POSTED IN Kina, USA

Kampen mot Kina er helt sentral.

Virkemidler brukes helt ukritisk.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ekspert «ledet av Gud» for å erklære folkemord i Kina

Det amerikanske utenriksdepartementets beskyldning om ‘folkemord’ i Kina brukte misbruk av data og ubegrunnete påstander fra en høyreekstrem ideolog som kilde.

Av Gareth Porter og Max Blumenthal

Trump- og Biden-administrasjonene brukte arbeidet til en høyreorientert ekstremist, Adrian Zenz, da de kom med anklager om «folkemord» mot Kina. Men en nøye gjennomgang av forskningen til Zenz avslører en åpenbar misbruk av data og direkte falske utsagn.
_____________________________________________________________________
Artikkelen er hentet fra Midt i Fleisen
_____________________________________________________________________

Både president Joe Biden og hans utenriksminister Anthony Blinken har støttet en av tidligere utenriksminister Mike Pompeos siste uttalelser, en beskyldning om ”folkemord” mot den muslimske uiguriske befolkningen i Kinas Xinjiang-provins. Men en undersøkelse av det publiserte arbeidet til forskeren Pompeo refererte til for å begrunne påstanden om folkemord, avslører et mønster av datamisbruk og falske utsagn som vesentlig undergraver anklagen.

Den amerikanske regjeringens beskyldning om folkemord mot Kina stammer fra én enkelt kilde: en rapport fra juni 2020 laget av Adrian Zenz, en høyreorientert tysk forsker tilknyttet Victims of Communism Memorial Foundation og den nykonservative tankesmia Jamestown Foundation.

Artikler fra Associated Press, CNN og BBC brukte også rapporten fra Zenz for å hevde at den kraftig reduserte uigurske fødselsraten og anvendelse av prevensjonstiltak i uigurområder i Xinjiang-regionen var bevis på en politikk av «demografisk folkemord.»

Bare noen dager etter publiseringen av rapporten fra Zenz, fordømte Pompeo Kinas påståtte omfattende «tvangssterilisering, tvungen abort og tvungen familieplanlegging», og sa selv at han brukte «Adrian Zenz sine sjokkerende avsløringer» som grunnlag.

Biden støttet folkemord-anklagen i august i fjor, da den først dukket opp i en storm av medieoppslag. Hans talsmann sa: «Den forferdelige undertrykkelsen som uigurer og andre etniske minoriteter har lidd under Kinas autoritære regjering er folkemord, og Joe Biden er på det sterkeste imot av det.» Blinken på sin side erklærte på sin første pressekonferanse som utenriksminister at han var enig i at et folkemord er blitt begått mot uigurene.

Mens Zenz sine arbeidsgivere beskriver ham som «en av verdens ledende forskere på folkerepublikken Kinas statlige politikk overfor landets vestlige regioner i Tibet og Xinjiang,» er han i virkeligheten en høyreekstrem kristen fundamentalist som har sagt at han er «ledet av Gud” mot Kinas regjering, avskyr homofili og likestilling, og har utelukkende undervist i evangeliske teologiske institusjoner.

Lyle Goldstein, en kinaekspert ved Naval War College, sa i en uttalelse til oss at Zenz sin merking av den kinesiske tilnærmingen til uigurene som «demografisk folkemord» er «så latterlig at den nærmest er fornærmende mot de som mistet slektninger i Holocaust.”

Goldstein sa at den kinesiske tilnærmingen til Xinjiang «er en mer undertrykkende holdning enn vi ønsker, men den er åpenbart ikke folkemord.»

Videre viser en grundig gjennomgang av Zenz sin forskning at hans påstand om folkemord motsies av åpenbar misbruk av data, falske påstander, meget selektiv bruk av kildemateriale og propagandistiske feil i fremstillinger av saksforhold.

FOLKEMORD ELLER LIKEBEHANDLING I FAMILIEPLANLEGGINGSPOLITIKKEN?

I Adrian Zenz sin sin 2020-rapport for Jamestown Foundation, skrøt han av at hans konklusjoner «gir det sterkeste beviset hittil på at Beijings politikk i Xinjiang oppfyller et av kriteriene for folkemord nevnt i FNs konvensjon om forebygging og straff av forbrytelsen folkemord.»

Zenz henviste til artikkel 2 (d) i konvensjonen: «Implementere tiltak for å forhindre fødsler i gruppen.» Men artikkel II spesifiserer de aktuelle handlingene som de “begått med den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan.”

Men å «forhindre fødsler» i seg selv kan ikke være bevis på angivelige folkemord uten bevis for at tiltakene har til hensikt å tilintetgjøre den aktuelle gruppen. Ellers ville ethvert prevensjons-program som ble gitt til en etnisk gruppe, være et bevis på et folkemord mot gruppen.

Zenz argumenterte for at befolkningskontrollstiltak som ble rettet mot uigurer, kunne betegnes som «folkemord» fordi befolkningsvekstraten falt med 84 prosent i de to største uiguriske prefekturene mellom 2015 og 2018, og falt ytterligere i flere minoritetsregioner i 2019. Men mer fullstendig statistikk som Zenz siterte i rapporten, og data som han beleilig utelot, bestrider hans konklusjon.

Zenz nevnte statistikk som viste at mellom 2005 og 2015 var uigurenes befolkningsvekst i Xinjiang 2,6 ganger høyere enn for hankinesere i Xinjiang-regionen. (Diagrammet som vises i rapporten hans er nedenfor).

Både offisielle kinesiske tall og Zenz er enige i at uigur-befolkningen i Xinjiang økte betydelig mellom 2010 og 2018.

Zenz sine tall viser en økning i uigur-befolkningen fra 10,1 millioner til 11,8 millioner mellom 2010 og 2018, mens tall fra kinesiske myndigheter viser en enda større økning, fra 10,1 til 12,7 millioner. Det betyr at den uiguriske befolkningen i Xinjiang vokste med svimlende 25,04 prosent.

Zenz viser at den kinesiske han-befolkningen økte fra 8,5 til 9,8 millioner i løpet av åtteårsperioden, mens tall fra kinesiske myndigheter viser en mindre økning i han-befolkningen, fra 8,8 millioner til 9 millioner.

Både den raske økningen i befolkningsveksten blant uigurene og den økte marginen for det uigurske flertallet i forhold til han-befolkningen i Xinjiang de siste årene, er resultatet av ettbarnspolitikken som ble pålagt hankinesiske par av den kinesiske regjeringen i 1979.

Ifølge kinaspesialist Martin King Whyte, var ettbarnspolitikken ledsaget av et langsiktig mønster av overgrep i gjennomføringen, inkludert “intrusiv menstruasjonsovervåking, tvangssteriliseringer og aborter, enorme bøter for fødsler «over kvoten» og inkluderte knusing av møbler og hus hos de som gjør motstand og unnlater registrering av babyer født utenfor planen.”

Men uiguriske familier var unntatt fra ettbarnspolitikken. Uiguriske par i byer fikk lov til å få to barn, og på landet tre. I praksis hadde dessuten uigurer på landsbygda ofte store familier, med så mange som ni eller ti barn i noen tilfeller, noe selv Zenz erkjente.

I 2015 kunngjorde den kinesiske regjeringen en avslapping av ettbarnspolitikken for urbane par, slik at par i byer kan få to barn og familie på landet, tre. I Xinjiang, der fødselsratene rutinemessig overskred tidligere fastsatte grenser, oppfordret lokale tjenestemenn til lik anvendelse av familieplanleggingspolitikken mellom hankinesere og uigurer.

I juli 2017 avsluttet Xinjiangs regionale regjering fritaket for uigurer. Uigur-par ble derfor forventet å følge de samme begrensningene som nylig ble pålagt hankinesiske-par: to barn i urbane områder og tre på landet.

Som den kinesiske regjeringen åpent har medgitt, var en nedgang på 5 prosent i fødselsraten i Xinjiang mellom 2017 og 2018 et resultat av lik håndhevelse av familieplanleggingspolitikken, på tvers av etniske grenser.

Mens Zenz unnlot å nevne dette punktet, overså han også det faktum at Kinas samlede fødselsrate har falt kraftig de siste årene over hele det demografiske spekteret, ettersom befolkningen blir eldre og prevensjonsmidler blir mer tilgjengelig takket være  programmer som regjeringens årlige gratis utdeling av en milliard kondomer. For eksempel, i byen Guangzhou, som er langt fra Xinjiang, har fødselsraten stupt til det laveste tallet på et tiår.

SELEKTIV OG FORVRENGT BRUK AV KILDEMATERIALE, FRAMSTILLING AV GRATIS HELSETJENESTER SOM FOLKEMORD

Også i 2017 kunngjorde Kinas nasjonale helse- og familieplanleggingskommisjon en helseinvestering på 5,2 milliarder dollar i Xinjiang, og uttalte sin intensjon om å styrke en svak helseinfrastruktur i fattige områder på landsbygda i regionen.

I følge statistikk fra den kinesiske regjeringen, var mor- og spedbarnsdødeligheten i Xinjiang nesten halvert innen 2018, mens den forventede levealderen steg som følge av økte investeringer i folkehelse. En studie fra Lancet fra 2019 beskrev Kinas reduksjon av mor- og barnedødelighet som en «bemerkelsesverdig suksesshistorie.» En annen studie samme år fra Det kinesiske akademi for medisinsk vitenskap kom til en lignende konklusjon. Hvordan disse positive helseindikatorene kan brukes som bevis på folkemord, ble ikke forklart av Zenz, som ganske enkelt utelot tallene fra sin rapport.

Gjennom hele sin rapport framstilte Zenz utvidelsen av offentlige helsetjenester i Xinjiang som bevis på at et folkemord var i ferd med å skje. For eksempel pekte Zenz på et fotografi av uiguriske innbyggere på landsbygda i Xinjiang som fikk legesjekk på en gratis helseklinikk som en del av et «forsøk på å håndheve den grundige gjennomføringen av en stadig mer påtrengende prevensjons-innsats.»

Imidlertid avbildet fotografiet et eldre par som var altfor gammelt til å få barn, og var datert mai 2017 – flere måneder før den kinesiske regjeringen kunngjorde en slutt på barngrensefritaket for uigurer.


Til venstre: Adrian Zenz sin kreative tolkning av et bilde som viser et eldre par som får en gratis helsesjekk. Til høyre: Den opprinnelige kilden til bildet.

I følge den opprinnelige kilden til fotografiet, en artikkel i China News, avbildet den et regiment fra Produksjons- og konstruksjonsstyrken i Xinjiang, som var stasjonert på landsbygda som en del av regjeringens program for utryddelse av fattigdom. Der målte legene blodtrykk, elektrokardiogram, blodsukker, høyde og vekt på fattige landsbyboere som kom for å få gratis legehjelp … Mer enn 200 fattige ble diagnostisert og behandlet, og mer enn 100 vanlige typer medisiner ble distribuert på stedet.”

Et annet sted i rapporten siterte Zenz et dokument fra august 2019 fra Xinjiangs lokalmyndigheter i Wenquan som bevis på «større press for å implementere intrusive prevensjonsmetoder.» Han refererte til en enkelt omtale av 468 «prevensjonsoperasjoner» (dvs. livmorinnlegg og sterililiseringer), som alternativt kunne oversettes som «familieplanleggingsoperasjoner», men ga ingen bevis for at operasjonene skjedde under tvang. Avslørende, utelot Zenz neste setning, som uttrykte tilfredshet med en fødselsrate på 8,11 prosent.

Zenz fortsatte med å ignorere resten av dokumentet, som promoterte det økte tilbudet av gratis psykiatriske helsetjenester, poliovaksinasjoner og AIDS-forebyggende behandling,samt fattigdoms-bekjempende tiltak og bygging av nye sykehus og medisinske klinikker for befolkningen i Xinjiang.

Hvordan passet en massiv investering for å forbedre helsen til tidligere forsømte samfunn på landsbygda innenfor rammen av et folkemord? Nok en gang unngikk Zenz problemet helt.

FINNER OPP STATISTIKK, SPINNER SKRØNER FOR Å RAMME DEN OFFISIELLE FIENDEN

Blant Zenz sin «store oppdagelser» var påstanden om at «netto 80 prosent av alle livmorinnlegg-operasjoner i Kina … ble utført i Xinjiang, til tross for at regionen bare utgjør 1,8 prosent av landets befolkning.»

I følge helsestatistikk for 2019 utgitt av Den nasjonale helsekommisjonen – den opprinnelige kilden for Zenz sin påstand – utgjorde antallet nye hormonspiral-innsettingsprosedyrer i Xinjiang i 2018 bare 8,7 prosent av det totale antallet i Kina. Så Zenz sin «store oppdagelse» så ut til å være uriktig med en faktor på 10, en svimlende feil som vesentlig undergravde den eksplosive konklusjonen i argumentet hans.

De relevante delene av den statistiske årboken Zenz brukte, ble oversatt av en med kinesisk som morsmål og vises nedenfor. En full oversettelse av diagrammet kan sees her, og et arkiv med hele den statistiske årboken er her.

Da Zenz forsøkte å forsvare seg mot beskyldninger om feil statistikk om prevensjonsoperasjoner i Xinjiang, skapte han til slutt ytterligere tvil rundt kvaliteten på forskningen. Som svar på en kinesisk akademisk kritiker, hevdet han at han hadde beregnet Xinjiangs 239 457 nye livmorinnlegg-operasjoner (netto, dvs. enheter lagt til minus de fjernet) som 80% av alle i hele nasjonen i 2018.

Henan-provinsen registrerte imidlertid 206 281 nye netto hormonspiral-innsettinger, eller 69%, i 2018. Hebei registrerte 61%. De tre til sammen hadde 210% av nasjonale netto-innsetninger. Disse tallene kan bare forstås når de beregnes sammen med provinser som Jiangsu og Yunnan, som hadde flere fjerninger (henholdsvis -60% og -54%) enn total nasjonale netto-innsettinger. Ved å bruke en så bisarr beregning, så Zenz ut til å ha forsøkt litt kynisk statistisk fusk for å beskrive Xinjiang som selve brennpunktet for bruk av prevensjons-kirurgi.

I den kanskje mest utilsiktede absurde påstanden i en artikkel full av dem, hevdet Zenz at den kinesiske regjeringen opererte inn mellom 800 og 1400 hormonspiral-innsettinger per innbygger hvert år i Xinjiang. Noe som betydde at hver kvinne i provinsen måtte ha gjennomgått alt fra 4 til 8 hormonspiral-operasjoner hver dag. Med så mye tid på operasjonsbordet hver dag, er det et rart noen i Xinjiang hadde tid til å jobbe eller spise!

Et annet sted i rapporten hevdet data-dykkeren at 73,5 prosent av gifte kvinner i fruktbar alder i Xinjiangs Kuqa-distrikt hadde fått hormonspiraler mellom 2017 og 2018. I en fotnote hevdet Zenz, “Disse dataene kommer fra en samling på over 25 000 filer fra lokale myndigheter innhentet av forfatteren i 2019.” Artikkelen han presenterer som følge ble imidlertid skrevet av ham selv for Jamestown Foundation og inneholdt ingen data om hormonspiral-operasjoner i Kuqa County.

Zenz forsøkte å forsterke sin rystende statistikk med dramatisk vitnesbyrd fra USA-baserte eksil-uigurer som har blitt støttet og promotert av Det amerikanske utenriksdepartementet. Disse folkenes fortellinger har blitt meget kraftig utfordret av familiemedlemmer i Xinjiang, samt av folk utdannet av yrkesskoler og lokale leger, som fremla offisielle sykehusdokumenter som hevder å motbevise påstandene deres.

I dokumentet siterte Zenz en artikkel fra september 2019 i det amerikanske statlige mediet Radio Free Asia, som inneholdt vitnesbyrd fra et USA-basert eksiluigur, Tursunay Ziyawudun, som hevdet at hun ble tvangssterilisert og fysisk torturert i et kinesisk internering-senter.

I februar 2020 forandret Ziyawudun imidlertid historien sin fullstendig og sa til Buzzfeed: “Jeg ble ikke slått eller misbrukt. Den vanskeligste delen var mentalt. Det er noe jeg ikke kan forklare – du lider mentalt. Å bli holdt et sted og tvunget til å bli der uten grunn.”

Ziyawudun endret historien sin igjen etter å ha flyttet til USA og dyrket av Uyghur Human Rights Project, som er finansiert av USAs regjering. I februar fortalte hun BBC og CNN at hun ble voldtatt av vakter i en interneringsleir. BBC-rapporten brukte ingen ringere enn Zenz som sin ekspertstemme om Kinas antatte politikk av «systematisk voldtekt.»

Zenz sin propagandistiske innramming av saken, med meget selektiv bruk av originale kildematerialer og tvilsom statistikk, passer inn i et mønster av uriktige framstillinger. Man kunne se det i en artikkel fra desember 2019, for en publikasjon forbundet med NATO, som hevdet det fantes en kinesisk plan for å tvinge medlemmer av den uiguriske minoriteten til «slavearbeid.»

Som Ajit Singh rapporterte her, forvandlet Zenz en artikkel om et regjeringsprogram som ga uiguriske kvinner gratis barnepass, til et bevis på tvungen separasjon av familier – et «sjokkerende eksempel på denne ‘frigjøringen’ av kvinner fra barna,» kalte han det. Zenz utelatt beleilig et sitat i artikkelen fra en uigurkvinne som sa at gratis barnepass «løste hennes problem, nå er det folk som tar vare på barna mine, jeg kan i fred gå på jobb … veldig praktisk.»

Fordi Zenz sine rapporter publiseres av en nykonservativ tenketank som har fungert som en dårlig skjult mellommann for amerikansk etterretning, blir de ikke fagfellevurdert av anerkjente akademikere. Men de ser ikke ut til å ha gjennomgått mye faktasjekk heller. Dette har fått Zenz til å bli utsatt for pinlig gransking fra internettbrukere, og tvunget ham til å redigere feil etter spørsmål fra tilfeldige Twitter-brukere.

Selv om det er vanskelig å forstå hvordan Zenz har sluppet unna med så mye statistisk feilpraksis, hjelper en titt på hans bakgrunn å forklare hans ideologiske beveggrunner. Der finner man viktig sammenhenger for hans negative fokus på anvendelse av prevensjon. Han er en kristen fundamentalistisk abort og feminisme-motstander som er betatt av Endetiden, og har sagt at Gud har ledet ham på oppdrag mot den kinesiske regjeringen.

EN ANTI-HOMOFIL, KRISTEN ABORTMOTSTANDER, «LEDET AV GUD» MOT KINA

BBC baserte sin rapport fra juni 2020 om «tvunget prevensjon for å undertrykke befolkningen» på Zenz sitt arbeid, og omtalte ham som en «kinaekspert» uten å nevne hans ansettelse av høyreorienterte institusjoner i Washington eller hans egne meget sterke ideologiske synspunkter.

I likhet med BBC stolte en rapport fra nyhetsbyrået Associated Press helt og holdent en forhåndskopi av Zenz sin rapport, men forklarte ingen bakgrunn og hvitvasket hans høyreorienterte politikk og tilknytninger. En CNN-sak publisert en måned senere og en oppfølgings-artikkel i september 2020 om angivelige kinesiske tvangssteriliseringer i Xinjiang brukte også Zenz som kilde, uten å nevne hans politiske bakgrunn.

Som vi har rapportert tidligere, er Zenz en høyreekstrem kristen fundamentalist som hevder å være «ledet av gud» for å beseire Kinas kommunistiske parti. Mens han nesten alltid presenteres i vestlige medier som en ledende kinaekspert, beskrev han seg selv i 2015 som «en foreleser i empiriske forskningsmetoder ved et kristent universitet.» Så sent som i 2018 var Zenz faktisk oppført som fakultets-medlem ved European School of Culture and Theology ved Columbia International University i Korntal i Tyskland.

Zenz sin første publiserte bok, «Worthy to Escape: Why all believers will not be raptured before the Tribulation”,  oppfordret han og hans medforfatter, Marlos Sias, kristne troende til å underkaste uregjerlige barn «bibelsk tukt«, fordømte homoseksualitet som «en av dyrets fire imperier,” og hevdet at jøder som nekter å konvertere til evangelisk kristendom under Endetiden, enten ville bli “utslettet” eller «foredlet» i en «glødende ovn».

I Endetiden spådde Zenz at kapitalismens kommende fall ville bringe Antikrist til makten innen noen få tiår. Han identifiserte kreftene som «vil føre Antikrist til makten» som «Babylons økonomiske og økonomiske fall», der «Babylon» «symbolsk representerer verdens globale økonomiske system (kapitalisme).»

Som andre gjenfødte evangeliske kristne, er Zenz også sterkt motstander av likestilling og abort. «En annen viktig gudegitt autoritets-struktur som Satan angriper gjennom den postmoderne ånden er kjønnsautoritets-strukturer,» skrev Zenz. «Gjennom forestillinger om likestilling […] undergraver fienden Guds unike, men forskjellige rolleoppdrag for menn og kvinner.»

Zenz jobber for øyeblikket som stipendiat ved Victims of Communism Memorial Foundation, en høyreorientert lobbygruppe i Washington, som er etterfølger av National Captive Nations Committee. Sistnevnte gruppe ble grunnlagt av den ukrainske nasjonalisten Lev Dobrianski for å kvele enhver mulighet for diplomati med Sovjetunionen. Dens andre formann, Jaroslav Stetsko, var en leder for OUN-B-militsen som kjempet sammen med det nazistiske Tyskland under okkupasjonen av Ukraina under andre verdenskrig.

I april 2020 definerte arbeidsgiveren til Zenz alle globale dødsfall fra Covid-19 som «ofre for kommunisme», og ga den kinesiske regjeringen skylden for hvert eneste av dem.

Zenz er også ansatt av Jamestown Foundation, en nykonservativ tankesmie som ble grunnlagt som etter innsats fra Ronald Reagans CIA-direktør, William J. Casey, for å etablere en kanal formelt utenfor statsapparatet for å betale sovjetiske dissidenter. Tidligere har Jamestown-ledelsen ledet lobbyvirksomheten for å støtte separatisme i Tsjetsjenia.

I sin tilsynelatende iver for opptrapping med Kina, har dominerende vestlige medier som Associated Press, BBC og CNN akseptert den tvilsomme forskningen fra Zenz som et absolutt faktum, mens de ignorerer hans bakgrunn som en religiøs ekstremist som ideologisk ivrer for regimeskifte i Beijing. Hvis Biden og Blinken formelt adopterer Trump-administrasjonens «folkemord»-betegnelse, vil de også ha støttet Zenz sin svake og propagandistiske forskning.

Anklagen om folkemord kan appellere til Biden-administrasjonen som en nyttig geopolitisk verktøy, så vel som et forsvar mot høyreorienterte republikanske angrep som anklager den nye presidenten for å være «myk mot Kina.» Men det vil bare styrke hånden til krigshaukene som er fast bestemt på å provosere fram en farlig og potensielt katastrofal konfrontasjon med en atomvåpenmakt.

«USA har satt seg fore å sverte Kina,» sa den tidligere amerikanske diplomatiske nestleder i Beijing og assisterende forsvarsminister Chas Freeman i en uttalelse til oss, og beskyldningen om folkemord i Uyghur «er det perfekte problemet å gjøre det med.»

Freeman mente det virker som kineserne «gjør mange grusomme og motproduktive ting i Xinjiang.» Han advarte imidlertid mot å ta anklagene om folkemord for god fisk: “I den nåværende atmosfæren bør vi være spesielt skeptiske til alle påstander fra folk som har blitt en del av den nåværende anti-Kina-kampanjen i Vesten. Før vi fordømmer, bør vi være sikre på fakta.”

Jamestown Foundation svarte ikke på en forespørsel om en kommentar til Zenz sin forskning.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Kina vet at en nasjon må ha kontroll over nasjonens mat og energibehov, og boligbehov, i forhold til nasjonens befokningsantall.
  Der penger/tall er kun byttemidler i nasjonens dugnadsarbeid.
  Kina har vært i Opiumskriger med vesten tidligere, og vet at vestens religiøse/jødiske innbillte forestilling om pengenes/sølvdolarens verdi kun er syk politikk. Styrt av de samme kreftene som styrer pengenes/gullets/sølvdolarens verdi i vesten. ( Og vår mentalitet.)
  Vi andre burde vite, gjennom foruft, at det er arbeidskrefter som er en nasjons gull.
  Og le av de som prøver å innbille oss at penger har større verdi enn arbeidskrefter i en nasjon.
  Eventuelt bør vi internere disse trojanske kreftene og frata disse enhver økonomisk makt i vår nasjon , i vår vei mot reell velstand.
  Og helst før disse kreftene får inflytelse over Kina, – som disse kreftene dessverre har fått inflytelse over vår politikk og kultur.
  Det haster. Vi må fjerne disse kreftene fullstendig.
  Ikke med vold, men med vår mentalitet og opplysning.
  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
 • God og avslørende artikkel

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Egentlig dreier dette seg om våre medier:

Tausheten om krigen i Donbass.

Forrige innlegg

Rødts landsmøte:

Har «venstresida» glemt spørsmålet om krig og fred?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.