POSTED IN Endring av politikken, Ytringsfrihet

Journalistyrket i fare.

Kan erstattes av dataprogrammer.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er den logiske sluttpunktet av en prosess vi har vært vitne til over lang tid. Når journalister i de store mediene dekker de samme nyhetssakene med den samme vinklingen trengs ikke mer en en person. Virkeligheten skal beskrives ut fra eiernes perspektiv og interesser (I praksis de samme økonomiske kreftene som eier det meste i vår del av verden).

Sluttpunktet blir et dataprogram som fører deres tanker og argumenter videre i alle mediene de kontrollerer: «Brave New World» som er verdenen til Aldous Huxley hvor «Storebror» ser deg hele tiden og styrer både tanker og handlinger.

Jeg må si at jeg tviler på at journalistene i disse mediene blir oppmuntret til analyse og kritisk tenkning og i enda mindre grad få det publisert hvis det går på tvers av eiernes interesser.

Knut Lindtner
Redaktør

Google lærer opp kunstig intelligens til å erstatte journalistar

Henta frå Great Game India. Omsett av og henta frå saksyndig.

Ifølgje rapportar vil 90% av nyheitssaker visstnok bli skrivne av kunstig intelligens (AI) innan 2025, og Google lærer opp AI til å erstatte journalistar ved å inngå samarbeid med Polis.

So absurd som det kan høyrast ut, blir AI faktisk lært opp til, eller dei lærer seg faktisk sjølv, å erstatte journalistar. Ifølgje spådommar vil Googles AI gjere 95% av journalistar avleggs.

Det kan høyrast urovekkjande ut. På den andre sida kan dei som er stolte over å vere journalistar, no vende merksemda til andre medierelaterte felt der det framleis er bruk for tenestene deira, noko som er strålande nyheiter.

Derimot, ifølgje Google er AI designa for å støtte journalistar ved å gje dei informasjonen som dei treng for å konsentrere seg om historier som krev analyse, innsyn og moralsk rapportering. Men alt dette kom til å skje, og mange journalistar hadde allereie førebudd seg på det.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er pexels-pixabay-38547.jpg

Redaksjonar har prøvd å redusere utgiftene i fleire år for å framleis vere konkurransedyktige på den globale marknadsplassen. I tillegg, i moderne tider, blir teknologi brukt for å plukke frå kvarandre nyheiter heller enn som eit hjelpemiddel. Nyheitsorganisasjonar i dag er fullstendig avhengige av teknologi, frå smarttelefon-journalisme til data-journalisme til rapportering på Twitter og TikTok.

Ifølgje rapportar vil 90% av nyheitssaker visstnok bli skrivne av AI innan 2025. AI blir allereie brukt i transkripsjonsprogramvare, som involverer indentifiseringa og skapinga av ord frå ei lydkjelde, i skriving av innhald. Fleire databaserte historier bruker òg AI. Det er vel unaudsynt å påpeike at tilpassing og faktasjekking no er essensielle komponentar i AI-historier.

I 2019, som del av sin Google News-innsats, inngjekk Google samarbeid med Polis, ein medietenkjetank tilknytt London School of Economics, for å utvikle eit AI-verktøy for journalisme som vil oppmuntre original tenking, djuptgåande research og moralsk vurdering.

Forsidebilde: Ömer Yıldız

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Utfallet av krigen har hele tiden vært gitt.

Det kreves bare litt regneferdighet.

Forrige innlegg

John Pilger:

«Få lammene til å tie» – hvordan propaganda virker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.