POSTED IN Covid-19, Helse

Kan dette være rett?

Svekker vaksinene evnen til naturlig immunitet?

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvis du tar COVID vaksinen vil du aldri mer oppnå full immunitet.

Regjeringens statistikker avslører den forferdelige sannheten.

Av Ethan Huff

Den britiske regjeringen har sluppet katta ut av sekken når det gjelder det faktum at er du først  «vaksinert» mot Wuhan coronaviruset (Covid-19), så vil du aldri mer være i stand til å oppnå full naturlig immunitet. På side 23 i sin “COVID-19 vaccine surveillance report” for uke 42, innrømmer det britiske “Health Security Agency” at “N antistoff nivåer ser ut til å være lavere hos personer som blir smittet etter å ha mottatt to vaksinedoser». De forklarer videre at denne reduksjonen av antistoffer i all hovedsak er permanent.

«Hva betyr dette? Flere ting, ingen av dem gode,» skriver Alex Berenson. «Vi vet at vaksinene ikke hindrer smitte eller overføring av viruset (faktisk viser en annen del av rapporten at vaksinerte voksne nå blir smittet i langt STØRRE omfang enn de ikke-vaksinerte).»

«Det britene sier, er at de nå oppdager at vaksinen forstyrrer kroppens medfødte evne til, etter en infeksjon, å produsere antistoffer ikke bare mot piggproteinet, men også andre deler av viruset. Mer spesifikt ser det ikke ut til at vaksinerte personer produserer antistoffer mot nukleokapsid-proteinet, skallet til viruset, noe som er en vesentlig del av responsen hos ikke-vaksinerte personer.»

Over et lengre tidsrom vil de som tar et «Operation Warp Speed» stikk bli langt mer sårbare overfor alle mutasjoner som kan dukke opp, selv om de allerede har vært smittet en gang og kommet seg, eller flere ganger.

De ikke-vaksinerte vil derimot skaffe seg langvarig, om ikke permanent, immunitet mot alle versjoner av det påståtte viruset, selv etter å ha bli smittet bare en gang på naturlig vis.

«Det betyr også at viruset sannsynligvis vil velge mutasjoner som går i nettopp den retningen, fordi det da i hovedsak vil finne en enormt stor og sårbar befolkning som kan smittes,» advarer Berentson. «Og sannsynligvis finnes det enda mer dokumentasjon på at vaksinene kan forstyrre utvikling av langvarig immunitet etter infeksjon.»

Sett din lit til Gud, ikke Big Pharma

Dette er hva vi har advart mot, for bare å møte latterliggjøring fra hovedstrøm-media og regjeringskilder, som nå hevder at naturlig immunitet ikke engang eksisterer.

Det er to virkeligheter som opptrer samtidig her, nemlig: en der de ikke-vaksinerte stoler på Gud når det gjelder immunitet, og en annen der de «full-vaksinerte» stoler på at «vitenskapen», styresmaktene og media gir dem immunitet med et nålestikk.

Bare en side kan ha rett, og det er ikke den som velger den «brede sti» til permanent svekket immunitet gjennom vaksinasjon. Når alt er sagt og gjort, vil de eneste gjenværende i verden med et fungerende immunforsvar være dem som har bestemt seg for å beholde sin kropp intakt. 

Det er rett og slett ikke nødvendig å ta en injeksjon mot et virus som for de fleste ikke vil gi noen symptomer i det hele tatt, for ikke å snakke om at viruset aldri har blitt isolert eller bevist å eksistere i utgangspunktet.

«Dette er den største svindel i menneskehetens historie,» skrev en kommentator på Berensons blogg om dette Covid-injeksjon marerittet.

«De globale elitene har forberedt dette siden 1991-92,» skrev en annen. «Har du hørt om Agenda 21? Den ble erstattet i 2015 med FNs Agenda 2030, eller det som i dag blir omtalt som «The Great Reset.»

En annen påpekte at bare det å snakke om Agenda 21 var i flere år regnet som en sprø «konspirasjonsteori». Vel, nå har den konspirasjonsteorien vist seg å være konspirasjons-fakta.

«Vi har gått fra å være et samfunn som forsøker å fremme fred og velstand, til å la drittsekker smitte oss med biovåpen som skal utrydde alle som regnes for å være ubetydelige, irrelevante og ubrukelige,» skrev en annen.

Oversatt av Henning Nielsen

Forsidebilde: Ben White

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.globalresearch.ca/covid-vax-you-can-never-achieve-full-immunity-again-government-stats-unveil-horrifying-truth/5759472

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Den ultimate skrekkvisjon – og sikkert noe multimilliardære satanister gnir seg i hendene over – vil jo være om det faktisk også har en motgift til «vaksinen» som ordner alt opp igjen, men den får du bare om du er snill gutt/jente og gir oss alt du har. Historisk har disse kreftene vært destruktive, så dette håper jeg de vaksinerte slipper..

  Svar
 • Hensikten er å frata folket alt. Der det er mest å ta er først på lista, det rike Vesten. Heller en tredje of fjerde og femte dose til Israel enn å gi noe til Afrika, og det kan Afrika være glad for. De dobbelvaksinerte blir ugyldige i sitt «helse»-pass etter få måneder. Stakkars folk som har latt seg lure og presse på det mest psykopatiske vis, ved å appelere til lojalitet, «dugnad», skyldfølelse. Mange angrer nå, og har fått sitt naturlige immunforsvar skadet for livet. Irreversibelt. De som fortsatt lar dette skje med små barn, egne eller andres, bør stilles til ansvar.

  Svar
 • Northern Light.
  24 november 2021 16:11

  Legemiddelgigantenes drøm er å erstatte det naturlige immunforsvaret med et vaksine/medikament-program, som gjør at alle blir avhengige av vaksiner og medisiner for å leve, og dermed bli kunder for resten av livet. Drømmen ser ut til å ha gått i oppfyllelse, for den britiske regjeringsrapporten sier at immunforsvaret er varig svekket fra andre injeksjon med mRNA-injeksjonen kalt vaksine.

  Flere milliarder har fått to injeksjoner allerede, først og fremst i de rikeste landene med offentlig helsestell, som må kjøpe inn vaksiner og medisiner for bivirkninger til priser som legemiddelgigantene stort sett selv bestemmer. De har sine folk på begge sider av bordet i prisforhandlinger.

  I utviklingsland med svært dårlig offentlig helsevesen, må folk som får bivirkninger av injeksjonene, og det er en stor prosentandel, betale for nye vaksiner og medisiner selv. De må kjøpe dem av de samme legemiddel-gigantene som fremstiller vaksinene som gjorde dem syke, og det kan for en stor del en fattig befolkning ikke gjøre.

  EUs database for innrapportering av skader og død etter injeksjon med Covid «vaksinene», rapporterer om nesten 30 000 døde og over 2,8 millioner skadede, 50% av den alvorlig, og dette er de offisielle tallene. Det er 2,8 millioner med sterkt redusert livskvalitet allerede, og langtidsbivirkningene er ukjente. Observatører sier at dette kan være bare 1-10% av alle tilfellene, og EU har en befolkning på 450 millioner.

  De fleste EU land har et godt offentlig helsevesen, og de fleste får behandling for bivirkningene uten å måtte betale for det selv. mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er de samme og inneholder det samme enten de gis i i-land og u-land, så dermed må prosentandelen som får bivirkninger i u-land bli den samme.

  Men befolkningene i u-land har i utgangspunktet generelt dårligere helse enn i i-land, så bivirkningen fra injeksjonene får alvorligere forløp, og uten å kunne betale for medisiner for dem, kan bivirkninger som kan leves med for folk i i-land, bli alvorlige og fatale for fattige i u-land. Hvis hensikten til storkapitalen som står bak den konstruerte pandemien er å utrydde fattigdom ved å utrydde fattige, vil de lykkes.

  Legemiddelgigantene har fraskrevet seg alt ansvar for bivirkninger på kort og lang sikt, også ukjente bivirkninger, og landene har garantert dem immunitet mot søksmål. Dermed kan ikke folk også i rike land forvente å få erstatning hvis injeksjonene gjør dem alvorlig syke. Her i Norge vil folk som blir varlig skadet måtte søke Pasientskadeerstatningen for å eventuelt få erstatning.

  Dette er et globalt kupp av legemiddelgigantene, for når flere milliarder mennesker får et redusert immunforsvar, vil de være garantert astronomisk fortjeneste i all overskuelig fremtid når de selv bestemmer prisen på legemidler, de skjuler faktiske kostnader ved å gjemme seg bak patentrettigheter og konkurranseregler, og har sine folk i legemiddeltilsynene.

  Dette kan bli for mye å ta inn over seg for alminnelige mennesker, for det er ikke bare legemiddel-gigantene som må stilles til ansvar, det er også Verdens Helseorganisasjon WHO, som styres av Gates og industrien, landenes regjeringer med legemiddelverk, folkehelseinstitutt, helsedirektorat, helseministernes kontor med medisinsk fagansvarlige, og redaktører og journalister i storkapitalens hovedstrøms-presse og media blir medløpere i denne største forbrytelsen mot menneskeheten noen sinne.

  For de har hatt tilgang til samme informasjon som alternativpressen hele tiden, og de kunnet ha stoppet den konstruerte koronakrisen etter et par måneder. Det blir vanskelig til umulig å få dem dømt med dagens rettssystem. Det må en revolusjon til, og dommerstand og påtalemyndighet må byttes ut med nye som forstår alvorligheten i dette verste angrepet mot menneskeheten i historien, skal de som står bak dette og medløperne bli domfelt og straffet.

  Svar
  • Ja, injeksjonene er effektive og har virket etter sin hensikt…
   Siden det nå er bevist at BigPharma og Bill Gates hadde til hensikt å skade verdens befolkning, så kan de ikke gjemme seg bak garantiene om straffefritak. De vil bli straffet… Men vil vi fø på dem i fengslene? Nei!
   De må nok bli fluesnappere… slik de har tenkt av vi skal bli…

   Svar
   • «Men vil vi fø på dem i fengslene?»
    Helt enig med deg. Svaret er et rungende NEI!
    Samle dem sammen, lås dem inn og kast nøkkelen.

   • Hei Eva,ingen dum ide å la de snappe fluer slik eksfru stordalen har önsket for oss «andre».Og mens de snapper etter fluer kan de jo sette poteter og hogge ved og slikt til oss som liker varme og godt kosthold.
    Noen önsker kronerulling til dyre rettsaker som da skal håndteres av advokater med samme farger som klientene.
    Det synes jeg er dumt,folkets dom er god nok dom.
    Det handler om å danne opinion,har du flertallet med deg,da kan du gjöre som flertallet vil.
    Så ut og jobbe nå,av med knebelen,si til alt og alle hva som må til.

 • Dette er en av de beste «talene» jeg har hørt på lenge. Denne bør ses!
  https://www.youtube.com/watch?v=1gwgXGL2-lE

  Svar
 • Hvem får plasebo?
  Er det Jørgen Hattemaker eller kong Salamon?

  Sjefs-sykepleier greide tydeligevis ikke å bære på hemmeligheten lenger.
  Det er 3 typer #vaksine#
  1. Plasebo
  2. Mrna #vaksine#
  3.Mrna # vaksine # med ulike jævelskap feks framprovisrerer kreft etter relativ kort tid.
  https://seemorerocks.is/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot/

  Svar
 • Nå er det altså 20 måneder siden operasjonen ble igangsatt, mars 2020.
  I Norge har det dødd ca. 60 000 mennesker i denne perioden.
  Hvorav 1000 av/med Covid. Hvor over 90 % var ved vanlig oppnådd levealder, med multi dødelige sykdommer i tillegg. Resten (60%) var folk med hudfarge som er lite egnet for bosetting i et solfattig land. Uansett langt under det som vanligvis dør av vanlig influensa i Norge. Og dette lavere dødstall /innleggelser skyldes ikke «fordi vi har vært så flinke i Norge». Dette gjelder alle land som har en edruelig opptelling. Og/eller sykehusene ikke får ekstra betalt for å sette «Covid – død» som årsak.
  Så stenges folk og næringsliv ned, og vanlige diskusjoner og meningsutvekslinger latterliggjøres mens frykt piskes opp.
  Nå er en ny vinter og vår på gang. Med det en naturlig ny gruppe på sykehjem som har oppnådd sin naturlige alder. Vi får nok derfor nye skrekk-scenario i media og fra politikere, – som det kan virke som har skrekk for tall og statistikk.
  HVIS det viser seg at folk får immunforsvaret svekket av denne 1, 2,3,4-sprøyta/»boostere» og dødstallene stiger, vil nok de uvaksinerte få skylda (igjen) for å ha vært så egoistiske at de stoler på eget immunforsvar.

  Vi bør bli skremt. Ikke av en Covid-influensa som tallene forteller er en mild influensa. Men av denne rigga fortellingen. Eventuelt idiotiet, – like skremmende.

  Svar
 • ADE i Norge, dette vil du ikke ha… NTB sak gjengitt i Nrk, tv2 og de fleste andre store, ihjeltiet, dette skal ikke «folket» vite noe om eller forstå…

  https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/2021/11/24/UNN-Helsetilsynet-er-varslet-om-at-tre-koronapasienter-d%C3%B8de-ved-infeksjonsutbrudd-24856359.ece

  Svar
 • De rike og mektige har kjöpt seg falske coronapass,saken rulles nå opp,tilogmed eiere av vaksineprodusenter er nå tatt med buksa nede,de visste jo at vaksinene ikke virket,så de kjöpte seg falske papirer.Tror det er i frankrike eller spania saken rulles opp med navn på kjeltringene.Hehe,jeg har en i nabolaget som er noe höyt oppe i Mercedes og som er fra österrike,og som har kjöpt opp svensk eiendom for å lage ferieparadis,han fortalte meg at han hadde kjöpt pass.

  Svar
  • Helt riktig. Megaskandale i Spania. Politiet har kledd seg ut som sykepleiere, jihadister og nattens dronning for å infiltrere nettverket som skaffer og omsetter falske covid-pass til de som betaler; mange høyt på strå er tatt med buksa nede. El Periodico har detektivhistorien.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jødisk religiøs rasisme i Israel:

«Død over araberne!»

Forrige innlegg

Hva er det som skjer?

Høy overdødelighet og fødselraten synker i Norge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.