POSTED IN Media, Virkelighetsforståelse

Journalistene stiller aldri dette spørsmålet:

Spiller eierskapet til de store mediene noen rolle for hva de formidler?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvem eier aviser og medier?

Betydning for palestinerne

Trond Ali Linstad

Vi er opptatt av dette: Aviser og medier vi mottar og leser – det som er med å forme meninger og tanker – hvem eier og står bak? Er det et urimelig spørsmål? Er medier og nyheter «nøytrale»? Vi kan velge meninger og tanker som vi selv vil? Nei, vi påvirkes. Og medie- og aviseiere vet det! De henvender seg til oss i en hensikt, de vil påvirke oss. Viktig å vite det.

Viktige medier og aviser under sentralt eierskap og kontroll

Vi har tidligere pekt på dette: Grupper av store medier og aviser i verden er blitt kjøpt opp – og blir kontrollert – av enda større grupper av medier og aviser. Bak disse grupper står noen av de største finansieringsselskaper i verden. Vi skal merke oss navnene på de største: BlackRock, Vanguard og State Street.

Dette er viktige eiere som setter den politiske dagsorden mediene formidler.

Disse eier og styrer store deler av medieverden. De er på toppen av pyramiden. Under er massen av medier og aviser – de fleste av betydning i verden. Ta dette som eksempel – alt eid av disse sentrale investorer: BlackRock, Vanguard og State Street. De former i siste instans nyheter vi mottar, former meninger og tanker. Vi skal ikke lukke øyne for det. (Kilde: Video. «MONOPOLY. Who Owns the World.»)

Schibsted, VG og Aftenposten

Schibsted eier blant annet fire av Norges ti største aviser, Verdens Gang (VG), Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Schibsted er dessuten største eier av Adresseavisen og Fædrelandsvennen gjennom sitt eierskap i Polaris MediaI. tillegg eier konsernet flere mindre lokalaviser.  (Kilde: Store norske leksikon.) Nyheter og informasjon ensrettes til aviser for bedre «rasjonalitet i driften», som det heter. Vi lesere, ensrettes og «hjernevaskes»? Se igjen på skissen med der Schibsted hører hjemme.

«Realiteten er at Wall Street med State Street som den dominerende eieren har full finansiell kontroll over Schibsted.» (steigan.no)

Selskap har dominerende global kontroll

Underholdningsindustrien er en del av den omfattende påvirkningen og bevissthetskontrollen (hjernevasken).

Personer og familier bak de dominerende selskapene har faktisk «full kontroll» over «den globale økonomi», men skjuler seg gjerne «i hemmelighet». (Herland Report). De tre største selskapene «eier de største korporasjonene i USA». (steigan.no) La oss nevne noen av de største, trukket fram av steigan.no og i Herland Report: Goldman Sachs familien, Lehmans og Kuhn Loebs, J. Pierpont Morgan, The House of Morgan, Rockefeller, Rothshild, Open Society Foundations (Soros), Larry Fink, World Economic Forum Great Reset. Bak dem står superrike multimilliardærer.

Selskapsforhold

Kan jeg legge til: Alle de nevnte er jøder eller jødiske. Det kan legges til siden, men får likevel betydning – ikke minst når det gjelde informasjon og media. Dette er styrt av instanser med jøder i ledende roller – flere åpent erklærte sionister.

Og så minnes jeg noe som en gang sto i steigan.no om hvordan identiteter og samhold formes, bevisst eller ubevisst. Samme historie og skjebne, felles referanser, her ofte Israel – av slikt blir det interessefellesskap og samkjørt forståelse! Og hvilken makt de har, personer, familier og instanser som over er nevnt!

Palestina

Palestinerne er tilbake, med den sterkeste front å stå mot! Mediefolk, superrike finansfolk og andre som grunnleggende avviser dem. Konklusjon på dette skriv blir: Det er viktig å kjenne fienden! 

Knut Lindtner har lagt til bilder m/kommentarer

Forsidebilde: Luísa Schetinger

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

  • Slik reell dokumentasjon må inn i samfunnsfag ved start på ungdomsskolen.

    Svar
  • Hvis du vil at nettsiden skal miste all kredibilitet, er dette veien å gå, slippe til folk som Lindstad som skriver om jødene slik. Dette burde slettes! For ellers veldig viktig og bra nettsted.

    Svar
  • På tide Jødene i businessen nevnes. Bruk din frihet til å nevne dem, og at antisemitismens førere aldri kommer med argumenter.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det passer seg ikke å informere om slikt.

Japan har valgt en helt annen Covid-strategi.

Forrige innlegg

De store mediene i USA omskriver virkeligheten i anti-rasismens navn:

Bilen er morderen, ikke sjåføren.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.