POSTED IN Media

Journalistisk mål:

Ja, jeg er lojal mot makta

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er sjeldent at journalister klart avslører sin ukritiske maktunderdanighet. Sånn som statens NRK-journalist Philippe Bédos Ulvin gjorde i oppsummeringa av det franske valget av nasjonalforsamlinga 20. juni.
Ulvin skreiv at «Ytre høyre-partiet Nasjonal samling er nå landets største parti, med 89 av 577 seter. Aldri har partiet, som ble delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger, fått så mange representanter.»
Hvor relevant er det å framheve det med «delvis grunnlagt av nyfascistiske grupperinger»? Var det avgjørende for årets valgresultat? Åpenbart ikke. Og er det faktisk tilfellet at partiet blei grunnlagt, «delvis», av nyfascister? Verken wikipedia eller Store norske leksikon hevder det.
Andre med god kjennskap til fransk politikk, sier at Macrons politikk er at han «stjal» Le Pens sosiale politikk etter gjenvalget som president. Da skulle vel Ulvin mene at Macron støtter fascister?
Det er sjølsagt ikke tvil om hva som er Ulvins hensikt med den innskutte setninga, nemlig å signalisere at han har de aksepterte politiske meningene som er helt nødvendige til å kunne gjøre mediekarriere. Ulvin er overhodet ikke på de utstøttes side, som ingen gode etablerte journalister er. Kjente og viktige meningskontrollører som norgeshistoriens mest markedsførte malersvenn, Jonas Bals, og hans utallige statsfinaniserte meningsfeller i mediene og det humanitærpolitiske komplekset er det viktig å vise underdanighet overfor.
Ulvins bisetning som han fant nødvendig å bruke, er et signal om at han er absolutt lojal — og ukritisk. Som en som vil fram i verden.

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

I Norge har staten en egen kanal for politiske nyheter og debatt og staten betaler dessuten alle de største og mest enige mediene flere hundre millioner kroner hvert år for å sikre et meningsmangfold som er helt fraværende. Andre stater som gjør det samme, med like ensretta medier, høster ikke mange godord fra de norske helfinansierte statstilsatte og de andre mediearbeiderne som «bare» er statsubsidierte.

Macron — fascist når han fører Le Pens politikk?
I Dag og Tid nr 25 fra 24. juni kommenterer Bjørn Kvalsvik Nicolaysen det samme valget Ulvin kommenterte. Nicolaysen skreiv:

«Det nytta ikkje lenger å skremme veljarane attende i falden ved å truge med partiet til Marine Le Pen, Nasjonal Samling (RN).

Skremsla fordunsta då Macron «stal kleda til Marine», for å bruke eit uttrykk frå norske valkampar. I presidentvalkampen hadde han hevda at illegal innvandring er eit hovudproblem. Det er berre delvis sant, stormengda er urettmessige asylsøkjarar som byråkrati og politi ikkje klarar å kaste ut.

I hast skrudde Macron og regjeringa saman ein plan for å styrkje kjøpekrafta. Dette var i heile valkampen ei hovudsak for RN, Macron avviste krast før attvalet at staten kunne gjere stort med det. No, derimot, ville han auke den absolutte minsteløna (SMIC), regulere låge løner især i kvinneyrkene etter den, og senke avgifter på drivstoff, slik han har gjort med straum.»

Når Le Pens politikk kan bare forstås ut fra at den baserer seg på Ulvins «delvis nyfascistiske grupperinger», og når Macron, til Ulvins uvitenhet, baserer seg på Le Pens politikk, så er det vel naturlig for Ulvin at også Macrons politikk baserer seg på «delvis nyfascistiske grupperinger»? Men det skriver han ikke. Fordi sjøl Ulvin innser at det er for drøyt? Om en som står for «den eneste mulige politikken».

Ulvins «delvis nyfascistiske grupperinger» finnes ikke på wikipedia eller snl.no
Leser en om faren til Marine Le Pen på wikipedia og om partiet han stifta, Front national, står det ikke noe om Ulvins påståtte delvise eller bare nyfascistiske grupperinger der. Jean Le Pen kom til andre valgomgang ved presidentvalget i 2002. Men hva har han med de politiske spørsmåla i årets nasjonalforsamlingsvalg å gjøre, mer enn Macrons politikk — etter Ulvins mening? Heller ikke i Store norske leksikon er Ulvins «nyfascistiske grupperinger», helt eller delvis, nevnt.

Å kaste fram påstand om fascisme er alltid vinn-vinn

image
Dagsavisen 03.03.2019

Philippe Bédos Ulvin framstår som en dreven retoriker. Han veit at det er vinn-vinn å kaste fram en påstand om at noen er styrt av nyfascistiske grupperinger. For hvis noen tar til motmæle mot en sånn påstand, kan det sjølsagt bare bety at en avslører seg sjøl som en fascist. Det står en hel hær av ideologiske meningsbærere klar til å støtte Ulvin i en sånn demonisering. Som alle får sine innlegg på trykk i de statssubsidierte mediene. Sånn er det politiske debattklimaet blitt nå.

Ulvin viser at han er til å stole på
Ulvin har nok lest Bjørneboes dikt om en ung mann som vil fram i verden. Han underordner seg lærevillig statskanalen og alle de ledende ideologene i samfunnet. Hans framtid er nok lys. Det er verst for dem som rammes av denne politikken.

Framheva bilde:
Tekstutdrag med bisetninga utheva av politikus.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Ja, og da blir det heller ingen samfunnsdebatt. Og det er vel det som er meningen, i dette ‘demokratiet’ vi har fått.

  «Det står en hel hær av ideologiske meningsbærere klar til å støtte …. en sånn demonisering. Som alle får sine innlegg på trykk i de statssubsidierte mediene. Sånn er det politiske debattklimaet blitt nå.»

  Uffda disse fæle ‘ høyreorienterte.’ 😉

  ‘EU er en organisasjon der medlemslandene på noen områder har gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr at EU kan lage lover og at denne lovgivingen har fortrinn over nasjonal lovgiving.
  Dette er Le Pen sterkt imot, og ønsker å gjennomføre en folkeavstemning over å sette nasjonal lov over EU. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8Q886d/le-pen-seier-kan-ryste-europa-konsekvensene-kan-ikke-overdrives

  Svar
 • Det «snakkes om» russisk desinformasjon. Så er temaet satt.
  ‘ Desinformasjon innebærer en hensikt om å skade, forklarer han. Formålet er å villede. Man deler noe for å skade andre. ‘

  Litt Russland, litt jøder…. Litt «forsknings-informasjon». Dvs. objektivt. 😉

  Litt «pussig» at man ikke bruker vestlige kriger, f.eks. Norges nylige angrepskrig på Libya; etter massive løgn-propaganda i norske aviser?
  Eller masssiv demonisering og interneringen av alle sivile japanere, – som en laverestående rase/apekatter, i USA i 1942, som eksempler.
  ( Eller jødiske uttalelser om at jøder står over alle andre raser.)

  Men det er tydeligvis krig for tida i Norge, da må vi vel regne med massiv desinformasjon.
  – Som ‘ informasjon’ .

  ‘For tiden snakkes det mye om russisk desinformasjon i forbindelse med krigen i Ukraina ‘

  forskning.no/historie-krig-og-fred-media/desinformasjonens-uhyggelige-historie-fra-oppdiktede-nazister-til-folkemord-pa-kakerlakker/2010923

  «Mens Nazi-Tyskland eksplisitt uttrykte sitt mål om å finne en «endelig løsning» på «jødespørsmålet», det vil si utrydde jødene «
  forskning.no/historie-juridiske-fag-krig-og-fred/derfor-virker-ikke-fns-regler-mot-folkemord/2014516

  En vanlig retorikk. Å definere en påstand og argumentere som om dette er en sannhet. ‘En endelig løsning’ betød å nekte de adgang til riket og maktapparater i Tyskland. Samle de i Palestina eller på Madagaskar. Det u-nasjonale/internasjonale nettverket var deres interesseområde, Frie nasjonalstater var farlig, for deres planer. – For få europeiske nasjoner ville ha denne gruppen i sitt mitte. I Tyskland hadde de gjort nok skade ved sin kontroll over det meste av media og bankvirksomhet.

  Svar
 • Russland med veto mot norsk resolusjonsutkast
  Russland har lagt ned veto mot et norsk-irsk resolusjonsutkast i FNs sikkerhetsråd om å holde en nødhjelpskorridor fra Tyrkia til Syria åpen i ett år til.
  De siste to årene har grenseovergangen Bab al-Hawa, ved Tyrkias grense i sør, vært den eneste muligheten til å frakte nødhjelp inn i det gjenværende opprørskontrollerte området nord i Syria.
  Sikkerhetsrådets mandat for nødhjelpskorridoren utløper søndag, og Norge og Irland fremmet et forslag til resolusjon som ville ha forlenget mandatet med ett år. Dette la Russland ned veto mot.

  Så Russland er imot nødhjelp til et utbombet Syria , som overskriften gir inntrykk av? 😉
  Nei, det er tvertimot Norge ( og USA) som ikke vil være med på et russisk initiativ for nødhjelp/oppbygging av Syria. Et forslag fra Russland tidligere.
  USA ville heller fortsette å stjele olje og korn fra Syria. Ingen nyhetsak. 😉

  ‘Russland … mener nødhjelpskorridoren er et brudd på Syrias suverenitet.
  Russland mener nødhjelpen bør bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil gi Assad-regimet langt større kontroll.’
  https://www.nrk.no/nyheter/syria-1.11054856

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Transhumanismen:

Et forsøk på å avskaffe menneskeheten?

Forrige innlegg

Spørsmål fra dommer i Uruguay til helseministeren:

Skulle vært stilt alle helseministre i hele verden, også den norske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.