (usercontent.one) 

Van Wijngaarden og Happer Radiative Transfer Paper for Five Greenhouse Gases Explained – CO2 Coalition 

Wilhelm Morgenstierne  

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Vi venter at CO2-utslippene vil øke med 15 millioner tonn i 2022 sammenlignet med 2021. Året etter kan øke ytterligere 20 millioner tonn CO2 hvis all russisk gass blir erstattet av LNG fra USA og andre LNG-produserende land. »
  nrk.no/urix/lng-skip-i-ko-for-a-fa-levert-gass-til-europa-1.16175839

  Noen , som antagelig brukte store ord på klimakrisetoppmøtet, har sprengt gassrørledningene fra Russland. Så nå må, dyrere, gass fra USA fraktes sjøveien. Pytt sann.
  Alle kriger er handelskriger. Hvem ville ellers kjøpt USA sin dyrere LNG-gass?
  ( Russland har skylda. 😉 )
  Når det kommer til stykke er penger viktigere enn klima. 😉

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Har USA-ledelsen mistet virkelighetskontakten?

Konflikt med både Kina og Russland samtidig?

Forrige innlegg

Russland blokkerer for USAs globale hegemoniplaner.

Krigen handler om å ødelegge Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.