POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Kan det være tilfeldig?

I Norge er det slik: Først kommer vaksinene og så kommer overdødeligheten.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Grafer kan noen ganger være nyttige.

Siden ikke våre helsemyndigheter vil undersøke sammenhengen mellom vaksinering og økt dødelighet har vi sakset denne grafen fra vår kommentarspalte.

Den forteller bare hvordan vaksineringen i volum over tid forgikk i en viss populasjon (befolkning) og hvordan dødeligheten var i den samme perioden. Folk får trekke sine konklusjoner og en kan naturligvis finne andre årsaker som kan ha bidratt til denne påfallende overensstemmelsen.

Folk sto i lange køer for å bli vaksinert, et resultat av en massiv mediekampanje støttet av våre helsemyndigheter.

På den andre siden må vi si det er mer enn påfallende at våre helsemyndigheter som skal sikre at landets befolkning ikke påføres unødige helseplager (f.eks. pandemier eller smittsomme sykdommer) ikke vil undersøke om deres egne anbefalte tiltak har gitt en annen effekt enn det de trodde da de anbefalte dem. Vi tror at nedstengningene også kan ha bidratt til forverring av folkehelsen, men det er altså særlig vaksinene sin virkning en er redd for å undersøke.

Vi forstår det godt. For hvis det viser seg å være tilfelle at vaksinene har gjort mer vondt enn godt, da har de myndighetene som skal beskytte befolkningen sviktet katastrofalt. En slik undersøkelse vil ikke bare være ne trussel mot dem, men mot hele det etablerte maktapparatet.

Innlegget er hentet fra vår kommentarspalte. Her er grafene:

Forsidebilde: Sigmund

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • » …og hvordan dødeligheten var i den samme perioden.»

  Og ikke minst hvor stor dødeligheten totalt var hvert år i Norge ( ca. 40 000 døde hvert år ).
  Og hvor mange syke/døde det var HVERT år grunnet vanlig influensa.
  Dette var tall som ble holdt helt borte i media og fra våre politikere under disse to årene med hysteri.
  – Også at 60% (!) av de syke/døde i mars-juni da landet ble stengt ned, var nye innbyggere med for mørk hud til å bo i et vinterland. – Og antagelig med for lavt D-vitaminnivå.

  Vi skulle ikke informeres. Det var propaganda for å skape et hysteri og gjøre innbyggerne myke nok til å ta imot injeksjonene.

  Svar
  • ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad.
   Riktig tall var 1464.
   Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad.
   288 er korrekt.
   I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad.
   Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker. ‘

   aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

   Det er vel vanskelig å ikke kalle dette løgn? Men HVORFOR løy myndighetene overfor befolkningen?
   Hvorfor lyver /holder de tilbake informasjon fortsatt?
   Det er vel i Russland og Nordkorea slikt gjøres? ;-)

   Svar
  • Og ikke minst alt myndighetene gjorde for å frata oss muligheten for trygg og god behandling med kjente virusmedisiner.

   Det var veldig stygt gjort. Mange har nok dødd av mangel på god behandling. Og mange kunne sluppet å blitt veldig syke.

   OG, når de hadde fått relevant og trygg behandling for covid, ville de avstått fra den eksperimentelle vaksinen.

   Jeg håper Erna kommer i posisjon igjen. Det vil gi en ev opposisjon, bestående av nye politikere, ubegrenset mulighet til å feste bjella på katten. Erna har så mange skjeletter i skapet nå, at hennes motstandere ikke vil klare å motstå fristelsen med å stille vanskelige spørsmål.

   Det virker egentlig noe merkelig at hum i det hele tatt vurderer noe come-back som statsminister. Gitt alt hun har gjort.

   Svar
 • ‘ For første gang på minst 20 år er det registrert overdødelighet blant unge i Norge. Det viser beregninger forskere har utført. – Jeg har aldri sett noe lignende.
  Størst utslag blant unge.
  Da koronatiltakene ble avsluttet for to år siden, skjedde det noe med dødeligheten i Norge. I 2022 ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet.
  Peker på covid-19.
  Tallene sier ingenting om dødsårsakene. Forsker Richard Aubrey White mener likevel at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring.’
  nrk.no/buskerud/reagerer-pa-hoye-dodstall-blant-unge-1.16766111

  Absolutt IKKE de eksperimentelle injeksjonene. – Som har vist seg å gi hjerteposebetennelse ( og varige arr) for menn. Og langvarige menstruasjoner for kvinner. Og et (foreløpig) ukjent antall krefttilfeller.
  Men det ‘forskes’. ;-)

  Svar
  • Vi vet fra studie i UK, ref av campbell, at overdødeligheten i første rekke skyldes sterk økning i hjertebetennelser og andre hjerteproblemer, samt sykdom knytta til blodsystemet.
   Vi vet at fra flere studier, bla et stort israelsk studie at covid 19 i seg selv ikke gir vesentlig økning i ovennevnte. Ergo er det ikke covid 19 som gir økt overdød.

   Svar
 • ‘..for to år siden skjedde det noe oppsiktsvekkende.
  For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet, som følge av hjertesykdom.
  Vet ikke årsaken.
  Hjerte- og karsykdommer har kostet langt flere menneskeliv enn ventet de to siste årene. Etter mer enn 50 år med nedgang i dødeligheten, har utviklingen nå snudd.
  …Også kreft har krevd flere menneskeliv enn ventet i 2022. Dødsraten er for første gang siden 2010 høyere enn det foregående året. ‘
  nrk.no/osloogviken/hjerte–og-karsykdommer-har-kostet-flere-liv-enn-ventet-_-bekymringsfullt-mener-lhl-1.16444005

  Svar
  • Ole Pettersen
   3 april 2024 20:35

   Og med et slikt bakteppe av forhøyet dødelighet, vedtar Stortinget nå å heve pensjonsgrensen «fordi vi lever lengre»…

   Svar
 • Johannes E. Åtta Førtifira
  3 april 2024 22:48

  Det ser ut for at Statistisk Sentralbyrås (SSB) viktigste oppgave er å holde skjult for befolkningen data som viser forhold som truer det norske samfunnet. SSB’s forfalskning, forvrengning og utelatelser om data om masseinnvandringen til vårt land bør være velkjent for dere.

  For en tid siden kom SSB med en «gladmelding» om at det døde 500 færre i 2023 enn i 2022. SSB – og de systemtrofaste massemediene – opplyste ingenting om at overdødligheten i norge i 2022 var på 10 – 12 prosent, dvs. ca 5000 flere døde i 2022 enn det antallet døde i 2021 og normalt det siste ti-året. Det betyr at overdødligheten fortsatte i 2023. Den var kun ca 1 prosentpoeng lavere enn i 2023 i forhold til 2021og kom inn på ca 10%.

  Fortell meg hvem det er som styrer i dette landet, og hvilket motiver de har for løgnene sine!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Verden brytes opp på nytt.

Israel ødelegger Wien-konvensjonen med bombingen av iranske diplomater i Syria.

Forrige innlegg

Hvis det viser seg at de stod bak.

Crocus angrepet kan få store negative konsekvenser for USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.